Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er du kjent av Jehova?

Er du kjent av Jehova?

 Er du kjent av Jehova?

«Jehova kjenner dem som hører ham til.» – 2. TIM 2:19.

1, 2. (a) Hva var Jesus opptatt av? (b) Hvilke spørsmål bør vi stille oss selv?

EN DAG kom en fariseer bort til Jesus og spurte: «Hvilket bud er det største i Loven?» Jesus svarte: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.» (Matt 22:35–37) Jesus levde virkelig etter disse ordene, for han elsket sin himmelske Far høyt. Hele hans livsførsel viste at forholdet til Jehova betydde mye for ham. Kort tid før han døde, kunne han derfor si: «Jeg har holdt Faderens bud og blir i hans kjærlighet.» – Joh 15:10.

2 Det er mange i dag som sier at de elsker Gud. Vi er uten tvil blant dem. Men vi bør i tillegg stille oss selv disse alvorlige spørsmålene: Er jeg kjent av Gud? Hvordan ser han på meg? Tenker han på meg som en som hører ham til? (2. Tim 2:19) Det er fantastisk å tenke på at vi kan ha et nært forhold til universets Overherre!

3. Hvorfor er det noen som tviler på at de kan høre Jehova til, og hva kan hjelpe dem som tenker slik?

3 Noen av dem som har sterk kjærlighet til Jehova, synes likevel det er vanskelig å tro at de kan være kjent av ham som hans venner. Noen føler at de ikke er noe verd, så de tviler på at de kan høre ham til. Men så glad vi kan være for at Gud ser oss fra en annen synsvinkel! (1. Sam 16:7) Paulus sa til sine trosfeller: «Hvis noen elsker Gud, da er han kjent av ham.» (1. Kor 8:3) Det at du elsker Gud, er en viktig forutsetning for å være kjent av ham. Tenk over dette: Hvorfor leser du dette bladet? Hvorfor anstrenger du deg for å tjene Jehova av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av hele din styrke? Hvis du har innviet deg til ham og er blitt døpt, hva var det da som fikk deg til å ta disse skrittene? Bibelen forklarer at Jehova, som gransker hjerter, drar attråverdige mennesker til seg. (Les Haggai 2:7; Johannes 6:44.) Du kan derfor trekke den slutning at du tjener Jehova fordi han drog deg til seg. Han vil aldri forlate dem som han har dratt til seg, så lenge de fortsetter å være trofaste. De er dyrebare i hans øyne, og han elsker dem høyt. – Sal 94:14.

4. Hvorfor bør vi fortsette å tenke over hvor viktig det er å være kjent av Gud?

4 Når Jehova har dratt oss til seg, bør vi gå inn for å bli i hans kjærlighet. (Les Judas 20, 21.) Husk at Bibelen viser at det er mulig å drive bort eller trekke seg bort fra Gud. (Hebr 2:1; 3:12, 13) I versene før 2. Timoteus 2:19 snakker Paulus for eksempel om Hymeneus og Filetus. De to hadde tydeligvis tilhørt Jehova, men de vek senere av fra sannheten. (2. Tim 2:16–18) Husk også at det var noen i menighetene i Galatia som hadde vært kjent av Gud, men som ikke ble værende i det åndelige lys som de en gang hadde gledet seg over. (Gal 4:9) Måtte vi aldri ta vårt dyrebare forhold til Gud for gitt!

5. (a) Hva er noen av de egenskapene Gud setter pris på? (b) Hvilke eksempler skal vi se nærmere på?

5 Hvis vi skal være kjent av Jehova, er  det visse egenskaper vi må ha. (Sal 15:1–5; 1. Pet 3:4) Tro og ydmykhet er to av dem. Vi skal nå se nærmere på det Bibelen sier om to menn som på grunn av disse egenskapene ble høyt verdsatt av Jehova. Vi skal også komme inn på det Bibelen forteller om en mann som trodde han var kjent av Jehova, men som var stolt og ble forkastet. Vi kan lære noe viktig av disse eksemplene.

Far til dem som har tro

6. (a) Hva gjorde Abraham fordi han trodde på Jehovas løfter? (b) På hvilken måte var Abraham kjent av Jehova?

6 Abraham var en mann som «trodde på Jehova». Han blir faktisk kalt «far til alle dem som har tro». (1. Mos 15:6; Rom 4:11) I tro forlot han sitt hjem og sine venner og gav avkall på et komfortabelt liv for å dra til et land langt borte. (1. Mos 12:1–4; Hebr 11:8–10) Mange år senere hadde han fortsatt en sterk tro. Det kom tydelig til uttrykk da han «så godt som ofret Isak», sin sønn, i lydighet mot Guds befaling. (Hebr 11:17–19) Han viste tro på Jehovas løfter, og det gjorde ham spesiell i Jehovas øyne. Ja, Jehova kjente virkelig Abraham. (Les 1. Mosebok 18:19.) Den Allmektige var ikke bare klar over Abrahams eksistens; han betraktet Abraham som sin venn. – Jak 2:22, 23.

