Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ha respekt for ekteskapet som en gave fra Gud

Ha respekt for ekteskapet som en gave fra Gud

 Ha respekt for ekteskapet som en gave fra Gud

«Derfor skal en mann forlate sin far og sin mor, og han skal holde seg til sin hustru, og de skal bli ett kjød.» – 1. MOS 2:24.

1. Hvorfor fortjener Jehova vår respekt?

JEHOVA GUD, som har innstiftet ekteskapet, fortjener vår respekt. Som vår Skaper, Overherre og himmelske Far blir han med rette beskrevet som Giveren av «enhver god gave og enhver fullkommen gave». (Jak 1:17; Åp 4:11) Det vitner om hans store kjærlighet. (1. Joh 4:8) Alt det han har lært oss, alt det han krever av oss, og alt det han har gitt oss, har bare vært til vårt eget beste. – Jes 48:17.

2. Hvilke retningslinjer gav Jehova det første ektepar?

2 Bibelen framstiller ekteskapet som en av de ’gode gavene’ fra Gud. (Rut 1:9; 2:12) Da Jehova førte den første mann og kvinne, Adam og Eva, sammen i ekteskap, gav han dem konkrete retningslinjer for hvordan de skulle lykkes. (Les Matteus 19:4–6.) Hvis de hadde fulgt hans veiledning, ville de ha vært lykkelige i all framtid. Men i sin uforstand forkastet de hans bud og måtte lide under de fryktelige følgene av det. – 1. Mos 3:6–13, 16–19, 23.

3, 4. (a) Hvordan er det tydelig at mange i dag ikke har respekt for ekteskapet og for Jehova Gud? (b) Hvilke eksempler skal vi se på i denne artikkelen?

3 I likhet med det første menneskepar er det mange i dag som tar få eller ingen hensyn til Jehovas veiledning når de treffer valg som har med ekteskap å gjøre. Noen tar fullstendig avstand fra ekteskapet, mens andre prøver å gi det et nytt innhold, som passer dem. (Rom 1:24–32; 2. Tim 3:1–5) De ser bort fra at ekteskapet er en gave fra Jehova Gud, og når de ikke har respekt for den gaven, har de heller ikke respekt for Giveren.

4 Av og til hender det at selv noen blant Jehovas folk ikke lenger har et klart syn på hvordan han ser på ekteskapet. Noen kristne par flytter fra hverandre, og noen skiller seg uten å ha en bibelsk grunn. Hvordan kan dette unngås? Hvordan kan Guds veiledning i 1. Mosebok 2:24 hjelpe gifte kristne til å styrke sitt ekteskap? Og hvordan kan de som tenker på å gifte seg, forberede seg? La oss se på tre lykkelige ekteskap i bibelsk tid som illustrerer at respekt for Jehova er en helt nødvendig nøkkel til et varig ekteskap.

Vær lojal

5, 6. Hvilken situasjon kan ha vært en prøve for Sakarja og Elisabet, og hvordan ble de velsignet for sin lojalitet?

5 Sakarja og Elisabet hadde gjort alt riktig. Begge hadde fått en åndeligsinnet ektefelle. Sakarja utførte trofast sin prestetjeneste, og begge holdt Guds lov så godt de kunne. De hadde virkelig mye å være takknemlige for. Men hvis du hadde besøkt dem i Juda, ville du snart ha oppdaget at det var noe som manglet. De hadde ikke barn. Elisabet var ufruktbar, og begge var langt oppe i årene. – Luk 1:5–7.

6 Det å få barn var noe israelittene i gammel tid satte høyt, og familiene var ofte ganske store. (1. Sam 1:2, 6, 10; Sal 128:3, 4) Det  hendte at israelittiske menn handlet forrædersk mot sin kone ved å skille seg fra henne hvis hun ikke fikk barn. Men Sakarja holdt seg lojalt til Elisabet. Han så ikke etter en lettvint måte å oppløse ekteskapet på, og det gjorde heller ikke hun. Selv om de var bedrøvet fordi de ikke hadde fått barn, fortsatte de trofast å tjene Jehova sammen. På mirakuløst vis velsignet Jehova dem rikelig ved at han med tiden lot Elisabet få en sønn på sine eldre dager. – Luk 1:8–14.

