Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Etterlign Jehovas medfølelse

Etterlign Jehovas medfølelse

«Jehova, Jehova er en barmhjertig og nådig Gud.» – 2. MOS 34:6.

SANGER: 142, 12

1. På hvilken spesiell måte åpenbarte Jehova seg for Moses, og hvorfor er dette interessant?

VED en anledning åpenbarte Gud seg for Moses ved å fortelle ham om sitt navn og sine egenskaper. Det første han nevnte, var at han er barmhjertig og nådig, eller medfølende. (Les 2. Mosebok 34:5–7.) Jehova kunne ha framhevet sin makt eller sin visdom. Men Moses ønsket å bli forsikret om at han hadde Guds støtte. Derfor framhevet Jehova i stedet egenskaper som understreker at han er villig til å hjelpe sine tjenere. (2. Mos 33:13) Synes du ikke det er hjertevarmende at Gud nevnte disse tiltalende egenskapene før han nevnte noen andre? Denne artikkelen vil fokusere på egenskapen medfølelse, som innebærer å føle med andre i deres lidelse, sorg eller motgang. En som har medfølelse med andre, synes synd på dem og ønsker å hjelpe dem.

2, 3. (a) Hvorfor er det naturlig for oss mennesker å vise medfølelse? (b) Hvorfor bør vi være interessert i det Bibelen sier om medfølelse?

2 Menneskene er skapt i Guds bilde. Så fordi Jehova er medfølende og omsorgsfull, er det å være interessert i at andre skal ha det bra, noe som er naturlig for mennesker. Selv de som ikke kjenner den sanne Gud, viser ofte medfølelse.  (1. Mos 1:27) I Bibelen finner vi mange beretninger om noen som viste andre medfølelse og omsorg. Ta for eksempel beretningen om den gangen Salomo skulle avgjøre saken mellom to prostituerte som begge hevdet å være moren til et barn. Salomo satte dem på prøve ved å gi befaling om at barnet skulle hogges i to. Den virkelige moren hadde medfølelse med barnet, og dette fikk henne til å bønnfalle Salomo om å la den andre kvinnen få barnet. (1. Kong 3:23–27) Et annet eksempel er faraos datter, som reddet livet til Moses da han var spedbarn. Hun skjønte at den lille gutten hun hadde funnet, var hebreer og egentlig ikke skulle få leve, men hun syntes synd på ham og bestemte seg for å ta ham til seg som sin egen sønn. – 2. Mos 2:5, 6.

3 Hvorfor bør vi være interessert i å lære om medfølelse? Fordi Bibelen oppfordrer oss til å etterligne Jehova. (Ef 5:1) Men selv om vi mennesker er skapt slik at vi kan vise medfølelse, gjør vår ufullkommenhet, som vi har arvet fra Adam, at vi har lett for å være mest opptatt av oss selv. Noen ganger er det kanskje ikke så lett å avgjøre om man skal hjelpe andre eller om man skal konsentrere seg om seg selv. For noen er dette en konstant utfordring. Hva kan hjelpe deg til å vise mer interesse for andre? For det første: Ta deg tid til å se nærmere på hvordan Jehova har vist medfølelse, og hvordan andre har gjort det. For det andre: Tenk over hvordan du kan følge Guds eksempel, og hvorfor det vil være bra for deg å gjøre det.

JEHOVA – VÅRT FULLKOMNE EKSEMPEL NÅR DET GJELDER MEDFØLELSE

4. (a) Hvorfor sendte Jehova engler til Sodoma? (b) Hva lærer vi av beretningen om Lot og familien hans?

4 Bibelen forteller om mange tilfeller der Jehova har vist medfølelse. Tenk for eksempel på det han gjorde for Lot. Denne rettferdige mannen var «svært plaget» av den skamløse oppførselen til innbyggerne i Sodoma og Gomorra. Gud bestemte at disse umoralske menneskene fortjente å dø. (2. Pet 2:7, 8) Han sendte engler til Lot for å redde ham. Englene oppfordret inntrengende Lot og familien hans til å flykte fra disse dødsdømte byene. «Da han fortsatt drøyde, grep [englene] ham ved hånden og hans hustru ved hånden og hans to døtre ved hånden, fordi Jehova hadde medynk med ham, og de førte ham så ut og stilte ham utenfor byen.» (1. Mos 19:16) Viser ikke dette eksemplet at Jehova er fullt oppmerksom på de vanskelige situasjonene som hans trofaste tjenere noen ganger er i? – Jes 63:7–9; Jak 5:11, fotn.; 2. Pet 2:9.

5. Hvordan lærer Guds Ord, for eksempel det som står i 1. Johannes 3:17, oss å vise medfølelse?

5 Jehova har ikke bare vist medfølelse selv – han har også lært sitt folk at det er viktig å vise denne egenskapen. Tenk på den loven han ga israelittene om at man kunne ta en persons kappe som sikkerhet for et lån. (Les 2. Mosebok 22:26, 27.) En långiver som var hard og ufølsom, kunne kanskje ha følt seg fristet til å beholde kappen, slik at den andre ikke hadde noe å dekke seg med når han skulle sove. Men Jehova lærte sitt folk at de ikke skulle være ufølsomme. De skulle være medfølende. Hva lærer vi av prinsippet bak denne spesielle loven? At vi aldri bør ignorere en medkristens behov. Hvis det er noe vi kan gjøre for å hjelpe en bror eller søster som har det vanskelig, ønsker vi å gjøre det. – Kol 3:12; Jak 2:15, 16; les 1. Johannes 3:17.

