Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Dere unge, tenk på deres Store Skaper nå

Dere unge, tenk på deres Store Skaper nå

 Dere unge, tenk på deres Store Skaper nå

«Tenk på din Store Skaper i din unge manndoms dager.» — FORK. 12: 1.

1. Hvordan gir Jehova uttrykk for tillit til sine unge tilbedere?

JEHOVA ser på kristne ungdommer som dyrebare og som like forfriskende som duggdråper. Ja, han forutsa at unge menn og kvinner skulle «møte villig fram» på hans Sønns «militære styrkes dag» for å tjene Kristus. (Sal. 110: 3) Denne profetien skulle bli oppfylt i en tid da folk i sin alminnelighet var gudløse, selvopptatte, pengekjære og ulydige. Men Jehova visste at unge mennesker som tilbad ham, skulle være annerledes. Så stor tillit han har til dere unge brødre og søstre!

2. Hva innebærer det å tenke på Jehova?

2 Tenk deg hvilken glede Gud må føle når han ser unge mennesker tenke på ham som sin Store Skaper. (Fork. 12: 1) Å tenke på Jehova innebærer selvfølgelig mer enn bare å erkjenne at han eksisterer. Det innebærer å gjøre noe aktivt — å leve på en måte som behager ham, å la seg lede av hans lover og prinsipper i hverdagen. Det innebærer også å stole på Jehova, i visshet om at han har vårt beste i tankene. (Sal. 37: 3; Jes. 48: 17, 18) Er det et slikt forhold du har til din Store Skaper?

«Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte»

3, 4. Hvordan viste Jesus at han stolte på Jehova, og hvorfor er det viktig å stole på Jehova i dag?

3 Det beste eksempel på en som stolte på Gud, var naturligvis Jesus Kristus. Han levde etter det som står i Ordspråkene 3: 5, 6: «Sett din lit til Jehova av hele ditt hjerte, og støtt deg ikke til din egen forstand. Gi akt på ham på alle dine veier, og han skal gjøre dine stier rette.» Kort tid etter at Jesus var blitt døpt, prøvde Satan å friste ham til å oppnå makt, ære og berømmelse i denne verden. (Luk. 4: 3—13) Men Jesus lot seg ikke villede. Han visste at «rikdom og ære og liv» kommer av «ydmykhet og frykt for Jehova». — Ordsp. 22: 4.

4 Dagens verden blir dominert av griskhet og selviskhet. I et slikt miljø gjør vi klokt i å følge Jesu eksempel. Husk også at Satan vil gjøre alt han kan for å lokke Jehovas tjenere bort fra den smale vei som fører til livet. Han ønsker at alle skal gå på den brede vei som fører til tilintetgjørelsen. La deg ikke bedra av ham! Vær i stedet fast bestemt på å tenke på din Store Skaper. Stol helt og fullt på ham, og skaff deg et fast grep om «det virkelige liv», som ligger like foran oss. — 1. Tim. 6: 19.

Dere unge, vær vise!

5. Hvordan ser du på denne verdens framtid?

5 Unge mennesker som tenker på sin Store Skaper, er visere enn deres alder skulle tilsi. (Les Salme 119: 99, 100.) Fordi de ser tingene fra Guds synsvinkel, er de fullt klar over hvor dystre framtidsutsiktene for denne verden egentlig er. Selv i løpet av den forholdsvis korte tiden dere unge har levd, har dere utvilsomt vært vitne til økende frykt og bekymring. Hvis dere fremdeles går på skolen, har dere sikkert hørt om forurensning, global oppvarming, avskoging og lignende problemer. Folk er dypt bekymret over denne utviklingen, men det er bare Jehovas vitner som fullt ut forstår at den er en del av tegnet på enden for Satans verden. — Åp. 11: 18.

