Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Gjør ditt ytterste i det store åndelige innhøstningsarbeidet

Gjør ditt ytterste i det store åndelige innhøstningsarbeidet

 Gjør ditt ytterste i det store åndelige innhøstningsarbeidet

’Ha rikelig å gjøre i Herrens gjerning.’ – 1. KOR 15:58.

1. Hva oppfordret Jesus disiplene til å gjøre?

DA JESUS var på vei gjennom Samaria i slutten av år 30, stanset han for å hvile ved en brønn i nærheten av byen Sykar. Der sa han til disiplene: «Løft deres øyne og se på markene, at de er hvite til innhøstning.» (Joh 4:35) Han snakket ikke om en bokstavelig innhøstning, men om en åndelig innhøstning av rettsindige mennesker som skulle bli hans etterfølgere. Det han sa, var i virkeligheten en oppfordring til handling. Det var mye arbeid som skulle gjøres, og tiden var begrenset.

2, 3. (a) Hva er det som viser at vi lever i innhøstningstiden? (b) Hva skal vi se på i denne artikkelen?

2 Jesu ord om en innhøstning betyr noe spesielt i vår tid. Vi lever i en tid da den verdensomfattende åker som menneskeverdenen utgjør, er ’hvit til innhøstning’. Hvert år er det millioner av mennesker som blir innbudt til å ta imot livgivende sannheter, og mange tusen nye disipler blir døpt. Vi har det privilegium å delta i det største innhøstningsarbeidet som noen gang har pågått, under ledelse av høstens Herre, Jehova Gud. Har du «rikelig å gjøre» i dette innhøstningsarbeidet? – 1. Kor 15:58.

3 I de tre og et halvt årene Jesus utførte sin jordiske tjeneste, forberedte han disiplene på deres oppgave som høstarbeidere. I denne artikkelen skal vi se på tre av de mange viktige tingene han lærte dem. Vi skal også se på egenskaper som er av stor verdi for oss når vi går inn for å gjøre vårt beste for å samle inn nye disipler. La oss ta for oss én egenskap om gangen.

Ydmykhet er viktig

4. Hvordan illustrerte Jesus hvor viktig det er å være ydmyk?

4 Se for deg denne scenen: Disiplene har nettopp diskutert hvem av dem som er den største. Ansiktene deres gjenspeiler sikkert mistillit og sterk motvilje. Så Jesus kaller til seg et lite barn og stiller det midt iblant dem. Han retter oppmerksomheten mot barnet og sier: «Enhver som vil ydmyke seg [eller: «den som gjør seg liten», Norsk Bibel 88/07] som dette lille barnet, er den største i himlenes rike.» (Les Matteus 18:1–4.) Verden bedømmer et menneske etter hvilken makt, formue og posisjon det har, men det skulle ikke disiplene gjøre. De måtte forstå at deres storhet var avhengig av at de ’gjorde seg små’ i andres øyne. Bare hvis de viste ekte ydmykhet, ville Jehova velsigne dem og bruke dem.

5, 6. Hvorfor er det nødvendig å være ydmyk for å kunne gjøre sitt ytterste i innhøstningsarbeidet? Illustrer.

5 Den dag i dag er det mange i verden som vier livet sitt til å trakte etter makt, rikdom og en posisjon. Som følge av det har de liten eller ingen tid til åndelige interesser. (Matt 13:22) Jehovas folk derimot finner glede i å ’gjøre seg små’ i andres øyne for å bli velsignet og godkjent av høstens Herre. – Matt 6:24; 2. Kor 11:7; Fil 3:8.

 6 Tenk på Francisco, som tjener som eldste i et land i Sør-Amerika. Som ung sluttet han på universitetet for å bli pioner. Han forteller: «Da jeg senere skulle gifte meg, kunne jeg ha funnet meg en jobb som ville ha gitt min kone og meg større økonomisk trygghet. Vi valgte i stedet å forenkle livet og fortsette i heltidstjenesten sammen. Senere fikk vi barn, og derved møtte vi flere utfordringer. Men Jehova har hjulpet oss til å holde fast ved det valget vi traff.» Han sier til slutt: «I over 30 år har jeg hatt det privilegium å tjene som eldste, i tillegg til at jeg har hatt mange andre spesielle oppgaver. Ikke et øyeblikk har vi angret på at vi valgte å leve et enkelt liv.»

