Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Sett pris på Jehova som vår Pottemaker

Sett pris på Jehova som vår Pottemaker

«Jehova, ... du er Pottemakeren som har formet oss; og vi er alle et verk av din hånd.» – JES 64:8.

SANGER: 89, 26

1. Hvorfor kan vi si at Jehova er den største Pottemaker?

PÅ EN auksjon i London ble det i november 2010 lagt inn et bud på over 400 millioner kroner på en kinesisk keramisk vase fra 1700-tallet. Det er imponerende at en pottemaker kan forvandle noe så alminnelig og billig som leire til et vakkert og kostbart mesterverk. Men ingen pottemaker kan på langt nær måle seg med Jehova. Mot slutten av den sjette skapelsesdagen formet Gud en fullkommen mann «av støv [«leire», fotn.] fra jorden» og gav ham evnen til å etterligne sin Skapers egenskaper. (1. Mos 2:7) Denne fullkomne mannen som ble skapt av jord, Adam, ble med rette kalt «Guds sønn». – Luk 3:38.

2, 3. Hvordan kan vi etterligne holdningen til angrende israelitter?

2 Da Adam gjorde opprør mot Gud, mistet han sitt sønneforhold til sin Skaper. Men opp gjennom historien har mange av Adams etterkommere, en stor «sky av vitner», valgt å forsvare Guds overherredømme. (Hebr 12:1) Ved at de ydmykt har valgt å være lydige mot sin Skaper, har de vist at de ønsker å ha ham, ikke Satan, som sin Far og Pottemaker. (Joh 8:44) Deres lojalitet mot Gud får oss til å tenke på noe Jesaja sa på vegne av angrende israelitter: «Jehova, du er vår Far. Vi er leiren, og du er  Pottemakeren som har formet oss; og vi er alle et verk av din hånd.» – Jes 64:8.

3 Alle som tilber Jehova i ånd og sannhet i dag, anstrenger seg for å ha samme ydmyke og føyelige innstilling. De ser det som en ære å tiltale Jehova som Far, og ønsker at han som Pottemaker skal forme dem. Ser du deg selv som myk leire i Guds hender, villig til å bli formet til et kar som er dyrebart i hans øyne? Ser du på lignende måte hver enkelt av dine åndelige brødre og søstre som en som Gud fortsatt holder på med å forme? Som en hjelp til å ha den rette holdningen skal vi nå se på tre sider ved Jehovas arbeid som vår Pottemaker: Hvordan han velger dem han former, hvorfor han former dem, og hvordan han gjør det.

JEHOVA VELGER HVEM HAN SKAL FORME

4. Hvordan velger Jehova hvem han skal dra til seg? Nevn noen eksempler.

4 Når Jehova betrakter mennesker, er det ikke utseendet deres han merker seg. Han gransker i stedet hjertet deres, hvordan de er innerst inne. (Les 1. Samuelsbok 16:7b.) Det viste han for eksempel da han opprettet den kristne menighet. Han drog til seg og sin Sønn mange som fra et menneskelig synspunkt kunne se ut til å være ubrukelige. (Joh 6:44) Én slik person var en fariseer som het Saulus – «en spotter og en forfølger og et frekt menneske». (1. Tim 1:13) Men «den som gransker hjerter», så ikke på Saulus som ubrukelig leire. (Ordsp 17:3) Gud så at han kunne bli formet til et dyrebart kar – ja til et «utvalgt kar» som skulle gå «til nasjonene så vel som til konger og Israels sønner» for å forkynne. (Apg 9:15) Andre som Gud så på som kar «til en ærefull bruk», hadde tidligere vært drankere, umoralske personer eller tyver. (Rom 9:21; 1. Kor 6:9–11) Etter hvert som de fikk nøyaktig kunnskap fra Guds Ord, styrket de sin tro på Jehova og lot ham få forme dem.

5, 6. Hvordan bør vår tillit til Jehova som vår Pottemaker virke inn på den holdningen vi har til (a) dem vi treffer på feltet? (b) våre brødre og søstre?

