Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Husker du?

Husker du?

 Husker du?

Har du satt pris på å lese de siste numrene av Vakttårnet? Se om du kan besvare disse spørsmålene:

• Når besøkte astrologene Jesus?

En studiebibel har denne kommentaren: «Magerne [besøkte] ikke Jesus ved krybben den natten han ble født, slik gjeterne gjorde. De kom noen måneder senere.» På det tidspunktet var Jesus ’et lite barn’ og bodde i et hus. (Matt. 2: 7—11) Hvis Jesus hadde fått gull og andre kostbare gaver den natten han ble født, ville Maria da bare ha ofret to fugler i templet 40 dager senere? — 1.1., side 31.

• Hva kan mange gjøre for å få et mer meningsfylt liv?

Man kan spørre seg selv: «Kan jeg innrette meg slik at jeg kan legge om til en enklere livsstil?» Det gjorde Amy. Hun hadde god råd, men var ikke lykkelig. Hun ble klar over at hun nesten var blitt ført vill fra troen fordi hun hadde gått inn for å gjøre karriere i denne verden. Så hun bestemte seg for å sette Rikets interesser først i livet, og hun tjente som pioner i noen år. Amy sier: «Jeg føler nå en tilfredshet som jeg aldri opplevde da jeg brukte det meste av tiden min på verdslig arbeid.» — 15.1., side 19.

• Hva kan hjelpe noen mødre til å finne glede og tilfredshet?

Mange mødre arbeider utenfor hjemmet. Noen gjør det for å kunne dekke nødvendige utgifter, mens andre gjør det for å oppnå økonomisk uavhengighet eller for å kunne kjøpe luksusartikler. Atter andre gjør det fordi de liker jobben sin. Kristne mødre har en viktig oppgave i hjemmet — særlig mens barna er små. Noen har valgt bare å ha en deltidsjobb eller å slutte å arbeide utenfor hjemmet for å kunne vie familien større oppmerksomhet, noe som bringer stor glede og tilfredshet. — 1.2., sidene 28—31.

• Hvilken «generasjon» siktet Jesus til da han sa det som står nedskrevet i Matteus 24: 34?

Jesus brukte ofte ordet «generasjon» med en negativ biklang når han talte til eller om onde mennesker. Men han gjorde ikke det i dette tilfellet da han talte til sine disipler, som snart skulle bli salvet med hellig ånd. Det var de som var best i stand til å trekke de slutningene som er nevnt i Matteus 24: 32, 33. Så Jesus siktet altså til sine salvede etterfølgere, både i det første århundre og i vår tids oppfyllelse av hans ord. — 15.2., sidene 23, 24.

• Hvordan var Loven en oppdrager, slik det sies i Galaterne 3: 24?

En oppdrager i gammel tid var ofte en betrodd slave som beskyttet et barn og passet på at farens ønsker ble respektert. På lignende måte beskyttet Loven jødene mot fordervende påvirkning, for eksempel ved å forby blandede ekteskap med hedninger. Men slik tilfellet var med virksomheten til et barns oppdrager, var Loven midlertidig. Den tjente en hensikt inntil Kristus kom. — 1.3., sidene 18—21.

• Hvilke egenskaper må vi legge for dagen, i harmoni med Jakob 3: 17?

For å være rene må vi avvise det som er ondt, med én gang. (1. Mos. 39: 7—9) Vi må også være fredelige, noe som innebærer at vi unngår å være aggressive eller å gjøre noe som kan forstyrre freden. Så vi bør alle spørre oss selv: «Er jeg kjent som fredsstifter eller som fredsforstyrrer? Har jeg ofte uoverensstemmelser med andre? Har jeg lett for å føle meg støtt eller såret? Hender det ofte at jeg selv støter eller sårer andre? Eller er jeg rede til å tilgi og ikke snar til å insistere på at andre skal følge mine personlige normer?» — 15.3., sidene 24, 25.

• Hvorfor helbredet Jesus en blind mann gradvis? (Mark. 8: 22—26)

Bibelen gir ingen nøyaktig forklaring. Det er imidlertid mulig at Jesus i dette tilfellet helbredet den blinde mannen gradvis for å gi ham tid til å tilpasse seg den nye evnen å kunne se. Dette var i så fall et uttrykk for Jesu kjærlige omsorg for den blinde mannen. — 1.4., side 30.