Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vis at du er en sann etterfølger av Kristus

Vis at du er en sann etterfølger av Kristus

 Vis at du er en sann etterfølger av Kristus

«Hvert godt tre [frambringer] god frukt, mens hvert råttent tre frambringer verdiløs frukt.» – MATT 7:17.

1, 2. Hvordan skiller Kristi sanne etterfølgere seg ut fra de falske, særlig nå i endens tid?

JESUS sa at de som med urette hevdet at de tjente ham, kunne skilles ut fra hans sanne etterfølgere på sine frukter – på sin lære og sin oppførsel. (Matt 7:15–17, 20) Det er ikke til å unngå at folk blir påvirket av det de fyller sitt sinn og sitt hjerte med. (Matt 15:18, 19) De som blir fôret med løgner, frambringer «verdiløs frukt», mens de som nærer seg med åndelig sannhet, frambringer «god frukt».

2 Nå i endens tid er det blitt tydelig at det finnes to slags frukter. (Les Daniel 12:3, 10.) Falske kristne har et forvrengt syn på Gud og ofte en hyklersk form for gudhengivenhet, mens de som har åndelig innsikt, tilber Gud «med ånd og sannhet». (Joh 4:24; 2. Tim 3:1–5) De bestreber seg på å legge kristuslignende egenskaper for dagen. Men hvordan er det med oss personlig? Når vi nå skal se på fem kjennetegn på den sanne kristendom, så spør deg selv: Er min oppførsel og det jeg lærer andre, i harmoni med Guds Ord? Bidrar jeg til at andre føler seg tiltrukket av sannheten?

Lev i samsvar med Guds Ord

3. Hva er det som behager Jehova, og hva betyr det for de sanne kristne?

3 «Ikke enhver som sier til meg: ’Herre, Herre’, skal komme inn i himlenes rike,» sa Jesus, «men den som gjør min himmelske Fars vilje.» (Matt 7:21) Det er ikke det at en bekjenner seg til kristendommen, som behager Jehova, men det at en utøver den. Når det gjelder Kristi sanne etterfølgere, berører dette hele deres levemåte, deriblant deres holdning til penger, arbeid, underholdning, verdslige skikker og feiringer, ekteskap og andre mellommenneskelige forhold. Falske kristne, derimot, følger verdens måte å tenke og oppføre seg på, en livsstil som nå i de siste dager er blitt stadig mer i strid med Guds normer. – Sal 92:7.

4, 5. Hvordan kan vi anvende det som står i Malaki 3:18, på oss selv?

4 Profeten Malaki skrev: «Dere skal igjen se forskjell på en rettferdig og en ond, på en som tjener Gud, og en som ikke har tjent ham.» (Mal 3:18) Når du tenker over disse ordene, så spør deg selv: Finner jeg meg vel til rette blant mennesker i verden, eller skiller jeg meg ut? Prøver jeg alltid å tilpasse meg verdslige mennesker som jeg er sammen med, enten på skolen eller på jobben, eller står jeg fast for bibelske prinsipper? Sier jeg ifra når det er nødvendig? (Les 1. Peter 3:16.) Vi ønsker naturligvis ikke å framstå som selvrettferdige, men vi bør skille oss ut og være annerledes enn dem som ikke elsker og tjener Jehova.

5 Ser du at det kan være rom for forbedring? Da bør du legge saken fram for Jehova og søke åndelig styrke gjennom regelmessig bibelstudium, bønn og møtedeltagelse. Jo mer du anvender Guds Ord på deg selv, jo mer «god frukt» vil du frambringe, deriblant «frukt av lepper som offentlig kunngjør [Guds] navn». – Hebr 13:15.

 Forkynn om Guds rike

6, 7. Hvilken forskjell kan vi tydelig se mellom sanne og falske kristne når det gjelder forkynnelsen av Rikets budskap?

