Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Satans styre – dømt til å mislykkes

Satans styre – dømt til å mislykkes

 Satans styre – dømt til å mislykkes

«Den onde skal det slett ikke gå godt.» – FORK 8:13.

1. Hvorfor er det oppmuntrende å vite at de onde kommer til å få sin straff?

FØR eller senere kommer de onde til å få sin velfortjente straff. De blir nødt til å svare for det de har gjort. (Ordsp 5:22; Fork 8:12, 13) Det er oppmuntrende å vite dette, spesielt for dem som elsker rettferdighet, og som har lidd under urettferdighet og dårlig behandling. Den som først og fremst kommer til å få sin velfortjente straff, er ondskapens far, Satan Djevelen. – Joh 8:44.

2. Hvorfor måtte det gå en viss tid for at det stridsspørsmålet som ble reist i Eden, kunne bli avgjort?

2 Fullstendig oppslukt av sin egen betydning fikk Satan de første menneskene i Edens hage til å forkaste Jehovas styre. Det førte til at våre første foreldre sluttet seg til Satan når det gjaldt å utfordre Jehovas rettmessige myndighet, og de ble syndere i Hans øyne. (Rom 5:12–14) Jehova visste naturligvis hva deres respektløse og opprørske kurs ville føre til for dem. Men det uunngåelige utfallet måtte bli tydelig for alle fornuftutstyrte skapninger. Det måtte derfor gå en viss tid for at stridsspørsmålet kunne bli avgjort, og for at det kunne bli bevist at opprørerne tok grundig feil.

3. Hvilken holdning har vi til jordiske styreformer?

3 Ettersom menneskene forkastet Jehovas styre, måtte de danne sine egne styreformer. Da apostelen Paulus skrev til sine trosfeller i Roma, omtalte han dem som styrer her på jorden, som «de høyere myndigheter». På Paulus’ tid var de høyere myndigheter først og fremst de styrende i Roma under keiser Nero (54–68 evt.). Paulus sa at slike høyere myndigheter «er satt i sine relative stillinger av Gud». (Les Romerne 13:1, 2.) Mente han at menneskenes styre er bedre enn Guds styre? På ingen måte. Han sa ganske enkelt at så lenge Gud tillater mennesker å styre, skal de kristne respektere «Guds ordning» og akseptere slike herskere.

En vei som fører til ulykke

4. Forklar hvorfor menneskenes styre er dømt til å mislykkes.

4 Menneskenes styre, som blir påvirket av Satan, kommer likevel til å mislykkes. Hvorfor? Én grunn er at det ikke er basert på gudgitt visdom. Det er bare Jehova som er i besittelse av fullkommen visdom. Han er derfor den eneste som på en pålitelig måte kan veilede oss med hensyn til hva som er et godt styre. (Jer 8:9; Rom 16:27) I motsetning til mennesker, som ofte lærer av å prøve og feile, vet Jehova alltid hva som er den beste framgangsmåten. Ethvert styre som ikke følger hans veiledning, er dømt til å mislykkes. Dette i seg selv – for ikke å nevne det onde motivet som ligger bak – er nok til å forklare hvorfor Satans styre ved menneskelige herskere var dømt til å mislykkes fra starten av.

5, 6. Hva var det tydeligvis som fikk Satan til å gjøre opprør mot Jehova?

5 En som er forstandig, gir seg vanligvis ikke i kast med noe som garantert kommer til å mislykkes. Hvis han gjør det og han insisterer på å fortsette, blir han nødt til å  innse at han har begått en feil. Historien har gjentatte ganger vist at det er nytteløst å stå i opposisjon til vår allmektige Skaper. (Les Ordspråkene 21:30.) Satan vendte likevel Jehova ryggen – blindet av selvtilfredshet og stolthet. Han valgte med overlegg å slå inn på en kurs som bare kunne ende med katastrofe.

6 Senere var det en hersker i Babylon som hadde den samme formastelige holdning som Satan. Han skrøt: «Til himlene skal jeg stige opp. Over Guds stjerner skal jeg løfte min trone, og jeg skal sette meg på møtefjellet, i de fjerneste områder i nord. Jeg skal stige opp over skyenes høyder; jeg skal gjøre meg lik Den Høyeste.» (Jes 14:13–15) Dette vanvittige prosjektet mislyktes, og det babylonske dynasti fikk et vanærende endelikt. På samme måte kommer Satan og hans verden snart til å lide fullstendig nederlag.

Hvorfor blir det tillatt?

7, 8. Nevn noe godt som har kommet ut av at Jehova har tillatt det onde en tid.

