Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Treff avgjørelser som er til ære for Gud

Treff avgjørelser som er til ære for Gud

 Treff avgjørelser som er til ære for Gud

«Den kloke gir akt på sine skritt.» – ORDSP 14:15.

1, 2. (a) Hva bør vi først og fremst være opptatt av når vi skal treffe avgjørelser? (b) Hvilke spørsmål skal vi drøfte?

DE ER en del av vår hverdag. Mange av dem er ikke så viktige. Men noen av dem kan få store konsekvenser for oss. Hva er det vi snakker om? Avgjørelser. Når vi skal treffe en avgjørelse, stor eller liten, er vi først og fremst opptatt av at den skal være til ære for Gud. – Les 1. Korinter 10:31.

2 Synes du det er lett å treffe avgjørelser, eller synes du det kan være en utfordring? Hvis vi skal gå framover mot kristen modenhet, må vi lære å skille mellom rett og galt og så treffe avgjørelser som er i samsvar med vår egen overbevisning, ikke andres overbevisning. (Rom 12:1, 2; Hebr 5:14) Hvilke andre viktige grunner har vi for å lære å treffe gode avgjørelser? Hvorfor er det noen ganger så vanskelig å treffe en avgjørelse? Og hvilke skritt kan vi ta for å forvisse oss om at de avgjørelsene vi treffer, er til ære for Gud?

Hvorfor i det hele tatt treffe avgjørelser?

3. Hva må vi ikke la oss påvirke av når vi skal treffe avgjørelser?

3 Hvis vi ikke inntar et klart standpunkt i spørsmål der Bibelens normer er inne i bildet, kan våre skolekamerater eller våre kolleger trekke den slutning at vi egentlig ikke er  overbevist om det vi tror på, og derfor er lette å påvirke. De kan lyve, jukse eller stjele og så prøve å få oss til å «følge etter mengden» ved å gjøre som dem eller i hvert fall ved å dekke dem. (2. Mos 23:2) Men en som vet hvordan han skal treffe avgjørelser som er til ære for Gud, vil ikke på grunn av frykt eller et ønske om å bli godtatt oppføre seg på en måte som er i strid med hans oppøvde samvittighet. – Rom 13:5.

4. Hvorfor kan det hende at andre ønsker å treffe avgjørelser for oss?

4 Det er ikke slik at alle som gjerne vil treffe avgjørelser for oss, vil ha oss til å gjøre noe som er til skade for oss. Velmenende venner insisterer kanskje på at vi skal følge deres råd. Selv om vi ikke lenger bor hjemme hos foreldrene våre, er de sikkert fortsatt sterkt opptatt av vårt ve og vel, og de føler kanskje at de bør fortsette å engasjere seg når vi må treffe viktige avgjørelser. Ta for eksempel spørsmålet om medisinsk behandling. Bibelen sier helt klart at vi skal avholde oss fra blod. (Apg 15:28, 29) Men i mange spørsmål som har med helsen å gjøre, er det kanskje ikke et entydig svar. De krever at hver enkelt treffer en personlig avgjørelse med hensyn til hvilken behandling man skal godta eller ikke. * Våre nærmeste har kanskje sterke meninger i slike spørsmål. Men hver enkelt innviet og døpt kristen må bære «sin egen bør» av ansvar når det skal treffes en slik avgjørelse. (Gal 6:4, 5) Det vi først og fremst er opptatt av, er å bevare en god samvittighet overfor Gud, ikke at andre skal godkjenne den avgjørelsen vi treffer. – 1. Tim 1:5.

5. Hvordan kan vi unngå å lide skipbrudd på vår tro?

5 Ubesluttsomhet kan være farlig. Disippelen Jakob skrev at en ubesluttsom mann er «ustø på alle sine veier». (Jak 1:8) Lik en mann som befinner seg på et stormfullt hav i en båt som har mistet roret, blir han kastet omkring av skiftende menneskelige oppfatninger. Hvor lett vil det ikke være for ham å lide skipbrudd på sin tro og så gi andre skylden for den sørgelige situasjonen han har havnet i! (1. Tim 1:19) Hva kan vi gjøre for at det ikke skal skje med oss? Vi må bli «befestet i troen». (Les Kolosserne 2:6, 7.) For å bli det må vi lære oss å treffe avgjørelser som vitner om vår tro på Guds inspirerte Ord. (2. Tim 3:14–17) Men hva kan svekke vår evne til å treffe gode avgjørelser?

