Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Stå fast og unngå Satans feller!

Stå fast og unngå Satans feller!

 Stå fast og unngå Satans feller!

«Stå fast mot Djevelens listige anslag.» – EF 6:11.

HVA SVARER DU?

Hvordan kan en tjener for Jehova unngå å bli fanget i materialismens snare?

Hva kan hjelpe en gift kristen til ikke å falle i den fallgraven som ekteskapsbrudd er?

Hva mener du man har igjen for å innta et fast standpunkt mot materialisme og seksuell umoral?

1, 2. (a) Hvorfor har ikke Satan omtanke for de salvede og de «andre sauer»? (b) Hvilke av Satans feller skal vi drøfte i denne artikkelen?

SATAN DJEVELEN har ikke noen omtanke for menneskene, spesielt ikke for dem som tjener Jehova. Han fører faktisk krig mot den salvede rest. (Åp 12:17) Disse lojale kristne har gått i spissen for forkynnelsesarbeidet i vår tid og har avslørt Satan som denne verdens hersker. Djevelen hater også de «andre sauer», som støtter de salvede, og som har håp om å leve evig – en mulighet Satan ikke lenger har. (Joh 10:16) Det er ikke rart at han er vred! Enten vi har et himmelsk eller et jordisk håp, er Satan ute etter oss. Han er overhodet ikke interessert i vårt ve og vel. – 1. Pet 5:8.

2 For å nå målet sitt – å gjøre oss til sine ofre – har Satan satt ut forskjellige snarer eller feller. Ettersom han har «blindet de ikke-troendes sinn», tar ikke disse menneskene imot det gode budskap og kan ikke se fellene. Men Djevelen fanger også noen som har tatt imot budskapet. (2. Kor 4:3, 4) Den forrige artikkelen viste hvordan vi kan unngå tre av Satans feller: (1) ukontrollert tale, (2) frykt og press og (3) overdreven skyldfølelse. Vi skal nå drøfte hvordan vi kan stå fast og unngå to andre av Satans feller – materialisme og fristelse til å begå ekteskapsbrudd.

MATERIALISME – SNAREN SOM KVELER

3, 4. Hvordan kan den bekymring som hører denne tingenes ordning til, føre til materialisme?

3 I en av sine illustrasjoner nevnte Jesus såkorn som ble sådd blant torner. Han forklarte at dette betydde at en person hører ordet, men at «den bekymring som hører denne tingenes ordning til, og rikdommens bedragerske makt kveler ordet, og han  blir uten frukt». (Matt 13:22) Ja, materialisme er en av de snarene som vår fiende, Satan, har lagt ut.

4 Det er to ting som i kombinasjon «kveler ordet». Den ene faktoren er «den bekymring som hører denne tingenes ordning til». I disse ‘kritiske tider som er vanskelige å mestre’, er det mye som kan gjøre oss bekymret. (2. Tim 3:1) Du synes kanskje det er vanskelig å få endene til å møtes når levekostnadene er så høye og det kanskje kan være vanskelig å finne seg et arbeid. Du er kanskje også bekymret for framtiden og tenker: Vil jeg klare meg økonomisk når jeg blir pensjonist? Slike bekymringer har fått noen til å trakte etter rikdom, i den tro at penger kan garantere dem trygghet.

5. Hvordan kan ‘rikdommens makt’ være bedragersk?

5 Den andre faktoren Jesus nevnte, var «rikdommens bedragerske makt». Dette i kombinasjon med bekymring kan kvele ordet. Bibelen sier riktignok at «penger er til beskyttelse». (Fork 7:12) Men det er ikke klokt å jage etter rikdom. Mange har oppdaget at jo mer de anstrenger seg for å bli rike, desto mer strammer materialismens snare seg om dem. Noen er til og med blitt ‘slaver for Rikdom’. – Matt 6:24.

6, 7. (a) Hvilken situasjon på arbeidsplassen kan få en til å gå i materialismens snare? (b) Hva bør en kristen tenke over når han blir spurt om å jobbe overtid?

