Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«For hvem skal jeg føle redsel?»

«For hvem skal jeg føle redsel?»

 «For hvem skal jeg føle redsel?»

«Om krig skulle reise seg mot meg, selv da skal jeg nære tillit.» – SAL 27:3.

HVA KAN HJELPE DEG TIL Å BLI MODIGERE, IFØLGE DISSE VERSENE?

Salme 27:1

Salme 27:4

Salme 27:11

1. Hva vil Salme 27 hjelpe oss til å forstå?

HVORFOR går forkynnelsesarbeidet vårt framover til tross for at verdensforholdene stadig blir verre? Hvorfor gir vi villig av vår tid og våre krefter enda det er store økonomiske problemer i verden? Hvordan kan vi fortsette å være modige når mange andre frykter framtiden? Salme 27, en sang som kong David ble inspirert til å skrive, gir oss svarene.

2. Hva kan frykt og redsel gjøre med et menneske, men hva kan vi ha tillit til?

2 David begynner denne salmen med ordene: «Jehova er mitt lys og min frelse. For hvem skal jeg nære frykt? Jehova er mitt livs borg. For hvem skal jeg føle redsel?» (Sal 27:1) Frykt og redsel kan svekke og til og med lamme et menneske. Men den som frykter Jehova, trenger ikke å bli redd eller urolig. (1. Pet 3:14) Når vi gjør Jehova til vår borg, vil vi «bo trygt og ikke bli forstyrret av ulykkens redsel». (Ordsp 1:33; 3:25) Hvordan kan vi si det?

«JEHOVA ER MITT LYS OG MIN FRELSE»

3. I hvilken forstand er Jehova vårt lys, men hva må vi gjøre?

3 Metaforen «Jehova er mitt lys» henleder oppmerksomheten på at Jehova utfrir oss av uvitenhet og åndelig mørke. (Sal 27:1) Et bokstavelig lys kan gjøre at vi ser farer eller hindringer på veien, men fjerner dem ikke. Vi må handle klokt ut ifra det vi ser. På lignende måte lar Jehova oss se hva verdensbegivenhetene i bunn og grunn betyr. Han gjør oss oppmerksomme på farene i denne verden. Han gir oss bibelske prinsipper som alltid fungerer, men vi må anvende det vi lærer. Når vi gjør det, får vi visdom, i likhet med salmisten, som ble ’visere enn  sine fiender’ og fikk ’større innsikt enn alle sine lærere’. – Sal 119:98, 99, 130.

4. (a) Hvorfor kunne David si med overbevisning: «Jehova er . . . min frelse»? (b) Når vil Jehova bli vår frelse på en spesiell måte?

4 Salme 27:1 viser at David må ha husket hvordan Jehova hadde utfridd, eller frelst, ham i tidligere situasjoner. Jehova hadde for eksempel utfridd ham «av løvens labb og av bjørnens labb». Jehova sørget også for at David beseiret kjempen Goliat. Senere utfridde Jehova David hver gang kong Saul forsøkte å drepe ham med et spyd. (1. Sam 17:37, 49, 50; 18:11, 12; 19:10) Det er ikke rart at David kunne si med overbevisning: «Jehova er . . . min frelse»! Jehova vil igjen bli sine tjeneres frelse, slik han var i Davids tilfelle. Hvordan? Ved å føre sine tjenere trygt gjennom den kommende «store trengsel». – Åp 7:14; 2. Pet 2:9.

HUSK ALLE DE GANGENE JEHOVA HAR HJULPET DEG

5, 6. (a) Hvordan kan minnene våre gi oss større mot? (b) Hvorfor er det bra for oss å tenke over hvordan Jehova har hjulpet sine tjenere tidligere?

5 Noe som er viktig for at vi skal bli modigere, framgår av Salme 27:2, 3. (Les.) David husket tilfeller da han var blitt utfridd med Jehovas hjelp. (1. Sam 17:34–37) Disse minnene gav ham tillit til at han kunne klare selv de største vanskeligheter. Tenker du det samme når du ser tilbake på det du selv har opplevd? Har du for eksempel bedt inderlig i forbindelse med et vanskelig problem og så sett hvordan Jehova gav deg visdom eller styrke til å takle prøvelsen? Eller har du opplevd at Jehova har hjulpet deg til å fjerne noe som hindret deg i å tjene ham med glede, eller at en stor dør til virksomhet ble åpnet for deg? (1. Kor 16:9) Hvilken virkning har det på deg nå at du husker på slike ting? Er ikke disse minnene noe som fortsatt overbeviser deg om at Jehova kan hjelpe deg til å overvinne eller utholde selv enda større hindringer eller vanskeligheter? – Rom 5:3–5.

6 Hva om en mektig regjering skulle bestemme seg for å utrydde Jehovas vitner som organisasjon? Noen ledere i nyere tid har forsøkt å gjøre nettopp  det, men de har ikke klart det. Det at vi husker hvordan Jehova har hjulpet sitt folk tidligere, gjør at vi kan se framtiden tillitsfullt i møte. – Dan 3:28.

