Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

 Spørsmål fra leserne

Er det mulig å fastslå nøyaktig når på dagen Jesus Kristus ble pælfestet?

Dette spørsmålet oppstår fordi det tilsynelatende er en uoverensstemmelse mellom de inspirerte beretningene om Jesu død i Markus’ og Johannes’ evangelium. Markus skriver: «Det var nå den tredje time, og de [soldatene] pælfestet ham.» (Mark 15:25) Ifølge Johannes var det «omkring den sjette time» da Pilatus overgav Jesus til jødene for at han skulle bli pælfestet. (Joh 19:14–16) Bibelkommentatorer har kommet med flere forklaringer på denne tilsynelatende motsigelsen. Bibelen gir oss imidlertid ikke nok opplysninger til å forklare hvorfor disse to beretningene er forskjellige. Men noe som kan hjelpe oss, er å forstå hvordan folk den gang regnet tiden.

I det første århundre delte jødene dagen inn i tolv timer, regnet fra soloppgang. (Joh 11:9) «Den tredje time» varte derfor fra omkring klokken åtte til omkring klokken ni om morgenen, og «den sjette time» endte omkring klokken tolv på dagen. Tidspunktene for soloppgang og solnedgang varierte selvfølgelig i løpet av året, så hvor lang dagslysperioden var, avhang av når på året det var. Man kunne også finne ut når på dagen det var, ved å se hvor solen stod på himmelen. Tidsangivelsene var derfor bare omtrentlige. De kristne greske skrifter oppgir vanligvis den tredje, den sjette eller den niende time når de angir tidspunkter – og det er som regel snakk om omtrentlige tidsangivelser. (Matt 20:3, 5; Apg 10:3, 9, 30) Mer nøyaktige tidspunkter, som «den sjuende time», ble bare angitt hvis det var av vesentlig betydning for beretningen. – Joh 4:52.

Evangelieberetningene stemmer overens med hensyn til når andre begivenheter inntraff den siste dagen Jesus var på jorden. Alle fire viser at prestene og de eldste møttes da det var blitt morgen, og at de sørget for at Jesus ble ført til den romerske stattholderen Pontius Pilatus. (Matt 27:1; Mark 15:1; Luk 22:66; Joh 18:28) Både Matteus, Markus og Lukas forteller at Jesus allerede hang på pælen «fra den sjette time», og at det da falt et mørke over landet «inntil den niende time». – Matt 27:45, 46; Mark 15:33, 34; Luk 23:44.

En vesentlig faktor som kan ha noe å si for hvordan man regner tidspunktet for Jesu pælfesting, er at piskingen ble betraktet som en del av pælfestingsprosessen. Noen ganger var piskingen så brutal at offeret døde. Jesus ble pisket så hardt at det ble nødvendig at en annen mann bar torturpælen etter at han først hadde båret den selv. (Luk 23:26; Joh 19:17) Hvis piskingen ble betraktet som begynnelsen på pælfestingsprosessen, ville det følgelig gå en viss tid fra den begynte, til den egentlige naglingen til torturpælen fant sted. Det kan være at den ene skribenten merket seg når piskingen begynte, mens den andre merket seg når selve pælfestingen fant sted. Dette kan være forklaringen på at skribentene oppgir forskjellige tidspunkter for pælfestingen.

Apostelen Johannes skrev sin beretning flere tiår etter de andre evangelieskribentene. Han hadde derfor tilgang til deres beretninger. Det er sant at Johannes oppgav et annet tidspunkt enn Markus. Men det viser bare at Johannes ikke tok en avskrift av Markus’ beretning. Både Johannes og Markus ble inspirert av Gud. Selv om vi ikke har nok informasjon i Bibelen til å forklare denne forskjellen, kan vi stole på det som står i evangelieberetningene.