Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Styrket til å overvinne enhver prøvelse

Styrket til å overvinne enhver prøvelse

 Styrket til å overvinne enhver prøvelse

«Alt har jeg styrke til på grunn av ham som gir meg kraft.» – FIL 4:13.

1. Hvorfor møter Jehovas folk mange former for motgang?

JEHOVAS folk er ikke ukjent med motgang. Noen prøvelser skyldes vår egen ufullkommenhet, og noen skyldes den tingenes ordning vi lever i. Andre igjen skyldes det fiendskapet som gjør seg gjeldende mellom dem som tjener Gud, og dem som ikke tjener ham. (1. Mos 3:15) Helt siden tidlig i menneskenes historie har Gud hjulpet sine trofaste tjenere til å utholde religiøs forfølgelse, stå imot farlig gruppepress og holde stand mot alle andre former for motgang. Hans hellige ånd kan gi oss styrke til å gjøre det samme.

Hjulpet til å utholde religiøs forfølgelse

2. Hva er hensikten med religiøs forfølgelse, og hvilke former kan slik forfølgelse anta?

2 Religiøs forfølgelse er å plage, sjikanere eller skade noen med overlegg på grunn av deres religiøse tro. Hensikten er å utrydde deres trosoppfatninger, å forhindre at disse brer seg, eller å få de troende til å bryte sin ulastelighet. Forfølgelsen kan anta mange former – den kan være åpenlys eller mer snikende. Bibelen sammenligner Satans angrep med både angrepene fra en ungløve og angrepene fra en kobra. – Les Salme 91:13.

3. Hvilke former for angrep har Satan rettet mot Guds folk?

 3 Som en rasende løve har Satan ofte gått til direkte frontalangrep ved å gjøre bruk av vold, fengsling eller forbud. (Sal 94:20) Beretninger i årboken om Jehovas vitners virksomhet i nyere tid inneholder utallige beskrivelser av slike hendelser. Mange steder har pøbelflokker, noen ganger ledet av prester eller politiske fanatikere, mishandlet Jehovas folk. Slike angrep har fått enkelte til å snuble. Lik en kobra angriper Djevelen også på en snikende måte fra skjulte steder for å forgifte folks sinn og bedra dem, slik at de gjør hans vilje. Denne typen angrep har som mål å svekke oss eller forderve oss åndelig sett. Men med hjelp fra Guds hellige ånd kan vi utholde begge disse formene for forfølgelse.

4, 5. Hva er det beste vi kan gjøre for å forberede oss på forfølgelse, og hvorfor? Nevn et eksempel.

4 Det beste vi kan gjøre for å forberede oss på forfølgelse som vi kan møte i den tiden som kommer, er ikke å forestille oss alle mulige ting vi kan bli utsatt for. Vi vet ikke hva framtiden vil bringe hva dette angår, så vi oppnår ikke noe ved å bekymre oss for ting som kanskje aldri kommer til å skje. Men det er noe vi kan gjøre. De fleste av dem som har holdt ut under forfølgelse, har klart det fordi de har meditert over de trofaste eksemplene Bibelen forteller om, og over Jesu lære og eksempel. Det har hjulpet dem til å utvikle en stadig dypere kjærlighet til Jehova. Og denne kjærligheten har hjulpet dem til å utholde de prøvelsene de har møtt.

5 Tenk på to av våre søstre i Malawi. En pøbelflokk som ville ha dem til å kjøpe politiske partikort, slo dem, rev av dem klærne og truet med å voldta dem. Pøblene løy og sa at til og med brødrene på Betel hadde kjøpt partikort. Hva svarte søstrene? «Vi tjener bare Jehova Gud. Hvis brødrene på avdelingskontoret har kjøpt kort, gjør det ingen forskjell for oss. Vi vil ikke inngå kompromiss, ikke engang om dere dreper oss!» Etter at søstrene modig hadde holdt fast ved sitt standpunkt, fikk de gå.

6, 7. Hvordan gir Jehova sine tjenere styrke når de blir forfulgt?