7 Noen lurer kanskje på hvorfor Jehova ikke forhindret at menneskene stilte seg på Satans side og satset på en annen styreform, som var dømt til å mislykkes. Som Gud Den Allmektige kunne han uten tvil ha forhindret det. (2. Mos 6:3) Men han gjorde det ikke. Hans visdom tilsa at den beste løsningen i det lange løp ville være at han for en tid unnlot å gripe inn i menneskenes opprør. Med tiden kom han til å bli renvasket som en rettferdig og kjærlig Hersker, og hans avgjørelse kom til å være til beste for trofaste mennesker.

8 Menneskeslekten kunne ha blitt spart for enorme lidelser hvis menneskene hadde avvist Satan og nektet å handle uavhengig av Guds styre. Det har likevel kommet noe godt ut av at Jehova har tillatt at menneskene har styrt seg selv en tid. De som er rettsindige, har sett visdommen i å lytte til Jehova og stole på ham. I århundrenes løp har menneskene eksperimentert med mange forskjellige styreformer, men ingen av dem har vist seg å være ideelle. Det har gjort at Jehovas tjenere er blitt enda mer overbevist om at hans styre er det beste. Det at Jehova har tillatt Satans onde styre, har uten tvil ført til vanskeligheter for menneskene, også for dem som trofast tjener ham. Men det at han midlertidig har tillatt det  onde, har også ført til fordeler for disse trofaste tilbederne.

Et opprør som har ført til at Jehova er blitt opphøyd

9, 10. Forklar hvordan Satans styre har ført til at Jehova er blitt opphøyd.

9 Det at menneskene har fått lov til å la seg påvirke av Satan og styre seg selv, har på ingen måte brakt Jehovas styre i vanry. Snarere tvert imot! Historien har bekreftet det Jeremia skrev under inspirasjon, nemlig at menneskene ikke er i stand til å styre seg selv. (Les Jeremia 10:23.) Satans opprør har i tillegg gitt Jehova anledning til å vise sine gode egenskaper på en enda tydeligere måte. Hvordan?

10 Sett i forhold til Satans katastrofale styre framstår Jehovas fullkomne egenskaper enda tydeligere enn de ellers ville ha gjort. Det har ført til at han er blitt opphøyd i sine tjeneres øyne. Ja, hvor paradoksalt det enn høres ut, har Satans styre egentlig vært med på å ære Gud! Det har framhevet på hvilken enestående måte Jehova har grepet an denne utfordringen mot hans overherredømme. For å illustrere det skal vi nå kort se på noen av Jehovas egenskaper. Vi skal også se hvordan Satans onde styre har fått Jehova til å legge disse egenskapene for dagen i enda større grad.

11. Hvordan har Jehova vist sin kjærlighet?

11 Kjærlighet. Bibelen sier at «Gud er kjærlighet». (1. Joh 4:8) Det at han skapte menneskene, var først og fremst et uttrykk for hans kjærlighet. Og den ærefryktinngytende og fantastiske måten vi er skapt på, er også et vitnesbyrd om hans kjærlighet. I sin kjærlighet gav han menneskene et vakkert hjem, som rommet alt det de trengte for å være lykkelige. (1. Mos 1:29–31; 2:8, 9; Sal 139:14–16) Men da det onde kom inn i menneskeverdenen, gav Jehova uttrykk for sin kjærlighet på nye måter. Hvordan? Apostelen Johannes siterte Jesu ord: «Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.» (Joh 3:16) Kunne Gud ha vist sin kjærlighet til menneskene på en mer bemerkelsesverdig måte enn å sende sin enbårne Sønn til jorden for å løskjøpe syndere? (Joh 15:13) Denne store kjærlighet har også vært et mønster for oss mennesker. Den har gitt oss mulighet til å gjenspeile Guds selvoppofrende kjærlighet i det daglige, slik Jesus gjorde. – Joh 17:25, 26.

12. På hvilke måter kommer Jehovas makt til uttrykk?

12 Makt. Bare «Gud, Den Allmektige», har makt til å skape liv. (Åp 11:17; Sal 36:9) Ved fødselen er mennesket som et blankt ark. Når vedkommende dør, har han fylt det blanke arket med avgjørelser, handlinger og erfaringer som gjennom livet har formet hans personlighet. Disse opplysningene  kan Jehova lagre i sitt minne. Når tiden er inne, kan han gjenreise dette mennesket til liv med dets unike livsmønster. (Joh 5:28, 29) Så selv om døden ikke hørte med i det som var Guds opprinnelige hensikt med menneskene, har døden gitt ham anledning til å vise at han til og med har makt til å bringe de døde tilbake til livet. Ja, Jehova er «Gud, Den Allmektige».

