Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Vær lojal mot Jehova

Vær lojal mot Jehova

«Måtte Jehova selv vise seg å være mellom meg og deg og mellom mitt avkom og ditt avkom til uavgrenset tid.» – 1. SAM 20:42.

SANGER: 125, 62

1, 2. Hvorfor er Jonatans vennskap med David et spesielt godt eksempel på lojalitet?

JONATAN må ha blitt imponert over hvor modig den unge David var. David hadde drept filisterkjempen Goliat og tatt med hodet hans til Jonatans far, kong Saul av Israel. (1. Sam 17:57) Det var tydelig at Gud var med David, og «Jonatans sjel ble knyttet til Davids sjel». De ble så nære venner at de inngikk en pakt om at de alltid skulle være lojale mot hverandre. Jonatan «elsket [David] som sin egen sjel», og han var lojal mot David resten av livet. – 1. Sam 18:1–3.

2 Jonatan fortsatte å være nær knyttet til David, selv om Gud hadde utvalgt David, ikke ham, til å være Israels neste konge. Jonatan ble bekymret for David da Saul prøvde å drepe ham. For å oppmuntre sin venn drog Jonatan ut til ham i Horesj i Judeas ødemark. Jonatan ønsket «å styrke hans hånd med henblikk på Gud [«hjalp ham å hente nytt mot hos Gud», NO 2011]». Han sa: «Vær ikke redd; ... du er den som skal bli konge over  Israel, og selv skal jeg være nest etter deg.» – 1. Sam 23:16, 17.

3. Hva var det som var viktigst for Jonatan, og hvordan vet vi det? (Se det første bildet i artikkelen.)

3 De fleste synes lojalitet er en verdifull egenskap. Men hvis vi bare fokuserte på Jonatans lojalitet mot David uten å ta i betraktning hans lojalitet mot Gud, ville vi overse noe viktig. Hvorfor så Jonatan på David som en venn og ikke som en rival? Det var tydeligvis noe som var viktigere for ham enn det å bli konge. Husk at han hjalp David til «å hente nytt mot hos Gud». Så det som var viktigst for Jonatan, må ha vært å være lojal mot Jehova. Ja, lojalitet mot Jehova var grunnlaget for hans lojalitet mot David. Og de holdt begge det de hadde sverget på overfor hverandre da de sa: «Måtte Jehova selv vise seg å være mellom meg og deg og mellom mitt avkom og ditt avkom til uavgrenset tid.» – 1. Sam 20:42.

4. (a) Hva vil gi oss ekte glede og tilfredshet? (b) Hva skal vi se på i denne artikkelen?

4 Som kristne setter vi ikke bare pris på lojalitet hos andre – vi er selv lojale mot familiemedlemmer, venner og trosfeller. (1. Tess 2:10, 11) Men hvem er det vi først og fremst må være lojale mot? Mot ham som har gitt oss livet! (Åp 4:11) Når vi fortsetter å være lojale mot ham, opplever vi ekte glede og tilfredshet. Men å være lojal mot Jehova innebærer å være trofast mot ham også i vanskelige situasjoner. I denne artikkelen skal vi se på fire forskjellige situasjoner som kan oppstå hvor Jonatans eksempel kan hjelpe oss til å være lojale mot Jehova: (1) Når vi føler at en som har myndighet, ikke fortjener vår respekt, (2) når det oppstår en lojalitetskonflikt, (3) når vi blir misforstått eller urettferdig behandlet, og (4) når vi synes at det er vanskelig å holde et løfte.

NÅR VI FØLER AT EN SOM HAR MYNDIGHET, IKKE FORTJENER VÅR RESPEKT

5. Hvorfor var det en utfordring for israelittene å være lojale mot Gud da Saul var konge?

5 Gud hadde salvet Saul, Jonatans far, til konge, men senere ble Saul ulydig mot Jehova, så Jehova forkastet ham. (1. Sam 15:17–23) Men Jehova fjernet ikke Saul fra tronen med en gang. Derfor ble hans dårlige oppførsel en prøve for folket, også for alle dem som stod ham nær. Det ble en utfordring for dem å være lojale mot Gud når kongen, som satt på «Jehovas trone», gjorde gale ting. – 1. Krøn 29:23.