6. Hvordan er noen unge blitt villedet?

 6 Sørgelig nok har det vist seg at noen unge tjenere for Gud har sluttet å være på vakt, slik at de ikke lenger har klart for seg hvor kort tid denne verden har igjen. (2. Pet. 3: 3, 4) Andre er blitt lokket til å begå alvorlige synder gjennom dårlig omgang og pornografi. (Ordsp. 13: 20) Så trist det ville være å miste Guds gunst nå da enden er så nær! La oss i stedet dra lærdom av det som hendte med israelittene i 1473 fvt., da de lå i leir på Moabs sletter, på terskelen til det lovte land. Hva var det som skjedde der?

De falt nær målstreken

7, 8. a) Hvilken strategi brukte Satan på Moabs sletter? b) Hvilken strategi bruker Satan i dag?

7 På den tiden var det tydelig at Satan ønsket å hindre israelittene i å få den arv de var lovt. Etter at han hadde mislyktes i å få profeten Bileam til å forbanne dem, tok han i bruk en mer listig strategi; han prøvde å gjøre dem uskikket til å bli velsignet av Jehova. Han brukte de forføreriske kvinnene i Moab som lokkemiddel, og denne gangen oppnådde han en viss suksess. Folket begynte å ha umoralske forbindelser med Moabs døtre og bøye seg for Ba’al-Peor. Selv om israelittenes dyrebare arv, det lovte land, var så nær, mistet omkring 24 000 av dem livet. For en tragedie dette var! — 4. Mos. 25: 1—3, 9.

8 I dag nærmer vi oss raskt et mye bedre lovt land — den nye tingenes ordning. Satan er seg selv lik og gjør igjen bruk av seksuell umoral for å forderve Guds folk. Verdens moralnormer har sunket ned på et så lavt nivå at utukt blir betraktet som normalt og homoseksuelle handlinger blir oppfattet som et spørsmål om smak og behag. En kristen søster sa: «Det er bare hjemme og i Rikets sal at barna mine får vite at homoseksuelle handlinger og sex utenfor ekteskapet er galt i Guds øyne.»

9. Hva kan skje under «ungdommens blomstring», og hvordan kan de unge takle dette?

9 Unge mennesker som tenker på sin Store Skaper, vet at seksuell omgang er en hellig gave som er knyttet til liv og forplantning. Derfor er de klar over at seksuell omgang bare kan finne sted på den måten Gud har bestemt — innenfor ekteskapsordningen. (Hebr. 13: 4) Under «ungdommens blomstring» — den perioden da de seksuelle følelser blir sterke og kan svekke dømmekraften — kan det imidlertid være en kamp å bevare sin moralske renhet. (1. Kor. 7: 36) Hva kan du gjøre når det dukker opp upassende  tanker i sinnet ditt? Be inderlig til Jehova om hjelp til å konsentrere deg om sunne ting. Jehova lytter alltid til dem som oppriktig vender seg til ham. (Les Lukas 11: 9—13.) Oppbyggende samtaler kan også hjelpe deg til å få tankene over på noe annet.

Sett deg fornuftige mål

10. Hvilken negativ tankegang ønsker vi å unngå, og hvilke spørsmål kan vi stille oss selv?

10 En grunn til at mange unge i verden lever et tøylesløst liv og går inn for å tilfredsstille kjødelige lyster, er at de ikke har noe «syn» — ingen veiledning fra Gud og ikke noe sikkert håp for framtiden. (Ordsp. 29: 18) De er som de gudløse israelittene på Jesajas tid som var opptatt av «jubel og fryd» og av å ’spise kjøtt og drikke vin’. (Jes. 22: 13) I stedet for å misunne slike personer er det mye bedre å reflektere over det dyrebare håpet som Jehova har gitt sine lojale tjenere. Hvis du er en ung tjener for Gud, ser du da ivrig fram til den nye verden? Anstrenger du deg så godt du kan for å «leve i samsvar med et sunt sinn . . . , mens [du] venter på det lykkelige håp» som Jehova har gitt deg? (Tit. 2: 12, 13) Svaret har innvirkning på hvilke mål du setter deg, og hvordan du prioriterer.

