Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hjelp barna dine til å møte utfordringene

Hjelp barna dine til å møte utfordringene

 Hjelp barna dine til å møte utfordringene

DE UNGE blant oss er under sterkt press. De blir utsatt for den ånd som gjennomsyrer Satans onde verden, og de må kjempe mot «de lyster som hører ungdommen til». (2. Tim 2:22; 1. Joh 5:19) Fordi de bestreber seg på å ’tenke på sin Store Skaper’, blir de latterliggjort og til og med trakassert av dem som er imot det de tror på. (Fork 12:1) En bror som heter Vincent, sier om den tiden da han vokste opp: «Det var alltid noen som plaget meg, mobbet meg eller provoserte meg fordi jeg var et av Jehovas vitner. Mange ganger var det så ille at jeg ikke ville gå på skolen.» *

I tillegg til presset fra verden må de unge blant oss kjempe mot sitt eget ønske om å være lik sine jevnaldrende. «Det er ikke så  lett når andre synes at du er annerledes,» sier Cathleen, en søster i midten av tenårene. En ung bror som heter Alan, innrømmer: «Skolekameratene mine spurte meg ofte om å bli med ut i helgene, og jeg hadde veldig lyst til å bli med.» De unge kan også ha et sterkt ønske om å drive med organisert idrett, og det er noe som lett kan føre til at de får dårlig omgang. «Jeg elsker idrett,» sier en jente som heter Tanya. «Trenerne på skolen prøvde alltid å få meg med på laget. Det var vanskelig å si nei.»

Hvordan kan du hjelpe barna dine til å møte utfordringene? Jehova har gitt foreldre i oppdrag å rettlede barna sine. (Ordsp 22:6; Ef 6:4) Gudfryktige foreldres mål er å skape et ønske i barnas hjerte om å adlyde Jehova. (Ordsp 6:20–23) Et slikt ønske vil motivere barna til å motstå presset fra verden, også når foreldrene ikke er til stede.

For foreldre er det en utfordring å forsørge familien, oppdra barna og delta i menighetens virksomhet. Noen må gjøre alt dette som aleneforelder eller under motstand fra en ikke-troende ektefelle. Men Jehova venter at foreldre setter av tid til å støtte barna sine. Hva kan du gjøre for å hjelpe barna dine til å beskytte seg mot gruppepress, fristelser og trakassering – problemer de kanskje møter hver eneste dag?

Et personlig forhold til Jehova

De unge trenger framfor alt å vite at Jehova er en virkelig person. De må få hjelp til å ’se den usynlige’. (Hebr 11:27) Vincent, som er nevnt tidligere, forteller om hvordan foreldrene hans hjalp ham til å få et personlig forhold til Jehova. Han sier: «De lærte meg hvor viktig det er å be. Jeg kan huske at jeg bad til Jehova hver kveld før jeg la meg, helt fra jeg var ganske liten. Jehova var virkelig for meg.» Ber du sammen med barna dine? Hører du etter hva de sier når  de ber til Jehova? Gjentar de bare bestemte ord og vendinger? Eller gir de virkelig uttrykk for hvilke følelser de har overfor Jehova? Det at du hører på når de ber, kan hjelpe deg til å se hvilke åndelige framskritt de gjør.

Noe annet som vil hjelpe de unge til å nærme seg Jehova, er at de leser hans Ord på egen hånd. Cathleen, som er nevnt tidligere, sier: «Det at jeg leste hele Bibelen da jeg var yngre, hjalp meg. Det gav meg tillit til at jeg hadde Jehovas støtte, selv om andre var imot meg.» Har barna dine sitt eget program for bibellesning? – Sal 1:1–3; 77:12.

