Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Styrket til å motstå fristelser og mestre motløshet

Styrket til å motstå fristelser og mestre motløshet

 Styrket til å motstå fristelser og mestre motløshet

«Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere.» – APG 1:8.

1, 2. Hvilken hjelp lovte Jesus disiplene at de skulle få, og hvorfor ville de trenge den?

JESUS visste at disiplene ikke ville klare å gjøre alt det han hadde befalt dem, av egen kraft. Når vi tenker på hvilket omfattende oppdrag de fikk, hvor sterke deres motstandere var, og hvor skrøpelig det menneskelige kjød er, var det tydelig at de hadde behov for overmenneskelig kraft. Like før sin himmelfart gav derfor Jesus dem denne forsikringen: «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vitner om meg både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og til den fjerneste del av jorden.» – Apg 1:8.

2 Dette løftet begynte å gå i oppfyllelse på pinsedagen i år 33, da den hellige ånd gav Jesu Kristi etterfølgere kraft til å fylle Jerusalem med sin lære. Ingen var i stand til å hindre det. (Apg 4:20) «Alle dager inntil avslutningen på tingenes ordning» ville Jesu trofaste etterfølgere, deriblant vi, ha stort behov for den samme gudgitte kraft. – Matt 28:20.

3. (a) Forklar forskjellen mellom Guds virksomme kraft og latent kraft. (b) Hva kan den kraft Jehova gir oss, hjelpe oss til?

3 Jesus lovte disiplene at de ’skulle få kraft når den hellige ånd kom over dem’. Det er forskjell mellom Guds ånd, som er hans virksomme kraft, og makt eller latent kraft. Guds ånd er energi som blir rettet mot og gjort gjeldende overfor noen eller noe for at Guds vilje skal bli gjennomført. Makt eller kraft derimot, kan defineres som «evnen til å handle eller frambringe et resultat». Den kan være latent til stede i noen eller noe helt til den trengs for å få fram et ønsket resultat. Den hellige ånd kan sammenlignes med den elektriske strømmen som gir energi til et oppladbart batteri, mens makt eller kraft bedre kan sammenlignes med den energien som blir akkumulert i batteriet. Den kraft Jehova gir oss ved hjelp av den hellige ånd, setter hver og én av oss i stand til å leve opp til vår kristne innvielse og, når det er nødvendig, motstå negative krefter som legger press på oss. – Les Mika 3:8; Kolosserne 1:29.

4. Hva skal vi drøfte i denne artikkelen, og hvorfor?

4 Hvordan kommer den kraft vi får fra den hellige ånd, til uttrykk? Hvordan får den hellige ånd oss til å handle eller reagere i ulike situasjoner? Når vi bestreber oss på å tjene Gud trofast, møter vi en rekke hindringer. De kan komme fra Satan, fra hans tingenes ordning eller fra vårt ufullkomne kjød. Vi må overvinne slike hindringer for å kunne holde ut som kristne, delta regelmessig i forkynnelsen og bevare et godt forhold til Jehova. La oss se hvordan den hellige ånd hjelper oss til å motstå fristelser og mestre tretthet og motløshet.

Styrket til å motstå fristelser

5. Hvordan kan bønn gi oss kraft og styrke?

5 Jesus lærte sine etterfølgere å be: «Før  oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra den onde.» (Matt 6:13) Jehova svikter ikke sine trofaste tjenere når de ber om dette. Jesus sa at «Faderen i himmelen [vil] gi hellig ånd til dem som ber ham». (Luk 11:13) Så oppmuntrende det er å vite at Jehova lover å gi oss denne kraften, som hjelper oss til å gjøre det som er rett! Det betyr naturligvis ikke at han vil forhindre at vi blir fristet. (1. Kor 10:13) Men når vi møter fristelser, er det nødvendig at vi ber spesielt inderlig. – Matt 26:42.

6. Hva baserte Jesus svarene sine på da han ble fristet av Djevelen?

6 Da Djevelen fristet Jesus, viste Jesus til Skriftene. Jesus hadde helt klart for seg hva Guds Ord sa, da han svarte: «Det står skrevet . . . Det står også skrevet . . . Gå bort, Satan! For det står skrevet: ’Det er Jehova din Gud du skal tilbe, og det er bare ham du skal yte hellig tjeneste.’» Kjærligheten til Jehova og hans Ord fikk Jesus til å avvise Djevelens fristelser. (Matt 4:1–10) Etter at Jesus konsekvent hadde motstått fristelsene, forlot Djevelen ham.

7. Hvordan hjelper Bibelen oss til å motstå fristelser?

7 Når Jesus støttet seg til Skriftene for å motstå Djevelens fristelser, er det langt større grunn til at vi bør gjøre det. For at vi skal kunne stå Djevelen og hans håndlangere imot, må vi kjenne Guds normer og være fast bestemt på å følge dem i ett og alt. Mange har begynt å leve etter Guds normer når de har studert Bibelen og har fått forståelse og verdsettelse av Guds visdom og rettferdighet. Ja, «Guds ord» utfolder kraft som er i stand til å skjelne «hjertets tanker og hensikter». (Hebr 4:12) Jo mer vi leser i Bibelen og grunner på det som står i den, desto større «innsikt» vil vi få i ’Jehovas sannferdighet’. (Dan 9:13) Vi bør derfor meditere over skriftsteder som dreier seg om våre bestemte svakheter.