6 Jesus sa: «Også for andre byer må jeg forkynne det gode budskap om Guds rike, for det er dette jeg er utsendt for.» (Luk 4:43) Hvorfor gjorde Jesus Guds rike til temaet for sin forkynnelse? Han visste at han, Kongen i dette riket, og hans oppstandne åndsavlede brødre skulle fjerne den egentlige årsaken til menneskenes lidelser – synden og Djevelen. (Rom 5:12; Åp 20:10) Han gav derfor sine etterfølgere befaling om å forkynne om dette riket helt til enden for denne tingenes ordning. (Matt 24:14) De som bare hevder at de følger Kristus, deltar ikke i dette arbeidet – de kan faktisk ikke gjøre det. Hvorfor ikke? Av minst tre grunner: For det første kan de ikke forkynne noe de ikke forstår. For det andre mangler de fleste av dem den ydmykhet og det mot som skal til for å møte den hån og spott og motstand som man ofte blir utsatt for når man gjør andre kjent med Rikets budskap. (Matt 24:9; 1. Pet 2:23) Og for det tredje har ikke falske kristne Guds ånd. – Joh 14:16, 17.

7 Kristi sanne etterfølgere, derimot, forstår hva Guds rike er, og hva det skal utrette. De setter dessuten Rikets interesser på førsteplassen i livet og forkynner budskapet om Riket over hele verden med hjelp fra Guds ånd. (Sak 4:6) Deltar du regelmessig i dette arbeidet? Er du innstilt på å gjøre framskritt, kanskje ved å bruke mer tid i forkynnelsen eller ved å være mer effektiv når du forkynner? Noen har prøvd å forbedre kvaliteten av sin forkynnelse ved å bruke Bibelen mer. «Guds ord er levende og utfolder kraft,» skrev apostelen Paulus, som pleide å resonnere med andre ut fra Skriftene. – Hebr 4:12; Apg 17:2, 3.

8, 9. (a) Hvilke opplevelser understreker verdien av å bruke Bibelen i felttjenesten? (b) Hvordan kan vi bli flinkere til å bruke Guds Ord?

8 En bror som forkynte fra dør til dør, leste Daniel 2:44 for en katolsk mann og forklarte hvordan Guds rike skal innføre virkelig fred og sikkerhet. Mannen sa: «Jeg setter virkelig pris på at du tar fram Bibelen og viser meg hva som står i den, i stedet for bare å fortelle meg det.» Da en bror leste et skriftsted for en gresk-ortodoks kvinne, stilte hun en rekke interessante spørsmål. Broren og hans kone besvarte spørsmålene ut fra Bibelen. Senere sa kvinnen: «Vet dere hvorfor jeg var villig til å snakke med dere? Dere hadde Bibelen med dere, og dere leste fra den.»

9 Litteraturen vår er naturligvis viktig, og vi bør tilby den på feltet. Men det er Bibelen som er vårt viktigste redskap. Har du kanskje ikke hatt for vane å bruke Bibelen når du er ute i felttjenesten? Hvorfor ikke da sette deg som mål å gjøre det? Du kan velge ut noen nøkkelskriftsteder som forklarer hva Guds rike er, og hvordan det skal løse bestemte problemer som folk i ditt distrikt er opptatt av. Vær forberedt på å lese dem når du forkynner fra dør til dør.

 Vær stolt over å bære Guds navn

10, 11. Hvilken forskjell er det mellom Jesus og mange av dem som hevder at de følger ham, når det gjelder bruken av Guds navn?

10 «’Dere er . . . mine vitner,’ lyder Jehovas utsagn, ’og jeg er Gud.’» (Jes 43:12) Jehovas fremste vitne, Jesus Kristus, regnet det som en ære å bære Jehovas navn og gjøre det kjent. (Les 2. Mosebok 3:15; Johannes 17:6; Hebreerne 2:12.) Ja, fordi Jesus forkynte sin Fars navn, ble han kalt «Det Trofaste Vitne». – Åp 1:5; Matt 6:9.

11 På den annen side er det mange som hevder at de representerer Gud og hans Sønn, som har en skammelig holdning til Guds navn og til og med har utelatt det i sine bibeloversettelser. I tråd med dette ble det nylig sendt ut et direktiv til katolske biskoper hvor det het at «Guds navn i form av tetragrammet, JHWH, skal verken brukes eller uttales» i katolske gudstjenester. * For en forkastelig tankegang!

