Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

’Hold dere våkne’ – hvorfor?

’Hold dere våkne’ – hvorfor?

’Hold dere våkne’ – hvorfor?

«HVA skal være tegnet på ditt nærvær og på avslutningen på tingenes ordning?» (Matt 24:3) Som svar på det spørsmålet gav Jesus disiplene et tegn som var klart, detaljert, gjenkjennelig og ikke til å ta feil av. Dette tegnet er beskrevet i Matteus, kapittel 24, Markus, kapittel 13, og Lukas, kapittel 21. Jesus la også til: ’Hold dere våkne.’ – Matt 24:42.

Hvorfor kom Jesus med denne ekstra påminnelsen, når tegnet i seg selv skulle være så tydelig? Én grunn kan være at noen ville bli så distrahert av andre ting at de ikke kom til å bry seg om tegnet og dermed ville miste sin åndelighet og årvåkenhet. En annen grunn kan være at en kristen ville legge merke til visse trekk ved tegnet, men at forholdene i nærmiljøet ville gjøre at han ikke følte seg direkte berørt. Da ville han kanskje tenke at den ’store trengsel’, som Jesu profeti kulminerer med, fremdeles er langt borte, og at det derfor ikke er nødvendig å holde seg våken. – Matt 24:21.

«De gav ikke akt»

Jesus minnet sine etterfølgere om hvordan de som levde på Noahs tid, reagerte. De må ha lagt merke til Noahs forkynnelse, byggingen av den enorme arken og den utbredte volden. Likevel sa Jesus om de fleste av dem: «De gav ikke akt.» (Matt 24:37–39) Folk har en lignende holdning i dag. Fartsgrenseskiltene, for eksempel, er utvetydige, men likevel er det mange som ignorerer dem. Myndighetene må derfor anlegge fartshumper mange steder for å tvinge sjåførene til å kjøre saktere. På samme måte kan en kristen være oppmerksom på tegnet på de siste dager, men likevel leve på en måte som tyder på at han egentlig ikke har forstått hvilken alvorlig tid vi lever i. Arielle, en ungdom i Vest-Afrika, opplevde det.

Arielle likte å se på kvinnehåndball på TV. Da skolen hennes satte opp et håndballag, fikk hun lyst til å være med, og tanken på å spille gjorde henne blind for de åndelige farene. Hun ble målvakt på laget. Hvordan gikk det med henne? Hun forteller: «Noen av lagkameratene mine hadde kjærester som røykte og brukte narkotika. De gjorde narr av meg fordi jeg var annerledes, men jeg trodde at jeg kunne takle det. Jeg hadde ikke ventet at idretten skulle tære på åndeligheten min, men det var det som skjedde. Jeg ble helt oppslukt av håndballen. Når jeg var på møtene, begynte tankene mine ofte å vandre fra Rikets sal til håndballbanen. Dette gikk også ut over min kristne personlighet. Det som hadde begynt som ren spilleglede, utviklet seg til et jag etter å vinne. Fylt av konkurranseånd trente jeg mye. Stress begynte å bygge seg opp. Jeg ofret til og med flere vennskap på grunn av håndballen.

Det toppet seg en dag da motspillerne i en kamp fikk straffe. Jeg stod klar i mål. Før jeg visste ordet av det, hadde jeg bedt Jehova om å hjelpe meg til å redde skuddet! Da gikk det opp for meg hvor dårlig det stod til med åndeligheten min. Hvordan gjenvant jeg den?

Jeg hadde sett DVD-en ’De unge spør – hvordan skal jeg bruke livet mitt?’ * Jeg bestemte meg for å se den en gang til og ta den mer alvorlig denne gangen. Jeg var jo faktisk i samme vanskelige situasjon som André, den unge mannen i filmen. Jeg la spesielt merke til at en eldste foreslo at André burde lese og meditere over Filipperne 3:8. Det var det som skulle til. Jeg trakk meg fra laget.

Det førte til litt av en forandring! Konkurranseånden og stresset forsvant. Jeg følte meg gladere og mer knyttet til mine kristne venner. Åndelige aktiviteter betydde etter hvert mer for meg. Jeg begynte å følge med på møtene, og jeg satte pris på dem igjen. Tjenesten min ble også bedre. Nå er jeg fast hjelpepioner.»

