Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Lar du Jehova være din andel?

Lar du Jehova være din andel?

 Lar du Jehova være din andel?

«Fortsett . . . å søke først riket og hans rettferdighet, så skal alt dette andre bli gitt dere i tillegg.» – MATT 6:33.

1, 2. (a) Hvem utgjør «Guds Israel», som vi leser om i Galaterne 6:16? (b) Hvem er «Israels tolv stammer» i Matteus 19:28 et bilde på?

HVA tenker du på når du leser navnet Israel i Bibelen? Tenker du da på Isaks sønn Jakob, som fikk navnet Israel? Eller tenker du på hans etterkommere, nasjonen Israel i gammel tid? Hva med det åndelige Israel? Når navnet Israel blir brukt billedlig, er det som regel i betydningen «Guds Israel», de 144 000, som er salvet med hellig ånd for at de skal være konger og prester i himmelen. (Gal 6:16; Åp 7:4; 21:12) Men navnet Israel blir også brukt på en annen spesiell måte, som vi kan lese om i Matteus 19:28.

2 Jesus sier der: «I gjenskapelsen, når Menneskesønnen setter seg på sin herlige trone, skal dere som har fulgt meg, også selv sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.» I dette verset er «Israels tolv stammer» et bilde på dem som kommer til å bli dømt av Jesu salvede disipler. De skal få leve evig på en paradisisk jord og vil høste gagn av de salvedes prestetjeneste.

3, 4. Hvordan er de trofaste salvede et godt eksempel?

 3 I likhet med prestene og levittene i gammel tid betrakter de salvede den tjenesten de utfører, som et privilegium. (4. Mos 18:20) De forventer ikke at de skal få et område eller et sted på jorden som sin eiendom. De ser i stedet fram til å bli konger og prester i himmelen sammen med Jesus Kristus. De vil fortsette å tjene Jehova der, slik det framgår av det som står i Åpenbaringen 4:10, 11, hvor vi leser om de salvede etter at de har fått sin stilling i himmelen. – Esek 44:28.

4 De salvede her på jorden har en livsførsel som viser at Jehova er deres andel. Det som er viktigst for dem, er tjenesten for Gud. De viser tro på gjenløsningsofferet og følger Kristus hele tiden. På den måten ’befester de sitt kall og sin utvelgelse’. (2. Pet 1:10) De har riktignok ulike livssituasjoner og forskjellige evner. Men de bruker ikke de begrensninger de måtte ha, som en unnskyldning for bare å gjøre litt i tjenesten for Gud. De legger i stedet stor vekt på tjenesten og gjør alt de kan. Og de er et godt eksempel for dem som har håp om å leve på en paradisisk jord.

5. Hvordan kan alle kristne ha Jehova som sin andel, og hvorfor kan det være en utfordring?

5 Enten vi har et himmelsk håp eller et jordisk håp, må vi ’fornekte oss selv og ta opp vår torturpæl og stadig følge Kristus’. (Matt 16:24) Millioner som ser fram til å leve på en paradisisk jord, tilber Gud og følger Kristus på den måten. De er ikke tilfreds med bare å gjøre litt, når de vet at de kan gjøre mer. Mange har forenklet livet og har begynt som alminnelig pioner. Andre klarer å være hjelpepioner noen ganger i året. Andre igjen gjør så godt de kan i tjenesten, selv om de ikke kan være pioner. Slike brødre og søstre er som den selvoppofrende Maria, som helte velluktende olje over Jesus. «Hun har gjort en god gjerning mot meg. . . . Hun gjorde det hun kunne», sa Jesus. (Mark 14:6–8) Det er ikke alltid lett å gjøre det vi kan, for vi lever i en verden som blir styrt av Satan. Men vi anstrenger oss kraftig og stoler på Jehova. Det er flere måter vi kan vise det på, og vi skal nå se på fire av dem.

Søk først Guds rike

6. (a) Hvordan viser de fleste i dag at de har sin andel bare i dette liv? (b) Hvorfor er det bedre å ha samme innstilling som David?