6 Ønsket om å bli rik kan begynne i det små. Se for eksempel for deg denne situasjonen: Sjefen din kommer bort til deg og sier: «Jeg har noen gode nyheter! Firmaet har vunnet en kjempekontrakt. Det vil bety en god del overtidsarbeid de neste månedene, men lønnen blir deretter – så det er verdt det!» Hvordan ville du ha reagert på en slik mulighet til å tjene ekstra penger? Det å forsørge familien er selvfølgelig et alvorlig ansvar, men det er ikke det eneste ansvaret du har. (1. Tim 5:8) Det er flere faktorer du må ta med i beregningen. Hvor mye overtid er det snakk om? Vil arbeidet komme i veien for dine åndelige aktiviteter, for eksempel møtene og familiestudiekvelden?

7 Hva ville telle mest for deg i denne situasjonen – hva overtidsarbeidet vil ha å si for bankkontoen din, eller hvordan det kan påvirke åndeligheten din? Ville ønsket om å tjene mer penger få deg til å slutte å sette Rikets interesser på førsteplassen? Ser du hvordan en materialistisk holdning ville påvirke deg hvis den fikk deg til å forsømme din egen og din families åndelige helse? Hvis det virker som om din åndelighet  er i fare akkurat nå, hva kan du da gjøre for å stå fast og unngå å bli kvalt av materialisme? – Les 1. Timoteus 6:9, 10.

8. Hvilke bibelske eksempler kan være til hjelp for oss når vi tar livsstilen vår opp til ny vurdering?

8 For ikke å bli kvalt av materialisme bør du med jevne mellomrom ta livsstilen din opp til ny vurdering. Du ønsker jo ikke å være som Esau, som viste ved sine handlinger at han foraktet åndelige ting! (1. Mos 25:34; Hebr 12:16) Og du bør naturligvis ikke være som den rike mannen som ble oppfordret til å selge det han eide, gi til de fattige og følge Jesus, men som i stedet gikk «bedrøvet bort, for han eide mye». (Matt 19:21, 22) Denne mannen, som var fanget i materialismens snare, gikk glipp av et enormt privilegium – å bli en etterfølger av det største mennesket som noen gang har levd! Pass på at du ikke gir slipp på det privilegiet det er å være en disippel av Jesus Kristus.

9, 10. Hva er Bibelens syn på materielle ting?

9 Noe som hjelper oss til ikke å bekymre oss unødig for materielle ting, er å huske det Jesus sa: «Vær derfor aldri bekymret og si: ‘Hva skal vi spise?’, eller: ‘Hva skal vi drikke?’, eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ For det er alt dette nasjonene ivrig jager etter. Deres himmelske Far vet jo at dere trenger alt dette.» – Matt 6:31, 32; Luk 21:34, 35.

10 For ikke å bli offer for rikdommens bedragerske makt bør vi gå inn for å ha samme syn som bibelskribenten Agur, som sa: «Gjør meg verken fattig eller rik, men la meg få den maten jeg trenger.» (Ordsp 30:8, NO 2011) Agur forstod at penger kan være til beskyttelse, men at rikdommens makt er bedragersk. Husk at bekymringene som hører denne verden til, og rikdommens bedragerske makt kan føre til at vi ødelegger vårt gode forhold til Jehova. Hvis du er unødig bekymret for materielle ting, kan det ta mye tid, tappe deg for krefter og helt eller delvis ta fra deg motivasjonen til å sette Rikets interesser på førsteplassen. Vær derfor fast bestemt på at Satan ikke skal få fange deg i materialismens snare! – Les Hebreerne 13:5.

EKTESKAPSBRUDD – EN FELLE SOM ER GODT KAMUFLERT

11, 12. Hvordan kan en kristen komme til å begå ekteskapsbrudd med en kollega?

11 Jegere som ønsker å fange et stort dyr, graver kanskje en fallgrav på en sti der byttet ofte ferdes. Graven er vanligvis kamuflert med et tynt lag av grener, mose og lignende. En av de fristelsene Satan har lyktes best med, dreier seg om umoral og er som en felle som kan sammenlignes med en fallgrav. (Ordsp 22:14; 23:27) En rekke kristne har falt i den fellen ved å tillate seg å komme opp i situasjoner der det har vært altfor lett å gjøre seg skyldig i umoral. Noen gifte kristne har begått ekteskapsbrudd etter å ha utviklet et urett romantisk forhold.

