Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ekteskap og foreldrerolle nå i endens tid

Ekteskap og foreldrerolle nå i endens tid

 Ekteskap og foreldrerolle nå i endens tid

«Den tiden som er igjen, er begrenset.» — 1. KOR. 7: 29.

1. a) Hvilke forandringer er blant de ting som er «vanskelige å mestre»? b) Hvorfor har endrede familieverdier interesse for oss?

BIBELEN har forutsagt at «endens tid» skulle være preget av kriger, jordskjelv, matmangel og pest. (Dan. 8: 17, 19; Luk. 21: 10, 11) Den har også gjort oss oppmerksom på at denne avgjørende perioden i menneskenes historie skulle være en tid med store sosiale forandringer. Omveltninger i familielivet skulle være blant de ting som ville være «vanskelige å mestre» nå i de kritiske «siste dager». (2. Tim. 3: 1—4) Hvorfor skulle slike forandringer ha interesse for oss? Fordi de er så omfattende og så gjennomgripende at de kan påvirke det syn de kristne i vår tid har på det å gifte seg og det å få barn. På hvilken måte?

2. Hvordan ser verden i sin alminnelighet på ekteskap og skilsmisse?

2 Nå for tiden er det blitt lett å skille seg, og skilsmisseprosenten stiger i mange land. Men vi bør ha klart for oss at Jehova Gud har et helt annet syn på ekteskap og skilsmisse enn  folk flest i verden omkring oss. Hva går så Jehovas syn ut på?

3. Hvordan ser Jehova og Jesus Kristus på ekteskapet?

3 Jehova venter at de som er gift, skal holde sitt ekteskapsløfte. Da han forente den første mann og den første kvinne i ekteskap, sa han at «en mann . . . skal holde seg til sin hustru, og de skal bli ett kjød». Jesus Kristus gjentok senere denne uttalelsen og tilføyde: «Derfor, det som Gud har forent i samme åk, skal ikke noe menneske skille.» Og han sa videre: «Enhver som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn utukt og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd.» (1. Mos. 2: 24; Matt. 19: 3—6, 9) Jehova og Jesus ser altså på ekteskapet som en livslang forbindelse som først opphører når den ene ektefellen dør. (1. Kor. 7: 39) Siden ekteskapet er en hellig ordning, kan man ikke ta lett på skilsmisse. Nei, Guds Ord sier at Jehova hater skilsmisse som ikke har noe bibelsk grunnlag. * — Les Malaki 2: 13—16; 3: 6.

Et ansvarsbevisst syn på ekteskapet

4. Hvorfor angrer enkelte unge kristne på at de har vært raske til å gifte seg?

4 Den ugudelige verden vi lever i, er sterkt opptatt av sex. Hver dag bombarderes vi med sensuelle bilder. Vi kan ikke ignorere den virkningen de kan ha på oss, særlig på de unge i menigheten. Hvordan bør unge kristne reagere på denne usunne påvirkningen, som kan vekke seksuelle lyster selv mot deres vilje? Noen har prøvd å takle dette ved å gifte seg i svært ung alder. På den måten håper de at de skal unngå å gjøre seg skyldig i seksuell umoral. Men før det har gått lang tid, har enkelte angret på denne avgjørelsen. Hvorfor? Så snart det ikke lenger er noe nytt og spennende å være gift, har de innsett at de og deres ektefelle ikke har særlig mye til felles når det gjelder hverdagslige ting. Det er lett å forstå at slike ektepar står overfor en alvorlig utfordring.