6 Paulus bemerket at de kristne i Tessalonika hadde tatt imot sannhetens budskap «under stor trengsel», men likevel «med hellig ånds glede». (1. Tess 1:6) Mange kristne, både før og nå, som har holdt ut under forfølgelse, har fortalt at da det stod på som verst, opplevde de en indre fred, et trekk ved Guds hellige ånds frukt. (Gal 5:22) Denne freden hjalp dem til å vokte sitt hjerte og sine forstandsevner. Ja, ved hjelp av sin virksomme kraft gir Jehova sine tjenere styrke til å mestre prøvelser og handle forstandig når de møter motgang. *

7 Det har gjort inntrykk på iakttakere å se hvor fast besluttet Guds folk har vært på å bevare sin ulastelighet selv under brutal forfølgelse. Det har virket som om vitnene har fått overmenneskelig styrke, og det har de også. Apostelen Peter forsikrer oss: «Hvis dere blir hånt for Kristi navns skyld, er dere lykkelige, for herlighetens ånd, ja Guds ånd, hviler over dere.» (1. Pet 4:14) Det at vi blir forfulgt fordi vi holder fast ved rettferdige normer, viser at vi har Guds godkjennelse. (Matt 5:10–12; Joh 15:20) For en glede det er å ha et slikt bevis for at Jehova velsigner oss!

Hjelp til å stå imot gruppepress

8. (a) Hva var det som gjorde at Josva og Kaleb våget å stå imot gruppepress? (b) Hva kan vi lære av Josva og Kalebs eksempel?

8 En mer snedig form for motstand de kristne kan møte, er negativt gruppepress. Men fordi Jehovas ånd er mye sterkere  enn verdens ånd, kan vi holde stand mot mennesker som spotter oss, som forteller usannheter om oss, eller som prøver å få oss til å følge deres normer. Hva var det for eksempel som gjorde at Josva og Kaleb våget å være uenige med de ti andre speiderne som ble sendt inn i Kanaan? Den hellige ånd gav dem en annen «ånd», eller mental tilbøyelighet. – Les 4. Mosebok 13:30; 14:6–10, 24.

9. Hvorfor må de kristne være villige til å skille seg ut fra mengden?

9 Den hellige ånd gav også Jesu apostler kraft til å adlyde Gud mer enn dem som i manges øyne framholdt den sanne religion. (Apg 4:21, 31; 5:29, 32) De fleste foretrekker å følge mengden for å unngå konfrontasjoner eller konflikter. Men de sanne kristne må ofte vise hvilket standpunkt de har tatt. Fordi de blir styrket av Guds virksomme kraft, er de ikke redd for å være annerledes. (2. Tim 1:7) La oss se på ett område hvor vi ikke må gi etter for gruppepress.

10. Hvilket dilemma kan noen kristne komme til å stå overfor?

10 Noen unge kristne kan stå overfor et dilemma hvis de får vite at en venn av dem har gjort seg skyldig i ubibelsk oppførsel. De føler kanskje at det å be de eldste om å hjelpe denne vennen vil være som å bryte en uskreven lov om å holde tett. Som følge av misforstått lojalitetsfølelse vil de derfor ikke si noe. Det kan være at overtrederen til og med presser vennene sine til å holde tett om det gale han har gjort. Det er naturligvis ikke bare ungdommer som kan få et slikt problem. Noen voksne synes også det kan være vanskelig å henvende seg til menighetens eldste når en venn av dem eller en i familien har gjort noe galt. Men hvordan bør de sanne kristne reagere når de blir utsatt for press i en slik situasjon?

11, 12. Hva bør du gjøre hvis noen i menigheten ber deg om å tie med noe galt han eller hun har gjort, og hvorfor?

