Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

En by på et fjell

En by på et fjell

 En by på et fjell

«DERE er verdens lys. En by kan ikke skjules når den ligger på et fjell,» sa Jesus til sine disipler i den berømte Bergprekenen. — Matteus 5: 14.

Mange judeiske og galileiske byer lå på et fjell, ikke i en av dalene nedenfor. Den viktigste grunnen til å velge å anlegge en by på en høyde var sikkerheten. Det var ikke bare invaderende hærstyrker som var en risiko, men også røverflokker, som ofte herjet bosetningene i Israel. (2. Kongebok 5: 2; 24: 2) Modige innbyggere kunne mye lettere forsvare en tett husklynge som lå på et fjell, enn en by i lavlandet, som krevde en større mur til beskyttelse.

Siden veggene på jødenes hus ofte ble hvitkalket, var en hel klynge av slike kalkede hus på en bakketopp lett synlig på kilometers avstand. (Apostlenes gjerninger 23: 3) I det skarpe sollyset i Palestina skinte disse byene på toppene som blinkende lys, akkurat som byer i middelhavsområdet fortsatt gjør i vår tid.

Jesus brukte dette slående trekket ved det galileiske og judeiske landskapet for å lære sine etterfølgere hvilken rolle en sann kristen har. Han sa til dem: «På samme måte skal dere la deres lys skinne for menneskene, så de kan se deres gode gjerninger og gi ære til deres Far, som er i himlene.» (Matteus 5: 16) Selv om de kristne ikke gjør gode gjerninger for å bli æret av mennesker, blir deres gode oppførsel lagt merke til. — Matteus 6: 1.

Jehovas vitners gode oppførsel blir spesielt lagt merke til på deres områdestevner. En avis i Spania viste til et stevne som nylig var blitt holdt, da den skrev: «Mens interessen for religiøse spørsmål er avtagende i andre trosretninger, er dette ikke tilfellet hos Jehovas vitner. Siden de ikke vil at Bibelen skal miste sin verdi, praktiserer de det den lærer.»

Thomas, en vaktmester ved et stadion som Jehovas vitner jevnlig har brukt nordvest i Spania, satte pris på å være blant mennesker som lever etter Guds Ord. Han skulle gå av med pensjon, men utsatte det i flere uker for å kunne være til stede da Jehovas vitner skulle ha sitt områdestevne. Da mange av stevnedeltakerne, også flere unge, kom bort til ham etter stevnet for å takke ham for hans samarbeid gjennom flere år og for å ønske ham alt godt som pensjonist, tok han til tårene. «Å bli kjent med dere har vært noe av det beste jeg har opplevd i mitt liv,» sa han.

En by på et fjell fanger ens oppmerksomhet fordi den avtegner seg mot horisonten, og fordi de hvite husene i den reflekterer sollyset. På lignende måte skiller de kristne seg ut, og det er fordi de anstrenger seg for å følge Bibelens høye normer for ærlighet, moral og medfølelse.

I tillegg til dette reflekterer naturligvis de kristne sannhetens lys i sitt forkynnelsesarbeid. Apostelen Paulus sa om de kristne i det første århundre: «Da vi har denne tjeneste etter den barmhjertighet som er blitt vist oss, gir vi ikke opp . . . men ved å gjøre sannheten kjent anbefaler vi oss overfor ethvert menneskes samvittighet for Guds øyne.»  (2. Korinter 4: 1, 2) Selv om de møtte motstand overalt hvor de forkynte, velsignet Jehova deres tjeneste, slik at Paulus omkring år 60 kunne skrive at det gode budskap ble forkynt ’blant hele skapningen under himmelen’. — Kolosserne 1: 23.

Jehovas vitner i dag tar også sitt ansvar når det gjelder å ’la lyset skinne for menneskene’, alvorlig, slik Jesus befalte. I 235 land og øysamfunn utbrer Jehovas vitner Rikets gode budskap ved det trykte og det talte ord. For at lyset fra Bibelens sannhet skal nå så mange som mulig, utgir de bibelske publikasjoner på hele 370 språk. — Matteus 24: 14; Åpenbaringen 14: 6, 7.

På mange steder har vitnene tatt imot den utfordring det er å lære seg språkene til folk som har emigrert fra land hvor forkynnelsesarbeidet er eller har vært underlagt restriksjoner. Det har for eksempel vært stor tilstrømning av folk fra Kina og Russland til flere av de større byene i Nord-Amerika. Noen av de amerikanske vitnene har anstrengt seg for å lære kinesisk, russisk eller andre språk for å kunne forkynne det gode budskap for de nye i distriktet. Det blir nå holdt intensivkurs i en rekke språk, slik at det gode budskap kan bli forkynt for enda flere mens markene fortsatt «er hvite til innhøstning». — Johannes 4: 35.

Profeten Jesaja forutsa: «Det skal skje i dagenes siste del at fjellet der Jehovas hus står, skal bli grunnfestet over toppen av fjellene, og det skal i sannhet bli løftet opp over høydene; og til det skal alle nasjonene strømme.» Både ved sin oppførsel og ved sin tjeneste hjelper Jehovas vitner folk overalt til å komme til «fjellet der Jehovas hus står», for at flere skal lære om Guds veier og lære å vandre på hans stier. (Jesaja 2: 2, 3) Det gledelige resultatet av dette blir, som Jesus påpekte, at de sammen ’gir ære til sin himmelske Far’, Jehova Gud. — Matteus 5: 16; 1. Peter 2: 12.