Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Fordeler ved å være trofast og lojal

Fordeler ved å være trofast og lojal

Fordeler ved å være trofast og lojal

BARN i noen land morer seg med å feste borrer på ullgenseren til vennene sine for å erte dem. Borrene setter seg fast i ullen, og uansett hva barna gjør — enten de går, løper eller hopper — så sitter borrene fast. Den eneste måten å bli kvitt borrene på er å plukke dem av én for én. Mange barn synes at dette er gøy.

Det er naturligvis ikke alle som liker å få borrer på klærne, men alle blir forundret over hvor godt borrene setter seg fast. En person som er trofast og lojal, har en egenskap som ligner på borrenes. Han har knyttet en varig forbindelse til en annen person og fortsetter å stå ved dennes side. Han utfører lojalt de oppgavene og forpliktelsene som hører med til forholdet, også når omstendighetene gjør det vanskelig. Ordene «trofasthet» og «lojalitet» kan få oss til å tenke på slike gode egenskaper som pålitelighet, troskap og hengivenhet. Du setter sikkert pris på det når noen er trofaste og lojale mot deg, men er du fast bestemt på å være det samme mot andre? Hvem bør du i så tilfelle vise trofasthet og lojalitet?

Trofasthet i ekteskapet — et grunnleggende behov

I ekteskapet er det svært viktig å vise trofasthet, men dessverre er det mange ektefeller som ikke er trofaste mot hverandre. Ektefeller som trofast holder fast ved sitt ekteskapsløfte — det vil si, som holder sammen og hver for seg gjør det som er til den andres beste — har tatt et viktig skritt i retning av å oppnå trygghet og lykke. Hvorfor er det slik? Fordi menneskene ble skapt med behov for både å vise og å bli vist trofasthet og lojalitet. Da ekteskapet mellom Adam og Eva ble inngått i Edens hage, sa Gud: «En mann [skal] forlate sin far og sin mor, og han skal holde seg til sin hustru.» Det samme gjaldt hustruen; hun skulle holde seg til sin mann. Mann og kone skulle være trofaste mot hverandre og samarbeide. — 1. Mosebok 2: 24; Matteus 19: 3—9.

Dette hendte jo for mange tusen år siden. Betyr det at trofasthet i ekteskapet er blitt gammeldags? De fleste vil nok si nei til det. I en undersøkelse fant tyske forskere at 80 prosent anså trofasthet i ekteskapet for å være veldig viktig. I en annen undersøkelse skulle det kartlegges hvilke karaktertrekk som ble høyest verdsatt hos menn og kvinner. En gruppe menn og en gruppe kvinner ble bedt om å skrive ned hvilke fem egenskaper de satte høyest hos det annet kjønn. Den egenskapen både menn og kvinner satte høyest, var trofasthet.

Ja, trofasthet er med på å legge et solid grunnlag for et lykkelig ekteskap. Men som vi så i den forrige artikkelen, er trofasthet en egenskap som gjerne blir lovprist, men sjelden blir praktisert. For eksempel viser den høye skilsmisseprosenten i mange land at troløshet er svært utbredt. Hvordan kan ektefeller stå imot denne trenden og forbli trofaste mot hverandre?

Trofasthet og lojalitet skaper varige ekteskap

Trofasthet og lojalitet kommer blant annet til uttrykk når ektefeller ser etter anledninger til å bekrefte sin hengivenhet for hverandre. Det er for eksempel som oftest bedre å si «vårt» og «våre» i stedet for «mitt» og «mine» — «vårt hjem», «våre venner», «våre barn» og så videre. Når ektefeller legger planer og treffer avgjørelser — enten det gjelder bolig, arbeid, barneoppdragelse, underholdning, ferier eller religiøse aktiviteter — gjør de begge klokt i å ta hensyn til den andres følelser og meninger. — Ordspråkene 11: 14; 15: 22.

Trofasthet kommer også til uttrykk når både mann og kone får den annen part til å føle seg verdifull og ønsket. En som er gift, vil føle seg utrygg hvis ektefellen opptrer overdrevent vennskapelig overfor en av det annet kjønn. Bibelen formaner menn til å holde seg til sin «ungdoms hustru». En mann bør ikke tillate at han i sitt hjerte utvikler et ønske om å få beundrende blikk og spesiell oppmerksomhet fra andre kvinner enn sin egen kone. Og han bør absolutt ikke innlede et seksuelt forhold til en annen kvinne. Bibelen advarer: «Den som begår ekteskapsbrudd med en kvinne, mangler hjerte; den som gjør det, ødelegger sin egen sjel.» Den samme høye norm for trofasthet er forventet av en gift kvinne. — Ordspråkene 5: 18; 6: 32.

Lønner det seg å være trofast i ekteskapet? Ja, selvfølgelig. Det gjør ekteskapet mer stabilt og varig, og det er noe begge parter har personlig gagn av. Når for eksempel en mann alltid har sin kones ve og vel i tankene, gir det henne en trygghetsfølelse som får fram det beste i henne. Og en trofast kone får fram det beste i mannen. Hans beslutning om å være trofast, hjelper ham dessuten til å gå inn for å følge rettferdige prinsipper på alle områder i livet.

