Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Du som er ung, er du klar for å bli døpt?

Du som er ung, er du klar for å bli døpt?

«Hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og beregner omkostningene, for å se om han har nok til å fullføre det?» – LUK 14:28.

SANGER: 120, 64

Denne og den neste artikkelen er skrevet spesielt til unge som tenker på om de skal bli døpt

1, 2. (a) Hva gir Guds folk glede i dag? (b) Hvordan kan foreldre og eldste hjelpe unge til å forstå hva det innebærer å bli døpt?

«JEG har kjent deg siden du ble født», sa en eldste til tolv år gamle Christopher, «og jeg er glad for å høre at du har lyst til å bli døpt. Men jeg vil gjerne spørre deg: Hvorfor har du bestemt deg for det?» Det var et naturlig spørsmål. Vi er selvfølgelig alle glad for at det hvert år er tusenvis av unge over hele jorden som blir døpt. (Fork 12:1) Men samtidig ønsker kristne foreldre og eldste i menigheten å forsikre seg om at unge som tar et slikt valg, ikke bare gjør det frivillig, men også har tenkt grundig over hva det innebærer.

2 Guds Ord viser at innvielse og dåp er starten på et  nytt liv. I dette nye livet som kristen vil man få mange velsignelser fra Jehova, men også møte motstand fra Satan. (Ordsp 10:22; 1. Pet 5:8) Derfor bruker kristne foreldre tid på å lære barna sine hva det innebærer å være en disippel av Jesus. Og hvis en ungdom ikke har foreldre som er i sannheten, vil de eldste i menigheten på en kjærlig måte hjelpe ham eller henne til å forstå hva det innebærer å være en disippel. (Les Lukas 14:27–30.) Akkurat som man må planlegge godt for å kunne fullføre et byggeprosjekt på en vellykket måte, må man gjøre gode forberedelser for å kunne tjene Jehova trofast helt «til enden». (Matt 24:13) Hva kan så du som er ung, gjøre for å finne ut om du er klar for å bli døpt og tjene Jehova resten av livet?

3. (a) Hvordan viser det Jesus og Peter sa, at det er viktig å bli døpt? (Matt 28:19, 20; 1. Pet 3:21) (b) Hvilke spørsmål skal vi se på, og hvorfor?

3 Er du en ung person som tenker på å bli døpt? I så fall fortjener du ros! Det er et stort privilegium å bli døpt som et av Jehovas vitner. Det å bli døpt er dessuten et krav til de kristne, og det er et skritt det er nødvendig å ta for å overleve den store trengsel. (Matt 28:19, 20; 1. Pet 3:21) Fordi du er fast bestemt på å holde det løftet du kommer til å gi Jehova, ønsker du å være godt forberedt når du tar dette viktige skrittet. Tenk derfor over tre spørsmål som kan hjelpe deg til å se om du er klar for å bli døpt: (1) Er jeg moden nok til å ta denne avgjørelsen? (2) Er dette noe jeg selv ønsker? (3) Forstår jeg hva det vil si å være innviet til Jehova? Vi skal nå se nærmere på disse spørsmålene.

NÅR ER DU MODEN NOK?

4, 5. (a) Hvorfor må man ikke være voksen for å kunne bli døpt? (b) Hva vil det si å være moden?

4 Bibelen sier ikke noe om at man må være voksen eller i det minste må ha  nådd en alder der man får visse juridiske rettigheter, for å kunne bli døpt. I Ordspråkene 20:11 står det: «Selv en ung gutt viser i handling om det han gjør, er rent og rett.» (NO 2011) En som er ung, kan forstå hva som er rett, og hva det vil si å være innviet til sin Skaper. Å bli døpt er derfor et viktig og passende skritt for en ung person som har vist at han eller hun er moden, og som har innviet seg til Jehova. – Ordsp 20:7.

5 Hva vil det si å være moden? Modenhet handler om mer enn fysisk utvikling. Bibelen sier at modne mennesker «har fått sine oppfatningsevner oppøvd til å skjelne mellom rett og urett». (Hebr 5:14) Modne mennesker vet hva som er rett i Jehovas øyne, og er i sitt hjerte fast bestemt på å gjøre det. De blir derfor ikke så lett påvirket til å gjøre noe som er galt. Og de trenger ikke alltid å bli pushet for å gjøre det som er rett. Det er rimelig å forvente at en ung person som blir døpt, følger Guds normer også når foreldrene eller andre voksne ikke ser ham. – Jevnfør Filipperne 2:12.

6, 7. (a) Beskriv de utfordringene Daniel møtte i Babylon. (b) Hvordan viste Daniel at han var moden?

