Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Mye å glede seg over

Mye å glede seg over

 Mye å glede seg over

HELE skaperverket – fra den minste levende celle til de enorme galaksene som er gruppert i hoper og superhoper – vitner om organisering. Det skulle ikke overraske oss, for Skaperen «er ikke en uordens Gud». (1. Kor 14:33) Også Jehovas ordning for tilbedelse imponerer oss. Bare tenk på det Jehova har gjort. Han har dannet en universell organisasjon, som består av flere hundre millioner fornuftutstyrte skapninger – både fysiske og åndelige – som alle har en fri vilje, og som alle er forent i den rene tilbedelse. Så fantastisk!

I det gamle Israel ble den jordiske delen av Jehovas organisasjon symbolsk framstilt ved Jerusalem, hvor Jehovas tempel og hans salvede konge befant seg. En israelittisk fange i Babylon gav uttrykk for sine følelser overfor den hellige byen ved å si: «La min tunge klebe til min gane hvis jeg ikke skulle komme deg i hu, hvis jeg ikke skulle opphøye Jerusalem over min fremste årsak til fryd.» – Sal 137:6.

Er det slik dere føler det når det gjelder Jehovas organisasjon i dag? Er det å tilbe Jehova sammen med hans verdensomfattende organisasjon noe som gir dere større glede enn noe annet? Kjenner barna deres historien til den jordiske delen av organisasjonen? Og vet de hvordan den fungerer? Forstår de og setter de pris på at de er en del av et verdensomfattende brorskap av Jehovas vitner? (1. Pet 2:17) Hvorfor ikke bruke noen av de følgende forslagene på familiestudiekvelden deres, slik at familien i enda større grad kan forstå og sette pris på Jehovas organisasjon?

Fortell om «fordums dager»

Hvert år kom familiene i Israel sammen for å feire påsken. Da denne høytiden ble innstiftet, sa Moses til folket: «Dersom din sønn senere spør deg og sier: ’Hva betyr dette?’, . . . skal [du] si til ham: ’Ved sin hånds styrke førte Jehova oss ut av Egypt, av slavehuset.’» (2. Mos 13:14) Det Jehova hadde gjort for israelittene, skulle ikke glemmes. Mange av fedrene i Israel fulgte helt sikkert Moses’ påbud. Flere generasjoner senere sa en israelitt i bønn: «Gud, med våre ører har vi hørt, våre forfedre har fortalt oss om det verk som du gjorde i deres dager, i fordums dager.» – Sal 44:1.

For de unge i dag kan Jehovas vitners historie fra de siste hundre årene eller deromkring virke som «fordums dager». Hvordan kan dere levendegjøre denne historien for barna deres? Noen foreldre har brukt boken Jehovas vitner – forkynnere av Guds rike, årboken, livshistorier som har stått i bladene, og andre redegjørelser for den teokratiske historie, som vi blant annet finner på den nye DVD-en om Guds folk i nyere tid. Videoer som forteller om forfølgelsen av våre brødre i det tidligere Sovjetunionen og Nazi-Tyskland, lærer familier å stole på Jehova under vanskelige forhold. Ta med slike ting på familiestudiet. Det vil styrke barnas tro, noe som vil hjelpe dem hvis deres ulastelighet skulle bli satt på prøve.

 En forelesning i historie kan imidlertid raskt få de unge til å kjede seg. Så engasjer barna. Sønnen deres kan for eksempel få i oppdrag å velge et land som han er interessert i, undersøke landets teokratiske historie og presentere det han har funnet, for familien. I menigheten deres er det kanskje noen som har tjent Jehova trofast i mange år. Kan dere invitere dem til å være med på familiestudiet deres en gang? Kanskje datteren deres kan intervjue dem og få dem til å fortelle sine opplevelser. Eller dere kan få barna til å lage tegninger av teokratiske milepæler, som et internasjonalt stevne, byggingen av et avdelingskontor eller bruken av grammofon i hus-til-hus-arbeidet.

Lær hvordan «hver enkelt del gjør sin oppgave»

Paulus sammenlignet den kristne menighet med «hele legemet . . . , sammenføyd og holdt sammen ved hvert støttende leddbånd, idet hver enkelt del gjør sin oppgave». (Ef 4:16, New International Version) Når vi lærer om hvordan kroppen fungerer, verdsetter vi Skaperen enda mer og får større respekt for ham. Når vi på lignende måte undersøker hvordan den verdensomfattende menigheten fungerer, blir vi forundret over «Guds mangfoldige visdom». – Ef 3:10.

Jehova beskriver hvordan hans organisasjon, deriblant den himmelske delen, fungerer. Han sier for eksempel at han først gav en åpenbaring til Jesus Kristus, som så «sendte ut sin engel og framstilte det i tegn gjennom ham for sin slave Johannes, som har vitnet om det». (Åp 1:1, 2) Hvis Jehova åpenbarer hvordan den usynlige delen av hans organisasjon fungerer, vil han ikke da også at vi skal forstå hvordan «hver del gjør sin oppgave» her på jorden?