7. På hvilken annen måte viste Elisabet at hun var lojal mot sin mann?

7 Elisabet viste lojalitet på en annen måte også. Da sønnen hennes, Johannes, ble født, kunne ikke Sakarja snakke, for han hadde mistet taleevnen da han hadde tvilt på det Guds engel hadde sagt. Sakarja må imidlertid på en eller annen måte ha formidlet til sin kone at Jehovas engel hadde sagt til ham at gutten skulle hete Johannes. Naboene og slektningene hennes ville at gutten skulle oppkalles etter faren. Men Elisabet fulgte lojalt det mannen hennes hadde sagt til henne. Hun sa: «Nei, slett ikke! Han skal hete Johannes.» – Luk 1:59–63.

8, 9. (a) Hvordan styrker lojalitet et ekteskap? (b) På hvilke konkrete måter kan ektefeller vise at de er lojale?

8 I likhet med Sakarja og Elisabet møter mange ektepar i dag skuffelser og andre utfordringer. Et ekteskap hvor ektefellene ikke er lojale, vil ikke være lykkelig. Flørting, pornografi, ekteskapsbrudd og andre ting kan ødelegge tilliten mellom ektefellene i en slik grad at den ikke kan gjenopprettes. Og når de ikke lenger har tillit til hverandre, begynner kjærligheten å kjølne. Lojalitet kan på noen måter sammenlignes med et gjerde rundt et hus. Gjerdet er et vern mot ubudne gjester og farer og gir en viss beskyttelse for dem som bor i huset. Når mann og kone er lojale mot hverandre, kan de derfor bo trygt sammen og åpne sitt hjerte for hverandre og la kjærligheten vokse. Ja, lojalitet er helt nødvendig.

9 Jehova sa til Adam: «En mann [skal] forlate sin far og sin mor, og han skal holde seg til sin hustru.» (1. Mos 2:24) Hva innebærer det? Tidligere bånd til venner og slektninger må endres. Begge må først og fremst gi ektefellen av sin tid og vise ham eller henne oppmerksomhet. De kan ikke lenger prioritere venner eller slektninger, på bekostning av den nye familien. De bør heller ikke la foreldrene blande seg opp i deres avgjørelser eller uoverensstemmelser. Ektefellene må nå holde sammen. Det er Guds veiledning.

10. Hva vil hjelpe ektepar til å være lojale?

10 Selv i familier som er splittet religiøst sett, gir det gode resultater å være lojal. En søster som har en ikke-troende mann, sier: «Jeg er så takknemlig mot Jehova for at han lærer meg hvordan jeg kan underordne meg mannen min og ha dyp respekt for ham. Lojalitet har ført til at vi etter 47 år fortsatt elsker og respekterer hverandre.» (1. Kor 7:10, 11; 1. Pet 3:1, 2) Anstreng deg derfor for at ektefellen din skal føle seg trygg. Se etter anledninger der du i ord og handling kan forsikre ektefellen din om at han eller hun er den viktigste personen på denne jord. Ikke la noe eller noen komme mellom deg og din ektefelle, så langt det står til deg. (Les Ordspråkene 5:15–20.) Ron og Jeannette, som har vært lykkelig gift i over 35 år, sier: «Fordi vi lojalt gjør det Gud krever av oss, har vi et godt og lykkelig ekteskap.»

Samhold styrker ekteskapet

11, 12. Hvordan samarbeidet Akvilas og Priskilla (a) i hjemmet, (b) i sitt verdslige arbeid og (c) i den kristne tjeneste?

11 Da Paulus omtalte sine nære venner Akvilas og Priskilla, nevnte han dem alltid sammen. Dette paret er et godt eksempel på hva Gud mente da han sa at ektefeller skal bli «ett kjød». (1. Mos 2:24) De arbeidet alltid  sammen, enten det var i hjemmet, i sitt verdslige arbeid eller i den kristne tjeneste. Da Paulus for eksempel kom til Korint første gang, inviterte Akvilas og Priskilla ham til å bo hos dem, og en tid brukte han tydeligvis hjemmet deres som base for sin virksomhet. Senere, i Efesos, holdt de menighetsmøter hjemme hos seg, og de samarbeidet for å hjelpe nye, som Apollos, til å vokse åndelig sett. (Apg 18:2, 18–26) Dette ivrige ekteparet reiste deretter til Roma, hvor de igjen stilte hjemmet sitt til disposisjon for menighetsmøter. Senere drog de til Efesos for å styrke brødrene. – Rom 16:3–5.