Hvorfor noen avgjørelser kan være vanskelige

6. Hva kan frykt gjøre med oss?

6 Frykt kan lamme oss – frykt for å treffe en gal avgjørelse, frykt for å mislykkes, frykt for at andre skal synes at vi er dumme. En slik reaksjon er forståelig. Det er ingen som har lyst til å treffe en dårlig avgjørelse, en avgjørelse som skaper problemer og kanskje fører skam over en. Men kjærligheten til Gud og hans Ord kan hjelpe oss til å være mindre fryktsomme. På hvilke måter? Kjærligheten til Gud vil motivere oss til alltid å rådføre oss med hans Ord og publikasjoner som er basert på det, før vi treffer viktige avgjørelser. På den måten vil vi ikke gjøre så mange feil. Hvorfor ikke? Fordi Bibelen gir «de uerfarne klokskap, en ung mann kunnskap og tenkeevne». – Ordsp 1:4.

7. Hva kan vi lære av kong Davids eksempel?

7 Kommer vi alltid til å treffe rette avgjørelser? Nei. Alle gjør feil. (Rom 3:23) Kong David, for eksempel, var en klok og trofast mann. Noen ganger traff han riktignok dårlige avgjørelser, og både han selv og andre måtte lide for det. (2. Sam 12:9–12) Men David lot ikke de feilene han begikk, få ham til å nøle med å treffe avgjørelser som Jehova godkjente. (1. Kong 15:4, 5) Også vi kan treffe gode avgjørelser til tross for tidligere feiltrinn hvis vi, i likhet med David, husker at Jehova vil overse våre feil og tilgi våre synder. Han  fortsetter å støtte dem som elsker og adlyder ham. – Sal 51:1–4, 7–10.

8. Hva kan vi lære av det Paulus skrev om ekteskapet?

8 Det er noe vi kan gjøre for at det skal bli lettere for oss å treffe avgjørelser. Hva er det? Jo, vi kan huske at det noen ganger er flere riktige veier å velge mellom. Tenk på den måten Paulus resonnerte på i forbindelse med ekteskapet. Han skrev under inspirasjon: «Hvis noen mener at han handler urett overfor sin jomfruelighet, hvis den er forbi ungdommens blomstring, og dette er den måten det skulle finne sted på, så la ham gjøre det han vil; han synder ikke. La dem gifte seg. Men hvis noen er fast besluttet i sitt hjerte og ikke har noe tvingende behov, men har myndighet over sin egen vilje og i sitt eget hjerte har truffet den avgjørelse å bevare sin jomfruelighet, vil han gjøre vel.» (1. Kor 7:36–38) Paulus anbefalte den enslige stand, men dette var ikke det eneste riktige alternativet.

9. Bør vi bry oss om hva andre synes om de avgjørelsene vi treffer? Forklar.

9 Bør vi bry oss om hva andre synes om de avgjørelsene vi treffer? Til en viss grad. Legg merke til hva Paulus skrev om det å spise mat som kunne ha vært ofret til avguder. Han erkjente at en avgjørelse ikke behøver å være gal i seg selv, men at den likevel kan skade noen som har en svak samvittighet. Hva bestemte han seg for? «Hvis mat får min bror til å snuble», skrev han, «vil jeg aldri noensinne mer spise kjøtt, for at jeg ikke skal få min bror til å snuble.» (1. Kor 8:4–13) Også vi må tenke over hvordan våre avgjørelser kan berøre andres samvittighet. Men det vi først og fremst bør være opptatt av, er naturligvis hvilken virkning våre valg vil ha på vårt vennskap med Jehova. (Les Romerne 14:1–4.) Hvilke bibelske prinsipper vil hjelpe oss til å treffe avgjørelser som er til ære for ham?

Seks skritt som hjelper deg til å treffe gode avgjørelser

10, 11. (a) Hvordan kan vi unngå å gå ut over vår myndighet i familien? (b) Hva bør de eldste passe på når de treffer avgjørelser som berører menigheten?

10 Ikke gå ut over din myndighet. Før vi velger en bestemt handlemåte, må vi spørre oss selv: Er dette en avgjørelse som det er opp til meg å treffe? Kong Salomo skrev: «Kommer formastelighet, så kommer vanære, men visdommen er hos de beskjedne.» – Ordsp 11:2.

