VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE September 2019

Dette nummeret inneholder studieartiklene for 28. oktober–1. desember 2019.

Jehova setter stor pris på sine ydmyke tjenere

Ydmykhet er en av de viktigste egenskapene vi må utvikle. Hvordan kan forandringer vi opplever i livet, sette vår ydmykhet på prøve?

Harmageddon er en god nyhet!

Hvilke hendelser vil danne opptakten til Harmageddon? Hvordan kan vi forbli trofaste nå som enden nærmer seg?

Hvorfor og hvordan bør vi villig underordne oss Jehova?

Eldste, fedre og mødre kan lære om underordning av eksemplene til stattholderen Nehemja, kong David og Maria, Jesu mor.

«Kom til meg, ... så vil jeg gi dere ny styrke»

Hva innebærer det å ta imot Jesu innbydelse? Vi vil fortsette å få ny styrke under Jesu åk hvis vi gjør tre ting.

Hvem er ‘den store skare’?

Jehova har åpenbart hvem ‘den store skare’ er, som Johannes så i et profetisk syn, og som skal overleve den store trengsel og få leve evig på jorden. I synet åpenbarte Jehova også hvor stor og sammensatt denne skaren er.