6 Kan en som er ung, virkelig vise slik modenhet? Tenk på Daniel. Han kan ha vært i begynnelsen av tenårene da han ble tatt fra foreldrene og ført til Babylon. Plutselig måtte Daniel leve blant mennesker som hadde en helt annen oppfatning av hva som var rett og galt. I tillegg møtte han en annen utfordring: I Babylon ble han behandlet som en spesiell person. Han var en av de ungdommene som var nøye utvalgt til å tjene kongen! (Dan 1:3–5, 13) Det så ut til at Daniel hadde fått muligheter som han aldri ville fått i Israel.

7 Hvordan reagerte den unge Daniel på alt dette? Ble han blendet av luksusen i Babylon? Lot han sine nye omgivelser forandre identiteten hans eller ødelegge troen hans? Nei! Bibelen sier at Daniel, mens han var i Babylon, «bestemte seg i sitt hjerte for at han ikke skulle besmitte seg», eller gjøre seg uren, med noe som hadde forbindelse med falsk tilbedelse. (Dan 1:8) Daniel viste virkelig at han var moden!

En moden ungdom oppfører seg ikke som Guds venn i Rikets sal og som verdens venn på skolen (Se avsnitt 8)

8. Hva kan du lære av Daniels eksempel?

8 Hva kan du lære av Daniels eksempel? Én ting du kan lære, er at en ungdom som er moden, tør å stå for det han tror på. Han er ikke som en kameleon, som skifter farge etter omgivelsene. Han oppfører seg ikke som Guds venn i Rikets sal og som verdens venn på skolen. Istedenfor å vingle hit og dit står han støtt også når han møter trosprøver. – Les Efeserne 4:14, 15.

9, 10. (a) Hvorfor kan det være nyttig for en som er ung, å tenke over hvordan han eller hun i den siste tiden har taklet trosprøver? (b) Hva viser en når en blir døpt?

9 Det er selvfølgelig ingen som er perfekte. Både unge og voksne gjør feil. (Fork 7:20) Men hvis du tenker på å bli døpt, bør du analysere deg selv for å finne ut hvor bestemt du er på å følge Jehovas normer. Spør deg selv: Hvor godt har jeg klart å følge Guds normer i det siste? Tenk over hvordan du har reagert når du har møtt trosprøver. Har du vist at du klarer å se  forskjell på rett og galt? Hva om Satans verden behandler deg som en spesiell person, slik Daniel opplevde? Er du i stand til «å forstå hva Jehovas vilje er», og gjør du det han vil, også når du føler deg fristet til å gjøre noe annet? – Ef 5:17.

10 Hvorfor ber vi deg tenke over disse direkte spørsmålene? De kan hjelpe deg til å se dåpen i det rette perspektiv. Ved å bli døpt viser du andre at du har gitt Jehova et høytidelig løfte – et løfte om å elske ham og tjene ham av hele ditt hjerte i all evighet. (Mark 12:30) Alle som blir døpt, må være bestemt på å holde sitt løfte. – Les Forkynneren 5:4, 5.

ER DETTE NOE DU SELV ØNSKER?

11, 12. (a) Hva må en som tenker på å bli døpt, være sikker på? (b) Hva vil hjelpe deg til å fortsette å se på dåpen på samme måte som Jehova?

11 Bibelen sier at Jehovas folk, også de unge, vil «møte villig fram» for å tjene Jehova. (Sal 110:3) Så en som tenker på å bli døpt, må være sikker på at dette er noe han eller hun selv ønsker. Dette krever selvransakelse, særlig hvis en har vokst opp i sannheten.

12 Hvis du har vokst opp i sannheten, har du sannsynligvis sett mange bli døpt – også noen som er på samme alder som deg, og kanskje søsken. Men du må passe på at du ikke begynner å føle at du må bli døpt bare fordi du har blitt så og så gammel, eller fordi alle andre blir det. Hva kan du gjøre for å fortsette å se på dåpen på samme måte som Jehova? Ta deg ofte tid til å stoppe opp og tenke over hvorfor dåpen er viktig. Du vil finne mange gode grunner i denne artikkelen og i den neste.

13. Hvordan kan du vite om avgjørelsen din om å bli døpt kommer fra hjertet?

13 Én ting som kan hjelpe deg til å finne ut om avgjørelsen din om å bli døpt kommer fra hjertet, er bønnene dine. Hvor ofte du ber, og hvor konkret du er når du ber, sier noe om hvor nært forhold du har til Jehova, og hvor inderlig du ønsker å tjene ham. (Sal 25:4) En viktig måte som Jehova besvarer bønnene våre på, er å gjøre oss oppmerksomme på hva Bibelen sier. Så noe annet som kan gi deg en indikasjon på om du virkelig ønsker å nærme deg Jehova og tjene ham helhjertet, er studievanene dine. (Jos 1:8) Spør derfor deg selv: «Hvor konkrete er bønnene mine? Studerer jeg Bibelen for meg selv regelmessig? Er jeg villig med på familiestudiekvelden?» Svarene på disse spørsmålene vil hjelpe deg til å finne ut om det å bli døpt er noe du selv ønsker.