12 I en periode arbeidet også Akvilas og Priskilla sammen med Paulus som teltmakere. Igjen ser vi at dette ekteparet holder sammen og samarbeider uten konflikter og konkurranseånd. (Apg 18:3) Men det er helt tydelig at det var det at de brukte så mye tid sammen i den kristne tjeneste, som gjorde at de hadde et godt ekteskap, også når det gjaldt åndelige ting. Enten de var i Korint, Efesos eller Roma, ble de godt kjent som «medarbeidere i Kristus Jesus». (Rom 16:3) De arbeidet side om side for å fremme forkynnelsen av Riket overalt hvor de var.

13, 14. (a) Hva kan ødelegge samholdet i et ekteskap? (b) Hva er noe av det ektepar kan gjøre for å være «ett kjød»?

13 Ja, det å ha de samme mål og det å gjøre ting sammen styrker ekteskapet. (Fork 4:9, 10) Dessverre er det mange ektepar i dag som bruker lite tid sammen. De arbeider lange dager på hver sin arbeidsplass. Andre reiser mye i jobben eller jobber utenlands for å kunne sende penger hjem til familien. Selv når begge er hjemme, er det noen som føler at de lever i hver sin verden, fordi det blir brukt så mye tid på TV, hobbyer, sport, dataspill eller Internett. Er det slik hjemme hos dere? Kan dere i så fall gjøre noen forandringer, slik at dere kan bruke mer tid sammen? Hvorfor ikke gjøre dagligdagse ting sammen, som å lage mat, vaske opp eller arbeide i hagen? Kan dere samarbeide om å ta dere av barna og hjelpe aldrende foreldre?

14 Framfor alt bør dere regelmessig bruke tid sammen på aktiviteter som har med tilbedelsen av Jehova å gjøre. Det at dere drøfter dagsteksten sammen og har et familiestudium, hjelper dere til å tenke likt og ha de samme mål. Gå også ut i tjenesten sammen. Prøv om mulig å være hjelpepionerer eller pionerer sammen, selv om dere ikke kan være det mer enn en måned eller et år. (Les 1. Korinter 15:58.) En søster som var pioner sammen med mannen sin, sier: «Det å gå ut i tjenesten var noe av det vi gjorde for å få tid sammen og virkelig kunne snakke sammen. Fordi vi begge hadde som mål å hjelpe andre åndelig sett, følte jeg at vi var et godt team. Jeg følte at vi kom hverandre nærmere, og tenkte ikke bare på ham som ektemann, men også som en god venn.» Når dere samarbeider om givende gjøremål, vil dere gradvis få de samme interesser, prioriteringer og vaner helt til dere, i likhet med Akvilas og  Priskilla, stadig oftere tenker, føler og handler som «ett kjød».

Sett Jehova på førsteplassen

15. Hva er nøkkelen til et godt ekteskap? Forklar.

15 Jesus visste hvor viktig det er å sette Jehova på førsteplassen i ekteskapet. Han var vitne til at Jehova innstiftet ekteskapet. Han så hvor lykkelige Adam og Eva var så lenge de fulgte Jehovas veiledning, og han så de problemene som oppstod da de ignorerte den. Så når Jesus underviste andre, sa han det samme som hans Far hadde sagt, og som vi finner i 1. Mosebok 2:24. Han la også til: «Det som Gud har forent i samme åk, skal ikke noe menneske skille.» (Matt 19:6) Dyp respekt for Jehova er fremdeles nøkkelen til et godt og lykkelig ekteskap. Jesu jordiske foreldre, Josef og Maria, var gode eksempler i denne forbindelse.