11 Forestill deg denne situasjonen. Sett at Alex, en ung bror, får vite at Simon, en av vennene hans i menigheten, har for vane å se på pornografi. Alex sier til Simon at han er veldig bekymret for ham. Simon vil ikke høre på ham. Når Alex oppfordrer Simon til å snakke med de eldste om det, sier Simon at hvis de to virkelig er venner, vil han ikke sladre. Bør Alex være redd for å miste Simon som venn? Han lurer kanskje på hvem de eldste vil tro på hvis Simon nekter for alt. Men situasjonen kommer ikke til å bli bedre hvis Alex lar være å si noe. Det kan faktisk føre til at Simon ødelegger sitt forhold til Jehova! Alex bør huske at «å skjelve for mennesker, det legger en snare, men den som setter sin lit til Jehova, blir beskyttet». (Ordsp 29:25) Hva annet kan Alex gjøre? Han kan kanskje på en kjærlig måte snakke med Simon om saken  en gang til. Det krever mot. Men det kan godt hende at Simon denne gangen har lyst til å snakke om problemet. Alex bør igjen oppfordre ham til å snakke med de eldste og si at hvis han ikke gjør det innen rimelig tid, kommer han, Alex, til å si fra til dem. – 3. Mos 5:1.

12 Hvis du noen gang kommer opp i en slik situasjon, kan det hende at din venn til å begynne med ikke setter pris på dine forsøk på å hjelpe ham. Men etter hvert vil han kanskje forstå at du har hans beste i tankene. Hvis han får hjelp og tar imot den, vil han kanskje være deg evig takknemlig fordi du var så modig og lojal. Hvis han på den annen side fortsetter å være sint på deg, er han da virkelig en slik venn som du ønsker å ha? Å gjøre det som behager vår største Venn, Jehova, er alltid det som er det riktige å gjøre. Når vi setter ham på førsteplassen, vil andre som elsker ham, respektere vår lojalitet og bli våre sanne venner. Vi må aldri gi plass for Djevelen i den kristne menighet. Hvis vi gjorde det, ville vi virkelig bedrøve Jehovas hellige ånd. Men vi handler i harmoni med ånden når vi går inn for å holde den kristne menighet ren. – Ef 4:27, 30.

Styrket til å utholde alle former for motgang

13. Hva slags motgang møter Jehovas folk, og hvorfor er slike ting så utbredt?

13 Motgang kan anta mange former – økonomiske tilbakeslag, arbeidsløshet, naturkatastrofer, dødsfall i den nærmeste familie, helseproblemer og så videre. Ettersom vi lever i «kritiske tider», må vi regne med at vi alle før eller senere vil bli utsatt for prøvelser av et eller annet slag. (2. Tim 3:1) Når det skjer, er det viktig at vi ikke får panikk. Den hellige ånd kan gi oss kraft til å utholde alle former for motgang.

14. Hva var det som hjalp Job til å utholde sine prøvelser?

14 Job opplevde mye motgang og mange vanskeligheter. Han mistet levebrødet, barna sine, vennene sine og helsen, og hans kone mistet tilliten til Jehova. (Job 1:13–19; 2:7–9) Men Job ble trøstet av Elihu. Det Elihu sa, og hovedinnholdet i Jehovas eget budskap til Job, var: «Stå stille og gi akt på Guds underfulle gjerninger.» (Job 37:14) Hva var det som hjalp Job til å utholde sine prøvelser? Og hva er det som kan hjelpe oss til å utholde våre? Jo, at vi tenker på de måtene Jehovas hellige ånd og kraft har kommet til uttrykk på. (Job 38:1–41; 42:1, 2) Vi husker kanskje noen situasjoner i vårt eget liv da vi opplevde at Jehova viste interesse for oss personlig. Han er fortsatt interessert i oss.

15. Hva var det som styrket Paulus til å utholde prøvelser?

15 Paulus utholdt mye motgang for sin tros skyld, mange ganger med fare for sitt liv. (2. Kor 11:23–28) Hvordan klarte han å bevare likevekten og sin følelsesmessige stabilitet under slike vanskelige forhold? Ved å be til Jehova og stole på ham. I den prøvelsens tid som etter alt å dømme kulminerte i at han led martyrdøden, skrev han:  «Herren stod hos meg og gav meg kraft, for at forkynnelsen skulle bli fullført ved meg og alle nasjonene skulle få høre den; og jeg ble utfridd av løvens gap.» (2. Tim 4:17) Paulus kunne derfor av egen erfaring forsikre sine trosfeller om at de ikke trengte å ’være bekymret for noe’. – Les Filipperne 4:6, 7, 13.