Hvis et ektepar gjennomgår en vanskelig periode, vil det at de er trofaste og lojale mot hverandre, hjelpe dem begge til å føle seg trygge. I ekteskap der trofasthet og lojalitet derimot er mangelvare, reagerer ofte ektefellene med å flytte fra hverandre eller søke skilsmisse når det oppstår problemer. I stedet for at problemene løses, fører et slikt skritt ofte til at det oppstår nye problemer. På 1980-tallet forlot en kjent moteskaper sin kone og sine barn. Fant han lykken som enslig? Tjue år senere innrømmet han at det å leve atskilt fra familien førte til at han ble «ensom og urolig og lå våken om nettene og ønsket å si god natt til barna» sine.

Lojalitet mellom foreldre og barn

Når foreldre er trofaste mot hverandre, er det stor sannsynlighet for at denne egenskapen skal smitte over på barna. Barn som vokser opp i en kjærlig og lojal familie, har senere i livet lettere for å vise ansvar overfor ektefellen sin og også overfor foreldrene, når de blir eldre og får behov for hjelp. — 1. Timoteus 5: 4, 8.

Men det er jo ikke alltid slik at det er foreldrene som får behov for hjelp eller pleie først. Noen foreldre opplever at barn har behov for omsorgsfull pleie i mange år. Herbert og Gertrud — som begge er Jehovas vitner — var i denne situasjonen i over 40 år. Sønnen deres, Dietmar, led av muskeldystrofi hele livet. De siste sju årene før han døde i november 2002, måtte han ha tilsyn og pleie 24 timer i døgnet. Foreldrene tok seg kjærlig av ham. De fikk installert medisinsk utstyr i hjemmet og fikk opplæring i hvordan de kunne pleie ham. For et fint eksempel på familiemedlemmer som viser hverandre lojalitet!

Lojalitet er viktig i vennskap

«Man kan være lykkelig selv om man ikke har en ektefelle, men det er vanskelig å være lykkelig hvis man ikke har en venn,» sier Birgit. Du er kanskje enig i det. Enten man er gift eller enslig, er den trofasthet og lojalitet en god venn viser, noe som gjør en varm om hjertet og beriker ens liv. Hvis du er gift, bør naturligvis ektefellen din være din beste venn.

En venn er mer enn en bekjent. Vi kan ha mange bekjente — naboer, kolleger og folk vi møter nå og da. Ekte vennskap krever tid, energi og følelsesmessig engasjement. Det er en ære å være noens venn. Vennskap gir en mye, men det følger også ansvar med det.

God kommunikasjon er helt nødvendig. Av og til snakker venner sammen fordi det oppstår spesielle behov. «Hvis venninnen min eller jeg har et problem, ringer vi til hverandre én eller to ganger i uken. Det er så godt å vite at hun er der og ønsker å lytte,» sier Birgit. Avstand trenger ikke være noe hinder for vennskap. Gerda og Helga bor flere hundre mil fra hverandre, men de har vært gode venninner i over 35 år. «Vi skriver regelmessig til hverandre,» sier Gerda, «og vi forteller om hva vi opplever av gleder og sorger, og om våre innerste tanker. Jeg blir veldig glad når jeg får brev fra Helga. Vi forstår hverandre så godt.»

Lojalitet er viktig i vennskap. En eneste illojal handling kan ødelegge selv et langt vennskap. Det er vanlig at venner snakker sammen om fortrolige ting. De føler seg fri til å fortelle hverandre om sine innerste tanker og følelser og er ikke redd for at det de sier i fortrolighet, skal komme ut. Bibelen sier: «En sann venn viser alltid kjærlighet og er en bror som er født med tanke på tider med trengsel.» — Ordspråkene 17: 17.

Ettersom vennene våre påvirker oss og kan få oss til å tenke, føle og handle på en bestemt måte, er det viktig at vi er venner med personer som har en livsførsel som er i harmoni med vår egen. Vær for eksempel nøye med at de du er venner med, har samme tro, samme syn på moral og samme norm for rett og galt som du selv. Slike venner vil hjelpe deg til å nå de målene du har satt deg. Og dessuten, hvorfor skulle du ønske å knytte nære bånd til noen som har andre verdier og moralnormer enn deg? Bibelen viser hvor viktig det er å velge riktige venner, idet den sier: «Den som vandrer med de vise, blir vis, men den som har samkvem med tåpene, går det ille.» — Ordspråkene 13: 20.

Trofasthet og lojalitet kan læres

Når et barn har lært å feste borrer på andres klær, har det antageligvis lyst til å gjøre det om og om igjen. Noe lignende kan sies om en som er trofast og lojal. Hvordan det? Jo, for jo oftere vi viser trofasthet og lojalitet, jo mer naturlig blir det for oss å gjøre det. Hvis man tidlig i livet lærer å være lojal mot sin egen familie, vil man senere synes det er lettere å dyrke vennskap som bygger på lojalitet og trofasthet. Slike sterke og varige vennskap kan forberede en på å vise trofasthet i ekteskapet. Det vil også hjelpe en til å være lojal i det viktigste av alle vennskap.

Jesus sa at det største budet er å elske Jehova Gud av hele sitt hjerte, av hele sin sjel, av hele sitt sinn og av hele sin styrke. (Markus 12: 30) Det vil si at vi skylder Gud fullstendig lojalitet. Å være lojal mot Jehova Gud gir stor lønn. Han vil aldri svikte eller skuffe oss, for han sier om seg selv: «Jeg er lojal.» (Jeremia 3: 12) Ja, lojalitet og trofasthet mot Gud bringer evigvarende lønn. — 1. Johannes 2: 17.

[Uthevet tekst på side 6]

Den trofasthet og lojalitet en god venn viser, gjør en varm om hjertet

[Bilde på side 5]

Lojale familiemedlemmer tar vare på hverandre