8. Hva må vi gjøre for å få den hellige ånd?

8 Jesus kunne motstå fristelsene fordi han i tillegg til at han kjente Skriftene, var «full av hellig ånd». (Luk 4:1) For at vi skal få en slik kraft og evne til å motstå fristelser, må vi nærme oss Jehova ved å dra full nytte av alle de tiltak han har truffet for at vi skal få den hellige ånd. (Jak 4:7, 8) Vi må studere Bibelen, be og komme sammen med våre trosfeller. Mange har også erfart fordelene ved å holde seg travelt opptatt i kristen virksomhet. Det hjelper dem til å være fokusert på oppbyggende, åndelige ting.

9, 10. (a) Hvilke fristelser er vanlige i dag? (b) Hvordan kan det at du mediterer og ber, gi deg styrke til å motstå fristelser når du føler deg sliten?

9 Hvilke fristelser er det du må motstå? Er du noen gang blitt fristet til å flørte med en annen enn din ektefelle? Og hvis du ikke er gift, har du da noen gang hatt lyst til å gå ut med en ikke-troende? Når en kristen ser på TV eller bruker Internett, kan han plutselig bli fristet til å se på noe som er urent. Har det hendt deg? Hvordan reagerte du i så fall? Det vil være forstandig å meditere over hvordan ett skritt i feil retning kan føre til et annet og videre til en alvorlig overtredelse. (Jak 1:14, 15) Tenk på hvor stor smerte en troløs handling ville påføre Jehova, menigheten og familien din! Hvis du på den annen side lojalt holder fast ved Guds prinsipper, vil du ha en ren samvittighet. (Les Salme 119:37; Ordspråkene 22:3.) Bestem deg for at du skal be om styrke til å motstå slike fristelser hver gang du møter dem.

10 Det er også noe annet vi bør huske når det gjelder de fristelsene Jesus ble utsatt for. Han hadde fastet i 40 dager i ødemarken da Satan kom til ham. Satan tenkte nok at dette var en spesielt «beleilig tid» til å prøve  Jesu ulastelighet. (Luk 4:13) Han ser etter beleilige tidspunkter til å prøve vår ulastelighet også. Det er derfor viktig at vi holder oss åndelig sterke. Satan angriper ofte når han ser at hans offer er på det svakeste. Så hver gang vi føler oss slitne eller motløse, må vi være fastere besluttet enn noen gang på å bønnfalle Jehova om hans beskyttelse og hjelp og hans hellige ånd. – 2. Kor 12:8–10.

Styrket til å mestre tretthet og motløshet

11, 12. (a) Hvorfor er det mange i dag som er motløse? (b) Hva kan gi oss styrke til å mestre motløshet?

11 Som ufullkomne mennesker blir vi av og til motløse. Det er kanskje særlig tilfellet i dag, fordi vi lever i en spesielt stressende tid. Vi lever i det som kanskje er den vanskeligste tiden menneskeheten har opplevd. (2. Tim 3:1–5) Etter hvert som Harmageddon nærmer seg, øker presset på både det økonomiske og det følelsesmessige område og også på andre områder. Det bør derfor ikke overraske oss at noen synes det blir stadig vanskeligere å ta seg av familien sin og forsørge den. De føler seg nedtynget av byrder, utslitte og til og med utbrente. Gjelder dette deg? Hvordan kan du i så fall mestre presset?

12 Husk at Jesus forsikret disiplene om at han skulle gi dem en hjelper – Guds hellige ånd. (Les Johannes 14:16, 17.) Det er den sterkeste kraft i universet. Ved hjelp av den kan Jehova «gjøre mer enn rikelig» når det gjelder å gi oss den styrke vi trenger for å utholde enhver prøvelse. (Ef 3:20) Paulus sa at når vi stoler på den, vil vi få «kraft som er over det normale», selv om vi er «presset på alle måter». (2. Kor 4:7, 8) Jehova har ikke lovt å fjerne presset, men han forsikrer oss om at han ved hjelp av sin ånd vil gi oss styrke til å mestre det. – Fil 4:13.

13. (a) Hvordan har en ung søster fått styrke til å mestre en vanskelig situasjon? (b) Vet du om noen lignende eksempler?

13 Tenk på Stephanie, en 19 år gammel pioner. Da hun var tolv år, fikk hun slag, og det viste seg at hun hadde en svulst på hjernen. Siden da har hun gjennomgått to operasjoner og fått strålebehandling, og hun har hatt to slag til, som førte til at hun ble delvis lam på venstre side og fikk nedsatt syn. Hun må spare på kreftene for å bruke  dem på det som hun synes er viktigst, som kristne møter og felttjeneste. Men hun føler at Jehovas styrkende hånd på mange måter hjelper henne til å holde ut. Når hun har vært nedtrykt, er hun blitt oppmuntret av å lese i bibelske publikasjoner om ting hennes trosfeller har opplevd. Brødrene og søstrene har støttet henne ved å skrive brev til henne og ved å snakke oppmuntrende med henne før og etter møtene. Og interesserte har vist at de setter pris på det hun lærer dem, ved å komme hjem til henne for å studere Bibelen. Stephanie føler at hun står i stor takknemlighetsgjeld til Jehova for alt dette. Hennes yndlingsskriftsted er Salme 41:3, som hun føler er blitt oppfylt på henne.