7. Hvordan har du forsøkt å følge det rådet som blir gitt i Romerne 12:16?

7 Hvis du sier nei til denne verdens «høye ting» og lar deg «lede av sted sammen med de ringe ting», kan du også regne med å få mange flere velsignelser og privilegier i innhøstningsarbeidet. – Rom 12:16; Matt 4:19, 20; Luk 18:28–30.

Vær iherdig og arbeidsom

8, 9. (a) Gi et sammendrag av Jesu illustrasjon om talentene. (b) Hvem kan denne illustrasjonen spesielt være til oppmuntring for?

8 Noe annet som er viktig for at vi skal kunne gjøre vårt ytterste i innhøstningsarbeidet, er at vi er iherdige og arbeidsomme. Jesus illustrerte det i lignelsen om talentene. * Denne illustrasjonen handler om en mann som skulle reise utenlands, og som før han reiste, betrodde tre slaver det han eide. Den første og den andre slaven fikk henholdsvis fem og to talenter; den tredje fikk én talent. Etter at herren hadde reist, arbeidet de to første slavene iherdig og ’gjorde straks forretninger’ med talentene sine. Men den tredje slaven var lat. Han gravde ned talenten sin. Da herren kom tilbake, belønnet han de to første slavene ved å sette dem «over mange ting». Når det gjaldt den tredje slaven, tok herren den ene talenten fra ham og kastet ham «ut i mørket utenfor». – Matt 25:14–30.

9 Du ønsker sikkert å etterligne de arbeidsomme slavene i Jesu lignelse og gjøre ditt ytterste i det arbeidet som består i å gjøre disipler. Men sett at det på grunn av omstendighetene er svært begrenset hva du for tiden kan gjøre. Kanskje din økonomiske situasjon tvinger deg til  å arbeide lange dager for å forsørge familien. Eller kanskje du ikke lenger er så ung og frisk. Hvis det er tilfellet, inneholder lignelsen om talentene et oppmuntrende budskap til deg.

10. Hvordan viste herren i lignelsen om talentene at han var rimelig, og hvorfor synes du det er oppmuntrende?

10 Legg merke til at herren i lignelsen var klar over at slavene hadde ulike evner og muligheter. Han viste det da han gav talenter «til enhver etter det han hadde evne til». (Matt 25:15) Som ventet fikk den første slaven betydelig større avkastning enn den andre. Men herren viste at han verdsatte de iherdige anstrengelsene begge disse slavene hadde gjort seg, ved å si at de var «gode og tro», og gi dem lik lønn. (Matt 25:21, 23) På lignende måte vet høstens Herre, Jehova Gud, at det du kan gjøre i tjenesten for ham, avhenger av din situasjon. Han vil sette pris på de helhjertete anstrengelsene du gjør deg for å tjene ham, og lønne deg. – Mark 14:3–9; les Lukas 21:1–4.

11. Fortell en opplevelse som viser hvordan hardt arbeid i en vanskelig situasjon kan føre til store velsignelser.

11 Selmira, en kristen søster i Brasil, er et godt eksempel på at det er fullt mulig å være ivrig og iherdig i tjenesten for Gud selv om ens livssituasjon ikke ligger så godt til rette for det. For 20 år siden ble Selmiras mann drept av noen ranere, og hun satt alene igjen med tre små barn. Hun arbeidet lange dager som hushjelp og måtte foreta slitsomme reiser med overfylte offentlige transportmidler. Til tross for dette klarte hun å ordne seg slik at hun kunne være pioner. To av de tre barna hennes begynte senere som pionerer. «I årenes løp har jeg studert Bibelen med over 20 personer, og de er blitt medlemmer av min ’familie’», forteller hun. «Jeg setter stor pris på deres kjærlighet og vennskap. Det er en skatt som ikke kan kjøpes for penger.» Høstens Herre har virkelig lønnet Selmira for hennes harde arbeid!