5. Hva vil hjelpe ektepar til å holde sitt ekteskapsløfte? (Se også fotnoten.)

5 Å være gift med en som viser seg å være svært annerledes enn du hadde trodd, kan avgjort være vanskelig, selv om du er gift med en trosfelle. (1. Kor. 7: 28) Men uansett hvor utfordrende situasjonen er, vet de sanne kristne at en skilsmisse på ubibelsk grunnlag ikke er en akseptabel løsning på problemer i et ulykkelig ekteskap. De som anstrenger seg for å bevare sitt ekteskap fordi de ønsker å holde sitt ekteskapsløfte, fortjener derfor å bli vist respekt og få kjærlig hjelp fra den kristne menighet. *

6. Hvordan bør unge kristne se på muligheten til å gifte seg?

6 Er du ung og fremdeles ugift? Hvordan bør du i så fall se på muligheten til å gifte deg? Du kan unngå mye hjertesorg hvis du venter til du er fysisk, mentalt og åndelig rede til å gifte deg, før du innleder et romantisk forhold til en kristen av det annet kjønn. Bibelen setter riktignok ingen nedre aldersgrense for når man kan gifte seg. * Men den viser tydelig at det er fornuftig å vente til man  er forbi den perioden i livet da de seksuelle følelser er svært sterke. (1. Kor. 7: 36) Hvorfor? Fordi sterke seksuelle drifter kan svekke dømmekraften og få deg til å treffe ukloke avgjørelser som kan føre til hjertesorg senere. Husk at Jehovas kloke veiledning om ekteskapet er skrevet ned i Bibelen for at den skal være til gagn for deg og gjøre deg lykkelig. — Les Jesaja 48: 17, 18.

Et ansvarsbevisst syn på det å få barn

7. Hva erfarer noen unge ektepar, og hvorfor kan dette være en belastning for ekteskapet?

7 Noen par som har giftet seg i ung alder, venter barn når de selv knapt nok er ferdig med ungdomstiden. De har egentlig ikke hatt tid til å bli godt kjent med hverandre før de får ansvaret for et spedbarn, som krever oppmerksomhet døgnet rundt. Når den nyfødte helt naturlig kommer i fokus for morens oppmerksomhet, kan den unge ektemannen bli sjalu. Søvnløse netter kan dessuten føre til anspenthet og stress som utgjør en belastning for ektefellenes forhold til hverandre. Det går plutselig opp for dem at de har mistet mye av sin frihet. Nå kan de ikke gå ut og gjøre forskjellige ting så fritt som de kunne tidligere. Hvordan bør de se på sin nye situasjon?

8. Hvordan bør man betrakte foreldrerollen, og hvorfor?

8 Akkurat som man bør ha et ansvarsbevisst syn på ekteskapet, bør man betrakte foreldrerollen som et gudgitt ansvar og privilegium. Uansett hvilke forandringer det kan føre til å få barn, bør kristne foreldre gjøre sitt beste for å takle disse forandringene på en fornuftig måte. Ettersom det er Jehova som har gitt menneskene evnen til å få barn, må foreldre betrakte sitt nyfødte barn som «en arv fra Jehova». (Sal. 127: 3) En kristen mor og en kristen far vil gå inn for å påta seg sine forpliktelser som «foreldre i forening med Herren». — Ef. 6: 1.

9. a) Hva innebærer det å oppdra et barn? b) Hva kan ektemannen gjøre for å hjelpe sin kone til å holde seg åndelig sterk?

9 Å oppdra et barn innebærer mange års selvoppofrelse. Det krever mye når det gjelder bruk av tid og krefter. En kristen ektemann må være oppmerksom på at i flere år etter at et barn er født, vil hans kone sannsynligvis bli distrahert under møtene, og det kan være at hun får færre anledninger til å studere Bibelen for seg selv og meditere. Resultatet kan være at hennes åndelige helse blir svekket. For å ha et ansvarsbevisst syn på foreldrerollen må ektemannen gjøre alt han med rimelighet kan for å hjelpe til med å ta seg av barnet. Han kan prøve å kompensere det hans kone kanskje går glipp av på  møtene, ved at han senere drøfter noe av programmet med henne når de er hjemme. Han kan også hjelpe til med å passe barnet for at hans kone skal få anledning til å ha en meningsfylt andel i forkynnelsen av Riket. — Les Filipperne 2: 3, 4.

