Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Elsk rettferdighet av hele ditt hjerte

Elsk rettferdighet av hele ditt hjerte

 Elsk rettferdighet av hele ditt hjerte

«Du har elsket rettferdighet.» – SAL 45:7.

1. Hva kan hjelpe oss til å følge «i rettferdighetens spor»?

VED sitt Ord og ved sin hellige ånd leder Jehova sitt folk «i rettferdighetens spor». (Sal 23:3) Men siden vi er ufullkomne, har vi en tendens til å vike av fra den rette vei. Vi må derfor anstrenge oss for å gjøre det som er rett. Hva kan hjelpe oss? I likhet med Jesus må vi elske å gjøre det som er rett. – Les Salme 45:7.

2. Hva er «rettferdighetens spor»?

2 Hva er «rettferdighetens spor»? Disse symbolske sporene sikter til en livsførsel som er basert på Jehovas rettferdige normer. De ordene på hebraisk og gresk som blir gjengitt med «rettferdighet», inneholder tanken om at noe er rettskaffent og helt og fullt i overensstemmelse med moralske prinsipper. Siden Jehova er «rettferdighetens tilholdssted», er hans tilbedere glad for å se hen til ham for å finne den moralsk rettskafne sti de bør følge. – Jer 50:7.

3. Hvordan kan vi lære mer om Guds rettferdighet?

3 Det er bare hvis vi av hele vårt hjerte anstrenger oss for å rette oss etter Guds rettferdige normer, at vi fullt ut kan behage ham. (5. Mos 32:4) Det begynner med at vi lærer så mye som mulig om Jehova Gud ut fra hans Ord, Bibelen. Når vi stadig lærer mer om ham og hver dag nærmer oss ham enda mer, vil vår kjærlighet til hans rettferdighet bli sterkere. (Jak 4:8) Vi må også godta den rettledning vi finner i Guds inspirerte Ord, når vi skal treffe viktige avgjørelser i livet.

Søk Guds rettferdighet

4. Hva innebærer det å søke Guds rettferdighet?

4 Les Matteus 6:33. Det å søke Guds rettferdighet innebærer mer enn å forkynne det gode budskap om Riket. Hvis vår hellige tjeneste skal være antagelig for Jehova, må vår oppførsel i hverdagen samsvare med hans høye normer. Hva må alle som søker Jehovas rettferdighet, gjøre? De må «ta på den nye personlighet, som ble skapt i samsvar med Guds vilje i sann rettferdighet og lojalitet». – Ef 4:24.

5. Hva vil hjelpe oss til å overvinne motløshet?

5 Når vi anstrenger oss for å leve opp til Guds rettferdige normer, blir vi av og til motløse på grunn av vår utilstrekkelighet. Hva kan hjelpe oss til å overvinne motløshet og lære å elske og praktisere rettferdighet? (Ordsp 24:10) Vi må regelmessig vende oss til Jehova i bønn «med sanne hjerter i troens fulle visshet». (Hebr 10:19–22) Enten vi er salvede kristne eller har et jordisk håp, viser vi tro på Jesu Kristi gjenløsningsoffer og de tjenester han utfører som vår store Øversteprest. (Rom 5:8; Hebr 4:14–16) Den virkning Jesu utgytte blod har, ble illustrert i det aller første nummeret av dette bladet. (1. Joh 1:6, 7) Der stod det: «Det er et faktum at hvis en skarlagenrød eller karmosinrød gjenstand blir betraktet gjennom rødt glass i lyset, ser den hvit ut; så selv om våre synder er som skarlagen eller karmosin, vil de, når Gud betrakter dem gjennom Kristi blod, bli  regnet som hvite.» (Juli 1879, side 6) For en gave Jehova gav oss ved at han skaffet til veie gjenløsningsofferet gjennom sin elskede Sønn! – Jes 1:18.

