Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

La «den kjærlige godhets lov» vokte din tunge

La «den kjærlige godhets lov» vokte din tunge

 La «den kjærlige godhets lov» vokte din tunge

«Hun har åpnet sin munn med visdom, og den kjærlige godhets lov er på hennes tunge.» – ORDSP 31:26.

1, 2. (a) Hvilken egenskap blir de som tilber Jehova, oppfordret til å framelske? (b) Hva skal vi drøfte i denne artikkelen?

I DET vektige budskapet kong Lemuel i gammel tid fikk av sin mor, nevnte moren blant annet en viktig egenskap som kjennetegner en god kone. «Hun har åpnet sin munn med visdom», sa hun, «og den kjærlige godhets lov er på hennes tunge.» (Ordsp 31:1, 10, 26) Både en vis kvinne og alle andre som ønsker å behage Jehova Gud, bør ha kjærlig godhet på tungen. (Les Ordspråkene 19:22.) Kjærlig godhet bør komme til uttrykk i det alle de sanne tilbedere sier.

2 Hva er kjærlig godhet? Hvem bør vi vise slik godhet? Hva vil hjelpe oss til å ha «den kjærlige godhets lov» på tungen? Hvordan vil det at vi har det, virke på den måten vi snakker på til vår familie og til våre trosfeller?

Hva er kjærlig godhet?

3, 4. (a) Hva er kjærlig godhet? (b) Hva er forskjellen mellom kjærlig godhet og vanlig godhet, eller menneskevennlighet?

3 Som det framgår av uttrykket, omfatter kjærlig godhet egenskapene kjærlighet og godhet. Godhet vil si å vise andre personlig interesse og la det komme til uttrykk i hjelpsomhet og omtenksomme ord. Ettersom kjærlighet også er en faktor, vil det å vise kjærlig godhet si å være opptatt av andres ve og vel på grunn av kjærlighet til dem. Men det ordet på originalspråket som er gjengitt med «kjærlig godhet», betyr mer enn godhet som skriver seg fra kjærlighet. Kjærlig godhet er godhet som villig og lojalt blir rettet mot noen helt til hensikten med dette er oppnådd.

4 Kjærlig godhet skiller seg ut fra godhet på en annen måte også. Vanlig godhet, eller menneskevennlighet, er en egenskap man også kan vise overfor fremmede. Apostelen Paulus og 275 andre som led skipbrudd sammen med ham, ble vist en slik godhet av innbyggerne på Malta – mennesker de aldri før hadde truffet. (Apg 27:37 til 28:2) Kjærlig godhet, derimot, har å gjøre med lojalitet mellom personer som allerede står i et nært forhold til hverandre. * Det var en slik godhet kenittene viste «mot alle Israels sønner da de drog opp fra Egypt». – 1. Sam 15:6.

Meditasjon og bønn er viktig

5. Hva kan hjelpe oss til å tøyle tungen?

5 Det er på ingen måte lett å la kjærlig godhet komme til uttrykk i det vi sier. Disippelen Jakob skrev: «Tungen klarer ikke noe menneske å temme. Uregjerlig og skadelig som den er, er den full av dødbringende gift.» (Jak 3:8) Hva kan hjelpe oss  til å tøyle dette lemmet, som det er så vanskelig å holde under kontroll? Det Jesus sa til de religiøse lederne på hans tid, gir oss nøkkelen: «Av hjertets overflod taler munnen.» (Matt 12:34) For at kjærlig godhet skal kunne vokte vår tunge, må vi innplante denne egenskapen i vårt hjerte – i vårt indre. La oss se hvordan meditasjon og bønn kan hjelpe oss til å gjøre det.

6. Hvorfor bør vi meditere med verdsettelse over Jehovas kjærlige godhet?

6 Jehova Gud er «rik på kjærlig godhet», står det i Bibelen. (2. Mos 34:6) «Din kjærlige godhet, Jehova, har fylt jorden», sang salmisten. (Sal 119:64) Bibelen inneholder mange beretninger om hvordan Jehova viste sine tilbedere kjærlig godhet. Det at vi tar oss tid til å meditere med verdsettelse over ’Jehovas gjerninger’, kan gi oss et ønske om å framelske denne egenskapen og dermed etterligne ham. – Les Salme 77:12.

7, 8. (a) Hvordan viste Jehova Lot og hans familie kjærlig godhet? (b) Hvordan reagerte David på Guds kjærlige godhet?

7 Tenk for eksempel på hvordan Jehova utfridde Abrahams nevø Lot og hans familie da Han skulle ødelegge Sodoma, den byen hvor de bodde. De englene som hadde kommet til Lot, oppfordret ham inntrengende til å skynde seg å forlate byen sammen med familien sin da tiden nærmet seg. «Da han fortsatt drøyde, grep [englene] ham ved hånden og hans hustru ved hånden og hans to døtre ved hånden, fordi Jehova hadde medynk med ham, og de førte ham så ut og stilte ham utenfor byen.» Er ikke dette et gripende eksempel på Guds kjærlige godhet? – 1. Mos 19:16, 19.