11. Hvorfor bør unge kristne som fremdeles går på skolen, ta skolearbeidet alvorlig?

11 Verden ønsker at de unge skal konsentrere seg om verdslige mål. De av dere som fremdeles går på skolen, gjør dere selvfølgelig store anstrengelser for å få en god grunnleggende utdannelse. Målet deres er jo ikke bare å finne et passende arbeid, men også å være en ressurs for menigheten og en produktiv Rikets forkynner. For å klare det må dere være i stand til å kommunisere godt, tenke logisk og resonnere rolig og respektfullt med andre. Ikke desto mindre er det slik at ungdommer som studerer Bibelen og går inn for å anvende dens prinsipper i sitt liv, får den best tenkelige undervisning og opplæring og legger en god grunnvoll for en evig og lykkelig framtid. — Les Salme 1: 1—3. *

12. Hvilket eksempel bør kristne familier etterligne?

12 Israelittiske foreldre la stor vekt på å lære opp barna sine. Opplæringen omfattet praktisk talt alle livets områder, særlig åndelig virksomhet. (5. Mos. 6: 6, 7) Unge israelitter som hørte på foreldrene sine og andre gudfryktige eldre, fikk derfor ikke bare kunnskap, men også visdom, innsikt, forstand og tenkeevne — fine karaktertrekk som opplæring basert på Guds prinsipper kan frambringe. (Ordsp. 1: 2—4; 2: 1—5, 11—15) Kristne familier i vår tid bør legge like stor vekt på opplæring.

Hør på dem som er glad i deg

13. Hva slags råd får noen ungdommer, og hvorfor bør de være på vakt?

13 De unge får råd fra alle slags mennesker — også fra skolerådgivere, som vanligvis bare tenker på hvordan man kan oppnå suksess i denne verden. Vi ber deg vurdere alle slike råd under bønn og i lys av Guds Ord og den åndelige føde vi får fra den tro og kloke slave-klasse. Fra ditt studium av Bibelen vet du at de unge og uerfarne er et viktig angrepsmål for Satan. I Edens hage lyttet for eksempel den uerfarne Eva til Satan, en fremmed som ikke hadde vist henne den aller minste kjærlighet. Så annerledes utfallet hadde blitt om hun hadde lyttet til Jehova,  han som hadde vist henne kjærlighet på så mange måter! — 1. Mos. 3: 1—6.

14. Hvorfor bør man lytte både til Jehova og til troende foreldre?

14 Din Store Skaper viser også deg kjærlighet, og det gjør han med et fullstendig rent motiv. Han ønsker at du skal være lykkelig i all evighet, ikke bare akkurat nå. Med samme ømhet som en omsorgsfull forelder sier han derfor til deg og til alle som tilber ham: «Dette er veien. Gå på den.» (Jes. 30: 21) Hvis du har troende foreldre som virkelig elsker Jehova, er du velsignet på enda en måte. Hør respektfullt på deres råd når du skal foreta prioriteringer og sette deg mål. (Ordsp. 1: 8, 9) De ønsker jo at du skal vinne livet, noe som er langt mer verdifullt enn å oppnå velstand og prestisje i denne verden. — Matt. 16: 26.

15, 16. a) Hvilken tillit kan vi ha til Jehova? b) Hvilket viktig poeng lærer vi av Baruks opplevelse?

15 De som tenker på sin Store Skaper, går inn for å leve et enkelt liv, i tillit til at Jehova «slett ikke» vil forlate dem «og slett ikke» vil svikte dem. (Les Hebreerne 13: 5.) Fordi en slik sunn innstilling er i strid med verdens tankegang, må vi passe nøye på at vi ikke lar oss påvirke av verdens ånd. (Ef. 2: 2) Tenk i den forbindelse på eksemplet med Jeremias sekretær, Baruk, som levde i Jerusalems vanskelige siste dager som endte med at byen ble ødelagt i 607 fvt.