11 Foreldre kan la barna få treffe enkelte avgjørelser, men barna må ikke tro at det er de selv som bestemmer. (Kol 3:20) Gifte kvinner og mødre har en viss myndighet i familien, men de bør anerkjenne sin manns lederskap. (Ordsp 1:8; 31:10–18; Ef 5:23) Og gifte menn må erkjenne at deres myndighet er begrenset, og at de er underordnet Kristus. (1. Kor 11:3) De eldste treffer avgjørelser som berører menigheten. Men de forvisser seg om at de ikke går «ut over det som står skrevet» i Guds Ord. (1. Kor 4:6) De er også nøye med å følge den rettledningen de får fra den trofaste slaven. (Matt 24:45–47) Vi kan spare oss selv og andre for mange sorger og bekymringer hvis vi  kjenner vår plass og bare treffer avgjørelser som vi har fått myndighet til å treffe.

12. (a) Hvorfor bør vi gjøre undersøkelser? (b) Forklar hvordan en kan gå fram når en skal gjøre undersøkelser.

12 Gjør undersøkelser. Salomo skrev: «Den flittiges planer fører visselig til fordeler, men enhver som har hastverk, styrer visselig mot armod.» (Ordsp 21:5) For eksempel: Tenker du på å gå inn i et forretningsforetagende? La deg ikke styre av dine følelser. Innhent alle relevante opplysninger, søk råd hos noen som har erfaring med slike ting, og finn ut hvilke bibelske prinsipper som kommer inn i bildet. (Ordsp 20:18) Sett opp to lister – én over fordelene og én over ulempene. ’Beregn omkostningene’ før du treffer en avgjørelse. (Luk 14:28) Tenk over hva avgjørelsen vil kunne bety, ikke bare for din økonomiske situasjon, men også for din åndelighet. Det krever tid og arbeid å gjøre slike undersøkelser. Men når du gjør det, kan du unngå å treffe forhastede avgjørelser som kan føre til problemer og bekymringer.

13. (a) Hvilken forsikring får vi i Jakob 1:5? (b) Hvordan kan det være til hjelp for oss å be om visdom?

13 Be om visdom. Det er bare hvis vi ber Gud om hjelp, at de avgjørelsene vi treffer, vil være til ære for ham. Disippelen Jakob skrev: «Hvis noen av dere mangler visdom, skal han fortsette å be Gud om den, for han gir gavmildt til alle og uten bebreidelser; og den skal bli gitt ham.» (Jak 1:5) Det er ingen skam å innrømme at vi trenger Guds visdom når vi skal treffe avgjørelser. (Ordsp 3:5, 6) Hvis vi utelukkende stoler på vår egen forstand, kan vi lett komme på avveier. Når vi ber om visdom og finner fram til prinsippene i Guds Ord, lar vi den hellige ånd hjelpe oss til å skjelne hva som er våre egentlige motiver for det vi vil gjøre. – Hebr 4:12; les Jakob 1:22–25.

14. Hvorfor bør vi ikke utsette en avgjørelse i det uendelige?

14 Treff avgjørelsen. Ikke forhast deg med å ta dette skrittet før du har gjort undersøkelser og bedt om visdom. En som er vis, tar seg tid til å ’gi akt på sine skritt’. (Ordsp 14:15) Men utsett ikke avgjørelsen i det uendelige. En som trekker ut tiden uten å bestemme seg, kan komme med de merkeligste unnskyldninger. (Ordsp 22:13) Men han treffer faktisk en avgjørelse – han bestemmer seg i virkeligheten for å la andre styre livet hans.

15, 16. Hva innebærer det å gjennomføre det man har bestemt seg for?

15 Gjennomfør det du har bestemt deg for. Det arbeidet vi legger ned for å treffe en god avgjørelse, kan være bortkastet hvis vi ikke går inn for å gjennomføre det vi har bestemt oss for. «Alt det din hånd finner å gjøre, gjør det med din kraft», skrev Salomo. (Fork 9:10) For å lykkes må vi være villige til å sette av tid  og de nødvendige midler. En menighetsforkynner kan for eksempel bestemme seg for å bli pioner. Vil han klare det? Sannsynligvis, hvis han da ikke lar arbeid eller atspredelser og fornøyelser tappe ham for krefter og legge beslag på den tiden han burde bruke i tjenesten.