7. Hva visste Abraham når det gjaldt Jehovas løfter, og hva fikk det ham til å gjøre?

7 Det er verdt å merke seg at Abraham ikke opplevde å få det landet han var lovt. Han opplevde heller ikke at hans ætt ble «som sandkornene som er på havets strand». (1. Mos 22:17, 18) Selv om disse løftene ikke ble oppfylt i Abrahams levetid, bevarte han en sterk tro på Jehova. Han visste at hvis Jehova hadde lovt det, var det så godt som oppfylt. Ja, Abraham levde i samsvar med sin tro på Jehovas løfter. (Les Hebreerne 11:13.) Er vi kjent av Jehova som mennesker som har samme tro som Abraham?

Vis tro ved å vente på Jehova

8. Hvilke naturlige ønsker har mange?

8 Vi har kanskje ønsker som vi lengter etter å få innfridd. Kanskje du ønsker å gifte deg, få barn og ha god helse. Dette er naturlige ønsker som det ikke er noe galt med. Men mange opplever ikke at slike ønsker går i oppfyllelse. Hvis det er tilfellet med deg, kan den måten du håndterer situasjonen på, vise hvor sterk tro du har.

9, 10. (a) Hva har noen gjort for å få sine ønsker oppfylt? (b) Hva tenker du med hensyn til oppfyllelsen av Guds løfter?

 9 Det ville være høyst uklokt å prøve å få disse ønskene oppfylt ved å gå imot Guds veiledning. Det ville føre til åndelig skade. Noen har for eksempel valgt behandlingsformer som er i strid med Jehovas veiledning. Andre har påtatt seg arbeid som gjør at de har liten eller ingen tid til familien eller til møtene. Andre igjen har innledet et romantisk forhold til en ikke-troende. Hvis en kristen gjør slike ting, går han da virkelig inn for å bli kjent av Jehova? Hva ville Jehova ha følt hvis Abraham var blitt utålmodig når det gjaldt oppfyllelsen av hans løfter? Hva om Abraham hadde tatt saken i sin egen hånd og slått seg ned igjen og gjort seg et berømt navn i stedet for å vente på Jehova? (Jevnfør 1. Mosebok 11:4.) Ville han fortsatt ha vært kjent av Jehova som hans venn?

10 Hvilke løfter lengter du etter å se oppfyllelsen av? Er troen din sterk nok, slik at du vil vente på Jehova, som lover å mette «alt levende med hva det ønsker»? (Sal 145:16) Noen av Guds løfter blir kanskje ikke oppfylt så raskt som vi skulle ønske, akkurat som i Abrahams tilfelle. Men Jehova blir glad når vi framelsker samme tro som Abraham og handler i samsvar med den. Hvis vi gjør det, vil vi virkelig bli belønnet. – Hebr 11:6.

Ydmykhet kontra stolthet

11. Hvilke privilegier kan Korah ha hatt, og hva forteller det om ham?

11 Moses og Korah står i sterk kontrast til hverandre når det gjelder det å vise respekt for Jehovas ordning og hans avgjørelser. Den måten de reagerte på, hadde innvirkning på Jehovas syn på dem. Korah var en levitt av Kehats slekt, og han fikk mange privilegier. Han hadde sannsynligvis opplevd at israelittene ble utfridd gjennom Rødehavet, støttet Jehovas dom over de ulydige israelittene ved Sinai-fjellet og vært med på å transportere paktens ark. (2. Mos 32:26–29; 4. Mos 3:30, 31) Han hadde tydeligvis vært lojal mot Jehova i en årrekke, og mange av israelittene så derfor opp til ham.

12. Hva gjorde stolthet med Korahs forhold til Jehova, slik det framgår av bildet på side 28?

12 Da nasjonen Israel var på vei mot det lovte land, mente Korah imidlertid at det var noe galt med den måten Jehova ledet folket på. Han prøvde å gjøre forandringer og fikk støtte av 250 fremtredende menn. De følte seg nok trygge på sitt forhold til Jehova. De sa til Moses og Aron: «Nå er det nok fra deres side, for alle i hele forsamlingen er hellige, og Jehova er midt iblant dem.» (4. Mos 16:1–3) For en selvsikker og stolt holdning! Moses svarte: «Jehova [skal] gjøre kjent hvem som tilhører ham.» (Les 4. Mosebok 16:5.) Før neste dag var omme, var Korah og alle de som hadde stilt seg på hans side i opprøret, døde. – 4. Mos 16:31–35.

13, 14. Hvordan viste Moses at han var ydmyk?