12. Hvordan ble Jehovas tjenere i 1931 på en enda tydeligere måte forbundet med Jehova?

12 De sanne kristne etterligner Kristus og den store «sky av vitner» som levde før ham, og er stolte over å bruke Guds navn. (Hebr 12:1) I 1931 ble de som tjener Jehova, på en enda tydeligere måte forbundet med ham som følge av at de antok navnet Jehovas vitner. (Les Jesaja 43:10–12.) På en helt spesiell måte ble Kristi sanne etterfølgere derved et «folk som er kalt med [Guds] navn». – Apg 15:14, 17.

13. Hvordan kan vi leve i samsvar med vårt gudgitte navn?

13 Hvordan kan vi som enkeltpersoner leve i samsvar med det enestående navnet vi bærer? For det første må vi trofast vitne om Gud. «Enhver som påkaller Jehovas navn, skal bli frelst,» skrev Paulus. «Men hvordan kan de påkalle ham som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de komme til tro på ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er blitt utsendt?» (Rom 10:13–15) For det andre bør vi på en taktfull måte avsløre religiøse løgner som bringer vår Skaper i vanry, for eksempel helveteslæren, som i virkeligheten tillegger kjærlighetens Gud de grusomme egenskapene som Djevelen har. – Jer 7:31; 1. Joh 4:8; jevnfør Markus 9:17–27.

14. Hvordan har noen reagert når de har fått vite hva som er Guds navn?

14 Er du stolt over å bære din himmelske Fars navn? Gjør du andre kjent med hans hellige navn? En kvinne i Paris fikk høre at Jehovas vitner kjenner Guds navn, så neste gang hun traff et av Jehovas vitner, bad hun vitnet om å vise henne navnet i hennes egen bibel. Det gjorde sterkt inntrykk på henne å lese det som står i Salme 83:18. Hun begynte å studere Bibelen og er nå en trofast søster og tjener i et annet land. Da en katolsk kvinne i Australia fikk se Guds navn i Bibelen for første gang, gråt hun av glede. Hun har nå vært pioner i mange år. Forholdsvis nylig var det noen vitner på Jamaica som viste en kvinne Guds navn i hennes egen bibel, og hun også felte gledestårer. Vær derfor stolt over å bære Guds navn og av å kunne gjøre andre kjent med dette dyrebare navnet, slik Jesus gjorde.

«Elsk ikke verden»

15, 16. Hvilket syn har de sanne kristne på verden, og hvilke spørsmål bør vi stille oss selv?

15 «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Hvis noen elsker verden, er kjærligheten til Faderen ikke i ham.» (1. Joh 2:15) Verden og dens kjødelige ånd er i opposisjon til Jehova og hans hellige ånd. Av den grunn er det ikke slik at Kristi sanne etterfølgere bare unnlater å være en del av verden. De tar  fullstendig avstand fra den, for de vet at det er slik som disippelen Jakob skrev: «Vennskapet med verden er fiendskap mot Gud.» – Jak 4:4.

16 Det kan være en utfordring å rette seg etter Jakobs ord i en verden som kommer med utallige fristelser. (2. Tim 4:10) Jesus bad derfor for sine etterfølgere: «Jeg anmoder deg ikke om å ta dem ut av verden, men om å våke over dem på grunn av den onde. De er ikke en del av verden, liksom jeg ikke er en del av verden.» (Joh 17:15, 16) Spør deg selv: Går jeg inn for ikke å være en del av verden? Er andre kjent med mitt standpunkt når det gjelder ubibelske feiringer og skikker, og også når det gjelder feiringer og skikker som ikke er av hedensk opprinnelse, men som helt klart gjenspeiler verdens ånd? – 2. Kor 6:17; 1. Pet 4:3, 4.