12. Hvordan kan vi være iherdige i forkynnelsesarbeidet?

12 Hvis din nåværende livssituasjon gjør at det er begrenset hvor mye tid du kan bruke i tjenesten, kan du likevel forsøke å øke din andel i innhøstningsarbeidet ved å gjøre din tjeneste mer produktiv. De praktiske forslagene som blir gitt på tjenestemøtet hver uke, kan hjelpe deg til å finpusse framgangsmåtene dine og prøve nye måter å forkynne på. (2. Tim 2:15) Og hvis det er mulig, kan du gjøre forandringer i timeplanen eller ofre aktiviteter som ikke er så viktige, for å kunne støtte regelmessig opp om menighetens arrangementer for felttjeneste. – Kol 4:5.

13. Hva er iver og iherdighet et resultat av?

13 Husk at iver og iherdighet utspringer fra et takknemlig hjerte. (Sal 40:8) Den tredje slaven i Jesu lignelse var redd sin herre og betraktet ham som en streng og urimelig mann. Det førte til at han gravde ned talenten i stedet for å bruke den til å forøke det herren eide. For ikke å utvikle en slik likegyldig holdning må vi framelske og bevare et nært forhold til høstens Herre, Jehova. Sett av tid til å studere og meditere over hans tiltalende egenskaper – hans kjærlighet, hans tålmodighet og hans barmhjertighet. På den måten vil ditt hjerte tilskynde deg til å gjøre ditt beste i tjenesten for ham. – Luk 6:45; Fil 1:9–11.

«Dere skal være hellige»

14. Hvilket viktig krav må de som ønsker å være høstarbeidere, oppfylle?

14 Apostelen Peter framholder hva som er Guds uttrykte vilje for sine jordiske tjenere, idet han siterer fra De hebraiske skrifter og sier: «I samsvar med Den Hellige som kalte dere, skal også dere selv bli hellige i all deres ferd, for det står skrevet: ’Dere skal være hellige, for jeg er hellig.’» (1. Pet 1:15, 16; 3. Mos 19:2; 5. Mos 18:13) Dette skriftstedet understreker  at høstarbeiderne må være rene både moralsk og åndelig sett. Vi kan oppfylle dette viktige kravet ved å ta skritt for å bli vasket rene, billedlig talt. Hvordan kan vi gjøre det? Ved hjelp av Guds sannhetsord.

15. Hva har Guds sannhetsord kraft til å gjøre til gagn for oss?

15 Guds sannhetsord blir sammenlignet med rensende vann. Apostelen Paulus skrev for eksempel at menigheten av salvede kristne er ren i Guds øyne, som en ren brud for Kristus, som renset den «med vannbadet ved hjelp av ordet, . . . for at den skulle være hellig og uten lyte». (Ef 5:25–27) Tidligere hadde også Jesus snakket om Guds ords rensende kraft. Han forkynte dette ordet. Han sa til disiplene: «Dere er allerede rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.» (Joh 15:3) Guds sannhetsord har følgelig kraft til å rense mennesker moralsk og åndelig sett. Bare hvis vi lar Guds sannhet rense oss på denne måten, vil vår tilbedelse være antagelig for ham.

