Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Dere kvinner, respekterer dere lederskap?

Dere kvinner, respekterer dere lederskap?

 Dere kvinner, respekterer dere lederskap?

«En kvinnes hode er mannen.» – 1. KOR 11:3.

1, 2. (a) Hva skrev Paulus om Jehovas ordning for lederskap og underordning? (b) Hvilke spørsmål skal vi drøfte i denne artikkelen?

JEHOVA har fastsatt en ordning som apostelen Paulus omtalte da han skrev at «enhver manns hode er Kristus», og «Kristi hode er Gud». (1. Kor 11:3) I den forrige artikkelen så vi at Kristus regnet det som et privilegium og en glede å være underordnet sitt Hode, Jehova Gud, og at Kristus er kristne menns hode. Kristus var vennlig, mild, medfølende og uselvisk. Mennene i menigheten må også være det, spesielt overfor sin kone.

2 Hva så med kvinner? Hvem er deres hode? «En kvinnes hode er mannen», skrev Paulus. Hvordan bør gifte kvinner se på denne inspirerte uttalelsen? Gjelder dette prinsippet også hvis deres mann ikke er et av Jehovas vitner? Betyr det at kvinnen skal underordne seg mannens lederskap, at hun spiller en passiv rolle i ekteskapet og ikke har noe hun skulle ha sagt når det skal treffes avgjørelser? Hvordan kan en gift kvinne vinne anerkjennelse og respekt?

«Jeg skal danne en hjelper til ham»

3, 4. Hvorfor er ordningen med lederskap så gagnlig i et ekteskap?

3 Ordningen med lederskap skriver seg fra  Jehova Gud. Etter at Adam var blitt skapt, sa Jehova: «Det er ikke godt for mennesket å fortsette å være alene. Jeg skal danne en hjelper til ham, som et motstykke til ham.» Da Eva ble skapt, ble Adam så glad for å få en livsledsager og en hjelper at han sa: «Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt.» (1. Mos 2:18–24) Adam og Eva hadde strålende framtidsutsikter; de kunne bli far og mor til en fullkommen menneskeslekt, som kunne leve lykkelig i all evighet i et verdensomspennende paradis.

4 Våre første foreldres opprør i Edens hage førte til at ordningen med lederskap ikke lenger fungerte på en fullkommen måte blant menneskene. (Les Romerne 5:12.) Men ordningen opphørte ikke. Når denne ordningen blir respektert i et ekteskap, fører det til stor lykke og tilfredshet. Tenk på hvordan Jesus reagerte på det å skulle underordne seg sitt Hode, Jehova. Det står at han i sin førmenneskelige tilværelse «hele tiden gledet [seg] framfor ham». (Ordsp 8:30) Fordi vi mennesker alle er ufullkomne, klarer ikke mennene lenger å opptre som hode på en fullkommen måte, og kvinnene klarer ikke å underordne seg på en fullkommen måte. Men når gifte menn og kvinner hele tiden gjør sitt beste, fører denne ordningen til størst mulig tilfredshet i ekteskapet nå i denne tiden.

5. Hvorfor bør de som er gift, legge seg veiledningen i Romerne 12:10 på hjertet?

5 Noe som er helt avgjørende for at et ekteskap skal bli lykkelig, er at ektefellene følger dette bibelske rådet, som er beregnet på alle kristne: «Ha i broderkjærlighet inderlig hengivenhet for hverandre. Ta ledelsen i å vise hverandre ære.» (Rom 12:10) Og både mann og kone bør arbeide hardt for å «bli gode mot hverandre, inderlig medfølende, så [de] villig tilgir hverandre». – Ef 4:32.

Når ektefellen ikke tjener Jehova

6, 7. Hva kan det føre til at en kristen kvinne underordner seg sin ikke-troende mann?

6 Er du gift med en som ikke tjener Jehova? I mange tilfeller er det mannen som ikke er en troende. Hvordan bør da hans kone opptre overfor ham? Bibelen svarer: «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, for at de, hvis det er noen som ikke er lydige mot ordet, kan bli vunnet uten et ord ved sine hustruers livsførsel, fordi de har vært øyenvitner til deres rene livsførsel forbundet med dyp respekt.» – 1. Pet 3:1, 2.