VERDSETT DEN RENE TILBEDELSE

7, 8. (a) Hva bad David om, ifølge Salme 27:4? (b) Hva er Jehovas store åndelige tempel, og hvordan blir det utøvd tilbedelse der?

7 Kjærlighet til den rene tilbedelse er også noe viktig som hjelper oss til å være modige. (Les Salme 27:4.) På Davids tid var det tabernaklet som var «Jehovas hus». Og David gjorde forberedelser med tanke på det storslagne templet, som hans sønn Salomo skulle bygge. Flere hundre år senere sa Jesus at det skulle komme en tid da det ikke lenger var nødvendig å gå til templet for å tilbe Jehova. (Joh 4:21–23) I Hebreerne, kapitlene 8 til 10, forklarer apostelen Paulus at et stort åndelig tempel ble til da Jesus ble døpt, i år 29, da han framstilte seg for å gjøre Jehovas vilje. (Hebr 10:10) Dette store åndelige templet er den ordning Jehova har truffet for at vi, på grunnlag av vår tro på Jesu gjenløsningsoffer, kan nærme oss Gud på en måte han godkjenner. Hvordan tilber vi i dette åndelige templet? Ved å be «med sanne hjerter i troens fulle visshet», ved å kunngjøre vårt håp offentlig uten å vakle og ved å tenke på, oppgløde og oppmuntre hverandre på møtene og på familiestudiet. (Hebr 10:22–25) Det at vi setter pris på denne ordningen for den sanne tilbedelse, styrker oss i disse kritiske siste dager.

8 Verden over bruker Jehovas trofaste tjenere stadig mer tid i tjenesten. Mange av dem lærer seg et nytt språk, og mange flytter til områder hvor det er større behov for forkynnere. Det de gjør, viser at de, i likhet med salmisten, bare har én ting de vil be Jehova om. De ønsker å erfare «Jehovas liflighet» og yte ham hellig tjeneste uansett hva som skjer. – Les Salme 27:6.

STOL PÅ GUDS HJELP

9, 10. Hva ligger det i Davids ord i Salme 27:10?

9 David viste hvor mye han stolte på Jehovas hjelp, da han sa: «Hvis min egen far og min egen mor forlot meg, ja, da ville Jehova selv ta meg opp.» (Sal 27:10) Ut ifra det som står i 1. Samuelsbok, kapittel 22, kan vi trekke den slutning at David ikke ble forlatt av foreldrene sine. Mange i dag har imidlertid opplevd at familien deres fullstendig har slått hånden av dem. Men mange av disse har fått hjelp og beskyttelse i den kristne menighet, hvor de er blitt møtt med varme og kjærlighet.

10 Jehova er altså rede til å støtte sine tjenere når andre svikter dem. Burde vi ikke da regne med at han også vil ta seg av dem når de møter en hvilken som helst annen prøvelse? Hvis vi for eksempel er bekymret for hvordan vi skal forsørge familien vår, kan vi ikke da ha tillit til at Jehova vil hjelpe oss? (Hebr 13:5, 6) Han forstår alle sine lojale tjeneres situasjon og behov.

11. Hvordan kan vår tillit til Jehova påvirke andres syn på Jehovas vitner? Nevn et eksempel.

11 Tenk på det som Victoria, som bor i Liberia, opplevde mens hun fortsatt studerte Bibelen. Da hun gikk framover mot dåpen, drog den mannen hun levde sammen med, fra henne og de tre barna hennes. Selv om hun verken hadde noe sted å bo eller noen jobb, fortsatte hun å gjøre åndelige framskritt. Etter at Victoria var blitt døpt, fant den 13 år gamle datteren  hennes en lommebok full av penger. For at de ikke skulle la seg friste, bestemte de seg for at de ikke engang skulle telle pengene. I stedet tok de raskt kontakt med den soldaten som eide lommeboken. Han sa til dem at hvis alle var så ærlige som Jehovas vitner, ville hele verden vært et bedre og fredeligere sted. Victoria viste soldaten ut ifra Bibelen at Jehova har gitt løfte om en ny verden. Soldaten var så imponert over ærligheten hennes at han gav henne en stor finnerlønn. Ja, det at Jehovas vitner har fullstendig tillit til at Jehova kan forsørge dem, har gjort at de har fått ord på seg for alltid å være ærlige.

12. Hva viser vi når vi fortsetter å tjene Jehova til tross for at vi lider materielle tap? Nevn et eksempel.

12 Forestill deg hvordan Thomas, en udøpt forkynner i Sierra Leone, må ha følt det. Han begynte å jobbe som lærer, men han kunne ikke få utbetalt lønn før ansettelsespapirene var ferdigbehandlet, nesten et år senere. Hva var det siste kravet han måtte innfri før han kunne få lønn og etterbetaling? Han måtte la seg intervjue av rektor, som var prest. Presten forklarte at Jehovas vitners lære ikke var forenelig med det skolen stod for. Han sa at Thomas måtte velge mellom jobben og religionen sin. Thomas sa opp og gav slipp på nesten en årslønn. Han fant seg en annen jobb, som radio- og mobilreparatør. Som dette og mange lignende eksempler viser, trenger vi ikke å være redd for å lide nød, noe mange er, for vi har virkelig grunn til å ha tillit til at Skaperen av alle ting vil beskytte og ta vare på sitt folk.