8 Tenk også på kong David i det gamle Israel, som sang: «[Jehova] tilgir all din misgjerning, [han] helbreder alle dine sykdommer.» David må virkelig ha vært takknemlig for at han fikk tilgivelse for sin synd med Batseba! Han lovpriste Jehova med ordene: «Som himlene er høyere enn jorden, er hans kjærlige godhet mektig over dem som frykter ham.» (Sal 103:3, 11) Det at vi mediterer over disse og andre bibelske beretninger, fyller vårt hjerte med takknemlighet for Jehovas kjærlige godhet og får oss til å lovprise og takke ham. Jo større takknemlighet vi føler i vårt hjerte, jo lettere er det for oss å etterligne den sanne Gud. – Ef 5:1.

9. Hvilken vektig grunn har de som tilber Jehova, til å vise kjærlig godhet i det daglige liv?

9 Når vi leser i Bibelen, ser vi at Jehova viser kjærlig godhet – lojal kjærlighet – mot dem som allerede står i et godkjent forhold til ham. Hva med dem som ikke har et nært forhold til den levende Gud? Er han hard eller uvennlig mot dem? Overhodet ikke. «[Gud] er god mot de utakknemlige og onde», står det i Lukas 6:35. «Han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.» (Matt 5:45) Før vi ble kjent med sannheten og begynte å handle i samsvar med den, viste Gud oss en slik godhet som han viser alle mennesker. Men som hans tilbedere er vi blitt gjenstand for hans lojale kjærlighet – hans urokkelige kjærlige godhet. (Les Jesaja 54:10.) Så takknemlige vi kan være for det! Og for en vektig grunn det gir oss til å vise kjærlig godhet når vi snakker, og i forskjellige situasjoner i det daglige liv!

10. Hvorfor er bønn til uvurderlig hjelp når vi skal gjøre kjærlig godhet til en del av vår personlighet?

10 Det at vi kan be, er et privilegium som er til uvurderlig hjelp når vi skal framelske kjærlig godhet. Det kommer av at kjærlighet og godhet – elementene i kjærlig godhet – er trekk ved Jehovas hellige ånds frukt. (Gal 5:22) Vi kan framelske kjærlig godhet i vårt hjerte ved å la oss lede av ånden. Den mest  direkte måten vi kan få Jehovas hellige ånd på, er å anmode om det i våre bønner. (Luk 11:13) Vi må gjentatte ganger be om å få Guds ånd, og godta dens veiledning. Ja, meditasjon og bønn er av avgjørende betydning for at vi skal kunne ha den kjærlige godhets lov på tungen.

Mellom ektefeller

11. (a) Hvordan vet vi at Jehova venter at en mann skal vise sin kone kjærlig godhet? (b) På hvilken måte kan den kjærlige godhets lov hjelpe en mann til å vokte sin tunge?

11 Paulus gir gifte menn denne formaningen: «Fortsett å elske deres hustruer, liksom Kristus også elsket menigheten og gav seg selv for den.» (Ef 5:25) Han minner dem også om det Jehova sa til Adam og Eva: «En mann [skal] forlate sin far og sin mor, og han skal holde seg til sin hustru, og de to skal bli ett kjød.» (Ef 5:31) Det er tydelig at Jehova venter at en gift mann skal være lojal mot sin kone og alltid vise henne kjærlig godhet. En mann som har lojal kjærlighet på tungen, trekker ikke fram sin kones feil når det er andre til stede, og han snakker ikke nedsettende om henne. Han synes det er hyggelig å rose henne. (Ordsp 31:28) Hvis det av en eller annen grunn oppstår gnisninger dem imellom, vil kjærlig godhet få ham til å la være å si noe som kan ydmyke henne.

12. Hvordan kan en gift kvinne vise at den kjærlige godhets lov vokter hennes tunge?

12 Den kjærlige godhets lov bør også vokte en gift kvinnes tunge. Hennes tale må ikke bli påvirket av verdens ånd. Når hun har «dyp respekt for sin mann», snakker hun pent om ham til andre og gjør derved sitt til at andre kanskje får enda større respekt for ham. (Ef 5:33) Hun ønsker ikke å svekke den respekten barna har for sin far, så hun lar være å si seg uenig med ham eller å dra hans oppfatning i tvil mens de hører på. Hvis det er noe hun vil diskutere med ham, tar hun det opp med ham på tomannshånd. «Den kvinne som har sann visdom, har bygd opp sitt hus», står det i Bibelen. (Ordsp 14:1) Hun sørger for at hjemmet er et hyggelig sted hvor hele familien trives.

13. Spesielt hvor bør den kjærlige godhets lov rå, og hvordan kan man sørge for at det skjer?

13 Spesielt innenfor husets fire vegger må ektefellene bruke tungen på en måte som viser at de har respekt for hverandre. Paulus skrev: «Nå skal dere virkelig avlegge dem alle: vrede, harme, ondskap, spottende tale og usømmelig snakk fra deres munn.» Han skrev videre: «Ikle dere medfølelsens inderlige hengivenhet, foruten godhet, ydmykhet, mildhet og langmodighet. . . . Men foruten alt dette skal dere ikle dere kjærligheten, for den er et fullkomment enhetens bånd.» (Kol 3:8, 12–14) Når barna er vant til å høre foreldrene snakke på en kjærlig og vennlig måte, vil de ikke bare trives, men  sannsynligvis vil de også etterligne foreldrenes måte å snakke på.