6 Jesus lærte sine etterfølgere å søke først Guds rike og Hans rettferdighet. Folk i verden har lett for å søke personlige interesser først. Bibelen omtaler dem som «denne tingenes ordnings menn, hvis andel er i dette liv». (Les Salme 17:1, 13–15.) De bryr seg ikke om sin Skaper, og mange av dem er bare opptatt av å ha et komfortabelt liv, stifte familie og kunne etterlate seg en arv. De har sin andel bare i dette liv. David, derimot, var opptatt av å skape seg «et godt navn» hos Jehova, noe hans sønn Salomo rådet alle til å gjøre. (Fork 7:1, fotn.) I likhet med Asaf så David at det å ha Jehova som Venn var langt bedre enn å sette sine egne interesser på førsteplassen. Han gledet seg over å vandre med Gud. I vår tid er det mange kristne som har satt åndelige interesser foran verdslig arbeid.

7. Hvordan ble en bror velsignet fordi han søkte Guds rike først?

7 Tenk på Jean-Claude, en eldste i Den sentralafrikanske republikk. Han er gift og har tre barn. Det er vanskelig å finne arbeid der i landet, og de fleste er villige til å gjøre hva som helst for å beholde jobben. En dag fikk han beskjed av produksjonssjefen om å begynne å jobbe nattskift – fra klokken halv sju om kvelden, sju dager  i uken. Jean-Claude forklarte at han ikke bare måtte sørge for familien materielt sett, men også åndelig sett. Han sa at han dessuten hadde ansvar i menigheten. Hvordan reagerte sjefen? «Når du er så heldig at du har en jobb, må du glemme alt annet, også din kone, dine barn og dine problemer. Du må vie livet ditt til jobben – ikke noe annet enn jobben. Du må velge – religionen din eller jobben.» Hva ville du ha gjort? Jean-Claude visste at hvis han mistet jobben, ville Jehova ta hånd om ham. Jean-Claude ville fremdeles ha rikelig å gjøre i tjenesten, og Jehova ville hjelpe ham til å dekke familiens materielle behov. Neste gang det var møte, gikk han derfor på det. Etter møtet gjorde han seg klar til å gå på jobb, men han var usikker på om han fortsatt hadde en jobb å gå til. Da ringte telefonen. Sjefen var oppsagt, men vår bror fikk beholde jobben.

8, 9. Hvordan kan vi etterligne prestene og levittene?

8 Noen som har vært i den situasjon at de har risikert å miste jobben, har kanskje tenkt: Hvordan skal jeg da klare å forsørge familien? (1. Tim 5:8) Men enten du har stått overfor en slik utfordring eller ikke, vet du sikkert av erfaring at du aldri vil bli skuffet hvis Jehova er din andel og du setter tjenesten for ham på førsteplassen. Da Jesus oppfordret sine disipler til å fortsette å søke Riket først, forsikret han dem: «Alt dette andre» – som mat, drikke og klær – «[skal] bli gitt dere i tillegg.» – Matt 6:33.

9 Tenk på levittene, som ikke fikk noe område som arvelodd. Siden de først og fremst skulle være opptatt av den rene tilbedelse, måtte de stole på at Jehova ville gi dem det de trengte til livets opphold, i tråd med det han hadde sagt: «Jeg er din andel.» (4. Mos 18:20) Selv om vi ikke tjener i et bokstavelig tempel, kan vi i likhet med prestene og levittene stole på at Jehova vil sørge for oss. Etter hvert som vi kommer enda lenger inn i de siste dager, blir det stadig viktigere at vi stoler på Guds makt til å forsørge oss. – Åp 13:17.

Søk først Guds rettferdighet

10, 11. Hvordan har noen vist at de stoler på Jehova, når det gjelder valg av arbeid? Nevn et eksempel.