10, 11. a) Hvordan oppdrar man barn «i Jehovas tukt og formaning»? b) Hvorfor fortjener mange kristne foreldre ros?

10 Ansvarsbevisste foreldre forstår også at deres oppgave omfatter mye mer enn å sørge for at barnet får mat, klær, husly og helsehjelp. Særlig nå i den farlige endens tid trenger barn å lære gode moralprinsipper helt fra de er ganske små. De må oppdras «i Jehovas tukt og formaning». (Ef. 6: 4) Det betyr at foreldre må innprente Jehovas tanker i et barns sinn fra den spede barndom av og gjennom hele den kritiske ungdomstiden. — 2. Tim. 3: 14, 15.

11 Da Jesus sa til sine etterfølgere at de skulle ’gjøre disipler av mennesker av alle nasjonene’, mente han utvilsomt også at foreldre skulle hjelpe barna sine til å bli disipler. (Matt. 28: 19, 20) Å gjøre det er en utfordring på grunn av det presset denne verden utsetter unge mennesker for. Foreldre som lykkes i å oppdra barna sine til å bli innviede kristne, fortjener derfor varm ros fra alle i menigheten. De har «seiret over» verdens påvirkning ved sin tro og sin trofasthet som ansvarsbevisste foreldre. — 1. Joh. 5: 4.

Enslig eller barnløs for et opphøyd formål

12. Hvorfor bestemmer noen kristne seg for å være enslige noen år?

12 «Den tiden som er igjen, er begrenset», og «denne verdens scene skifter». I betraktning av det oppfordrer Guds Ord oss til å vurdere fordelene ved å være enslig. (1. Kor. 7: 29—31) Noen kristne velger følgelig å være enslige hele livet eller å vente noen år før de gifter seg. Rosverdig nok bruker de ikke den friheten de har som enslige, til å søke selviske interesser. Mange forblir enslige for å kunne tjene Jehova «uten å la seg distrahere». (Les 1. Korinter 7: 32—35.) Noen enslige kristne tjener som pionerer eller betelitter. Andre går inn for å bli nyttigere for Jehovas organisasjon ved å bli skikket til å gjennomgå tjenesteopplæringsskolen. De som har vært opptatt i heltidstjenesten en tid som enslige og så senere har bestemt seg for å gifte seg, føler ofte at ekteskapet deres stadig har gagn av det verdifulle de lærte i løpet av disse tidlige årene.

13. Hvorfor avstår noen kristne ektepar fra å få barn?

13 I noen deler av verden har det funnet sted en annen sosial forandring — mange ektepar har bestemt seg for ikke å få barn. Noen gjør det av økonomiske grunner; andre gjør det fordi de ønsker å ha frihet til å satse på en lukrativ karriere. Blant  de kristne finnes det også ektepar som avstår fra å få barn. Men deres motiv er ofte at de ønsker å ha større frihet til å tjene Jehova. Det betyr ikke at slike par ikke har et normalt ekteskapelig samliv. Det har de. Men de er likevel villig til å sette Rikets interesser foran enkelte av de privilegiene som hører ekteskapet til. (1. Kor. 7: 3—5) Noen av disse ekteparene tjener Jehova og sine brødre i krets- og områdetjenesten eller på Betel. Andre tjener som pionerer eller misjonærer. Jehova vil aldri glemme deres arbeid og den kjærlighet de viser mot hans navn. — Hebr. 6: 10.

’Trengsel i kjødet’

14, 15. Hvordan kan kristne foreldre få «trengsel i sitt kjød»?