5 Hvordan kan det at vi vet disse tingene, være til hjelp for oss? Vår tro på Jehovas evne til å lese hjerter og til å dra dem han velger, til seg, bør få oss til å la være å dømme andre, både på feltet og i menigheten. Vi bør for eksempel ikke tenke at en person aldri kommer til å bli en tjener for Jehova. Tenk på Michael, som forteller: «Når Jehovas vitner kom på døren, snudde jeg bare ryggen til dem og ignorerte dem som om de ikke eksisterte. Jeg var skikkelig uhøflig! Senere, i en annen setting, møtte jeg en familie som jeg ble full av beundring for fordi de hadde så god oppførsel. Så en dag fikk jeg meg et sjokk – de var Jehovas vitner! Oppførselen deres fikk meg til å tenke over hvilket grunnlag jeg hadde for å ha fordommer. Det gikk snart opp for meg at den holdningen jeg hadde, skyldtes uvitenhet og rykter, ikke fakta.» For å finne ut hva som var fakta, tok Michael imot tilbudet om et bibelstudium. Senere kom han i sannheten, og han begynte i heltidstjenesten.

6 Det at vi anerkjenner Jehova som vår Pottemaker, kan også virke inn på den holdningen vi har til våre brødre og søstre. Ser du dem slik Gud gjør – ikke som et ferdig produkt, men som et kar han holder på med å forme? Han kan se hvordan de er innerst inne, og også hva slags personer de kan bli i hans dyktige hender. Han har et positivt syn på mennesker og fokuserer ikke på midlertidige ufullkommenheter. (Sal 130:3) Vi kan etterligne ham ved å ha en positiv innstilling til hans tjenere. Vi kan til og med samarbeide med vår Pottemaker ved å støtte våre brødre og søstre  når de anstrenger seg for å gjøre åndelige framskritt. (1. Tess 5:14, 15) Som «gaver i form av mennesker» bør de eldste gå foran med et godt eksempel når det gjelder dette. – Ef 4:8, 11–13.

HVORFOR FORMER JEHOVA OSS?

7. Hvorfor er du glad for at Jehova tilretteviser deg?

7 Du har kanskje hørt noen si noe slikt som: «Jeg satte aldri ordentlig pris på den oppdragelsen foreldrene mine gav meg, før jeg selv fikk barn.» Når vi får mer livserfaring, får vi kanskje et nytt syn på tilrettevisning og begynner å se på det slik Jehova gjør, som et uttrykk for kjærlighet. (Les Hebreerne 12:5, 6, 11.) Ja, Jehova elsker oss som sine barn, og det er derfor han tålmodig tilretteviser oss, eller former oss. Han vil at vi skal være vise og lykkelige og gjengjelde hans kjærlighet. (Ordsp 23:15) Han liker ikke å se at vi har det vondt, og han vil ikke at vi skal dø som «vredens barn», som er de framtidsutsiktene vi har arvet fra Adam. – Ef 2:2, 3.

8, 9. Hvordan underviser Jehova oss i dag, og hvordan vil denne undervisningen fortsette i framtiden?

8 Som «vredens barn» hadde vi tidligere mange egenskaper som Gud ikke liker, kanskje til og med noen som vi forbinder med farlige villdyr! Men fordi Jehova har formet oss, har vi forandret oss og blitt mer lik lam. (Jes 11:6–8; Kol 3:9, 10) Det miljøet som Jehova former oss i, kan derfor ses på som et åndelig paradis som nå tar form. I dette miljøet føler vi oss trygge, selv om verden rundt oss er ond. De av oss som har vokst opp i en ikke-fungerende familie uten kjærlighet, kan i vårt åndelige paradis endelig oppleve ekte kjærlighet. (Joh 13:35) Og vi har lært å vise andre kjærlighet. Framfor alt har vi blitt kjent med Jehova og opplever nå hans farskjærlighet. – Jak 4:8.