12 Et slikt romantisk forhold kan utvikle seg på arbeidsplassen. En undersøkelse viste at over 50 prosent av de kvinnene som hadde begått ekteskapsbrudd, og nesten 75 prosent av de mennene som hadde gjort det, hadde begått ekteskapsbrudd med en kollega. Har du en jobb der du må være sammen med noen av det motsatte kjønn? Hva slags forhold har du da til dem? Har du satt grenser som gjør at forholdet blir holdt på et profesjonelt nivå og ikke får utvikle seg til noe mer? Hvis en kristen søster for eksempel gjentatte ganger snakker med en mannlig kollega om hverdagslige ting, kan det være at hun etter hvert begynner å betro seg til ham, og at hun til og med forteller ham  om ekteskapsproblemene sine. Eller en kristen mann som får en vennskapelig tone med en kvinnelig kollega, tenker kanskje: «Hun bryr seg om meningene mine og hører godt etter når jeg snakker med henne. Og jeg betyr noe for henne. Jeg skulle ønske det var sånn hjemme også!» Ser du hvordan kristne i slike situasjoner lett kan komme til å begå ekteskapsbrudd?

13. Hvordan kan et urett romantisk forhold utvikle seg i menigheten?

13 Et urett romantisk forhold kan også utvikle seg i menigheten. Tenk på dette eksemplet fra virkeligheten: Daniel og hans kone, Sarah, * var alminnelige pionerer. Daniel var også en «aldri-si-nei-eldste», som han uttrykker det. Han var ivrig etter å påta seg alle de oppgavene og privilegiene han ble tildelt. Han ledet bibelstudier med fem unge menn, og tre av dem ble døpt. Disse tre nye brødrene trengte ganske mye hjelp. Når Daniel var opptatt med forskjellige teokratiske oppgaver, var det ofte Sarah som hjalp dem. Snart begynte dette mønstret å utvikle seg: De tre nye brødrene trengte følelsesmessig støtte, og det fikk de av Sarah. Hun trengte oppmerksomhet, og det fikk hun av disse som Daniel hadde studert med. En livsfarlig felle lå foran dem. «Det at min kone gav av seg selv i mange måneder, tappet henne åndelig og følelsesmessig sett», sier Daniel. «Dette, i kombinasjon med at jeg hadde forsømt henne, endte i tragedie. Hun begikk ekteskapsbrudd med en av dem jeg hadde studert med. Hun var blitt åndelig svak rett for nesen på meg, og jeg var så opptatt med alle oppgavene mine at jeg ikke oppdaget det.» Hvordan kan du unngå en slik tragedie?

14, 15. Hvilke faktorer kan hjelpe gifte kristne til å unngå den fallgraven som ekteskapsbrudd er?

14 For å unngå den fallgraven som ekteskapsbrudd er, må du tenke over hva det vil si å være trofast mot sin ektefelle. Jesus sa: «Det som Gud har forent i samme åk, skal ikke noe menneske skille.» (Matt 19:6) Tenk aldri at de teokratiske privilegiene dine er viktigere enn ektefellen din. Vær også klar over at hvis du ofte er borte fra ektefellen din for å bruke tid på uvesentlige gjøremål, kan det være et tegn på svakhet i ekteskapet og føre til fristelse og kanskje også til alvorlig synd.

15 «Hva da med hjorden?» spør du kanskje, hvis du er eldste. Apostelen Peter skrev: «Vær hyrder for den Guds hjord som er i deres varetekt, ikke under tvang, men villig; heller ikke av kjærlighet til uærlig vinning, men med iver.» (1. Pet 5:2) Du bør selvfølgelig ikke forsømme medlemmene i menigheten, som er i din varetekt. Men rollen som hyrde bør ikke gå på bekostning av rollen som ektemann. Det ville være meningsløst – til og med farlig – bare å konsentrere seg om å fø menigheten mens ektefellen «sulter» hjemme. Daniel sier: «Livet består av mye mer enn å streve med å ta hånd om privilegier – hvis man er altfor opptatt av det, kan det gå ut over ens egen familie.»