14 Apostelen Paulus sa til gifte kristne at de ville få «trengsel i sitt kjød». (1. Kor. 7: 28) Slik trengsel kan dreie seg om helseproblemer for dem selv, barna deres eller de aldrende foreldrene deres. Det kan også dreie seg om vanskeligheter og hjertesorg i forbindelse med oppdragelsen av barna. Som nevnt i begynnelsen av denne artikkelen har Bibelen forutsagt at det i «de siste dager» skulle være «kritiske tider her, som [ville] være vanskelige å mestre». Blant det som er vanskelig å mestre, er barn som er «ulydige mot foreldre». — 2. Tim. 3: 1—3.

15 Å oppdra barn er en stor utfordring for kristne foreldre. Vi blir ikke skjermet mot de negative virkningene av de nåværende «kritiske tider». Derfor må kristne foreldre kjempe en vedvarende kamp mot den ødeleggende virkningen som «tingenes ordning i denne verden» kan ha på barna deres. (Ef. 2: 2, 3) Og det er ikke alltid kampen blir vunnet. Når en sønn eller en datter i en kristen familie slutter å tjene Jehova, fører det virkelig til «trengsel» for foreldre som har prøvd å oppdra ham eller henne i Guds sannhet. — Ordsp. 17: 25.

’Det skal bli en stor trengsel’

16. Hvilken «trengsel» forutsa Jesus?

16 Enhver «trengsel» man kan oppleve som gift eller som forelder, vil imidlertid bli overgått av en annen og langt større trengsel. Da Jesus snakket om sitt nærvær og avslutningen på tingenes ordning, forutsa han: «Det [skal] bli en stor trengsel, en slik som det ikke har vært siden verdens begynnelse og inntil nå, nei som det heller ikke mer skal bli.» (Matt. 24: 3, 21) Jesus åpenbarte senere at en stor skare skulle overleve denne ’store trengsel’. Satans ordning kommer imidlertid til å rette et altomfattende siste angrep mot Jehovas fredelige vitner. Da vil det utvilsomt bli en vanskelig tid for oss alle — både voksne og barn.

17. a) Hvorfor kan vi se framtiden tillitsfullt i møte? b) Hva bør virke inn på vårt syn på ekteskap og foreldrerolle?

17 Det er likevel ingen grunn til å være overdrevent bekymret for framtiden. Foreldre som er trofaste mot Jehova, kan håpe å bli beskyttet sammen med sine mindreårige barn. (Les Jesaja 26: 20, 21; Sef. 2: 2, 3; 1. Kor. 7: 14) Men det som er viktig nå, er at vi har klart for oss hvilken alvorlig tid vi lever i, og at vi lar denne vissheten virke inn på hvordan vi ser på ekteskap og foreldrerolle nå i endens tid. (2. Pet. 3: 10—13) På den måten vil vår livsførsel — enten vi er enslige eller gifte, med eller uten barn — bringe ære og pris til Jehova og til den kristne menighet.

[Fotnoter]

^ avsn. 3 Se Lev med Jehovas dag i tankene, side 125, under underoverskriften «Han har hatet skilsmisse».

^ avsn. 5 De som har ekteskapsproblemer, vil ha utbytte av å studere artikler om ekteskapet, for eksempel de artiklene som står i Vakttårnet for 15. september 2003 og Våkn opp! for 8. januar 2001.

^ avsn. 6 Se De unge spør — tilfredsstillende svar, kapittel 30, «Er jeg moden nok til å gifte meg?»

Repetisjonsspørsmål

• Hvorfor bør unge kristne ikke være for raske til å gifte seg?

• Hva innebærer det å oppdra et barn?

• Hvorfor forblir mange kristne enslige, og hvorfor avstår mange kristne ektepar fra å få barn?

• Hvilken «trengsel» kan kristne foreldre oppleve?

[Studiespørsmål]

[Bilde på side 17]

Hvorfor er det fornuftig av unge kristne å vente med å gifte seg?

[Bilde på side 18]

En ektemann kan gjøre mye for å hjelpe sin kone til å ha en meningsfylt andel i åndelig virksomhet

[Bilde på side 19]

Hvorfor avstår noen kristne ektepar fra å få barn?