Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

En vellykket kampanje i Bulgaria

En vellykket kampanje i Bulgaria

 En vellykket kampanje i Bulgaria

«Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre om å sende arbeidere ut til sin høst.» – MATT 9:37, 38.

DENNE uttalelsen av Jesus passer virkelig godt på situasjonen i Bulgaria, et vakkert land på Balkan, i det sørøstlige Europa. Det er stort behov for flere arbeidere som kan bringe det gode budskap ut til landets over sju millioner innbyggere. Det er omkring 1700 forkynnere i Bulgaria, men de klarer ikke å gjennomarbeide hele distriktet. Det styrende råd sa derfor ja til at vitner i andre europeiske land som snakket bulgarsk, kunne bli innbudt til å komme og være med på en spesiell kampanje sommeren 2009. Kampanjen skulle vare i sju uker og kulminere med områdestevnet «Hold dere våkne!» i Sofia 14.–16. august.

En overveldende reaksjon

Brødrene ved avdelingskontoret i Sofia lurte på hvor mange det var i Frankrike, Hellas, Italia, Polen, Spania og Tyskland som ville ta imot innbydelsen. Disse ville måtte betale reisen selv og bruke av ferien sin i forkynnelsesarbeidet. Spenningen steg etter hvert som tallet økte fra uke til uke, helt til det kom opp i 292! Siden det var så mange som ville komme, kunne man sende forkynnere til tre forskjellige byer: Kazanlâk, Sandanski og Silistra. Kretstilsynsmennene i Bulgaria oppfordret pionerene og menighetsforkynnerne i landet til å støtte opp om kampanjen. Alt i alt var det 382 som ivrig forkynte i distrikter som sjelden var blitt nådd med det gode budskap.

Brødre fra menigheter i nærheten ble sendt i forveien for å skaffe losji. De leide leiligheter og bestilte rom på rimelige hoteller. Disse lokale brødrene arbeidet utrettelig for å legge tingene til rette for de besøkende. I alle tre byene ble det leid lokaler hvor det kunne holdes møter. Det ble ordnet slik at de besøkende brødrene skulle lede menighetsmøtene. Det var oppmuntrende å se at opptil 50 forkynnere kom sammen for å lovprise Jehova på steder hvor det ikke bodde et eneste vitne.

De som kom fra andre land for å delta i kampanjen, viste en imponerende iver. Om sommeren kan det bli over 40 grader i Bulgaria. Men det var ingenting som kunne stoppe disse nidkjære brødrene og søstrene. I Silistra, en by ved Donau med over 50 000 innbyggere, ble det avlagt et grundig vitnesbyrd i løpet av de tre første ukene. Brødrene drog derfor videre til landsbyer i nærheten og kom så langt som til Tutrakan, drøyt fem mil vest for Silistra. Som oftest begynte de å forkynne klokken halv ti om formiddagen. Etter en lunsjpause fortsatte de ofte til klokken sju eller enda lenger. På grunn av forkynnernes store iver ble også kampanjen i  Kazanlâk og Sandanski utvidet til å omfatte landsbyer og byer i nærheten.

Hva ble oppnådd?

Det ble avlagt et enestående vitnesbyrd i de sju ukene. De som bor i disse byene, kunne si det samme som det som ble sagt på apostlenes tid: ’Dere har fylt byen vår med deres lære.’ (Apg 5:28) Det ble levert 50 000 blad og startet 482 bibelstudier. Den 1. september 2009 ble det opprettet en menighet i Silistra, og det er nå grupper i Kazanlâk og Sandanski. Det er oppmuntrende å se personer som fikk høre det gode budskap for første gang under denne kampanjen, gjøre fine åndelige framskritt.

Den første uken i kampanjen var det en spesialpionersøster fra Spania som snakker bulgarsk, som forkynte for Karina, en kvinne i Silistra som solgte aviser på gaten. Karina viste interesse og kom på et møte. Hun sa straks ja til et bibelstudium. Mannen hennes er ateist, så hun spurte om bibelstudiet kunne holdes i en park. De to døtrene hennes ble med på studiet. Den eldste, Daniela, viste uvanlig stor verdsettelse av Bibelens sannhet. Etter en uke hadde hun lest Hva er det Bibelen egentlig lærer? og begynte straks å følge det Bibelen sier om ikke å bruke bilder i tilbedelsen. Så begynte hun å fortelle vennene sine om sannheten. Bare tre uker etter at hun hadde vært på sitt første møte, sa hun til den søsteren som ledet studiet: «Jeg føler meg som en av dere. Hva må jeg gjøre for at jeg også kan begynne å forkynne?» Daniela fortsetter å gjøre fine framskritt, sammen med moren og søsteren.