16, 17. (a) Hvilke konkrete ting kan gifte kristne gjøre på arbeidsplassen for å vise at de ikke er interessert i et forhold utenfor ekteskapet? (b) Nevn et eksempel på en artikkel som kan hjelpe kristne til å unngå å begå ekteskapsbrudd.

16 Det har stått mye god veiledning i Vakttårnet og Våkn opp! som kan hjelpe gifte kristne til ikke å falle i den fellen som ekteskapsbrudd er. I Vakttårnet for 15. september 2006 stod det for eksempel: «På arbeidsplassen og andre steder er det viktig å være forsiktig med situasjoner  som kan føre til at man blir altfor fortrolig med noen. Hvis man for eksempel jobber overtid og samarbeider nært med en av det annet kjønn, kan det føre til at man blir fristet. Hvis du er gift, bør du gjøre det klart ved din tale og oppførsel at du rett og slett ikke er tilgjengelig. Som en som jager etter gudhengivenhet, vil du så avgjort ikke oppmuntre til upassende oppmerksomhet ved å flørte eller ved å kle deg usømmelig eller være uanstendig på andre måter. . . . Det at du har bilder av ektefellen din og barna dine på arbeidsplassen, er en synlig påminnelse for både deg selv og andre om at du setter familien høyt. Vær fast bestemt på at du aldri skal oppmuntre til – og heller ikke tolerere – romantiske tilnærmelser fra andre.»

17 En artikkel som het «Trofasthet i ekteskapet – hva betyr det egentlig?», og som stod i Våkn opp! for april 2009, advarte mot seksuelle fantasier som dreier seg om en annen enn ens ektefelle. Artikkelen nevnte at det å hengi seg til seksuelle fantasier vil øke risikoen for å begå ekteskapsbrudd. (Jak 1:14, 15) Hvis du er gift, gjør du og ektefellen din klokt i å gjennomgå slike artikler sammen fra tid til annen. Ekteskapet er en ordning innstiftet av Jehova selv og er hellig. Det at du og ektefellen din setter av tid til å snakke sammen om ekteskapet deres, er en fin måte å vise at dere verdsetter hellige ting på. – 1. Mos 2:21–24.

18, 19. (a) Hva er konsekvensene av ekteskapsbrudd? (b) Hva har man igjen for å være trofast mot ektefellen sin?

18 Hvis du er fristet til å utvikle et urett romantisk forhold, må du tenke grundig over de ødeleggende konsekvensene av utukt og ekteskapsbrudd. (Ordsp 7:22, 23; Gal 6:7) De som gjør seg skyldige i umoral, mishager Jehova og påfører ektefellen og seg selv skade. (Les Malaki 2:13, 14.) Tenk også over det motsatte – fordelene ved å bevare en ren oppførsel. De som fortsetter å ha en god moral, har ikke bare håp om å leve evig, men de har også det beste liv nå, som blant annet innebærer at de har en ren samvittighet. – Les Ordspråkene 3:1, 2.

19 Salmisten sang: «Stor fred har de som elsker din [Guds] lov, og for dem er det ingen snublestein.» (Sal 119:165) Så elsk sannheten og ‘pass nøye på hvordan du vandrer’ i denne onde tiden, så du ikke vandrer ‘som uvis, men som vis’. (Ef 5:15, 16) De stiene vi går på, er fulle av feller som Satan bruker for å fange Jehovas sanne tilbedere. Men vi er godt rustet til å beskytte oss og unngå disse fellene. Jehova har gitt oss det vi trenger for å «stå fast» og «slokke alle den ondes brennende piler»! – Ef 6:11, 16.

[Fotnote]

^ avsn. 13 Navnene er forandret.

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 26]

Materialisme kan kvele ens åndelighet. Ikke la det skje med deg

[Bilde på side 29]

Flørting – eller det å besvare andres flørting – kan føre til ekteskapsbrudd