13 Moses, derimot, var «uten sammenligning den mest saktmodige av alle mennesker som var på jordens overflate». (4. Mos 12:3) Han viste at han var saktmodig og ydmyk, for han gjorde akkurat som Jehova hadde befalt ham. (2. Mos 7:6; 40:16) Det er ikke noe som tyder på at Moses ofte satte spørsmålstegn ved Jehovas måte å gjøre tingene på, eller ble ergerlig fordi han måtte gjøre som Jehova hadde sagt. Moses hadde for eksempel fått instrukser til den minste detalj i forbindelse med tabernaklet – om hvor mange løkker det skulle være på teltdukene, og hvilken farge  det skulle være på tråden. (2. Mos 26:1–6) Hvis en tilsynsmann i Guds organisasjon i dag kommer med veiledning som virker veldig detaljert, kan du kanskje noen ganger bli frustrert. Jehova, derimot, er en fullkommen tilsynsmann, som delegerer oppgaver og stoler på sine tjenere. Når han gir detaljerte instrukser, gjør han det med god grunn. Husk at Moses ikke ble irritert på Jehova for at han nevnte så mange detaljer, som om han skulle mene at Jehova ikke viste ham respekt eller kvalte hans frihet eller kreativitet. Nei, Moses sørget for at arbeiderne gjorde alt det Gud hadde sagt – «akkurat slik gjorde de». (2. Mos 39:32) Han var virkelig ydmyk. Han var klar over at det var Jehovas arbeid, og at han bare ble brukt som et redskap.

14 Også når Moses opplevde ting som berørte ham personlig, viste han at han var ydmyk. En gang mistet han selvkontrollen og unnlot å hellige Jehova overfor de klagende israelittene. Jehova sa derfor at han ikke fikk føre folket inn i det lovte land. (4. Mos 20:2–12) Moses og hans bror, Aron, hadde utholdt israelittenes klaging i mange år. Men så, på grunn av dette ene feiltrinnet, kom Moses ikke til å få oppleve det han hadde ventet på så lenge. Hvordan reagerte han? Han ble forståelig nok skuffet, men han godtok ydmykt Jehovas avgjørelse. Han visste at Jehova er en rettferdig Gud, «hos hvem det ikke er urett». (5. Mos 3:25–27; 32:4) Når du tenker på Moses, tenker du ikke da på en som var kjent av Jehova? – Les 2. Mosebok 33:12, 13.

Lydighet mot Jehova krever ydmykhet

15. Hva kan vi lære av det den stolte Korah gjorde?

15 Om vi er kjent av Jehova eller ikke, har sammenheng med hvordan vi reagerer på justeringer som blir foretatt i den verdensomfattende kristne menighet, og på avgjørelser som blir truffet av dem som tar ledelsen. Korah og hans menn fjernet seg fra Gud på grunn av selvsikkerhet, stolthet og mangel på tro. I Korahs øyne var Moses  bare en gammel mann som traff sine egne avgjørelser, men Korah glemte at det i virkeligheten var Jehova som ledet nasjonen. Han viste derfor ikke lojalitet mot dem som ble brukt av Gud. Så mye bedre det ville ha vært om han hadde ventet på Jehova! Da kunne Jehova ha gitt ham en klarere forståelse eller foretatt justeringer hvis det var nødvendig. På grunn av Korahs holdning tenker vi som regel ikke på ham som en som tjente Jehova lojalt i en årrekke, men som en som var ulydig på grunn av stolthet.

16. Hva kan vi lære av Moses’ eksempel?

16 Beretningen om Korah utgjør en alvorlig advarsel for de eldste og andre i menigheten i dag. Det krever ydmykhet å vente på Jehova og følge veiledningen fra dem som er utnevnt til å ta ledelsen. Viser vi at vi er like ydmyke og milde som Moses var? Har vi respekt for dem som tar ledelsen blant oss, og følger vi den veiledningen vi får? Klarer vi å legge personlige følelser til side når vi blir skuffet? I så fall vil vi være slike som er kjent av Jehova og har hans godkjennelse. Når vi er ydmyke og lydige, vil vi være verdifulle i hans øyne.

Jehova kjenner dem som hører ham til

17, 18. Hva kan hjelpe oss til å fortsette å være kjent av Jehova?

17 Det vil være til hjelp for oss å tenke på dem som var Jehovas venner i gammel tid. Abraham og Moses var ufullkomne og hadde sine feil, akkurat som vi. Men de var kjent av Jehova som slike som hørte ham til. Korahs eksempel viser imidlertid at det er mulig å trekke seg bort fra Jehova og på den måten ikke lenger være kjent av ham som hans venn. Hver og én av oss bør spørre seg selv: Hvordan ser Jehova på meg? Hva kan jeg lære av disse bibelske eksemplene?

18 Du kan finne stor oppmuntring i å vite at Jehova betrakter trofaste mennesker som han har dratt til seg, som slike som hører ham til. Fortsett å gå inn for å vise tro, ydmykhet og andre gode egenskaper som vil gjøre deg enda mer verdifull i Guds øyne. Det å være kjent av Jehova er utvilsomt et verdifullt privilegium som bringer tilfredshet i livet nå, og som vil bringe fantastiske velsignelser i framtiden. – Sal 37:18.

Husker du dette?

• Hvilket dyrebart forhold kan du stå i til Jehova?

• Hvordan kan du etterligne Abrahams tro?

• Hva kan vi lære av Korah og av Moses?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 26]

Tror vi, i likhet med Abraham, at Jehova helt og fullt vil oppfylle sine løfter?

[Bilde på side 28]

Korah var ikke ydmyk nok til å følge den veiledningen han fikk

[Bilde på side 29]

Er du kjent av Jehova som en som er ydmyk og lydig?