Hvis du blir så distrahert av andre ting at du ignorerer det tegnet Jesus har gitt oss, er det viktig at du gjør noe med situasjonen, slik Arielle gjorde. Du kan kanskje slå opp i Indeks til Vakttårnets publikasjoner, som er blitt kalt et kart over skjulte skatter. Der vil du finne henvisninger til god veiledning og personlige beretninger om hvordan andre har taklet fristelser. Forbered deg godt til møtene og gjør notater; det vil hjelpe deg til å dra full nytte dem. Noen har erfart at det er en fordel å sitte langt framme i salen. Prøv å være tidlig ute med å kommentere når det er spørsmål-og-svar-drøftelser. Hold deg åndelig våken ved å sammenligne det som skjer i nyhetsbildet, med tegnet og andre trekk ved «de siste dager». – 2. Tim 3:1–5; 2. Pet 3:3, 4; Åp 6:1–8.

’Vis dere rede’

Tegnet på de siste dager gjelder hele verden, «hele den bebodde jord». (Matt 24:7, 14) Millioner av mennesker bor i områder som er hardt rammet av pest, matmangel, jordskjelv og andre ting som er forutsagt. På den annen side er det også mange som lever under relativt fredelige og rolige forhold. Du har kanskje aldri personlig opplevd noen av trekkene ved tegnet. Bør du da tenke at den store trengsel fremdeles er langt borte? Det vil være uklokt å tro det.

Tenk for eksempel på det Jesus forutsa om «pest og matmangel». (Luk 21:11) For det første sa han ikke at dette skulle ramme alle områder samtidig eller i samme grad. Det han sa, var at dette skulle skje «på det ene stedet etter det andre». Så vi kan ikke forvente at det samme skal skje overalt til samme tid. For det andre er det verdt å merke seg at like etter at Jesus hadde nevnt matmangel, pekte han på at noen av hans etterfølgere måtte være på vakt mot fråtsing. Han sa: «Gi akt på dere selv, så deres hjerter aldri blir nedtynget av fråtsing og drukkenskap.» (Luk 21:34) Ikke alle de kristne kom derfor til å oppleve alle trekkene ved tegnet. Jesus sa: «Når dere ser disse ting skje, [skal dere] vite at Guds rike er nær.» (Luk 21:31) Moderne kommunikasjonsmidler gjør at vi kan se alle trekkene ved tegnet, uansett hva vi opplever der vi bor.

Husk også at Jehova allerede har fastsatt den «dag og time» da den store trengsel skal begynne. (Matt 24:36) Det som skjer på jorden, vil ikke kunne forandre det tidspunktet.

Jesus kom med denne oppfordringen til alle de kristne, uansett hvor de måtte bo: ’Vis dere rede.’ (Matt 24:44) Vi bør alltid være rede. Vi kan selvfølgelig ikke ta del i teokratiske gjøremål hele dagen, sju dager i uken. Og det er dessuten ingen av oss som vet hva vi kommer til å holde på med i det øyeblikket den store trengsel begynner. Noen er kanskje på arbeid eller holder på med noe i huset. (Matt 24:40, 41) Så hva kan vi gjøre for å vise oss rede?

Emmanuel og Victorine og de seks døtrene deres bor i et område i Afrika som ikke er så berørt av alle trekkene ved tegnet. Så de bestemte seg for å ha en åndelig drøftelse hver dag, som en hjelp til å holde seg rede. Emmanuel sier: «Det var vanskelig å finne et tidspunkt som passet for alle. Til slutt bestemte vi oss for halvtimen mellom klokken seks og halv sju om morgenen. Etter at vi har drøftet dagsteksten, gjennomgår vi noen avsnitt i en av de publikasjonene menigheten skal studere den uken.» Har dette opplegget hjulpet dem til å holde seg våkne? Ja visst! Emmanuel er koordinator for eldsterådet i menigheten. Victorine er ofte hjelpepioner og har hjulpet mange til å ta imot sannheten. Og alle døtrene gjør fine framskritt.

Jesus oppfordrer oss: «Vær aktpågivende, våk.» (Mark 13:33) Ikke la deg distrahere, slik at det går ut over din åndelige årvåkenhet. Merk deg heller den gode veiledningen vi får i publikasjonene våre og på møtene, akkurat som Arielle gjorde. Prøv i likhet med Emmanuels familie å gjøre noe hver dag for å vise dere rede og ’holde dere våkne’.

[Fotnote]

^ avsn. 8 En novellefilm som handler om en kristen ungdom og hans kamp for å gjøre det som er rett i Jehovas øyne.

[Bilde på side 4]

Daglige åndelige drøftelser hjelper Emmanuel og familien hans til å ’vise seg rede’