16 Det kan være at Baruk ønsket seg et bedre liv materielt sett. Jehova la merke til dette og advarte Baruk mot å søke «store ting» for seg selv. Baruk viste seg å være ydmyk og vis, for han lyttet til Jehova og overlevde ødeleggelsen av Jerusalem. (Jer. 45: 2—5) Det gikk imidlertid annerledes med de av Baruks samtidige som virkelig skaffet seg «store ting» materielt sett og skjøv Jehova i bakgrunnen. De mistet snart alt da Jerusalem ble erobret av kaldeerne (babylonerne). Mange mistet også livet. (2. Krøn. 36: 15—18) Baruks opplevelse hjelper oss til å forstå at det er mye viktigere å ha et godt forhold til Gud enn å oppnå velstand og anseelse i denne verden.

Følg de beste eksempler

17. Hvorfor er Jesus, Paulus og Timoteus gode forbilder for Jehovas tjenere i vår tid?

17 For å hjelpe oss til å gå på livets vei forteller Guds Ord om mange som er gode forbilder for oss. Jesus var det mest evnerike menneske som noen gang har levd, men han la likevel størst vekt på det som ville være til hjelp for folk i all evighet — «det gode budskap om Guds rike». (Luk. 4: 43) For å gi Jehova sitt beste gav apostelen Paulus avkall på en lovende karriere og brukte sin tid og sine krefter på å forkynne det gode budskap. Timoteus, «et ekte barn i troen», etterlignet Paulus’ gode eksempel. (1. Tim. 1: 2) Angret Jesus, Paulus og Timoteus på den kurs  de valgte i livet? På ingen måte! Paulus sa faktisk at han betraktet det verden hadde å tilby, som «en haug med avfall» sammenlignet med det privilegium å tjene Gud. — Fil. 3: 8—11.

18. Hvilke store forandringer gjorde en ung bror, og hvorfor angrer han ikke på det?

18 Mange kristne ungdommer i dag etterligner den tro Jesus, Paulus og Timoteus hadde. Ta for eksempel en ung bror som tidligere hadde en godt betalt jobb, og som skrev: «Fordi jeg lever etter bibelske prinsipper, ble jeg snart forfremmet. Trass i de økonomiske fordelene følte jeg at jeg jaget etter vind. Da jeg snakket med firmaets ledelse og fortalte at jeg hadde lyst til å begynne i heltidstjenesten, tilbød de meg straks en stor lønnsøkning, i håp om at jeg ville fortsette i firmaet. Men jeg hadde bestemt meg. Mange kunne ikke forstå hvorfor jeg gav avkall på en lukrativ karriere for å begynne i heltidstjenesten. Mitt svar er at jeg virkelig ønsker å leve opp til min innvielse til Gud. Fordi det nå er åndelig virksomhet som har den sentrale plassen i livet mitt, føler jeg en lykke og tilfredshet som ingen pengesum eller prestisje kunne ha gitt meg.»

19. Hvilket klokt valg blir de unge oppfordret til å treffe?

19 Verden over er det tusenvis av unge mennesker som har truffet lignende valg. Så når dere unge planlegger framtiden, ha da alltid Jehovas dag i tankene. (2. Pet. 3: 11, 12) Bli ikke misunnelige på dem som gjør mest mulig ut av det denne verden har å tilby. Hør i stedet på dem som virkelig er glad i dere. Å samle «skatter i himmelen» er den sikreste investering dere kan gjøre, og den eneste som bringer varige goder. (Matt. 6: 19, 20; les 1. Johannes 2: 15—17.) Ja, tenk på deres Store Skaper. Når dere gjør det, vil Jehova velsigne dere.

[Fotnote]

^ avsn. 11 Det blir gitt flere opplysninger om høyere utdannelse og arbeidsmuligheter i Vakttårnet for 1. oktober 2005, sidene 26—31.

Husker du?

• Hvordan viser vi at vi stoler på Gud?

• Hva er den aller beste undervisning og opplæring vi kan få?

• Hva kan vi lære av Baruk?

• Hvem er gode forbilder, og hvorfor?

[Studiespørsmål]

[Bilder på side 13]

Jehova gir oss den aller beste undervisning og opplæring

[Bilde på side 15]

Baruk lyttet til Jehova og overlevde Jerusalems ødeleggelse. Hva kan du lære av dette eksemplet?