HVA VIL DET SI Å INNVIE SEG TIL JEHOVA?

14. Beskriv forskjellen mellom innvielse og dåp.

14 Noen forstår kanskje ikke helt hva som er forskjellen mellom innvielse og dåp. Noen unge sier for eksempel at de har innviet seg til Jehova, men ikke er klare for å bli døpt. Men er det logisk? Å innvie seg vil si at man lover Jehova å tjene ham i all evighet. Ved å bli døpt viser man andre at man har innviet seg. Dåpen er altså en offentlig handling der man gjør kjent at man allerede har innviet seg til Jehova i bønn. Før  du blir døpt, må du være sikker på at du forstår hva det vil si å innvie seg.

15. Hva innebærer det å innvie seg?

15 Når du innvier deg til Jehova, sier du fra deg eiendomsretten over deg selv. Du lover Jehova at du vil la det å gjøre hans vilje komme foran alt annet i livet ditt. (Les Matteus 16:24.) Vi må ta alle løfter vi gir, alvorlig, men spesielt et løfte vi gir til Jehova Gud! (Matt 5:33) Så hvordan kan du vise at du ikke lenger tilhører deg selv, men at du nå tilhører Jehova? – Rom 14:8.

16, 17. (a) Illustrer hva det vil si at man overdrar eiendomsretten over seg selv til Jehova. (b) Hva sier man i virkeligheten til Jehova når man innvier seg til ham?

16 For å illustrere: Tenk deg at en venn av deg gir deg en bil i gave. Han gir deg vognkortet og sier: «Bilen er din.» Men så sier han: «Jeg beholder nøklene. Og det er jeg som kommer til å kjøre bilen, ikke du.» Hva synes du om denne «gaven»? Hva synes du om ham som har gitt deg den?

17 Når en person innvier seg til Jehova, sier han til Ham: «Jeg gir deg livet mitt. Jeg tilhører deg.» Jehova har rett til å forvente at han holder sitt løfte. Men hva om denne personen begynte å leve et dobbeltliv, for eksempel ved at han i hemmelighet datet en som ikke tilbad Jehova? Eller hva om han fikk seg en jobb som gikk ut over felttjenesten, eller som gjorde at han ofte gikk glipp av møtene? Ville ikke det være som å beholde nøklene til bilen? En som innvier seg til Jehova, sier i virkeligheten til ham: «Livet mitt tilhører deg mer enn meg. Hvis det noen gang skulle oppstå konflikt mellom det du vil, og det jeg vil, så er det det du vil, som vinner – hver gang.» Det var slik Jesus tenkte da han var på jorden. Han sa: «Jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å gjøre min vilje, men hans vilje som har sendt meg.» – Joh 6:38.

18, 19. (a) Hvordan viser det Rose og Christopher sa, at det å bli døpt er et privilegium som fører til mange velsignelser? (b) Hvordan ser du på det å bli døpt?

18 Det er tydelig at det å bli døpt er et alvorlig skritt som verken du eller noen andre må ta lett på. Samtidig er det et stort privilegium å være innviet og døpt. Unge som elsker Jehova, og som forstår hva det vil si å innvie seg, nøler ikke med å bli døpt, og de kommer ikke til å angre på den avgjørelsen de har tatt. «Jeg elsker Jehova, og ingenting kunne ha gjort meg lykkeligere enn å tjene ham», sier en døpt tenåring som heter Rose. Hun sier om det at hun bestemte seg for å bli døpt: «Jeg har aldri vært sikrere på en avgjørelse i hele mitt liv.»

19 Og hva med Christopher, som ble nevnt i begynnelsen av denne artikkelen? Hva tenker han om at han valgte å bli døpt da han var 12 år? Christopher er veldig glad for at han tok den avgjørelsen. Han begynte som alminnelig pioner da han var 17, og ble utnevnt til menighetstjener da han var 18. I dag tjener han på Betel. Han sier: «Dåpen var en riktig avgjørelse. Livet mitt er fylt med givende arbeid for Jehova og hans organisasjon.» Hvis du tenker på å bli døpt, hvordan kan du da forberede deg til det? Den neste artikkelen besvarer det spørsmålet.