Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Mediter over det Jehova har gjort for deg

Mediter over det Jehova har gjort for deg

 Mediter over det Jehova har gjort for deg

KORT tid etter at Jesus var blitt oppreist fra de døde, var to av disiplene hans på vei fra Jerusalem til Emmaus. Lukas’ evangelieberetning forteller: «Mens de nå snakket sammen og diskuterte, kom Jesus selv bort og begynte å gå sammen med dem; men deres øyne ble hindret i å kjenne ham igjen.» Jesus sa til dem: «’Hvilke spørsmål er det dere går og drøfter dere imellom?’ Og de stanset, med sørgmodige ansikter.» Hvorfor var de så sørgmodige? Disiplene hadde trodd at Jesus på den tiden skulle utfri Israel av hedningenes herredømme, men det hadde ikke skjedd. I stedet var Jesus blitt drept. Det var derfor de var så sørgmodige. – Luk 24:15–21; Apg 1:6.

Jesus begynte å resonnere med disiplene. «Han begynte med Moses og alle Profetene og forklarte for dem ting som vedrørte ham selv i alle Skriftene.» Ja, det var mange viktige og trosstyrkende ting som hadde skjedd i den tiden han hadde utført sin tjeneste. Etter hvert som disiplene hørte på Jesu forklaring, forsvant sørgmodigheten, og de ble fylt av glede. Senere den samme dagen sa de: «Brant ikke våre hjerter da han talte til oss på veien, da han fullt ut åpnet Skriftene for oss?» (Luk 24:27, 32) Hva kan vi lære av den måten Jesu disipler reagerte på?

Hvordan virker uinnfridde forventninger på oss?

De to disiplene på veien til Emmaus var bedrøvet fordi det de hadde ventet, ikke hadde skjedd. De erfarte det som står i Ordspråkene 13:12: «Langvarig forventning gjør hjertet sykt.» Vi kan erfare noe lignende i dag. Noen av oss, som har tjent Jehova trofast i flere tiår, hadde kanskje trodd at «den store trengsel» skulle ha kommet og vært over for lenge siden. (Matt 24:21; Åp 7:14) Det er forståelig at en slik uinnfridd forventning kan føre til at noen blir nedtrykt.

Men husk at de to disiplene gjenvant gleden etter at Jesus hadde hjulpet dem til å fokusere på de profetiene som allerede var blitt oppfylt – noen til og med i deres egen  levetid. Vi kan bevare vår indre glede og mestre skuffelse ved å gjøre det samme som dem. En erfaren kristen eldste som heter Michael, sa: «Ikke konsentrer deg om det Jehova ennå ikke har gjort. Tenk heller på det han allerede har gjort.» Det er et godt råd!

Hva Jehova har gjort

Tenk på noen av de store ting Jehova allerede har gjort. Jesus sa: «Den som viser tro på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større gjerninger enn disse.» (Joh 14:12) Jehovas tjenere i vår tid utfører det største arbeid som noen gang er blitt utført av kristne. Det er over sju millioner som ser fram til å overleve den store trengsel. Aldri før har så mange trofaste tjenere for Jehova vært aktive i så mange land som nå! Jehova har sørget for at Jesu profetiske ord om å «gjøre større gjerninger enn disse» er blitt oppfylt.

Hva annet har Jehova gjort for oss? Han har gjort det mulig for oppriktige mennesker å flytte ut av denne onde verden, billedlig talt, og inn i det åndelige paradis, som han har skapt. (2. Kor 12:1–4) Ta deg tid til å tenke over noen av trekkene ved dette paradiset som vi lett kan få del i. Se for eksempel over ditt eget teokratiske bibliotek eller biblioteket i Rikets sal. Bla igjennom Indeks til Vakttårnets publikasjoner eller se over innholdet i Watchtower Library. Sett på et bibelsk hørespill. Gjenopplev i erindringen lydene og synsinntrykkene fra et av de siste stevnene. Tenk dessuten over hvor hyggelig og oppbyggende det er å være sammen med våre kristne brødre og søstre. Så gavmild Jehova er som har gitt oss så rikelig med åndelig føde og et kjærlig brorskap – i sannhet et åndelig paradis!

Salmisten David skrev: «Mange ting har du gjort, Jehova, min Gud – dine underfulle gjerninger og dine tanker overfor oss.» (Sal 40:5) Ja, når vi mediterer over alt det underfulle Jehova allerede har gjort for oss, og reflekterer over hans kjærlige tanker overfor oss, vil vi få fornyet styrke til trofast å holde ut i vår helhjertete tjeneste for ham, vår himmelske Far. – Matt 24:13.

[Bilde på side 31]

Jesus hjalp disiplene til å meditere over det Jehova allerede hadde gjort for dem

[Bilde på side 32]

Gjenopplev i erindringen lydene og synsinntrykkene fra et av de siste stevnene