17. Hva kan tilskynde dem som er oppriktige, til å ta standpunkt for Jehova?

17 Vi blir ikke populære i verden når vi inntar et standpunkt som er basert på Bibelen, men det kan vekke nysgjerrighet hos dem som er oppriktige. Når slike mennesker ser at vår tro er fast forankret i Bibelen og berører hele vår levemåte, kan det være at de i billedlig forstand sier til de salvede: «Vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.» – Sak 8:23.

Vis sann kristen kjærlighet

18. Hva innebærer det å elske Jehova og vår neste?

18 Jesus sa: «Du skal elske Jehova din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn.» Og: «Du skal elske din neste som deg selv.» (Matt 22:37, 39) En slik kjærlighet (gresk: agạpe) er en moralsk kjærlighet som tar hensyn til plikter og prinsipper og hva som sømmer seg, men den omfatter også ofte sterke følelser; den kan være varm og inderlig. (1. Pet 1:22) Den er det stikk motsatte av egenkjærlighet, for den kommer til uttrykk i uselviske ord og gjerninger. – Les 1. Korinter 13:4–7.

19, 20. Fortell noen opplevelser som viser hvor stor virkning kristen kjærlighet har.

19 Fordi kjærligheten er et produkt av Guds hellige ånd, setter den de sanne kristne i stand til å gjøre ting som andre ikke kan  gjøre, for eksempel å overvinne etniske, kulturelle og politiske barrierer. (Les Johannes 13:34, 35; Gal 5:22) En slik kjærlighet gjør inntrykk på sauelignende mennesker. Vi kan nevne et eksempel: Da en ung, jødisk mann i Israel var til stede på sitt første kristne møte, gjorde det inntrykk på ham å se jødiske og arabiske brødre side om side. Det førte til at han begynte å komme regelmessig på møtene og tok imot tilbudet om et bibelkurs. Viser du dine brødre inderlig kjærlighet? Og går du inn for å hilse hjertelig på nye som kommer til Rikets sal, uansett nasjonalitet, hudfarge eller sosial status?

20 Som sanne kristne bestreber vi oss på å vise alle mennesker kjærlighet. En ung forkynner i El Salvador studerte Bibelen med en 87 år gammel katolsk kvinne som var svært glad i kirken sin. En dag ble kvinnen alvorlig syk og kom på sykehus. Da hun kom hjem, besøkte forkynneren henne og sørget for at hun hadde mat i huset. Dette pågikk en måneds tid. Det var ingen fra kirken som besøkte henne. Hva førte dette til? Kvinnen kvittet seg med de religiøse bildene sine, meldte seg ut av kirken og gjenopptok sitt studium av Bibelen. Ja, kristen kjærlighet har stor virkning! Den kan nå folks hjerte på en måte som det talte ord kanskje ikke kan.

21. Hvordan kan vi sikre vår framtid?

21 Om kort tid kommer Jesus til å si til alle som med urette hevder at de tjener ham: «Jeg har aldri kjent dere! Gå bort fra meg, dere som øver lovløshet.» (Matt 7:23) La oss derfor frambringe frukt som bringer ære til både Faderen og Sønnen. Jesus sa: «Enhver som hører disse mine ord og gjør etter dem, kan sammenlignes med en klok mann, som bygde huset sitt på klippen.» (Matt 7:24) Ja, hvis vi viser at vi er Kristi sanne etterfølgere, vil vi oppnå Guds godkjennelse, og vi vil ha en framtid som vil være like sikker som om den skulle være bygd på en klippe!

[Fotnote]

^ avsn. 11 Noen moderne katolske publikasjoner på engelsk, deriblant The Jerusalem Bible, gjengir tetragrammet med «Yahweh».

Husker du dette?

• Hvordan skiller Kristi sanne etterfølgere seg ut fra de falske?

• Nevn noen av de ’fruktene’ som kjennetegner de sanne kristne.

• Hvilke mål kan du sette deg med hensyn til å frambringe kristne frukter?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 13]

Pleier du å bruke Bibelen når du forkynner?

[Bilde på side 15]

Vet andre hvordan du stiller deg til ubibelske feiringer?