16. Hvordan kan vi holde oss åndelig og moralsk rene?

16 For å delta i Guds høstarbeid må vi først ta avstand fra alle handlinger i vårt liv som er moralsk og åndelig urene. Ja, for å fortsette å være kvalifisert til å ha det privilegium å være høstarbeidere, må vi være gode eksempler med hensyn til å forsvare Jehovas høye normer for moral og åndelighet. (Les 1. Peter 1:14–16.) Akkurat som vi hele tiden er nøye med vår personlige hygiene, må vi regelmessig la Guds sannhetsord rense oss. Det innebærer at vi må lese Bibelen og overvære kristne møter. Det betyr også at vi må anstrenge oss oppriktig for å gi akt på Guds påminnelser. På den måten vil vi kunne bekjempe våre egne syndige tilbøyeligheter og motstå verdens fordervende innflytelse. (Sal 119:9; Jak 1:21–25) Ja, hvor oppmuntrende er det ikke å vite at vi, ved hjelp av Guds sannhetsord, kan bli «vasket rene» for selv alvorlige synder! – 1. Kor 6:9–11.

17. Hvilken bibelsk veiledning må vi følge for å holde oss rene?

17 Setter du pris på den rensende innflytelse Guds sannhetsord har i ditt liv? Hvordan reagerer du for eksempel når du blir advart mot farene ved denne verdens nedbrytende underholdning? (Sal 101:3) Unngår du unødvendig omgang med skolekamerater og kolleger som ikke deler din tro? (1. Kor 15:33) Gjør du deg oppriktige anstrengelser for å overvinne svakheter som kan gjøre deg uren i Jehovas øyne? (Kol 3:5) Tar du avstand fra verdens politiske stridigheter og den nasjonalistiske ånd som gjennomsyrer mye av konkurranseidretten? – Jak 4:4.

18. Hvordan vil det at vi er moralsk og åndelig rene, hjelpe oss til å være produktive høstarbeidere?

18 Det at du er trofast og lydig i slike spørsmål, vil gi de beste resultater. Jesus sa, idet han sammenlignet sine salvede disipler med grenene på et vintre: «Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar [min Far] bort, og enhver som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt.» (Joh 15:2) Når du lar deg rense av den bibelske sannhets rensende vann, vil du frambringe enda mer frukt.

Velsignelser nå og i framtiden

19. Hvordan ble Jesu disipler velsignet i innhøstningsarbeidet?

19 De trofaste disiplene, som reagerte positivt på Jesu opplæring, fikk senere, på  pinsedagen i år 33, kraft fra den hellige ånd til å være vitner «til den fjerneste del av jorden». (Apg 1:8) Deretter tjente de som medlemmer av det styrende råd, som misjonærer eller som reisende tilsynsmenn, og de spilte en nøkkelrolle i forkynnelsen av det gode budskap «blant hele skapningen som er under himmelen». (Kol 1:23) De ble selv rikelig velsignet, og for en glede de brakte andre!

20. (a) Hvordan er du blitt velsignet som følge av at du har gjort ditt ytterste i det åndelige innhøstningsarbeidet? (b) Hva er du fast besluttet på?

20 Ja, når vi er ydmyke og iherdige og arbeidsomme og holder Guds Ords høye normer i hevd, vil vi fortsette å gjøre vårt ytterste i det store åndelige innhøstningsarbeidet som nå pågår. Mens mange erfarer den smerte og skuffelse som følger med denne verdens materialistiske og fornøyelsessyke livsstil, erfarer vi sann glede og tilfredshet. (Sal 126:6) Og framfor alt vet vi at vårt «arbeid ikke er forgjeves i forbindelse med Herren». (1. Kor 15:58) Høstens Herre, Jehova Gud, vil gi oss en evig belønning for vårt ’arbeid og den kjærlighet vi viser mot hans navn’. – Hebr 6:10–12.

[Fotnote]

^ avsn. 8 Lignelsen om talentene dreier seg i første rekke om Jesu forhold til sine salvede disipler, men den inneholder også prinsipper som kan anvendes på alle de kristne.

Husker du dette?

Hvis du vil gjøre ditt beste i innhøstningsarbeidet, . . .

• hvorfor er det da viktig å være ydmyk?

• hvorfor er det da viktig å være iherdig og arbeidsom?

• hvorfor er det da viktig at du holder deg moralsk og åndelig ren?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 17]

Ydmykhet kan hjelpe oss til å leve et enkelt liv som dreier seg om Rikets interesser