Barn reagerer riktignok på forskjellige måter på den veiledningen foreldrene gir. Og deres åndelige framskritt avhenger kanskje av alderen. Men uten veiledning vil det være vanskelig for de unge å lære Jehova å kjenne som en virkelig person. Foreldrene må innprente Jehovas ord i barna, slik at barna billedlig talt kan høre Jehova tale, uansett hvor de er. (5. Mos 6:6–9) Barna dine må tro at Jehova personlig bryr seg om dem.

Hvordan kommunisere på en meningsfylt måte

Kommunikasjon er noe annet som er til god hjelp. God kommunikasjon innebærer naturligvis mer enn bare å snakke. Du må stille spørsmål og høre tålmodig på svarene – også på de svarene som ikke er akkurat slik du gjerne skulle ønske. «Jeg stiller spørsmål helt til jeg føler at jeg forstår hva de tenker, og hva de er opptatt av for tiden,» sier Anne, som er mor til to gutter. Føler barna dine at de blir hørt? Tanya, som vi siterte tidligere, sier: «Foreldrene mine hørte virkelig på meg og husket det vi hadde snakket om. De visste hva de andre i klassen min het. De spurte etter dem og om situasjoner som vi  hadde snakket om tidligere.» For å kommunisere på en god måte er det viktig å lytte og å huske det som blir sagt.

Mange familier synes de har fine muligheter til å føre meningsfylte samtaler under måltidene. «I vår familie var det viktig å spise sammen,» forteller Vincent. «Det ble ventet at vi satt ved bordet sammen med de andre, så sant det var mulig. Det var ikke lov å se på TV, høre på radio eller lese under måltidene. Ettersom det som oftest var en lett tone rundt bordet, gav måltidene meg en fredelig stund hver dag som en motvekt mot kaoset og presset på skolen.» Han tilføyer: «Det at jeg var vant til å snakke med far og mor når vi spiste, gjorde også at jeg følte at det var lett å snakke med dem når jeg trengte hjelp med mer alvorlige ting.»

Spør deg selv: Hvor mange ganger i uken spiser vi sammen som familie? Er det rom for forandringer som vil gi deg flere og bedre muligheter til å snakke med barna dine?

Hvorfor det er så verdifullt å øve på situasjoner

Den ukentlige familiestudiekvelden gir også mulighet til meningsfylte samtaler og hjelper de unge til å takle bestemte problemer. Alan, som er omtalt tidligere, sier: «Foreldrene mine brukte familiestudiet som en anledning til å få oss til å åpne oss. De tok opp emner som var aktuelle i forhold til de situasjonene vi kom opp i.» Alans mor sier: «Vi brukte noe av tiden til å øve på hva de skulle si. Det hjalp barna til å lære å forsvare sin tro og bevise at det de tror på, er sant. Det gav dem den sikkerheten de trengte for å takle utfordringene etter hvert som de oppstod.»

Ja, når barna blir utsatt for gruppepress, er det ofte nødvendig at de gjør mer enn bare å si nei og gå sin vei. De må kunne svare på slike spørsmål som hvorfor og hvorfor ikke. De må også føle seg trygg på hva de skal gjøre når andre gjør narr av dem på  grunn av deres tro. Hvis de ikke klarer å forsvare det de tror på, vil det være vanskelig for dem å ta et modig standpunkt for den sanne tilbedelse. Det at de har øvd seg på forhånd, kan hjelpe dem til å bygge opp selvtilliten.

Rammen på side 18 nevner noen situasjoner som man kan øve på under familiestudiet. Gjør situasjonene realistiske ved å komme med innvendinger mot de svarene barna gir. Det er også fint å gjennomgå noen relevante bibelske eksempler. En slik opplæring i hjemmet vil uten tvil sette barna i stand til å møte utfordringer på skolen og ellers.

Hjemmet – en trygg havn?