Orlin, en bulgarsk bror som hadde kommet fra Italia for å være med på kampanjen, var på vei tilbake til losjiet sitt i Kazanlâk etter felttjenesten. På veien forkynte han for to unge menn som satt på en benk i en park. Han leverte «Hva Bibelen lærer» til dem og avtalte gjenbesøk dagen etter. På det besøket startet han et bibelstudium med den ene mannen, Svetomir, og studiet fortsatte dagen etter. I løpet av ni dager studerte Orlin med Svetomir åtte ganger. Svetomir sa til Orlin: «To dager før jeg traff deg, bad jeg til Gud om at han måtte hjelpe meg til å lære ham å kjenne. Og jeg lovte at hvis han ville hjelpe meg, skulle jeg vie mitt liv til ham.» Etter at Orlin reiste tilbake til Italia, har brødrene i Kazanlâk fortsatt å studere med Svetomir, og han er i ferd med å gjøre sannheten til en del av seg selv.

 Rike velsignelser for dem som bringer ofre

Hva følte de som brukte ferie og egne midler for å forkynne det gode budskap i et annet land? En eldste som tjener i Spania, skrev: «Kampanjen førte til at brødrene i det bulgarske distriktet i Spania ble nærere knyttet til hverandre. Den hadde stor virkning på dem som deltok.» Et ektepar fra Italia skrev: «Dette var den beste måneden i hele vårt liv!» De tilføyde: «Kampanjen forandret livet vårt. Nå er vi helt andre mennesker!» Dette paret begynte å tenke alvorlig over om de kan flytte til Bulgaria for å tjene der behovet er større. Carina, en ugift alminnelig pioner fra Spania, deltok i kampanjen i Silistra. Etter kampanjen sa hun opp jobben sin i Spania og flyttet til Bulgaria for å støtte den nye menigheten i Silistra. Hun hadde nok oppsparte midler til at hun kunne bo i Bulgaria i et år. Hun sier om det valget hun traff: «Jeg er så glad for at Jehova lar meg tjene her i Bulgaria, og jeg håper at jeg kan bli her lenge. Jeg har allerede fem bibelstudier, og tre av dem kommer på møtene.»

En italiensk søster hadde lyst til å være med på kampanjen, men hun hadde nettopp begynt i en ny jobb, så hun hadde ingen feriedager. Hun lot seg ikke stoppe av det, men bad om å få fri en måned uten lønn og var innstilt på å slutte i jobben hvis hun ikke fikk det. Til hennes overraskelse sa sjefen: «Greit, men på én betingelse: Du må sende meg et postkort fra Bulgaria.» Søsteren følte virkelig at Jehova hadde besvart hennes bønner.

Stanislava, en ung søster fra byen Varna i Bulgaria, hadde en godt betalt heltidsstilling. Hun tok seg fri for å delta i kampanjen i Silistra. Hun ble rørt til tårer da hun så hvor lykkelige de mange pionerene var som hadde reist så langt for å forkynne det gode budskap i hennes hjemland. Hun begynte å tenke over hva hun egentlig gjorde med livet sitt, siden hun hadde satset på en karriere i verden. Da hun kom hjem etter to uker, sa hun opp jobben og begynte som pioner. Nå er hun virkelig lykkelig, for hun tenker på sin Skaper i sine unge dager. – Fork 12:1.

For en velsignelse det er å være aktiv i Jehovas tjeneste! Vi kan ikke gjøre noe som er bedre enn å bruke tid og krefter i det viktige forkynnelses- og undervisningsarbeidet. Er det noe du kan gjøre for å ha en større andel i denne livreddende tjenesten? Det er kanskje noen steder i ditt eget land hvor det er større behov. Kan du flytte til et slikt sted? Eller kan du vurdere muligheten for å lære et nytt språk for å hjelpe mennesker i ditt hjemland som tørster etter Bibelens sannhet? Uansett hvilke forandringer du kan gjøre for å utvide din tjeneste, kan du være forvisset om at Jehova vil velsigne deg rikelig. – Ordsp 10:22.

[Ramme/bilde på side 32]

En minneverdig dag

Mange av dem som kom til Bulgaria fra andre land i Europa for å støtte opp om den spesielle kampanjen, var også til stede på områdestevnet «Hold dere våkne!» i Sofia. Det var veldig oppmuntrende for de lokale brødrene og søstrene å treffe så mange besøkende fra andre land. Det vakte stor begeistring blant de 2039 som var til stede, da bror Geoffrey Jackson fra det styrende råd opplyste at hele Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter nå foreligger på bulgarsk! Alle som var der den fredagen, gav uttrykk for sin begeistring ved langvarig applaus. Mange gråt av glede. Denne nøyaktige oversettelsen i et lett forståelig språk vil hjelpe oppriktige bulgarere til å lære Jehova å kjenne.

[Kart på sidene 30 og 31]

(Se den trykte publikasjonen)

BULGARIA

SOFIA

Sandanski

Silistra

Kazanlâk

[Bilder på side 31]

Det ble avlagt et enestående vitnesbyrd i de sju ukene