14. Hva må vi ikke gjøre når vi er slitne eller blir utsatt for press, og hvorfor ikke?

14 Når vi er slitne eller blir utsatt for press, må vi aldri tenke at det vil hjelpe å nedprioritere åndelige aktiviteter. Det er det verste vi kunne gjøre. Hvorfor? Fordi det nettopp er gjennom personlig studium og familiestudium, felttjenesten og møtene vi får den hellige ånd, som gir oss ny styrke. Vi blir alltid oppkvikket av å delta i kristen virksomhet. (Les Matteus 11:28, 29.) Hvor ofte hender det ikke at brødre og søstre er trette og slitne når de kommer på et møte, men når møtet er slutt, er det som om de har fått nye krefter! Deres åndelige batterier er blitt ladet opp!

15. (a) Har Jehova lovt at de kristne ikke trenger å gjøre seg anstrengelser? Forklar ved hjelp av Bibelen. (b)  Hva har Jehova lovt, og hvilket spørsmål oppstår derfor?

15 Dette betyr selvsagt ikke at det ikke koster noe å være en kristen disippel. Det krever anstrengelser å være en trofast kristen. (Matt 16:24–26; Luk 13:24) Men ved hjelp av den hellige ånd kan Jehova gi den trette kraft. «De som håper på Jehova, skal få ny kraft», skrev profeten Jesaja. «De skal stige opp med vinger som ørner. De skal løpe og ikke bli utmattet; de skal gå og ikke bli trette.» (Jes 40:29–31) Når det er slik, kan vi spørre: Hva er det da som er årsaken til at vi blir åndelig trette?

16. Hva kan vi gjøre for å unngå ting som kan gjøre oss slitne eller motløse?

16 Jehovas Ord oppfordrer oss til å «forvisse [oss] om de viktigere ting». (Fil 1:10) Paulus sammenlignet en kristens liv med et langdistanseløp og kom med denne inspirerte oppfordringen: «La også oss avlegge alt som tynger, . . . og la oss med utholdenhet løpe det løp som er lagt foran oss.» (Hebr 12:1) Poenget er at vi må unngå unødvendige gjøremål, unødige ting som tynger, og som vil trette oss ut. Det kan være at noen av oss simpelthen forsøker å presse altfor mye inn i en allerede travel timeplan. Så hvis du ofte er sliten og føler at du er under press, kan du med fordel tenke over hvor mye verdslig arbeid du påtar deg, hvor ofte du reiser for fornøyelsens skyld, og hvor ofte du driver med sport eller andre fritidsaktiviteter. Hvis vi er fornuftige, vil vi innse at vi har våre begrensninger, og holde unødvendige forpliktelser på et minimum.

17. Hva er én grunn til at noen blir motløse, men hvilken forsikring kommer Jehova med?

17 Noen av oss er kanskje litt motløse fordi enden for denne tingenes ordning  ikke har kommet så snart som vi hadde ventet. (Ordsp 13:12) De som føler det slik, kan finne oppmuntring i det som står i Habakkuk 2:3: «Synet er ennå for den fastsatte tid, og det fortsetter å jage fram mot enden, og det kommer ikke til å lyve. Selv om det skulle drøye, så fortsett å vente på det; for det vil med sikkerhet gå i oppfyllelse. Det vil ikke være forsinket.» Vi har Jehovas forsikring om at enden for denne tingenes ordning vil komme til fastsatt tid!

18. (a) Hvilke løfter synes du gir deg styrke? (b) Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

18 Alle Jehovas trofaste tjenere lengter etter den dagen da ingen lenger skal være slitne og motløse, og da alle som lever, vil ha fått ungdommens kraft og styrke tilbake. (Job 33:25) Allerede nå kan vi bli «styrket i det indre menneske» ved at vi får den hellige ånd når vi deltar i forfriskende åndelig virksomhet. (Ef 3:16; 2. Kor 4:16) Ikke la tretthet føre til at du går glipp av evige velsignelser. Alle prøvelser, enten de skyldes fristelser, tretthet eller motløshet, vil forsvinne – om ikke før, så i Guds nye verden. I den neste artikkelen skal vi se hvordan den hellige ånd setter de kristne i stand til å utholde forfølgelse, stå imot skadelig gruppepress og holde stand mot andre former for motgang.

Hva svarer du?

• Hvordan blir vi styrket av å lese i Bibelen?

• Hvordan blir vi styrket av å be og meditere?

• Hvordan kan du fjerne mulige årsaker til motløshet?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 24]

Kristne møter kan styrke oss åndelig sett