7 Guds Ord sier at en kvinne som har en ektefelle som ikke tror på Jehova, skal underordne seg sin mann. Hennes gode oppførsel kan gi ham lyst til å finne ut hva det er som får henne til å oppføre seg slik hun gjør. Det kan få ham til å undersøke sin kristne kones tro og med tiden ta imot sannheten.

8, 9. Hva kan en kristen kvinne gjøre hvis hennes ikke-troende mann ikke reagerer positivt på hennes gode oppførsel?

8 Men sett at den ikke-troende ektemannen  ikke reagerer positivt på sannheten. Bibelen oppfordrer en troende kone til alltid å legge kristne egenskaper for dagen, uansett hvor vanskelig det kan være. Vi leser for eksempel i 1. Korinter 13:4: «Kjærligheten er langmodig.» En kristen kone bør derfor fortsette å opptre med «fullstendig ydmykhet og mildhet, med langmodighet», og utholde situasjonen i kjærlighet. (Ef 4:2) Med hjelp fra Guds virksomme kraft – den hellige ånd – er det mulig å holde fast ved kristne egenskaper også under vanskelige forhold.

9 «Alt har jeg styrke til på grunn av ham som gir meg kraft», skrev Paulus. (Fil 4:13) Guds ånd setter den kristne i stand til å gjøre mye som ellers ville ha vært umulig. Når ektefellen behandler en dårlig, kan det være fristende å ta igjen. Men Bibelen sier til alle kristne: «Gjengjeld ikke noen ondt med ondt. . . . for det står skrevet: ’Hevnen er min; jeg vil gjengjelde, sier Jehova.’» (Rom 12:17–19) Og i 1. Tessaloniker 5:15 får vi dette rådet: «Se til at ingen gjengjelder noen med skade for skade, men jag alltid etter å gjøre det som er godt, mot hverandre og mot alle andre.» Med støtte fra Jehovas hellige ånd kan vi klare å gjøre ting som vi ikke hadde maktet å gjøre av egen styrke. Hvor viktig er det ikke at vi ber om den hellige ånds hjelp der hvor vi kommer til kort!

10. Hvordan opptrådte Jesus når andre var uvennlige mot ham?

10 Jesus var et enestående eksempel ved den måten han opptrådte på overfor dem som var uvennlige mot ham. I 1. Peter 2:23 leser vi: «Når han ble skjelt ut, begynte han ikke å skjelle igjen. Når han led, begynte han ikke å true, men fortsatte å overgi seg til ham som dømmer rettferdig.» Vi blir oppfordret til å følge hans gode eksempel. La deg ikke provosere av andres dårlige oppførsel. Alle kristne får denne formaningen: ’Ha inderlig medfølelse, vær ydmyke av sinn, gjengjeld ikke skade med skade eller skjellsord med skjellsord.’ – 1. Pet 3:8, 9.

En passiv rolle?

11. Hvilket stort privilegium vil noen kristne kvinner få del i?

11 Betyr det at en kvinne skal underordne seg sin mann, at hun bare spiller en passiv rolle i ekteskapet og ikke har noe hun skulle ha sagt, verken i spørsmål som gjelder familien, eller i andre saker? Overhodet ikke. Jehova har gitt både kvinner og menn mange privilegier. Tenk bare på den ærefulle oppgave de 144 000 har fått, nemlig å være konger og prester i himmelen sammen med Kristus når han skal herske over jorden. Blant dem er det mange kvinner. (Gal 3:26–29) Det er tydelig at Jehova har gitt kvinner en aktiv rolle i hans ordning.

12, 13. Hva er det som viser at noen kvinner i bibelsk tid profeterte?

12 Noen kvinner i bibelsk tid profeterte. I Joel 2:28, 29 var det forutsagt: «Jeg skal utøse min ånd over all slags kjød, og deres sønner og deres døtre skal i sannhet profetere. . . . Og selv over tjenerne og over tjenestekvinnene skal jeg i de dager utøse min ånd.»

