Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Fortsett å oppøve dine oppfatningsevner

Fortsett å oppøve dine oppfatningsevner

 Fortsett å oppøve dine oppfatningsevner

DET er virkelig imponerende å se en dyktig turner gjøre sine kjappe, elegante øvelser! En turner må øve og trene. På lignende måte oppfordrer Bibelen de kristne til å oppøve sine oppfatningsevner, eller sin tenkeevne.

I brevet til hebreerne skrev Paulus: «Fast føde er for modne mennesker, for dem som ved bruk har fått sine oppfatningsevner [bokst.: «sanseorganer»] oppøvd [«lik en gymnast»] til å skjelne mellom rett og urett.» (Hebr 5:14, fotnoter) Hvorfor oppfordret Paulus de kristne hebreere til å bruke sine oppfatningsevner slik som en veltrent turner bruker musklene? Hvordan kan vi oppøve våre oppfatningsevner?

«Dere . . . burde være lærere»

Da Paulus forklarte den stilling Jesus har som «øversteprest på Melkisedeks vis», skrev han: «Om ham [Jesus] har vi mye å si, og det er vanskelig å forklare, siden dere er blitt trege til å høre. For enda dere i betraktning av tiden virkelig burde være lærere, trenger dere igjen at noen fra begynnelsen av lærer dere de elementære ting i Guds hellige utsagn; og dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde.» – Hebr 5:10–12.

Det er tydelig at noen av de jødiske kristne i det første århundre ikke hadde vokst i forståelse og ikke hadde gjort åndelige framskritt. De hadde for eksempel vondt for å godta det fremadskridende lyset når det gjaldt Loven og omskjærelsen. (Apg 15:1, 2, 27–29; Gal 2:11–14; 6:12, 13) Noen syntes det var vanskelig å slutte å følge tradisjoner som var knyttet til den ukentlige sabbaten og den årlige soningsdagen. (Kol 2:16, 17; Hebr 9:1–14) Paulus oppfordret dem derfor til å oppøve sine oppfatningsevner til å skjelne mellom rett og urett, og sa at de måtte «trenge fram til modenhet». (Hebr 6:1, 2) Dette må ha fått noen av dem til å reflektere over hvordan de brukte sine oppfatningsevner, og sannsynligvis ha hjulpet dem til å gjøre åndelige framskritt. Hvordan er det med oss?

Oppøv dine oppfatningsevner

Hvordan kan vi oppøve våre oppfatningsevner for å bli åndelig modne? «Ved bruk», sa Paulus. I likhet med en turner, som øver og øver for å trene opp musklene og kroppen til å utføre elegante og kompliserte bevegelser, bør vi oppøve våre oppfatningsevner til å skjelne mellom rett og urett.

«Det å trene er det beste man kan gjøre for hjernen», sier John Ratey, førsteamanuensis i klinisk psykiatri ved Harvard Medical School. Og Gene Cohen, som var direktør for et senter ved George Washington universitet som driver forskning på eldre og deres helse og kreativitet (Center on Aging, Health and Humanities), sa at «når vi utfordrer hjernen, danner hjernecellene nye dendritter, noe som resulterer i at det blir dannet flere synapser, eller kontaktpunkter».

Vi gjør derfor klokt i å oppøve våre oppfatningsevner og øke vår kunnskap ut fra Guds Ord. Når vi gjør det, vil det bli lettere for oss å gjøre Guds «fullkomne vilje». – Rom 12:1, 2.

 Framelsk appetitt på «fast føde»

Hvis vi ønsker å «trenge fram til modenhet», må vi spørre oss selv: Gjør jeg framskritt når det gjelder min forståelse av Bibelen? Betrakter andre meg som et åndelig modent menneske? En mor er glad for å kunne gi barnet sitt melk og babymat så lenge det er et spedbarn. Men tenk deg hvor bekymret hun ville bli hvis det gikk flere år uten at barnet ville ha fast føde! Det samme gjelder det å ta til seg åndelig føde. Vi gleder oss over å se en vi studerer Bibelen med, gjøre framskritt og innvie seg og bli døpt. Men sett at vedkommende ikke gjør flere framskritt deretter. Ville vi ikke synes at det var trist? (1. Kor 3:1–4) Læreren håper at den nye disippelen med tiden også vil bli en lærer.

Når vi bruker våre oppfatningsevner til å resonnere over tingene, må vi meditere, og det krever anstrengelser. (Sal 1:1–3) Vi må ikke la oss distrahere og for eksempel la det å se på TV eller dyrke en hobby – noe som kanskje ikke krever så store mentale anstrengelser – komme i veien for meningsfylt ettertanke. For å utvikle våre oppfatningsevner må vi lære oss å like å studere Bibelen og de publikasjonene «den tro og kloke slave» skaffer til veie. (Matt 24:45–47) I tillegg til å ha et fast program for personlig bibellesning er det viktig at vi setter av tid til familiestudiet og et inngående studium av bibelske emner.

Jerónimo, en reisende tilsynsmann i Mexico, forteller at han studerer hvert nummer av Vakttårnet med én gang han har fått det. Han setter også av tid til å studere sammen med sin kone. Han sier: «Vi pleier å lese sammen i Bibelen hver dag, og vi bruker slike hjelpemidler som brosjyren ’Se det gode landet’.» En bror som heter Ronald, sier at han følger programmet for menighetens bibellesning. Han holder også på med et par store studieprosjekter. «Disse prosjektene gjør at jeg gleder meg til hver gang jeg skal studere», sier han.

Hva med oss? Setter vi av nok tid til å studere Bibelen og meditere over det vi leser? Oppøver vi våre oppfatningsevner? Får vi stadig større erfaring i å treffe avgjørelser basert på bibelske prinsipper? (Ordsp 2:1–7) Måtte vi ha som mål å være åndelig modne mennesker, velsignet med den kunnskap og visdom som følger med det å oppøve sine oppfatningsevner til å skille mellom rett og urett!

[Bilde på side 23]

Vi oppøver våre oppfatningsevner «ved bruk»