10 Jesus oppfordret også disiplene til å ’søke først Guds rettferdighet’. (Matt 6:33) Det betyr å sette Jehovas normer for rett og galt foran menneskers normer. (Les Jesaja 55:8, 9.) Mange som tidligere dyrket eller solgte tobakk, lærte andre opp i krigføring eller laget eller solgte krigsvåpen, valgte å få seg et annet arbeid da de ble kjent med sannheten, og ble kvalifisert til å bli døpt. – Jes 2:4; 2. Kor 7:1; Gal 5:14.

11 Andrew gjorde det. Da han og hans kone lærte om Jehova, bestemte de seg for å tjene ham. Andrew hadde en jobb som han var veldig stolt av, men han sluttet i den. Hvorfor? Fordi han arbeidet for en ikke-nøytral organisasjon, og han ønsket å sette Guds rettferdighet på førsteplassen. Da Andrew sluttet i den jobben, hadde han to barn, ingen inntekt og bare nok penger til de første månedene. Fra et menneskelig synspunkt kunne det se ut som om han ikke hadde noen «arv». Men han så seg om etter en annen jobb. Han stolte på Jehova, og når han og familien tenker tilbake, kan  de skrive under på at Hans hånd ikke er for kort. (Jes 59:1) Fordi Andrew og hans kone har levd et enkelt liv, har de kunnet være i heltidstjenesten. «Fra tid til annen har riktignok økonomi, boforhold, helse og det at vi blir eldre, gitt oss bekymringer», sier han. «Men Jehova har alltid støttet oss . . . Vi [kan] med den største overbevisning si at det å tjene Jehova er det mest opphøyde og givende et menneske kan gjøre.» * – Fork 12:13.

12. Hva trenger vi hvis vi skal søke Guds rettferdighet først? Fortell om noen eksempler du vet om.

12 Jesus sa til disiplene: «Hvis dere har tro på størrelse med et sennepsfrø, skal dere si til dette fjellet: ’Flytt deg herfra og dit’, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.» (Matt 17:20) Ville du søke Guds rettferdighet først hvis det ville føre til vanskeligheter for deg? Hvis du er usikker, kan du snakke med andre i menigheten. Når du hører hvordan Jehova har hjulpet dem, vil det uten tvil styrke din tro.

Verdsett Jehovas åndelige gaver

13. Hva kan vi være sikker på når vi anstrenger oss i tjenesten for Jehova?

13 Hvis du verdsetter det privilegium det er å tjene Jehova, kan du være sikker på at han vil dekke dine fysiske og åndelige behov, akkurat som han dekket levittenes behov. Tenk på David. Selv om han gjemte seg i en hule, kunne han stole på at Jehova ville sørge for ham. Også vi kan stole på ham, selv når vi ikke ser noen utvei. Husk at da Asaf gikk «inn i Guds storslagne helligdom», forstod han hvorfor han var urolig. (Sal 73:17) Vi må på lignende måte vende oss til Jehova for å få åndelig næring. Da viser vi at vi verdsetter det privilegium det er å tjene ham, uansett hvilken situasjon vi er i, og da lar vi ham være vår andel.

14, 15. Hvordan bør vi reagere når det blir kastet mer lys over bestemte skriftsteder, og hvorfor?

14 Hvordan reagerer du når Jehova, Kilden til åndelig opplysning, kaster lys over de «dype ting» vi finner i Bibelen? (1. Kor 2:10–13) Apostelen Peter var et godt eksempel ved den måten han reagerte på da Jesus sa til sine tilhørere: «Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere selv.» Mange av disiplene tok dette bokstavelig og sa: «Denne tale er sjokkerende; hvem kan høre på den?» De «gikk . . . av sted til de ting som lå bak dem». Men Peter sa: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.» – Joh 6:53, 60, 66, 68.