13 På pinsedagen i år 33 var omkring 120 av Jesu disipler, både kvinner og menn, samlet i et rom i Jerusalem. Guds ånd ble utøst over hele denne gruppen. Peter kunne derfor sitere det profeten Joel hadde forutsagt, og anvende det på både kvinner og menn. Peter sa: «Dette er det som ble sagt gjennom profeten Joel: ’Og i de siste dager,’ sier Gud, ’skal jeg utøse noe av min ånd over all slags kjød, og deres sønner og deres døtre skal profetere, . . . og selv over mine slaver og over mine slavekvinner vil jeg i de dager utøse noe av min ånd, og de skal profetere.’» – Apg 2:16–18.

14. Hvilken rolle spilte kvinner for kristendommens utbredelse i det første århundre?

 14 Kvinner spilte en viktig rolle for kristendommens utbredelse i det første århundre. De forkynte om Guds rike og gjorde andre ting som var knyttet til forkynnelsen. (Luk 8:1–3) Paulus omtalte for eksempel Føbe som «en tjener i den menigheten som er i Kenkreai». Og når Paulus sendte hilsener til sine medarbeidere, nevnte han en rekke trofaste kvinner, deriblant «Tryfena og Tryfosa, kvinner som arbeider hardt i Herren». Han nevnte også «Persis, vår elskede, for hun har utført mye arbeid i Herren». – Rom 16:1, 12.

15. Hvilken rolle spiller kvinner for kristendommens utbredelse i vår tid?

15 Blant de over sju millioner som i vår tid forkynner det gode budskap om Guds rike verden over, er det mange kvinner i alle aldere. (Matt 24:14) Mange av dem er pionerer, misjonærer og medlemmer av en Betel-familie. Salmisten David sang: «Jehova selv lar ordet lyde; kvinnene som kunngjør det gode budskap, er en stor hær.» (Sal 68:11) Hvor sant har ikke dette vist seg å være! Jehova verdsetter den rolle kvinner spiller i forkynnelsen av det gode budskap og i gjennomføringen av hans hensikt. Hans krav om at kristne kvinner skal underordne seg, betyr absolutt ikke at de skal være passive.

To kvinner som ikke var passive

16, 17. Hvordan viser eksemplet med Sara at det ikke er meningen at kvinner skal spille en passiv rolle i ekteskapet?

16 Når det er slik at Jehova gir kvinner mange privilegier, burde ikke da ektemenn rådføre seg med sin kone før de treffer viktige avgjørelser? Det ville virkelig være et uttrykk for visdom å gjøre det. Bibelen nevner flere tilfeller hvor gifte kvinner til og med tok til orde eller gikk til handling uten at deres mann hadde gitt sitt samtykke. La oss se på to slike tilfeller.

17 Sara, patriarken Abrahams kone, sa gjentatte ganger til Abraham at han skulle sende bort sin medhustru og hennes sønn på grunn av deres mangel på respekt. «Det viste seg at dette mishaget Abraham sterkt», men det mishaget ikke Jehova. Han sa til Abraham: «La ikke noe som Sara stadig sier til deg angående gutten og angående din slavekvinne, mishage deg. Lytt til hennes røst.» (1. Mos 21:8–12) Abraham adlød Jehova, hørte på Sara og gjorde det hun bad om.

18. Hvilket initiativ tok Abigajil?

18 Tenk også på Abigajil, som var gift med Nabal. Da David var på flukt for den sjalu kong Saul, oppholdt han seg en tid i nærheten av buskapen til Nabal. David og hans menn tok ikke noe av alt det denne rike mannen eide, men beskyttet i stedet hans eiendom. Men Nabal «var hard og ond i sine gjerninger» og «skrek skjellsord» mot Davids menn. Han var en ’udugelig mann’,  og ’uforstand var det hos ham’. Da Davids menn på en respektfull måte bad om å få noe å spise og drikke, nektet Nabal å gi dem det. Hvordan reagerte Abigajil da hun fikk høre hva som hadde skjedd? Uten å si noe til Nabal «skyndte [hun] seg og tok to hundre brød og to store krukker med vin og fem sauer som var gjort i stand, og fem sea-mål ristet korn og hundre kaker av rosiner og to hundre kaker av pressede fikener» og gav dette til David og hans menn. Var det riktig av Abigajil å gjøre dette? Ja, det framgår av det som skjedde siden. Bibelen sier: «Jehova [slo] Nabal, slik at han døde.» Senere giftet David seg med Abigajil. – 1. Sam 25:3, 14–19, 23–25, 38–42.

