Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

 Spørsmål fra leserne

Jesus sa til dem som hørte ham holde Bergprekenen: «Dere skal . . . være fullkomne, slik som deres himmelske Far er fullkommen.» Hvordan kan mennesker i dag «være fullkomne»? – Matt 5:48.

For å finne svaret på dette spørsmålet må vi forstå hvordan ordene «fullkommen» og «fullkommenhet» blir brukt i Bibelen. Ikke alt det som Bibelen omtaler som «fullkomment», behøver å være det i absolutt forstand. Jehova er naturligvis fullkommen i absolutt forstand. Mennesker eller gjenstander kan bare være fullkomne i relativ forstand. De hebraiske og de greske ordene som blir oversatt med «fullkommen», betyr ofte «å være fullendt, fullført», «å være moden» eller «uklanderlig» ifølge normer som er fastsatt av en autoritet. I dagligtale blir ordet som oftest brukt i relativ forstand.

Adam og Eva ble skapt fullkomne i moralsk, åndelig og fysisk forstand. De var fullkomne ifølge den normen deres Skaper hadde fastsatt. Fordi de var ulydige, holdt de ikke mål i forhold til denne normen, og det førte til at fullkommenheten gikk tapt for dem og deres etterkommere. Det var derfor gjennom Adam menneskeheten arvet synd, ufullkommenhet og død. – Rom 5:12.

Men som Jesus viste i Bergprekenen, kan selv ufullkomne mennesker være fullkomne i relativ forstand. I denne prekenen fastsatte han normer for fullkommen, eller fullstendig, kjærlighet. Det er en slik kjærlighet som den Gud viser menneskeheten. Jesus sa: «Fortsett å elske deres fiender og å be for dem som forfølger dere; så dere kan vise at dere er sønner av deres Far, som er i himlene, for han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.» (Matt 5:44, 45) Ved å vise en slik kjærlighet ville Jesu disipler etterligne Guds fullkomne eksempel.

Jehovas vitner i vår tid bestreber seg på å følge en slik høy norm for kjærlighet. De ønsker å hjelpe folk som har forskjellig bakgrunn og tilhører ulike folkegrupper og trossamfunn, til å få nøyaktig kunnskap om Bibelens sannhet. De leder nå over sju millioner bibelstudier med interesserte i 236 land og områder.

«Hvis dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da?» spurte Jesus. «Gjør ikke også skatteoppkreverne det samme? Og hvis dere bare hilser på deres brødre, gjør dere vel da noe usedvanlig? Gjør ikke også folk av nasjonene det samme?» (Matt 5:46, 47) De sanne kristne elsker ikke bare dem som har en bestemt etnisk bakgrunn eller en bestemt utdanning, eller dem som kan gjøre noe for dem til gjengjeld. De behandler alle likt. Ja, de hjelper fattige og syke, unge og gamle. På den måten kan de etterligne Jehovas kjærlighet og derved være fullkomne i relativ forstand.

Vil vi noen gang kunne oppnå den fullkommenhet som gikk tapt da Adam syndet? Ja, ved å vise tro på Jesu gjenløsningsoffer vil lydige mennesker nå fram til fullkommenhet under Jesu tusenårige styre, da ’Guds Sønn gjør ende på Djevelens gjerninger’. – 1. Joh 3:8.