Kontroller din åndelige rustning

6. Hvorfor er det så viktig å kontrollere vår åndelige rustning?

6 Vi må til enhver tid ha på oss «rettferdighetens brystplate», for den er en viktig del av den åndelige rustningen fra Gud. (Ef 6:11, 14) Enten vi nylig har innviet oss til Jehova eller har utført hellig tjeneste i mange tiår, er det helt nødvendig at vi hver dag kontrollerer vår åndelige rustning. Hvorfor? Fordi Djevelen og hans demoner er blitt kastet ned til jordens nærhet. (Åp 12:7–12) Satan er rasende, og han vet at hans tid er begrenset. Han har derfor intensivert sine angrep mot Guds folk. Forstår vi da hvor viktig det er å ha på oss «rettferdighetens brystplate»?

7. Hvordan vil vi oppføre oss hvis vi forstår at vi er avhengige av «rettferdighetens brystplate»?

7 En brystplate beskytter det bokstavelige hjertet. Fordi vi er ufullkomne, har vårt symbolske hjerte en tendens til å være forrædersk og desperat. (Jer 17:9) Siden hjertet er tilbøyelig til å gjøre det som er galt, er det viktig at vi oppøver og tukter det. (1. Mos 8:21) Hvis vi forstår at vi trenger «rettferdighetens brystplate», vil vi ikke ta den av oss i en kort periode ved å velge å la oss underholde av noe Gud hater, eller fantasere om å gjøre noe som er galt. Vi vil heller ikke sløse bort store deler av vår verdifulle tid foran TV-skjermen. I stedet vil vi hele tiden anstrenge oss for å gjøre det som gleder Jehova. Selv om vi skulle snuble ved at vi et øyeblikk gir etter for urettferdige, kjødelige tanker, reiser vi oss igjen med Jehovas hjelp. – Les Ordspråkene 24:16.

8. Hvorfor trenger vi «troens store skjold»?

8 En annen del av den åndelige rustningen er «troens store skjold». Det gjør at vi kan «slokke alle den ondes brennende piler». (Ef 6:16) Tro og helhjertet kjærlighet til Jehova vil i sin tur hjelpe oss til å handle rettferdig og holde oss på veien til evig liv. Jo mer vi lærer å elske Jehova, desto mer vil vi verdsette hans rettferdighet. Men hva med samvittigheten vår? Hvordan hjelper den oss til å elske rettferdighet?

Bevar en god samvittighet

9. Hvorfor bør vi bevare en god samvittighet?

9 Da vi ble døpt, anmodet vi Jehova om «en god samvittighet». (1. Pet 3:21) Fordi vi viser tro på gjenløsningen, dekker Jesu blod over våre synder, og vi kan derfor glede oss over å stå i en ren stilling innfor Gud. Men hvis vi skal fortsette å være i en frelst tilstand, må vi bevare en god samvittighet. Hvis samvittigheten av og til advarer oss, bør vi være glad for at den virker som den skal. Slike stikk i samvittigheten viser at den ikke er blitt ufølsom med hensyn til Jehovas rettferdige veier. (1. Tim  4:2) Men samvittigheten kan også spille en annen rolle for dem som vil elske rettferdighet.

10, 11. (a) Fortell en opplevelse som viser at vi bør lytte til vår samvittighet. (b) Hvorfor kan kjærlighet til rettferdigheten gi oss stor glede?

10 Når vi gjør noe som er galt, kan samvittigheten fordømme eller plage oss. En ungdom som forlot «rettferdighetens spor», ble avhengig av pornografi og begynte å røyke marihuana. Når han gikk på møtene, hadde han skyldfølelse, og når han gikk på feltet, følte han seg som en hykler, så han sluttet å delta i kristen virksomhet. «Men jeg hadde ikke regnet med at samvittigheten skulle holde meg ansvarlig for det jeg gjorde», sier han. «Jeg levde på denne måten i omkring fire år.» Han begynte så å tenke på å komme tilbake til sannheten. Selv om han ikke trodde at Jehova ville høre hans bønn, bad han likevel, og han bad om tilgivelse. Mindre enn ti minutter senere kom moren hans på besøk og oppmuntret ham til å begynne å komme på møtene igjen. Han kom til Rikets sal og spurte en eldste om han ville studere med ham. Med tiden ble han døpt, og han er takknemlig mot Jehova for at Han reddet livet hans.

