Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

’De ting han har gjort, følger med ham’

’De ting han har gjort, følger med ham’

 ’De ting han har gjort, følger med ham’

THEODORE JARACZ, et medlem av Jehovas vitners styrende råd, fullførte sitt jordiske løp onsdag morgen 9. juni 2010. Han ble 84 år og etterlater seg sin kone, Melita, som han var gift med i 53 år. Han etterlater seg også en søster, en nevø og to nieser.

Bror Jaracz ble født 28. september 1925 i Pike County i Kentucky i USA, og han ble døpt som symbol på sin innvielse til Jehova 10. august 1941, 15 år gammel. To år senere, da han var 17, begynte han som pioner, og det markerte begynnelsen på en nesten 67 år lang løpebane i heltidstjenesten.

I 1946, da bror Jaracz var 20 år, gjennomgikk han den sjuende klassen ved Vakttårnets bibelskole Gilead. Etter Gilead fikk han i oppdrag å tjene som reisende tilsynsmann i Cleveland-området i Ohio. I 1951 ble han sendt til avdelingskontoret i Australia, hvor han ble avdelingstjener. I Jehovas vitners årbok for 1983 (på engelsk) stod det at bror Jaracz «var til stor oppmuntring for brødrene over hele landet ved sin nidkjærhet for teokratisk orden og sitt gode eksempel i felttjenesten».

Etter at bror Jaracz var kommet tilbake til USA, giftet han seg 10. desember 1956 med Melita Lasko. Som nygifte begynte de sammen i reisetjenesten, og de tjente med iver i kretser og områder i store deler av USA. I slutten av 1974 ble bror Jaracz innbudt til å bli medlem av Jehovas vitners styrende råd.

Bror Jaracz vil lenge bli husket som en engasjert og lojal tjener for Jehova som helhjertet satte teokratiske gjøremål på førsteplassen. Han var en kjærlig og omsorgsfull ektemann og et åndelig menneske som satte andres interesser foran sine egne. (1. Kor 13:4, 5) Hans oppriktige interesse for andre kom til uttrykk i at han var sterkt opptatt av at alle skulle bli behandlet på en rettferdig og barmhjertig måte. Hans utrettelige kjærlighet og omtanke når det gjaldt andre mennesker, gjenspeilte seg også i hans iver i felttjenesten.

Selv om vi er dypt bedrøvet over å ha mistet et hardtarbeidende, avholdt medlem av Betel-familien og det verdensomfattende brorskapet, gleder vi oss over den lojale tjeneste bror Jaracz har utført for Jehova i mange tiår. Vi er sikker på at han har ’vist seg trofast like til døden og har fått livets krone’. (Åp 2:10) Vi er også sikker på at ’de ting han har gjort, følger med ham’. – Åp 14:13.