9 I den nye verden vil vi erfare det åndelige paradisets velsignelser fullt ut. Vi vil også glede oss over å leve i et fysisk paradis under Guds rikes styre. I denne tiden med global gjenopprettelse vil Jehova fortsette å forme menneskene ved å undervise dem i en grad som vi vanskelig kan forestille oss nå. (Jes 11:9) Han vil også gi oss en fullkommen kropp og et fullkomment sinn. Det vil gjøre det lettere for oss å forstå det han lærer oss, og å gjøre hans vilje helt og fullt. Så la oss være bestemt på å fortsette å være lydige mot Jehova og vise ham at vi ser på det at han former oss, som et uttrykk for at han elsker oss. – Ordsp 3:11, 12.

HVORDAN JEHOVA FORMER OSS

10. Hvordan etterlignet Jesus den store Pottemakers tålmodighet og dyktighet?

10 I likhet med en dyktig pottemaker vet Jehova hva slags «leire» han har framfor seg, og hvilken kvalitet den har, og han tar hensyn til det når han former den. (Les Salme 103:10–14.) Han behandler oss individuelt og tar i betraktning våre bestemte svakheter og begrensninger og i hvilken grad vi personlig har gjort åndelige framskritt. Vi kan lære om den holdningen han har til ufullkomne tjenere, ved å se på hvordan hans Sønn reagerte på apostlenes feil, spesielt den tendensen de hadde til å krangle om hvem av dem som var størst. Hvis du hadde vært vitne til apostlenes heftige diskusjoner, ville du da ha sett på disse mennene som myk, formbar leire? Jesus hadde ikke et negativt syn på dem. Han visste at hans trofaste apostler kunne formes av vennlig, tålmodig veiledning og av å se hvordan han viste ydmykhet. (Mark 9:33–37; 10:37, 41–45; Luk 22:24–27) Etter at Jesus hadde blitt oppreist og apostlene hadde fått hellig ånd, fokuserte de ikke lenger på å være størst,  men på å utføre det arbeidet Jesus hadde gitt dem. – Apg 5:42.

11. På hvilke måter viste David seg å være som myk leire, og hvordan kan vi etterligne ham?

11 I dag former Jehova sine tjenere først og fremst ved hjelp av sitt Ord, sin hellige ånd og den kristne menighet. Guds Ord kan forme oss når vi leser i det på en målrettet måte, mediterer over det vi leser, og ber Jehova om hjelp til å leve etter det. David skrev: «Når jeg kommer deg i hu på mitt leie, mediterer jeg over deg gjennom nattevaktene.» (Sal 63:6) Han skrev også: «Jeg skal velsigne Jehova, som har gitt meg råd. Sannelig, om nettene har mine nyrer tilrettevist meg.» (Sal 16:7) Ja, David lot veiledningen fra Jehova trenge dypt inn og forme hans innerste tanker og følelser, til og med når han fikk streng veiledning. (2. Sam 12:1–13) For et fint eksempel David var når det gjelder å være ydmyk og føyelig! Mediterer du også over Guds Ord, og lar du det trenge dypt inn? Bør du gjøre det enda mer? – Sal 1:2, 3.

12, 13. Hvordan former Jehova oss ved hjelp av den hellige ånd og den kristne menighet?

12 Den hellige ånd kan forme oss på forskjellige måter. Den kan for eksempel hjelpe oss til å utvikle en kristuslignende personlighet, som kjennetegnes av Guds ånds frukt. (Gal 5:22, 23) Et av trekkene ved denne frukten er kjærlighet. Vi elsker Gud og ønsker å være lydige mot ham og bli formet av ham, og vi forstår at det er til vårt beste å holde hans bud. Den hellige ånd kan også gi oss styrke til å stå imot den dårlige påvirkningen fra verden og dens ånd. (Ef 2:2) Da apostelen Paulus var ung, var han veldig påvirket av den stolte holdningen til de jødiske religiøse lederne. Senere skrev han om den hjelpen han fikk til å forandre seg: «Alt har jeg styrke til på grunn av ham som gir meg kraft.» (Fil 4:13) Vi trenger i likhet med Paulus å be om hellig ånd. Jehova vil ikke ignorere de oppriktige bønnene som kommer fra dem som er ydmyke. – Sal 10:17.