16 De beste avgjørelsene man kan treffe, er sjelden dem som det er lettest å sette ut i livet. Hvorfor er det slik? Fordi «hele verden ligger i den ondes makt». (1. Joh 5:19) Vi har en kamp «mot verdensherskerne i dette mørke, mot de onde åndemaktene i de himmelske regioner». (Ef 6:12) Både apostelen Paulus og disippelen Judas viste at de som bestemmer seg for å ære Gud, vil måtte kjempe en hard kamp. – 1. Tim 6:12; Jud 3.

17. Hva venter Jehova av oss når det gjelder de avgjørelsene vi treffer?

17 Tenk over avgjørelsen en gang til, og gjør de nødvendige justeringer. Ikke alle avgjørelser lar seg gjennomføre akkurat slik man hadde tenkt. «Tid og uforutsett hendelse» rammer oss alle. (Fork 9:11) Likevel er det noen avgjørelser Jehova venter at vi skal holde fast ved, selv om vi skulle møte vanskeligheter. Hvis en person har innviet sitt liv til Jehova eller har avlagt et ekteskapsløfte, har han truffet en avgjørelse som det ikke er meningen at han skal gjøre om på. Jehova venter at vi lever opp til slike avgjørelser. (Les Salme 15:1, 2, 4.) Men de fleste avgjørelser er ikke så betydningsfulle. En som er vis, vil fra tid til annen tenke over de avgjørelsene han har truffet. Han vil ikke la stolthet eller stahet hindre ham i å justere en avgjørelse eller gå helt bort fra den. (Ordsp 16:18) Det han først og fremst er opptatt av, er å fortsette å leve på en måte som er til ære for Gud.

Lær andre å treffe avgjørelser som er til ære for Gud

18. Hvordan kan foreldre lære barna sine å treffe gode avgjørelser?

18 Foreldre kan gjøre mye for å hjelpe barna sine til å lære å treffe avgjørelser som er til ære for Gud. Et godt eksempel er noe av det barna kan lære mest av. (Luk 6:40) Når det passer slik, kan foreldrene fortelle barna hva de selv gjorde før de traff en bestemt avgjørelse. De kan kanskje også la barna treffe noen avgjørelser på egen hånd og så rose dem når det går bra. Men sett at et barn treffer en dårlig avgjørelse. Foreldrenes første reaksjon er kanskje at de vil beskytte barnet mot konsekvensene, men det vil ikke alltid være til barnets beste. Det kan for eksempel være at sønnen har tatt førerkort. Men så bryter han en trafikkregel og får en bot. Foreldrene kan naturligvis betale boten. Men hvis de sier at han må arbeide for å tjene penger til å betale boten med, er det mer sannsynlig at han lærer å stå til ansvar for sine handlinger. – Rom 13:4.

19. Hva bør vi lære dem vi studerer Bibelen med, og hvordan kan vi gjøre det?

19 Jesus gav sine etterfølgere befaling om å undervise andre. (Matt 28:20) Noe av det viktigste vi kan lære dem vi studerer Bibelen med, er å treffe gode avgjørelser. I den forbindelse må vi motstå trangen til å si hva de skal gjøre. Det er mye bedre at vi lærer dem å resonnere ut fra bibelske prinsipper, slik at de kan treffe sine egne avgjørelser. Det er jo slik at «hver enkelt av oss [skal] avlegge regnskap for seg selv overfor Gud». (Rom 14:12) Vi har derfor alle sammen god grunn til å treffe avgjørelser som er til ære for Gud.

[Fotnote]

^ avsn. 4 Se innlegget «Hvordan ser jeg på blodfraksjoner og medisinske behandlingsmetoder som innebærer bruk av mitt eget blod?» i Vår tjeneste for Riket for november 2006, sidene 3–6.

Hva svarer du?

• Hvorfor trenger vi å lære hvordan vi kan treffe avgjørelser?

• Hva kan frykt gjøre med oss, og hvordan kan vi overvinne frykten?

• Hvilke seks skritt kan vi ta for å forvisse oss om at de avgjørelsene vi treffer, er til ære for Gud?

[Studiespørsmål]

[Ramme/bilde på side 16]

Seks skritt som hjelper deg til å treffe gode avgjørelser

1 Ikke gå ut over din myndighet

2 Gjør undersøkelser

3 Be om visdom

4 Treff avgjørelsen

5 Gjør det du har bestemt

6 Tenk en gang til og juster

[Bilde på side 15]

En som er ubesluttsom, er lik en mann som befinner seg på et stormfullt hav i en båt som har mistet roret