16, 17. Nevn et eksempel på hvordan Jehova i dag gir sitt folk kraft til å møte motgang.

16 En pioner som heter Roxana, har opplevd hvordan Jehova sørger for sitt folk. Da hun spurte arbeidsgiveren sin om å få fri noen dager for å overvære et områdestevne, ble han sint og sa at hvis hun drog på stevnet, ville han si henne opp. Hun reiste på stevnet likevel og bad inderlige bønner om at hun måtte få beholde jobben. Deretter følte hun en indre ro. Da hun kom på jobb mandagen etter stevnet, ble hun oppsagt. Det gjorde henne bekymret. Hun trengte jobben, selv om den ikke var så godt betalt, for å være med på å forsørge familien. Hun bad til Jehova igjen, og hun tenkte på at når han hadde sørget for henne åndelig sett på stevnet, kunne han naturligvis også sørge for henne fysisk sett. På hjemveien så hun en plakat hvor det stod «Stilling ledig». En bedrift søkte etter noen som hadde erfaring med å betjene industrisymaskiner. Hun søkte på stillingen. Hun hadde ingen erfaring med slike maskiner, men hun ble ansatt likevel, og lønnen var nesten dobbelt så høy som den hun hadde hatt før. Roxana følte at hun var blitt bønnhørt. Men den største velsignelsen var at hun fikk mulighet til å gjøre flere av sine medarbeidere kjent med det gode budskap. Fem av dem, deriblant sjefen, tok imot sannheten og ble døpt.

17 Noen ganger kan det virke som om vi ikke blir bønnhørt – i hvert fall ikke med én gang eller på den måten vi hadde ventet. Hvis det er tilfellet, er det uten tvil en god grunn til det. Jehova kjenner grunnen, men det kan være at vi først blir klar over den en gang i framtiden. Men én ting kan vi være sikker på – Jehova svikter ikke sine trofaste tjenere. – Hebr 6:10.

Hjulpet til å overvinne prøvelser og motstå fristelser

18, 19. (a) Hvorfor kan vi regne med å bli utsatt for prøvelser og fristelser? (b) Hvordan kan vi holde stand mot prøvelser?

18 Jehovas folk blir ikke overrasket når de blir utsatt for fristelse, motgang, forfølgelse og gruppepress. Verden er generelt fiendtlig innstilt til oss. (Joh 15:17–19) Men den hellige ånd kan hjelpe oss til å mestre enhver utfordring vi måtte møte i tjenesten for Jehova. Han vil ikke tillate at vi blir fristet ut over det vi kan tåle. (1. Kor 10:13) Han vil aldri forlate oss eller svikte oss. (Hebr 13:5) Det at vi er lydige mot hans inspirerte Ord, beskytter oss og styrker oss. Hans ånd kan dessuten få våre trosfeller til å gi oss den hjelpen vi har behov for, når vi trenger den mest.

19 Måtte vi alle fortsette å søke den hellige ånds hjelp ved å be og studere Bibelen. Måtte vi fortsette å bli «gjort sterke med all kraft etter omfanget av [Guds] herlige makt, så [vi] fullt ut kan holde ut og kan være langmodige med glede». – Kol 1:11.

[Fotnote]

^ avsn. 6 Se for eksempel Vakttårnet for 1. mai 2001, side 16, og Våkn opp! for 8. februar 1993, sidene 21, 22.

Hva svarer du?

• Hvordan kan du forberede deg på å utholde forfølgelse?

• Hvordan bør du reagere hvis noen ikke vil at du skal si fra om noe galt de har gjort?

• Hva kan vi ha tillit til under enhver form for motgang?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 28]

Hva kan vi lære av Josva og Kaleb?

[Bilde på side 29]

Hvordan kan du hjelpe en venn som har gjort noe galt?