Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan være ærlig i en uærlig verden

Hvordan være ærlig i en uærlig verden

Hvordan være ærlig i en uærlig verden

UÆRLIGHET er som luften vi puster i – den er overalt. Folk lyver, tar seg for mye betalt, stjeler, betaler ikke tilbake det de skylder, og skryter av tvilsomme forretningsmetoder. I et slikt miljø blir vi ofte stilt overfor situasjoner som kan gjøre det vanskelig å være ærlig. Hvordan kan vi stå imot tendensen til å være uærlig? Vi skal nå se på tre nøkkelfaktorer som vil hjelpe oss, nemlig frykt for Jehova, en god samvittighet og tilfredshet.

Sunn frykt for Jehova

Profeten Jesaja skrev: «Jehova er vår Dommer, Jehova er vår Lovgiver, Jehova er vår Konge.» (Jes 33:22) Når vi forstår hvilken myndighet Jehova har, fører det til gudsfrykt – en drivkraft som får oss til å stå imot uærlighetens ånd. I Ordspråkene 16:6 står det: «I frykt for Jehova vender en seg bort fra det onde.» En slik frykt er ikke en sykelig redsel for en hevngjerrig Gud, men en sunn frykt for å mishage vår himmelske Far, som er sterkt interessert i vårt ve og vel. – 1. Pet 3:12.

Ricardo og hans kone, Fernanda, gjorde noe som illustrerer hva en slik sunn frykt kan føre til. * De tok ut et beløp som tilsvarer cirka 4000 kroner, fra bankkontoen sin. Fernanda la sedlene i vesken uten å telle dem. På hjemveien betalte de noen regninger, og da de kom hjem, ble de overrasket da de oppdaget at Fernanda hadde nesten like mye penger i vesken som tidligere på dagen. De skjønte at bankkassereren måtte ha gitt dem for mye. Først var de fristet til å beholde pengene, siden de hadde mange ubetalte regninger. Ricardo sier: «Vi bad til Jehova om styrke til å levere pengene tilbake. Vårt ønske om å glede ham, som svar på hans oppfordring i Ordspråkene 27:11, fikk oss til å gjøre det.»

En oppøvd samvittighet

Vi kan utvikle en følsom samvittighet ved å studere Bibelen og anstrenge oss for å praktisere det vi lærer. Da vil ’Guds ord, som er levende og utfolder kraft’, ikke bare nå vårt sinn, men også vårt hjerte. Dette vil motivere oss til å «oppføre oss ærlig i alle ting». – Hebr 4:12; 13:18.

Tenk på det João opplevde. Han pådrog seg en enorm gjeld, tilsvarende 30 000 kroner. Uten å betale gjelden flyttet han til en annen by. Åtte år senere lærte han sannheten å kjenne. Samvittigheten hans, som da ble oppøvd i samsvar med Bibelen, fikk ham til å kontakte kreditoren og begynne å nedbetale gjelden. Fordi João har en beskjeden inntekt og har kone og fire barn å forsørge, gikk kreditoren med på at han kunne betale gjelden i månedlige avdrag.

Tilfredshet

Paulus skrev: «Den er virkelig et middel til stor vinning, denne gudhengivenheten sammen med viljen til å klare seg med det en har. . . . når vi har mat og klær og husly, skal vi være tilfreds med disse ting.» (1. Tim 6:6–8) Hvis vi legger oss dette kloke rådet på hjertet, vil det hjelpe oss til ikke å bli lokket med på tvilsomme forretningsforetak eller urealistiske prosjekter som skal gjøre en rik i en fart. (Ordsp 28:20) Paulus’ råd vil også hjelpe oss til å sette Guds rike på førsteplassen, i tillit til at vi vil få det vi trenger til livets opphold. – Matt 6:25–34.

På grunn av «rikdommens bedragerske makt» bør vi aldri undervurdere risikoen for at vi skal gi etter for griskhet og begjærlighet. (Matt 13:22) Husk hva som skjedde med Akan. Han hadde vært vitne til at israelittene på mirakuløst vis hadde gått over Jordan. Likevel gav han etter for griskhet. Han stjal noe sølv og gull og en kostbar embetsdrakt av byttet fra Jeriko. Det kostet ham livet. (Jos 7:1, 20–26) Det er derfor ikke rart at Jesus flere hundre år senere kom med denne advarselen: «Hold øynene åpne og vokt dere for all slags begjærlighet.» – Luk 12:15.

