Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bibelen kan styrke ekteskapet

Bibelen kan styrke ekteskapet

 Bibelen kan styrke ekteskapet

EKTESKAP — hos noen framkaller dette ordet hyggelige tanker. Andre setter det i forbindelse med problemer og bekymringer. «Jeg føler det som om jeg er skilt,» klager en kvinne. «Jeg føler meg forsømt og ensom hele tiden.»

Hva er årsaken til at det blir så stor avstand mellom to mennesker som en gang lovte å elske og ære hverandre? Én faktor er at de ikke har lært hva et ekteskap innebærer. «Vi går inn i ekteskapet uten å ha fått noen som helst opplæring,» skriver en medisinsk journalist.

At det er få i dag som har fått slik opplæring, framgår av en undersøkelse om ekteskapsmønsteret i USA som er foretatt i regi av Rutgers universitet i New Jersey. «Mange av dem som deltok i denne undersøkelsen, har vokst opp med foreldre som enten var ulykkelig gift eller skilt,» skriver lederne av dette prosjektet. «De vet nøyaktig hva et dårlig ekteskap er, men de er usikre på hvordan et godt ekteskap bør være. Noen av dem kan bare beskrive et godt ekteskap som ’det stikk motsatte av mine foreldres’.»

Er de kristne immune mot ekteskapsproblemer? Nei. I det første århundre var det faktisk noen kristne som trengte direkte veiledning for å ’slutte å søke å bli fri’ fra sin ektefelle. (1. Korinter 7: 27) Det er klart at det i ethvert ekteskap mellom to ufullkomne mennesker vil oppstå problemer fra tid til annen, men det er hjelp å få. Gifte menn og kvinner kan styrke forholdet seg imellom ved å anvende bibelske prinsipper.

Det er sant at Bibelen ikke er noen håndbok i ekteskapsrådgivning. Men den er inspirert av Gud, som innstiftet ekteskapet, og derfor kan vi vente at dens prinsipper vil være til hjelp for oss. Jehova Gud sa gjennom profeten Jesaja: «Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg å gjøre det som er til gagn for deg, den som lar deg gå på den veien som du bør vandre. Om du bare ville gi akt på mine bud! Da skulle din fred bli som en elv, og din rettferdighet som havets bølger.» — Jesaja 48: 17, 18.

Har den kjærligheten som en gang var mellom deg og din ektefelle, begynt å kjølne? Føler du deg fanget i et kjærlighetsløst ekteskap? En kvinne som har vært gift i 26 år, sa: «Den smerte en føler i et slikt forhold, kan vanskelig beskrives. Den er konstant og trenger igjennom alt.» Synes du at ditt ekteskap er utilfredsstillende? Hvorfor ikke bestemme deg for å gjøre noe med det i stedet for bare å avfinne deg med situasjonen? Den neste artikkelen viser hvordan bibelske prinsipper kan styrke ditt ekteskap.