Hvis for eksempel kretstilsynsmannen snart skal besøke menigheten deres, hvorfor ikke da drøfte de reisende tilsynsmennenes oppgaver og privilegier sammen som familie? Hvordan hjelper disse brødrene hver enkelt av oss? Andre spørsmål som kan drøftes, er: Hvorfor er det viktig at vi rapporterer felttjenesten? Hvordan blir Guds organisasjon finansiert? Hvordan er det styrende råd organisert, og hvordan skaffer det til veie åndelig føde?

Når vi forstår hvordan Jehovas folk er organisert, har vi nytte av det på minst tre måter. Vi setter større pris på dem som arbeider hardt for vår skyld. (1. Tess 5:12, 13) Vi blir motivert til å støtte opp om teokratiske arrangementer. (Apg 16:4, 5) Og vi får større tillit til dem som tar ledelsen, når vi ser det bibelske grunnlaget for de avgjørelsene og tiltakene som blir truffet. – Hebr 13:7.

«Se nøye på dets boligtårn»

«Marsjér rundt Sion og gå omkring det, tell dets tårn. Fest deres hjerter ved dets festningsvoll. Se nøye på dets boligtårn, så dere kan fortelle om det til den framtidige generasjon.» (Sal 48:12, 13) Salmisten oppfordret israelittene til å ta Jerusalem nærmere i øyesyn. Kan du forestille deg de gode minnene israelittiske familier hadde etter å ha overvært de årlige høytidene i den hellige byen og sett det storslagne templet? De må ha blitt motivert til å «fortelle om det til den framtidige generasjon».

Tenk på dronningen av Saba, som først var skeptisk da hun hørte om Salomos enestående styre og store visdom. Hva var det som overbeviste henne om at det hun hørte, var sant? Hun sa: «Jeg trodde ikke på deres ord før jeg var kommet, så mine egne øyne kunne se det.» (2. Krøn 9:6) Ja, det vi ser med våre «egne øyne», kan gjøre stort inntrykk på oss.

Hvordan kan dere hjelpe barna til å se hvor flott Jehovas organisasjon er, med «egne øyne»? Hvis Jehovas vitner har et  avdelingskontor der dere bor, kan dere besøke det. Mandy og Bethany, for eksempel, vokste opp omkring 150 mil fra Betel-hjemmet i sitt land. Likevel planla foreldrene deres mange turer til avdelingskontoret. «Før vi besøkte Betel, trodde vi at det var ganske stivt og høytidelig der, og at det bare var eldre folk der», sier de. «Men vi traff ungdommer som arbeidet hardt for Jehova, og som likte det! Vi så at Jehovas organisasjon omfattet mer enn bare det lille området hvor vi bodde, og hvert besøk på Betel gav oss en ny dose åndelig energi.» Det at Mandy og Bethany så organisasjonen på nært hold, motiverte dem til å begynne som pionerer, og de ble også innbudt til å tjene midlertidig på Betel.

Vi har også en annen mulighet til å «se» Jehovas organisasjon, en mulighet som de ikke hadde i det gamle Israel. I de senere årene har Guds folk fått videoer og DVD-er som tar opp flere sider ved Guds organisasjon, som «Jehovas vitner – organisert for å forkynne det gode budskap», «Hele samfunnet av brødre», «Like til jordens ender» og «Forent ved den opplæring Gud gir». Når dere ser det harde arbeidet som blir utført av betelitter, hjelpearbeidere, misjonærer og brødre som tilrettelegger og organiserer stevner, vil dere sette enda større pris på det verdensomfattende brorskapet.

Hver menighet spiller en viktig rolle når det gjelder å forkynne det gode budskap og støtte dem som tilhører menigheten. Men ta dere tid sammen som familie til å tenke på «hele samfunnet av deres brødre i verden». Det vil hjelpe dere til å forbli «faste i troen» og huske at dere har mye å glede dere over. – 1. Pet 5:9.

 [Ramme/bilde på side 18]

Guds organisasjon – et studieprosjekt

Vi har rikelig med hjelpemidler som kan lære oss mer om organisasjonens historie og hvordan den fungerer. Her er noen spørsmål som kan hjelpe dere til å komme i gang:

Hvordan startet ordningen med reisende tilsynsmenn i vår tid? – Jehovas vitner – forkynnere av Guds rike, sidene 222–227.

Hva var spesielt med «Barnas dag» på stevnet i 1941? – Jehovas vitner – forkynnere av Guds rike, sidene 86, 88.

Hvordan treffer det styrende råd avgjørelser? – Avlegg «et grundig vitnesbyrd om Guds rike», sidene 108–114.