6. Hva er det som viser at Jonatan fortsatte å være lojal mot Jehova?

6 Da Saul begynte å bryte Jehovas bud, fortsatte hans sønn Jonatan å være lojal mot Jehova. (1. Sam 13:13, 14) Profeten Samuel hadde sagt: «Jehova kommer for sitt store navns skyld ikke til å forlate sitt folk.» (1. Sam 12:22) Jonatan viste at han trodde på dette, da en enorm filisterhær med 30 000 stridsvogner truet Israel. Saul hadde bare 600 mann – og han og Jonatan var de eneste som hadde våpen! Men Jonatan var ikke redd. Han gikk bort til filisternes forpost med bare våpenbæreren ved sin side. «Det er ikke noe som hindrer Jehova i å frelse, ved mange eller ved få», sa Jonatan. Disse to israelittene slo i hjel omkring 20 av mennene i forposten. «Jorden begynte å riste, og det ble til en skjelving fra Gud.» Det ble full forvirring blant filisterne, slik at de begynte å gå løs på hverandre. Jonatans tro på Gud førte til seier. – 1. Sam 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20.

7. Hvordan behandlet Jonatan faren sin?

7 Sauls forhold til Gud ble stadig dårligere, men Jonatan fortsatte å samarbeide med Saul når det var mulig å gjøre det. For eksempel kjempet de sammen for å forsvare Guds folk. – 1. Sam 31:1, 2.

8, 9. Hvorfor kan det sies at vi er lojale mot Gud, når vi viser dem som har myndighet, respekt?

 8 Vi kan i likhet med Jonatan vise at vi er lojale mot Jehova, ved at vi i relativ forstand underordner oss landets «høyere myndigheter», slik Gud krever, også hvis vi skulle føle at noen myndighetspersoner ikke fortjener vår respekt. (Les Romerne 13:1, 2.) Hvis for eksempel en myndighetsperson er korrupt, vil vi likevel respektere hans posisjon. Vi viser at vi er lojale mot Jehova, ved å ha respekt for alle dem han gir myndighet. – 1. Kor 11:3; Hebr 13:17.

Én måte vi kan vise lojalitet mot Jehova på, er å vise respekt for ektefellen vår, selv om han eller hun ikke tjener ham (Se avsnitt 9)

9 Olga [1], en søster i Sør-Amerika, var lojal mot Gud ved å vise respekt for mannen sin selv om han behandlet henne dårlig. Fordi han ikke likte at hun var et av Jehovas vitner, snakket han stygt til henne eller nektet å snakke med henne, og han truet med å ta med seg barna og flytte fra henne. Dette pågikk i mange år, men Olga gjengjeldte ikke ondt med ondt. Hun gjorde sitt beste for å være en god kone ved å lage mat til ham, vaske klærne hans og vise at hun brydde seg om familien hans. (Rom 12:17) Når det var mulig, ble hun med ham på sammenkomster med familien hans eller kollegene hans. Da han skulle i begravelsen til faren sin, som skulle holdes i en annen by, gjorde hun barna klare til reisen og gjorde andre nødvendige forberedelser. Hun ventet på ham utenfor kirken til seremonien var over. Etter mange år begynte han å bli mildere stemt, fordi Olga var så tålmodig og respektfull. Nå oppmuntrer han henne til å gå på møtene og kjører henne til Rikets sal. Noen ganger blir han til og med med henne på møtene. – 1. Pet 3:1.

NÅR DET OPPSTÅR EN LOJALITETSKONFLIKT

10. Hvordan visste Jonatan hvem han skulle være lojal mot?

10 Fordi Saul var bestemt på å drepe David, kom Jonatan i en lojalitetskonflikt. Selv om Jonatan hadde inngått en pakt med David, ville han også være lojal mot faren sin. Men fordi Jonatan visste at Gud var med David og ikke med Saul, lot han det å være lojal mot David komme foran det å være lojal mot Saul. Han advarte  David og bad ham gjemme seg, og så snakket han positivt om David til Saul. – Les 1. Samuelsbok 19:1–6.

11, 12. Hvordan hjelper vår kjærlighet til Gud oss til å bestemme oss for å være lojale mot ham?

11 Alice, en søster i Australia, måtte velge hvem hun skulle være lojal mot. Da hun begynte å studere Bibelen, fortalte hun familien sin om de fine tingene hun lærte. Senere fortalte hun familien at hun ikke kom til å feire jul sammen med dem, og forklarte dem hvorfor. Familien ble først skuffet, men skuffelsen gikk gradvis over i sinne. De følte at hun snudde ryggen til familien. Alice sier: «Til slutt sa moren min at hun ikke ville ha noe mer med meg å gjøre. Jeg ble sjokkert og veldig såret, for jeg var virkelig glad i familien min. Men jeg bestemte meg for å sette Jehova og hans Sønn på førsteplassen, og jeg ble døpt på det neste stevnet.» – Matt 10:37.

12 Hvis vi ikke passer på, kan lojalitet mot et land, en skole eller en sportsklubb etter hvert kvele vår lojalitet mot Gud. Dette holdt på å skje med Henry, som liker å spille sjakk. Skolen hans pleide å vinne skolemesterskapet, og han ville gjerne gjøre sitt beste. Men han innrømmer: «Gradvis ble det viktigere for meg å være lojal mot skolen enn mot Gud. Sjakk-turneringer i helgene gikk ut over tjenesten. Så jeg bestemte meg for ikke å være med på sjakklaget mer.» – Matt 6:33.