11 Du har sikkert funnet stor glede i å gjøre det som er rett. Etter hvert som vi lærer å elske rettferdighet og i større utstrekning anvender det vi lærer, finner vi større glede i å gjøre det som behager vår himmelske Far. Og tenk på dette: Den dag kommer da alle mennesker vil oppleve at samvittigheten bare gir dem glede; de vil på en fullkommen måte gjenspeile Guds bilde. La oss derfor innpode kjærlighet til rettferdigheten dypt i vårt hjerte. Det vil glede Jehova. – Ordsp 23:15, 16.

12, 13. Hvordan kan vi oppøve vår samvittighet?

12 Hva kan vi gjøre for å oppøve vår samvittighet? Når vi studerer Bibelen og våre bibelske publikasjoner, er det viktig at vi husker at «den rettferdiges hjerte mediterer for å kunne svare». (Ordsp 15:28) Tenk på hvordan dette kan være til hjelp når vi står overfor spørsmål som har med arbeid å gjøre. Hvis en bestemt type arbeid tydelig er i strid med det Bibelen sier, vil de fleste av oss være raske til å handle i samsvar med den veiledningen vi får gjennom den tro og kloke slave-klasse. Når det ikke er så tydelig om et arbeid er i strid med Bibelen eller ikke, må vi finne bibelske prinsipper som kan anvendes på den situasjonen, og under bønn tenke over disse prinsippene. * Det kan for eksempel dreie seg om prinsippet om ikke å krenke andres samvittighet. (1. Kor 10:31–33) Vi bør være spesielt opptatt av prinsipper som har med vårt forhold til Jehova å gjøre. Hvis han er virkelig for oss, vil vi først og fremst spørre oss selv: Vil det at jeg utfører  dette arbeidet, såre Jehova og volde ham smerte? – Sal 78:40, 41.

13 Når vi forbereder oss til Vakttårn-studiet eller menighetsbibelstudiet, må vi huske at det er viktig å meditere over det vi leser. Er vi alltid raske til å streke under svaret på et studiespørsmål, for så å skynde oss videre til det neste avsnittet? Det er lite sannsynlig at en slik måte å studere på vil øke vår kjærlighet til rettferdigheten eller gi oss en følsom samvittighet. Hvis vi skal elske rettferdighet, må vi studere grundig og meditere over det vi leser i Guds skrevne Ord. Det finnes ingen snarveier når det gjelder å lære å elske rettferdighet av hele sitt hjerte!

Hunger og tørst etter rettferdighet

14. Hva ønsker Jehova Gud og Jesus Kristus med hensyn til vår hellige tjeneste?

14 Jehova Gud og Jesus Kristus vil at vi skal være lykkelige når vi utfører vår hellige tjeneste. Hva vil hjelpe oss til å være lykkelige? Kjærlighet til rettferdigheten! I Bergprekenen sa Jesus: «Lykkelige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal bli mettet.» (Matt 5:6) Hvilken betydning har disse ordene for dem som ønsker å elske rettferdighet?

15, 16. Hvordan vil de som elsker rettferdighet, få stilt sin åndelige hunger og tørst?

15 Den verden vi lever i, blir styrt av den onde. (1. Joh 5:19) Hvis vi ser i en avis, uansett hvor vi er i verden, finner vi meldinger om ondskap og vold i en grad som savner sidestykke. Den grusomme måten mennesker behandler hverandre på, gjør de rettferdige bekymret. (Fork 8:9) Vi som elsker Jehova, vet at det bare er han som kan hjelpe dem som ønsker å lære rettferdighet, til å få stilt sin åndelige hunger og tørst. De ugudelige kommer snart til å bli fjernet, og de som elsker rettferdighet, vil ikke lenger bli plaget av dem som trosser lov, og av deres onde gjerninger. (2. Pet 2:7, 8) For en befrielse det kommer til å bli!