13. Hvorfor går forkynnelsesarbeidet framover i en rekke fattige land?

13 I en rekke land hvor det er vanskelige leveforhold, er forkynnerne ofte usedvanlig aktive. Hvorfor det? Et avdelingskontor skriver: «Mange beboere som sier ja til et bibelstudium, har ikke arbeid, og de har derfor bedre tid til å studere på dagtid. Brødrene har også mer tid til å forkynne. Folk, spesielt de som bor i de fattigste områdene, trenger ikke å bli fortalt at vi lever i de siste dager – de ser hvordan forholdene er rundt dem.» En misjonær som har vært over tolv år i et land hvor hver forkynner i gjennomsnitt leder mer enn tre bibelstudier, skriver: «Siden mange av forkynnerne har en enkel livsstil med få ting som kan distrahere dem, har de stort sett mer tid til felttjenesten og bibelstudiearbeidet.»

14. På hvilke måter kan den store skare erfare Jehovas beskyttelse?

14 Jehova har lovt å hjelpe, beskytte og utfri sitt folk som gruppe betraktet,  både fysisk og åndelig, og vi stoler på dette løftet. (Sal 37:28; 91:1–3) Den skaren som overlever «den store trengsel», skal være stor. (Åp 7:9, 14) Denne skaren vil derfor som gruppe betraktet bli beskyttet mot å bli utryddet i den tiden som er igjen av de siste dager. De som utgjør denne skaren, vil få alt de trenger for å utholde prøvelser og verne om sitt forhold til Jehova. Jehova vil også beskytte sitt folk gjennom den siste fasen av den store trengsel.

«LÆR MEG, JEHOVA, DIN VEI»

15, 16. Hva får vi igjen for å rette oss etter det Jehova lærer oss? Nevn et eksempel.

15 For å forbli modige må vi kontinuerlig bli lært av Gud. Det framgår tydelig av Davids bønn: «Lær meg, Jehova, din vei, og før meg på rettskaffenhetens sti på grunn av mine fiender.» (Sal 27:11) Hvis vi skal handle i samsvar med denne bønnen, må vi nøye merke oss den bibelske veiledningen vi får gjennom Jehovas organisasjon, og følge den med én gang. Mange som har kvittet seg med unødvendig gjeld, kan skrive under på at det at de har fulgt den kloke veiledningen om å forenkle livet, har hjulpet dem gjennom de økonomiske krisene som har vært i det siste. I stedet for å være belemret med å eie ting de ikke lenger har råd til, er de blitt fri til å utvide sin tjeneste. Hver og én av oss bør spørre seg selv: Er jeg rask til å anvende alt jeg leser i Bibelen og i publikasjonene fra den tro og kloke slave-klasse, selv når det innebærer personlige ofre? – Matt 24:45.

16 Når vi lar Jehova undervise oss og føre oss på rettskaffenhetens sti, har vi ingen grunn til frykt. Da en pioner i USA søkte på en stilling som ville gjøre det mulig for hele familien hans å fortsette å være i heltidstjenesten, sa sjefen hans at han aldri ville få den stillingen uten en universitetsgrad. Hvis du hadde vært i denne situasjonen, ville du da ha angret på at du valgte å satse på heltidstjenesten framfor å ta høyere utdanning? To uker senere sluttet denne sjefen, og en annen sjef spurte broren om hvilke mål han hadde. Broren fortalte straks at han og hans kone var Jehovas vitner, og at de ønsket å fortsette som heltidsforkynnere. Før han fikk sagt noe mer, sa sjefen: «Jeg visste at det var noe annerledes ved deg! Da faren min lå på dødsleiet, kom det to vitner og leste i Bibelen for ham hver dag. Jeg lovte meg selv at hvis jeg noen gang skulle få anledning til å hjelpe et Jehovas vitne, skulle jeg gjøre det.» Morgenen etter fikk broren nettopp den jobben som den tidligere sjefen ikke hadde villet gi ham. Ja, når vi setter Rikets interesser på førsteplassen i livet, holder Jehova sitt løfte om at vi vil få det vi trenger til livets opphold. – Matt 6:33.

VI MÅ HA TRO OG HÅP

17. Hva vil hjelpe oss til å se framtiden tillitsfullt i møte?

17 Videre understreker David hvor viktig det er å ha tro og håp. Han sier: «Hvis jeg ikke hadde hatt tro på å få se Jehovas godhet i de levendes land –!» (Sal 27:13) Ja, hvor ville vi ha vært uten det håp som Gud har gitt oss, og hvis vi ikke kjente til og verdsatte de tingene som blir tatt opp i Salme 27? Måtte vi derfor fortsette å be tillitsfullt om styrke og utfrielse nå som vi står overfor de begivenhetene som vil lede opp til Harmageddon. – Les Salme 27:14.

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 23]

David fant styrke i å tenke tilbake på hvordan Jehova hadde utfridd ham

[Bilde på side 25]

Ser vi økonomiske vanskeligheter som en mulighet til å utvide vår tjeneste?