14. Hvordan kan familieoverhoder bruke tungen til å støtte dem de har omsorg for?

14 Salmisten skrev: «Din kjærlige godhet, Jehova, [fortsatte] å støtte meg.» (Sal 94:18) En helt spesiell måte Jehova støtter sitt folk på, er at han gir dem formaning og veiledning. (Sal 119:105) Hvordan kan familieoverhoder lære av vår himmelske Fars eksempel og bruke sin tunge til å støtte dem de har omsorg for? De kan gjøre det ved å sørge for at de får nødvendig rettledning og oppmuntring. Familiestudiekvelden gir dem en fin mulighet til å oppdage åndelige skatter. – Ordsp 24:4.

Vis trosfeller lojal kjærlighet

15. Hvordan kan de eldste og andre som er åndelig modne, bruke tungen til å verne andre i menigheten?

15 «La din kjærlige godhet og din sannferdighet stadig verne meg», sa kong David i en bønn. (Sal 40:11) Hvordan kan kristne eldste og andre åndelig modne medlemmer av menigheten etterligne Jehova hva dette angår? Det er virkelig et utslag av kjærlig godhet å bruke tungen til å rette oppmerksomheten mot det som står i Bibelen. – Ordsp 17:17.

16, 17. Nevn noen eksempler på hvordan vi kan vise at den kjærlige godhets lov styrer vår tale.

16 Hva bør vi gjøre hvis vi ser at en kristen er i ferd med å slå inn på en vei som er i strid med bibelske prinsipper? Vil ikke kjærlig godhet få oss til å bruke tungen til å prøve å korrigere ham? (Sal 141:5) Hvis vi får kjennskap til at en trosfelle har begått en alvorlig synd, vil lojal kjærlighet få oss til å oppmuntre ham til å «kalle til seg menighetens eldste», slik at de kan «be over ham og gni ham inn med olje i Jehovas navn». (Jak 5:14) Hvis den som har gjort noe galt, ikke kontakter de eldste, er det verken kjærlig eller et uttrykk for godhet at vi ikke sier fra om saken. Noen blant oss kan være nedtrykte, ensomme eller overveldet av motgang eller føle at de ikke er noe verd. Vi kan vise at den kjærlige godhets lov er på vår tunge, ved at vi taler «trøstende til de nedtrykte sjeler». – 1. Tess 5:14.

17 Hvordan bør vi reagere når Guds fiender setter ut rykter om våre trosfeller? I stedet for å tvile på at våre brødre er ulastelige, bør vi ignorere den slags snakk eller spørre den som kommer med anklagene – hvis det  går an å resonnere med ham – om han virkelig er sikker på at det er belegg for det han sier. Hvis fiender av Guds folk vil vite hvor våre kristne brødre befinner seg, for å skade dem, vil vi av lojal kjærlighet til brødrene ikke gi dem slike opplysninger. – Ordsp 18:24.

Den som viser «kjærlig godhet, finner liv»

18, 19. Hvorfor må den kjærlige godhets lov aldri vike fra vår tunge når vi har med våre trosfeller å gjøre?

18 Vi bør alltid vise våre trosfeller lojal kjærlighet. Den kjærlige godhets lov må ikke vike fra vår tunge, ikke engang under vanskelige forhold. Da Israels sønners kjærlige godhet ble «som duggen som tidlig forsvinner», var det noe som mishaget Jehova. (Hos 6:4, 6) På den annen side gleder det Jehova å se at vi har for vane å vise andre kjærlig godhet. Tenk over hvordan han velsigner dem som jager etter denne egenskapen.

19 I Ordspråkene 21:21 står det: «Den som jager etter rettferdighet og kjærlig godhet, finner liv, rettferdighet og ære.» Ja, en slik person vil finne liv – ikke bare et kortvarig liv, men endeløst liv. Jehova hjelper ham til å «få et fast grep om det virkelige liv». (1. Tim 6:12, 19) La oss derfor ’vise hverandre kjærlig godhet’. – Sak 7:9.

[Fotnote]

^ avsn. 4 Forskjellen mellom kjærlig godhet og lojalitet, kjærlighet og vennlighet blir drøftet ytterligere i Vakttårnet for 15. mai 2002, sidene 12, 13, 18 og 19.

Kan du forklare dette?

• Hvordan vil du definere kjærlig godhet?

• Hva vil hjelpe oss til å ha den kjærlige godhets lov på tungen?

• Hvordan kan ektefeller vise lojal kjærlighet ved det de sier?

• Hva er det som viser at den kjærlige godhets lov er på vår tunge, når vi har med våre trosfeller å gjøre?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 23]

David opphøyde Jehovas kjærlige godhet

[Bilde på side 24]

Har dere en fast familiestudiekveld?