Jehova bruker de eldste til å forme oss, men vi må gjøre vårt (Se avsnittene 12 og 13)

13 Jehova bruker menigheten og de  eldste til å forme oss på et personlig plan. Hvis de eldste for eksempel forstår at vi har et åndelig problem, vil de prøve å hjelpe oss – men ikke på grunnlag av menneskelig visdom. (Gal 6:1) De ber i stedet ydmykt Gud om innsikt og visdom. Så handler de i samsvar med det de ber om, ved å gjøre undersøkelser i Guds Ord og i publikasjonene våre med vår situasjon i tankene. Dette gjør at de kan gi oss hjelp som er skreddersydd behovene våre. Hvis de kommer til deg for å gi deg vennlig og kjærlig hjelp, for eksempel når det gjelder klesstilen din, vil du da se på den veiledningen du får fra dem, som et uttrykk for Guds kjærlighet til deg? Ved at du tar veiledningen til deg, viser du at du er som myk leire i Jehovas hender, klar til å bli formet på en måte som er til gagn for deg.

14. Hvordan viser Jehova, som har myndighet over leiren, at han respekterer vår frie vilje?

14 Det at vi forstår hvordan Jehova former oss, kan hjelpe oss til å ha et godt forhold til våre brødre og søstre. Det kan også hjelpe oss til å ha en positiv innstilling til dem vi treffer på feltet, og dem vi studerer med. Når en pottemaker i bibelsk tid skulle lage noe, gravde han ikke opp noe leire og bare satte i gang med å forme den. Først klargjorde han leiren, blant annet ved å fjerne steiner og andre uønskede partikler. I åndelig forstand hjelper Gud villige personer til å bli klargjort, slik at han kan forme dem. Han tvinger dem ikke til å gjøre forandringer, men han gjør dem kjent med sine rene, rettferdige normer, slik at de frivillig kan gjøre forandringer i livet.

15, 16. Hvordan viser personer vi studerer Bibelen med, at de vil at Jehova skal forme dem? Nevn et eksempel.

15 Tenk for eksempel på Tessie, en søster i Australia. «Tessie lærte Bibelens sannhet forholdsvis lett», sa den søsteren som studerte med henne. «Men hun gjorde ikke særlig store framskritt i sannheten – hun kom ikke engang på møtene! Etter at jeg hadde bedt mye til Jehova om saken, bestemte jeg meg for å slutte å studere med henne. Så skjedde det noe helt spesielt. På det jeg trodde skulle bli det siste studiet vårt, åpnet Tessie seg og fortalte at hun følte seg som en hykler, for hun likte å spille om penger. Men nå hadde hun bestemt seg for å slutte med det.»

16 Tessie begynte snart å komme på møtene og å vise at hun hadde fått en kristen personlighet – selv om noen av de tidligere vennene hennes gjorde narr av henne. Hun som studerte med henne, fortalte videre: «Etter hvert ble Tessie døpt, og senere begynte hun som pioner, enda hun hadde små barn.» Ja, når de som studerer Bibelen, begynner å ordne opp i livet sitt for å gjøre Guds vilje, vil han nærme seg dem og forme dem til virkelig dyrebare kar.

17. (a) Hvorfor er du glad for at Jehova er din Pottemaker? (b) Hvilke sider ved det å bli formet blir tatt opp i den neste artikkelen?

17 Den dag i dag blir noe keramikk laget for hånd. Pottemakeren jobber omhyggelig med leiren, og på lignende måte arbeider Jehova, vår Pottemaker, tålmodig med oss som leire i sine hender. Han former oss med sin veiledning, og han følger nøye med på hvordan vi reagerer. (Les Salme 32:8.) Kan du merke hvor interessert Jehova er i deg? Ser du hvordan du blir formet av hans kjærlige hender? Hvilke flere egenskaper vil i så fall hjelpe deg til å fortsette å være som myk og formbar leire? Hva kan få deg til å bli som hard leire som ikke lar seg forme? Og hvordan kan foreldre samarbeide med Jehova om å forme barna sine? Den neste artikkelen drøfter disse spørsmålene.