Gleder barna seg til å komme hjem etter endt skoledag? Hvis hjemmet er en trygg havn, vil det hjelpe barna til å møte de daglige utfordringene. En søster som nå tjener på et Betel-hjem, forteller: «Noe av det som betydde mest for meg i oppveksten, var at hjemmet vårt var en trygg havn. Uansett hvor ille det var på skolen, visste jeg at når jeg kom hjem, ville alt være bra.» Hva er det som kjennetegner atmosfæren hjemme hos dere? Er det et sted med ’vredesutbrudd, tretting og splittelser’, eller er det et sted preget av ’kjærlighet, glede og fred’? (Gal 5:19–23) Hvis freden ofte mangler, gjør du da ditt ytterste for å finne ut hvilke forandringer som må til for at hjemmet deres skal bli en trygg havn for barna?

Noe annet du kan gjøre for å hjelpe barna dine til å møte utfordringene, er å sørge for at de får oppbyggende omgang. Kan du for eksempel invitere noen åndeligsinnete brødre og søstre i menigheten til å være sammen med dere når dere skal koble av? Eller kan du invitere den reisende tilsynsmannen eller andre i heltidstjenesten på et enkelt måltid? Kjenner du noen misjonærer eller betelitter som barna dine kan ha som venner, selv om kontakten begrenser seg til brev, e-post eller en telefonsamtale en gang iblant? Slike kontakter kan hjelpe barna til å gjøre rette stier for sine føtter og sette seg åndelige mål. Tenk på den gode innflytelsen apostelen Paulus øvde på den unge Timoteus. (2. Tim 1:13; 3:10) Samværet med Paulus hjalp Timoteus til å holde blikket rettet mot åndelige mål. – 1. Kor 4:17.

Gi barna ros

Det gleder Jehova å se ungdommer ta standpunkt for det som er rett, trass i presset fra Satans verden. (Sal 147:11; Ordsp 27:11) Du gleder deg sikkert også over å se de unge blant oss treffe et forstandig valg. (Ordsp 10:1) Fortell barna hva du føler når det gjelder dem, og vær raus med kjærlig ros. Jehova er et godt eksempel for foreldre. Da Jesus ble døpt, sa Jehova: «Du er min Sønn, den elskede; jeg har godkjent deg.» (Mark 1:11) Denne forsikringen må ha styrket Jesus til å hanskes med de mange utfordringene han skulle møte. På lignende måte må du la barna få vite at du er glad i dem, og gi dem anerkjennelse for det de gjør.

Sant nok kan du ikke skjerme barna fullstendig mot press, trakassering og latterliggjøring. Men du kan gjøre mye for å hjelpe dem. På hvilke måter? Hjelp dem til å opparbeide et personlig forhold til Jehova. Skap en atmosfære som oppmuntrer til meningsfylte samtaler. Sørg for at det dere drøfter på familiestudiekvelden, er praktisk. Gjør hjemmet deres til en trygg havn. Dette vil helt sikkert sette barna dine i stand til å møte de mange utfordringene de står overfor.

[Fotnote]

^ avsn. 2 Noen av navnene i denne artikkelen er forandret.

[Ramme/bilde på side 18]

DET KAN HJELPE Å ØVE

Her er noen eksempler på situasjoner som de unge kan komme ut for. Hvorfor ikke øve på hva de skal si og gjøre, på familiestudiekvelden?

▸ En trener vil ha datteren din med på et idrettslag.

▸ Sønnen din blir tilbudt en sigarett på vei hjem fra skolen.

▸ Noen gutter truer med å banke opp sønnen din hvis de ser ham forkynne én gang til.

▸ Datteren din forkynner fra dør til dør og treffer en fra skolen.

▸ Datteren din blir spurt i hele klassens påhør om hvorfor hun ikke feirer nasjonaldagen.

▸ En gutt gjør hele tiden narr av sønnen din fordi han er et Jehovas vitne.

[Bilde på side 17]

Har barna dine sitt eget program for bibellesning?

[Bilde på side 19]

Inviterer du åndeligsinnete brødre og søstre til å være sammen med dere når dere kobler av?