16. Hvordan viste Josef og Maria at de var åndelige mennesker?

16 Josef opptrådte vennlig og respektfullt overfor Maria. Da han fikk vite at hun var gravid, ville han vise henne barmhjertighet, selv før Guds engel hadde forklart hva som hadde skjedd. (Matt 1:18–20) Som ektepar adlød de keiserens forordning, og de holdt seg også nøye til Moseloven. (Luk 2:1–5, 21, 22) Og selv om det bare var menn som var pliktige til å overvære de store religiøse høytidene i Jerusalem, var både Josef og Maria til stede hvert år, sammen med andre i familien. (5. Mos 16:16; Luk 2:41) På disse og andre måter gjorde dette gudfryktige ekteparet sitt beste for å behage Jehova og vise dyp respekt for åndelige ting. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Jehova valgte dem til å ta hånd om hans Sønn den første tiden han var her på jorden.

17, 18. (a) Hvordan kan et ektepar vise at de setter Gud på førsteplassen i sin familie? (b) Hvilke goder vil det føre til?

17 Går dere inn for å følge Guds veiledning i familien? Hva gjør dere før dere skal treffe viktige avgjørelser? Undersøker dere bibelske prinsipper, legger dere saken fram for Gud i bønn, og søker dere råd hos en moden kristen? Eller har dere en tendens til å løse problemer ved å gjøre som dere selv, deres familie eller deres venner synes? Går dere inn for å anvende de mange praktiske forslagene vi får fra den tro og kloke slave om ekteskap og familieliv? Eller er det slik at dere ganske enkelt gjør det som er skikk og bruk der dere bor, eller bare følger populære verdslige råd? Ber og studerer dere regelmessig sammen? Har dere satt dere åndelige mål, og snakker dere sammen om familiens prioriteringer?

18 Ray, som har vært lykkelig gift i 50 år, sier: «Vi har aldri hatt et problem som vi ikke har kunnet løse, for vi har latt Jehova være en del av den ’tredobbelte tråden’.» (Les Forkynneren 4:12.) Danny og Trina er enig. De sier: «Det at vi har tjent Gud sammen, har styrket ekteskapet vårt.» De har vært lykkelig gift i over 34 år. Hvis dere alltid setter Jehova på førsteplassen i ekteskapet, vil han hjelpe dere til å lykkes, og han vil rikelig velsigne dere. – Sal 127:1.

Fortsett å ha respekt for Guds gave

19. Hvorfor innstiftet Jehova ekteskapet?

19 Det eneste som betyr noe for mange i  dag, er at de selv skal være lykkelige. Men en som tjener Jehova, har et annet syn på tingene. Han vet at ekteskapet er en gave fra Jehova, som skulle fremme hans hensikt. (1. Mos 1:26–28) Hvis Adam og Eva hadde hatt respekt for den gaven, ville hele jorden ha blitt et paradis, fylt av lykkelige, rettferdige tjenere for Jehova.

20, 21. (a) Hvorfor bør vi betrakte ekteskapet som hellig? (b) Hvilken gave skal vi studere om neste uke?

20 Framfor alt betrakter Jehovas tjenere ekteskapet som en mulighet til å bringe ære til ham. (Les 1. Korinter 10:31.) Som vi har sett, er lojalitet, samhold og det at Gud blir satt på førsteplassen, noe som styrker et ekteskap. Så enten vi tenker på å gifte oss, ønsker å styrke vårt ekteskap eller prøver å redde det, må vi først betrakte ekteskapet som det det i virkeligheten er: en hellig ordning innstiftet av Gud. Når vi har det i tankene, vil vi gjøre vårt beste for å basere de avgjørelsene vi treffer angående ekteskap, på Guds Ord. På den måten viser vi ikke bare at vi har respekt for ekteskapet, men også for denne gavens Giver, Jehova Gud.

21 Ekteskapet er selvfølgelig ikke den eneste gaven Jehova har gitt oss. Og det å gifte seg er heller ikke den eneste veien til lykke. I den neste artikkelen skal vi se på en annen verdifull gave fra Gud – den gave det er å være ugift.

Hva svarer du?

• Hvordan bør lojalitet komme til uttrykk i et kristent ekteskap?

• Hvorfor vil samarbeid styrke ekteskapet?

• Hvordan kan ektepar sette Jehova på førsteplassen?

• Hvordan kan vi vise respekt for Jehova, han som har innstiftet ekteskapet?

[Studiespørsmål]

[Bilder på side 15]

Det å gjøre ting sammen styrker samholdet