13. Hvordan kan lojalitet mot Gud være til hjelp når det gjelder å takle familieproblemer?

13 Noen ganger kan det være vanskelig å være lojal mot forskjellige familiemedlemmer samtidig. Ken sier for eksempel: «Jeg ønsket å besøke min eldre mor regelmessig og ville at hun skulle bo hos oss fra tid til annen. Men moren min og kona mi kom ikke så godt overens, så jeg hadde et dilemma: Jeg kunne ikke gjøre den ene fornøyd uten å gjøre den andre misfornøyd. Men så forstod jeg at i en slik situasjon var det kona mi som i første rekke hadde krav på min lojalitet. Så jeg kom fram til en kompromissløsning som tok hensyn til hennes følelser, og som hun kunne godta.» Lojalitet mot Gud og respekt for hans Ord gav Ken mot til å forklare sin kone hvorfor moren hans burde bli tatt imot på en vennlig måte, og til å forklare moren sin hvorfor hun måtte respektere hans kone. – Les 1. Mosebok 2:24; 1. Korinter 13:4, 5.

NÅR VI BLIR MISFORSTÅTT ELLER URETTFERDIG BEHANDLET

14. Hvordan behandlet Saul Jonatan urettferdig?

14 Vår lojalitet mot Jehova kan bli satt på prøve hvis en som har en ansvarsfull stilling, behandler oss urettferdig. Jonatan møtte en slik prøve. Kong Saul, Guds salvede, visste at Jonatan og David var gode venner, men han visste ikke hvorfor. I et raserianfall ydmyket han Jonatan. Men Jonatan tok ikke igjen. Han sluttet ikke å være lojal mot Gud og mot David, som skulle bli Israels konge. – 1. Sam 20:30–41.

15. Hvordan bør vi reagere hvis en bror behandler oss på en urettferdig måte?

15 De brødrene som tar ledelsen i menighetene våre i dag, prøver å behandle alle på en rettferdig måte. Men fordi de er ufullkomne, kan det være at de noen ganger feiltolker det vi gjør. (1. Sam 1:13–17) Hvis vi noen gang blir urettferdig behandlet eller misforstått, må vi fortsette å være lojale mot Jehova.

NÅR VI SYNES AT DET ER VANSKELIG Å HOLDE ET LØFTE

16. I hva slags situasjoner må vi være lojale mot Gud og ikke være selviske?

16 Saul ville at Jonatan skulle prioritere sine egne interesser. (1. Sam 20:31) Men  fordi Jonatan ønsket å være lojal mot Gud, ville han heller være Davids venn enn å bli konge. Noe som kan hjelpe oss til å etterligne Jonatans uselviske innstilling, er å huske på det Bibelen sier om en som Jehova godkjenner: «Han har sverget på det som er til skade for ham selv, og likevel forandrer han det ikke.» (Sal 15:4) Jonatan brøt ikke det løftet han hadde gitt David, og vi bør heller ikke gå tilbake på noe vi har lovt. Hvis vi for eksempel har gjort en avtale om å gjøre en jobb og avtalen blir vanskeligere å holde enn vi hadde tenkt, bør vår lojalitet mot Gud og vår respekt for Bibelen få oss til å holde ord. Og hva om ekteskapet vårt viser seg å by på større utfordringer enn vi hadde sett for oss? Vår kjærlighet til Gud vil få oss til å være lojale mot vår ektefelle. – Les Malaki 2:13–16.

Vår lojalitet mot Gud og vår respekt for Bibelen kan bli satt på prøve hvis en jobbavtale blir vanskelig å holde (Se avsnitt 16)

17. Hvordan har du hatt nytte av å studere denne artikkelen?

17 Når vi tenker over Jonatans eksempel, blir vi motivert til å etterligne hans lojalitet mot Gud. La oss ikke søke selviske interesser. Og la oss i likhet med Jonatan vise at vi er lojale mot Jehova, ved å være lojale mot dem som tilhører hans folk, også når de skulle komme til å skuffe oss. Når vi er lojale mot Jehova Gud i vanskelige situasjoner, gleder vi hans hjerte – noe som gir oss den største glede det er mulig å oppnå. (Ordsp 27:11) Hvis vi fortsetter å være lojale mot Jehova, vil vi få se hvordan han etter hvert sørger for at alt ordner seg til det beste for dem som elsker ham. I den neste artikkelen skal vi se på hva vi kan lære av noen andre som levde på Davids tid, både noen som var lojale, og noen som ikke var det.

^ [1] (Avsnitt 9) Noen av navnene er forandret.