Ærlighet på arbeidsplassen

La oss nå se på noen situasjoner som kan være en prøve på vår beslutning om å være ærlige i alle ting. Det å være ærlig på arbeidsplassen innebærer at vi ’ikke begår tyveri’ – selv om det skulle være vanlig at folk stjeler. (Tit 2:9, 10) Jurandir, som arbeider på et offentlig kontor, var ærlig når han oppgav reiseutgiftene sine. Kollegene hans oppgav derimot mer enn det de hadde brukt. De kunne gjøre det fordi avdelingssjefen dekket dem. Avdelingssjefen gav faktisk Jurandir en reprimande fordi han var så ærlig, og sendte ham ikke ut på flere forretningsreiser. Med tiden ble regnskapet revidert, og Jurandir fikk ros for sin ærlighet. Han ble dessuten forfremmet.

André, en bror som er selger, fikk beskjed av arbeidsgiveren sin om å belaste kundene for det samme gebyret to ganger. Han bad til Jehova om mot til å følge Bibelens prinsipper. (Sal 145:18–20) Han prøvde også å forklare arbeidsgiveren hvorfor han ikke kunne gjøre som han sa, men til ingen nytte. Så André bestemte seg for å slutte i den godt betalte jobben. Men omkring et år senere ble han spurt om han ville ha jobben tilbake. Den tidligere arbeidsgiveren forsikret ham om at kundene ikke lenger skulle betale overpris. André fikk en ledende stilling.

Betal tilbake det du skylder

Paulus gav dette rådet til de kristne: «Dere skal ikke skylde noen noe som helst.» (Rom 13:8) Det kan være at vi prøver å rettferdiggjøre at vi har en utestående gjeld. Vi tenker kanskje at kreditoren har god økonomi og ikke trenger pengene. Men Bibelen sier: «Den onde låner og betaler ikke tilbake.» – Sal 37:21.

Men sett at en «uforutsett hendelse» hindrer oss i å betale det vi skylder. (Fork 9:11) Francisco lånte et beløp som tilsvarer 42 000 kroner, av Alfredo, slik at han kunne betale et pantelån. Men på grunn av vanskeligheter på jobben klarte han ikke å betale tilbake pengene til avtalt tid. Francisco tok initiativet til å snakke med Alfredo om saken, og Alfredo gikk med på at lånet ble betalt avdragsvis.

Ikke gi et galt inntrykk

Tenk på Ananias og Saffira, et ektepar i den kristne menighet i det første århundre. De solgte en eiendom og gav en del av salgssummen til apostlene. Men de hevdet at det de gav, var alt det de hadde fått for eiendommen. De ville imponere andre med sin selvgode gavmildhet. Men under inspirasjon av den hellige ånd gjennomskuet Peter bedraget, og Jehova slo dem, slik at de døde. – Apg 5:1–11.

I motsetning til Ananias og Saffira, som var uærlige, var bibelskribentene oppriktige og ærlige. Moses skrev åpent om den gangen han mistet besinnelsen og som følge av det ikke fikk komme inn i det lovte land. (4. Mos 20:7–13) Jona dekket heller ikke over de svakhetene han viste både før og etter at han forkynte for ninivittene. I stedet skrev han om dem. – Jona 1:1–3; 4:1–3.

Man må være modig for å si sannheten, spesielt hvis det koster en noe å gjøre det. Det kan illustreres med det som den 14 år gamle Nathalia opplevde. Da hun så over en skriftlig eksamensoppgave hun hadde fått igjen, oppdaget hun at læreren hadde satt riktig på et svar som egentlig var galt. Hun nølte ikke med å si fra til læreren, selv om hun visste at dette ville gå ut over karakterene hennes. «Foreldrene mine har alltid lært meg at jeg må være ærlig for å glede Jehova. Samvittigheten ville ha plaget meg hvis jeg ikke hadde sagt fra til læreren», sa hun. Læreren var glad for at Nathalia var så ærlig.

Ærlighet – en egenskap som gir ære til Jehova

Giselle, som er 17 år, fant en lommebok med forskjellige dokumenter og et beløp som tilsvarer 200 kroner. Hun gav beskjed til skolemyndighetene, slik at eieren kunne få lommeboken tilbake. En måned senere leste skoleinspektøren opp et brev for hele klassen der Giselle ble rost for sin ærlighet og familien hennes ble berømmet for den gode, religiøse opplæringen de hadde gitt datteren. Hennes «gode gjerninger» gav ære til Jehova. – Matt 5:14–16.

Vi må anstrenge oss for å være ærlige når folk rundt oss er «egenkjærlige, pengekjære, selvgode, hovmodige, . . . illojale». (2. Tim 3:2) Men en sunn frykt for Jehova, en oppøvd samvittighet og tilfredshet hjelper oss til å være ærlige i en uærlig verden. Det hjelper oss også til å få et enda nærere forhold til Jehova, som ’er rettferdig og elsker rettferdige gjerninger’. – Sal 11:7.

[Fotnote]

^ avsn. 5 Noen av navnene er forandret.

[Bilder på side 7]

En sunn frykt for Jehova hjelper oss til å være ærlige

[Bilde på side 8]

Når vi er ærlige, gir vi ære til Jehova