15 Peter forstod ikke fullt ut det Jesus sa om å spise hans kjød og drikke hans blod. Men han stolte på at Gud ville gi ham åndelig opplysning. Når det åndelige lyset blir klarere på et bestemt punkt, prøver du da å forstå de bakenforliggende bibelske grunnene til justeringen? (Ordsp 4:18) Berøerne i det første århundre tok imot ordet «med den største iver og gransket daglig Skriftene nøye». (Apg 17:11) Hvis du følger deres eksempel, vil du sette enda større pris på det privilegium det er å tjene Jehova, å la ham være din andel.

Gift deg bare «i Herren»

16. Hvordan kan vi vise at Gud er vår andel, når det gjelder det budet som står i 1. Korinter 7:39?

16 De kristne kan også vise at de har Guds hensikter i tankene, ved å adlyde Bibelens påbud om å ’gifte seg bare i Herren’. (1. Kor 7:39) Mange har valgt å være enslig framfor å ignorere denne gudgitte veiledningen. Gud har stor omsorg for dem. Hva var det David gjorde da han følte seg ensom og tilsynelatende ikke hadde noen til å hjelpe seg? «Framfor [Gud] fortsatte jeg å utøse min bekymring», sa han. «Framfor ham  fortsatte jeg å fortelle om min trengsel, da min ånd ble kraftløs i meg.» (Sal 142:1–3) Det kan være at Jeremia, som tjente Gud trofast i mange tiår som ugift, følte det på samme måte. Du kan lese mer om hans gode eksempel i kapittel 8 i boken Guds ord til oss gjennom Jeremia.

17. Hva gjør en ugift søster når hun fra tid til annen føler seg ensom?

17 «Jeg har ikke bestemt meg for at jeg aldri skal gifte meg», sier en søster i USA. «Jeg er åpen for å gifte meg når jeg møter den rette. Min ikke-troende mor pleide å si at det var det samme for henne hvem jeg giftet meg med, bare jeg giftet meg. Jeg spurte henne om hun ville ta ansvaret hvis ekteskapet mitt gikk i stykker. Med tiden la hun merke til at jeg hadde fast jobb, forsørget meg selv og var lykkelig. Hun sluttet å mase på meg.» Denne søsteren føler seg ensom noen ganger. «Men da prøver jeg å sette min lit til Jehova», sier hun. «Han svikter meg aldri.» Hva har hjulpet henne til å stole på Jehova? «Bønn hjelper meg til å føle at Gud er virkelig, og at jeg aldri er alene. Den Høyeste i universet hører mine bønner, så hvorfor skulle jeg ikke føle meg beæret og glad?» Hun er overbevist om at «det er større lykke ved å gi enn ved å få», og sier: «Jeg prøver å gi av meg selv for å hjelpe andre, uten å vente å få noe igjen. Når jeg tenker: Hva kan jeg gjøre for å hjelpe denne personen?, opplever jeg en indre glede.» (Apg 20:35) Ja, hun har Jehova som sin andel, og hun gleder seg over det privilegium det er å tjene ham.

18. Hvordan kan du bli Jehovas andel?

18 Uansett hvilken situasjon du er i, kan du la Gud være din andel. Når du gjør det, kan du regnes med blant hans lykkelige folk. (2. Kor 6:16, 17) Det kan føre til at du blir Jehovas andel, noe flere i fortiden opplevde. (Les 5. Mosebok 32:9, 10.) Akkurat som Israel ble Jehovas andel blant nasjonene, kan Jehova velge deg til å være hans andel og ta seg av deg på en kjærlig måte. – Sal 17:8.

[Fotnote]

^ avsn. 11 Se Våkn opp! for november 2009, sidene 12–14.

Hva svarer du?

Hvordan kan du la Jehova være din andel

• ved å søke først Guds rike og hans rettferdighet?

• ved å vise at du verdsetter den åndelige føden?

• ved å adlyde Guds bud om bare å gifte seg i Herren?

[Studiespørsmål]

[Uthevet tekst på side 13]

Jehova blir vår andel når vi gjør tjenesten for ham til det viktigste

[Bilde på side 15]

Det er oppmuntrende å lese om Jeremia