13. Hvordan kom Jehovas fullkomne rettferdighet til uttrykk i forbindelse med Jesu offer?

13 Rettferdighet. Jehova lyver aldri, og han er heller ikke urettferdig. (5. Mos 32:4; Tit 1:2) Han holder alltid fast ved de høyeste normer for sannhet og rettferdighet, selv når det kan virke som om det skader hans sak å gjøre det. (Rom 8:32) Så smertefullt det må ha vært for Jehova å se sin kjære Sønn dø på en torturpæl, som om Jesus var en troløs gudsbespotter! Men på grunn av sin kjærlighet til ufullkomne mennesker og for å opprettholde sin fullkomne norm for rettferdighet tillot Jehova dette. (Les Romerne 5:18–21.) En verden full av urettferdighet gav Jehova anledning til å vise at han er rettferdig i ordets fulle betydning.

14, 15. Nevn noen av de måtene Jehovas enestående visdom og tålmodighet har kommet til uttrykk på.

14 Visdom. Umiddelbart etter at Adam og Eva hadde syndet, åpenbarte Jehova hvordan han skulle oppveie alle de negative følgene av deres opprør. (1. Mos 3:15) Det at han straks gjorde noe med situasjonen, og det at han gradvis åpenbarte detaljer om sin hensikt for sine tjenere, framhevet hans visdom. (Rom 11:33) Ingenting kan hindre Gud i å håndtere tingene på beste måte. I en verden som er preget av umoral, krig, urimelighet, ulydighet, ubarmhjertighet, partiskhet og hykleri, har Jehova hatt god anledning til å vise sine skapninger hva ekte visdom er. Disippelen Jakob sa: «Visdommen ovenfra er først og fremst ren, dernest fredsommelig, rimelig, rede til å adlyde, full av barmhjertighet og gode frukter, ikke partisk, ikke hyklersk.» – Jak 3:17.

15 Tålmodighet og langmodighet. Jehovas tålmodighet og langmodighet ville neppe ha kommet så tydelig til uttrykk hvis det ikke hadde vært for at det ble nødvendig for ham å befatte seg med menneskenes ufullkommenhet, synd og svakheter. Det at Jehova har vært villig til å gjøre dette i tusener av år, viser at han til fullkommenhet er i besittelse av disse fantastiske egenskapene, og det bør vi være veldig takknemlig for. Apostelen Peter sa med rette at vi bør ’betrakte vår Herres tålmodighet som frelse’. – 2. Pet 3:9, 15.

16. Hvorfor er Jehovas villighet til å tilgi noe som gir oss stor glede?

 16 Villighet til å tilgi. Vi er alle syndere, og vi snubler alle mange ganger. (Jak 3:2; 1. Joh 1:8, 9) Så takknemlig vi kan være for at Jehova er villig til å tilgi «i rikt mål»! (Jes 55:7) Tenk også over dette: Siden vi er født som ufullkomne syndere, er vi i stand til å erfare en dyp og inderlig glede når Gud tilgir oss våre synder. (Sal 51:5, 9, 17) Det at vi erfarer denne hjertevarmende siden ved Jehovas personlighet, styrker vår kjærlighet til ham og oppmuntrer oss til å følge hans eksempel. – Les Kolosserne 3:13.

Hvorfor verden er syk

17, 18. På hvilke måter har Satans styre mislyktes?

17 Hele Satans verdensordning – som er et produkt av hans styre – har i århundrenes løp til enhver tid vært mislykket. I 1991 stod det i en avis: «Er verden syk? Ja i høy grad, men . . . det er ikke Gud som står bak – verdens sykdom skyldes menneskene.» (The European) Det er så sant som det er sagt! Under Satans påvirkning valgte våre første foreldre menneskers styre framfor Guds styre. De innførte derved en måte å styre på som var dømt til å mislykkes. Den smerte og lidelse som folk verden over erfarer, er tegn på at menneskenes styre virkelig er mislykket.

18 Satans styre fremmer egoisme. Men egoisme kan aldri seire over kjærlighet, som Jehovas styre er grunnlagt på. Satans styre har ikke klart å skape stabilitet, lykke eller sikkerhet. Jehovas styre er virkelig det beste! Har vi beviser for det i dag? Ja, og det skal vi se nærmere på i den neste artikkelen.

Hva har vi lært av det som står i . . .

Romerne 13:1, 2?

Ordspråkene 21:30?

Jeremia 10:23?

Kolosserne 3:13?

[Studiespørsmål]

[Bilder på side 25]

Satans styre har aldri vært godt for menneskene

[Rettigheter]

U.S. Army photo

WHO-foto av P. Almasy

[Bilde på side 26]

Jehova har til og med makt til å oppreise de døde

[Bilde på side 27]

Jehovas kjærlighet og rettferdighet kom til uttrykk ved hans Sønns offer