16 Som tjenere for Jehova og etterfølgere av Jesus Kristus forstår vi at alle de som hungrer og tørster etter rettferdighet, vil «bli mettet». Deres hunger og tørst vil bli fullstendig stilt gjennom Guds nye himler og nye jord, hvor ’rettferdighet skal bo’. (2. Pet 3:13) Så la oss ikke miste motet eller bli overrasket over at undertrykkelse og vold har tatt bort rettferdigheten i denne sataniske verden. (Fork 5:8) Jehova, Den Høyeste, vet hva som skjer, og han skal snart utfri dem som elsker rettferdighet.

Fordelene ved å elske rettferdighet

17. Hva er noen av fordelene ved å elske rettferdighet?

17 Salme 146:8 framhever en enestående fordel ved å gå på rettferdighetens sti. Salmisten sang: «Jehova elsker de rettferdige.» Tenk på det! Universets Overherre elsker oss fordi vi elsker rettferdighet! På grunnlag av Jehovas kjærlighet kan vi være sikker på at han vil sørge for oss når vi setter Rikets interesser på førsteplassen i vårt liv. (Les Salme 37:25; Ordspråkene 10:3.) Til slutt kommer hele jorden til å bli fylt av mennesker som elsker rettferdighet. (Ordsp 13:22) For de fleste av Guds folk kommer belønningen for å ha praktisert  rettferdighet til å bli overstrømmende glede og endeløst liv i et vakkert paradis på jorden. Allerede nå blir de som elsker rettferdighet, belønnet med en indre fred som bidrar til harmoni i familien og i menigheten. – Fil 4:6, 7.

18. Hvilke positive ting kan vi gjøre mens vi venter på Jehovas dag?

18 Mens vi venter på at Jehovas store dag skal komme, må vi fortsette å søke hans rettferdighet. (Sef 2:2, 3) La oss derfor vise at vi har oppriktig kjærlighet til Jehova Guds rettskafne veier. Det innebærer blant annet å ha «rettferdighetens brystplate» godt festet, slik at den beskytter vårt symbolske hjerte. Vi må også bevare en god samvittighet – en samvittighet som kan være til glede for både oss selv og Jehova. – Ordsp 27:11.

19. Hva bør vi være fast bestemt på, og hva skal vi drøfte i den neste artikkelen?

19 Jehovas «øyne [farer] over hele jorden, for at han skal vise sin styrke til gagn for dem hvis hjerte er helt overfor ham». (2. Krøn 16:9) Så oppmuntrende disse ordene er for oss når vi gjør det som er rett, i en problemfylt verden som blir mer og mer ustabil, voldelig og ond! Det kan riktignok være at de som er fremmedgjort for Gud, synes det er rart at vi går på rettferdighetens sti. Men vi har mye igjen for å holde fast ved Jehovas rettferdighet. (Jes 48:17; 1. Pet 4:4) Så la oss derfor, med et helt hjerte, være fast bestemt på å fortsette å glede oss over å elske og praktisere rettferdighet. Men det å ha et helt hjerte innebærer også å hate lovløshet. Den neste artikkelen forklarer hva det vil si.

[Fotnote]

^ avsn. 12 En redegjørelse for bibelske prinsipper som angår arbeid, ble gitt i Vakttårnet for 15. april 1999, sidene 28–30.

Hva svarer du?

• Hvorfor må vi forstå verdien av gjenløsningen for å elske rettferdighet?

• Hvorfor er det viktig at vi har på oss «rettferdighetens brystplate»?

• Hvordan kan vi oppøve vår samvittighet?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 26]

En oppøvd samvittighet hjelper oss i spørsmål som gjelder arbeid