’Den kvinne som oppnår lovprisning’

19, 20. Hva er det som gjør at en kvinne fortjener lovprisning?

19 Bibelen taler rosende om gifte kvinner som gjør tingene på Jehovas måte. Ordspråkene lovpriser «en dyktig hustru» og sier: «Langt mer enn koraller er hun verd. Hennes eiers hjerte har tillit til henne, og det mangler ikke på vinning. Hun har lønnet ham med godt, og ikke med ondt, alle sine levedager.» Og videre: «Hun har åpnet sin munn med visdom, og den kjærlige godhets lov er på hennes tunge. Hun holder øye med det som foregår i hennes husstand, og latskaps brød spiser hun ikke. Hennes sønner har reist seg og begynt å prise henne lykkelig; hennes eier reiser seg, og han lovpriser henne.» – Ordsp 31:10–12, 26–28.

20 Hva er det som gjør at en kvinne fortjener lovprisning? «Ynde kan være falsk, og skjønnhet uten verdi», står det i Ordspråkene 31:30, «men den kvinne som frykter Jehova, hun oppnår lovprisning.» Å frykte Jehova innebærer at man villig underordner seg hans ordning for lederskap. «En kvinnes hode er mannen», akkurat som «enhver manns hode er Kristus», og «Kristi hode er Gud». – 1. Kor 11:3.

Vær takknemlig for Guds gave

21, 22. (a) Hvilke grunner har gifte kristne til å være takknemlig for den Guds gave som ekteskapet er? (b) Hvorfor bør vi vise respekt for Jehovas ordning for myndighet og lederskap? (Se rammen på side 17.)

21 Gifte kristne har virkelig mange grunner til å takke Gud. De kan spesielt være takknemlig for den Guds gave som ekteskapet er, for det gir dem mulighet til å leve sammen som lykkelige ektepar og sammen vandre med Jehova. (Rut 1:9; Mi 6:8) Han som har innstiftet ekteskapet, vet nøyaktig hva som skal til for at et ekteskap skal bli lykkelig. Gjør alltid tingene på hans måte, så vil «Jehovas glede [være] deres borg», selv i vår problemfylte verden. – Neh 8:10.

22 En kristen ektemann som elsker sin kone som seg selv, vil utøve sitt lederskap på en kjærlig, hensynsfull måte. Hans gudfryktige kone vil være vel verd å elske, for hun vil støtte ham og vise ham dyp respekt. Og, det som er det aller viktigste: Deres ekteskap vil bringe ære og pris til vår Gud, Jehova.

Husker du dette?

• Hvilken ordning har Jehova truffet når det gjelder lederskap og underordning?

• Hvorfor bør ektefeller ære hverandre?

• Hvordan bør en gift kristen kvinne opptre overfor sin ikke-troende mann?

• Hvorfor bør en ektemann rådføre seg med sin kone før han treffer viktige avgjørelser?

[Studiespørsmål]

 [Ramme på side 17]

Hvorfor vise respekt for myndighet?

Jehova har opprettet en ordning for myndighet og lederskap blant sine fornuftutstyrte skapninger. Han har gjort det til gagn for både åndeskapninger og mennesker. Når vi velger å underordne oss denne ordningen, ærer vi Jehova ved å tjene ham på en forent og harmonisk måte. – Sal 133:1.

Menigheten av salvede kristne anerkjenner Jesu Kristi myndighet og lederskap. (Ef 1:22, 23) Som et bevis for at Sønnen anerkjenner Jehovas myndighet, skal han også til slutt «selv underordne seg under Ham som la alt under ham, for at Gud kan være alt for alle». (1. Kor 15:27, 28) Hvor passende er det ikke derfor at mennesker som er innviet til Gud, respekterer ordningen for lederskap i menigheten og i familien! (1. Kor 11:3; Hebr 13:17) Når vi gjør det, oppnår vi Jehovas godkjennelse og velsignelse. – Jes 48:17.

[Bilde på side 13]

Bønn kan hjelpe en kristen kvinne til å legge gudgitte egenskaper for dagen

[Bilder på side 15]

Jehova verdsetter det kvinner gjør for å fremme Rikets interesser