6. Hva kan vi lære av at Jehova gang på gang forsøkte å få israelittene til å vende om når de hadde syndet?

 6 Jehova viste sitt folk Israel medfølelse selv når de syndet. Vi leser: «Jehova, deres forfedres Gud, sendte stadig bud til dem ved sine sendebud, ja, han sendte bud gang på gang, for han følte medynk med sitt folk og med sin bolig.» (2. Krøn 36:15) Bør ikke vi ha en lignende medfølelse med mennesker som ennå ikke kjenner Jehova, men som fortsatt kan angre sine synder og bli godkjent av ham? Jehova ønsker ikke at noen skal bli tilintetgjort. (2. Pet 3:9) Så inntil Gud går til handling for å fjerne de onde, ønsker vi å forkynne hans advarselsbudskap og hjelpe så mange som mulig til å nyte godt av hans omsorg.

7, 8. Hvorfor trodde en familie at Jehova hadde vist dem medfølelse og omsorg?

7 I vår tid har det vært mange konkrete tilfeller der Jehova har vist sine tjenere medfølelse og omsorg. Ett eksempel er det som skjedde med familien til en gutt på tolv år som vi kan kalle Milan. I begynnelsen av 1990-årene var det store etniske konflikter i Bosnia, der de bodde. En gang satt Milan, broren hans, foreldrene hans og en del andre Jehovas vitner på en buss som skulle fra Bosnia til Serbia. De var på vei til et stevne der foreldrene til Milan skulle bli døpt. Men på grensen dro soldater denne familien ut av bussen på grunn av deres etnisitet. De andre brødrene fikk fortsette reisen. Da familien hadde vært holdt igjen i to dager, ringte den ansvarlige offiseren til sin overordnede for å spørre hva han skulle gjøre med dem. Offiseren sto rett foran familien, så de hørte alle hva svaret var: «Bare ta dem med deg og skyt dem!»

8 Mens offiseren snakket med soldatene, kom to fremmede menn bort til familien og hvisket at de var Jehovas vitner. Noen på bussen hadde fortalt dem hva som hadde skjedd. De to ga Milan og broren hans beskjed om å komme seg inn i bilen deres, slik at de kunne krysse grensen, for barnas papirer ble ikke kontrollert. Deretter ga de foreldrene beskjed om å gå rundt baksiden av grensestasjonen og møte dem på den andre siden. Milan visste ikke om han skulle le eller gråte. Foreldrene spurte: «Tror dere at de bare vil la oss gå?» Men da de gikk, virket det som om soldatene stirret rett igjennom dem. Foreldrene og barna ble gjenforent på den andre siden av grensen. De fortsatte til stevnebyen, overbevist om at Jehova hadde besvart de inderlige bønnene de hadde bedt. Vi vet ut fra Bibelen at Jehova ikke alltid griper inn og beskytter sine tjenere fysisk. (Apg 7:58–60) Men som Milan sier om det han opplevde: «For meg virket det som at englene blindet soldatene, og at Jehova reddet oss.» – Sal 97:10.

9. Hvordan reagerte Jesus da han så hvordan de menneskene som fulgte ham, hadde det? (Se det første bildet i artikkelen.)

9 Det er mye vi kan lære også av Jesus når det gjelder medfølelse. Han syntes inderlig synd på de menneskene han møtte, for «de var flådd og kastet omkring som sauer uten hyrde». Hvordan reagerte han da han så den sørgelige tilstanden de var i? «Han begynte å lære dem mange ting.» (Matt 9:36; les Markus 6:34.) Jesus hadde en helt annen holdning enn fariseerne, som ikke hadde noe ønske om å hjelpe vanlige mennesker. (Matt 12:9–14; 23:4; Joh 7:49) Har du i likhet med Jesus et inderlig ønske om å hjelpe mennesker som er åndelig utsultede?

10, 11. Er det alltid passende å vise medfølelse? Forklar.

10 Dette betyr ikke at det er på sin plass  å vise medfølelse i enhver situasjon. I de bibelske tilfellene som er nevnt ovenfor, fant Gud det passende å vise medfølelse. Men kong Saul, for eksempel, var ulydig da han viste det han kanskje mente var medfølelse. Han lot være å drepe Agag, en fiende av Guds folk, og han lot også være å drepe de beste av amalekittenes husdyr, noe som var i strid med Jehovas befaling. Det førte til at Jehova forkastet Saul som konge over Israel. (1. Sam 15:3, 9, 15) Jehova er den rettferdige Dommer. Han kan lese menneskers hjerte, og han vet når det ikke er rett å vise medfølelse. (Klag 2:17; Esek 5:11) Han skal snart fullbyrde dom over alle dem som nekter å være lydige mot ham. (2. Tess 1:6–10) Dette vil ikke være en tid da han viser medfølelse med de onde. Det at han tilintetgjør dem, vil tvert imot være et uttrykk for hans medfølelse med de rettferdige, som han vil bevare i live.

11 Det er tydelig at det ikke er vår oppgave å avgjøre om mennesker skal leve eller dø. Vi må i stedet nå gjøre alt vi kan for å hjelpe mennesker. Hvordan kan vi rent praktisk vise passende medfølelse med våre medmennesker? Her kommer noen forslag.

HVORDAN VI KAN VISE MEDFØLELSE

12. Hvordan kan du vise andre medfølelse og omsorg ved den måten du behandler dem på?

12 Vær hjelpsom i hverdagen. Det å vise sine kristne brødre og andre nestekjærlighet og medfølelse er et grunnleggende krav til alle som ønsker å etterligne Jesus. (Joh 13:34, 35; 1. Pet 3:8) En som virkelig føler med mennesker som har det vondt og vanskelig, prøver å hjelpe dem. Se etter muligheter til å gjøre det! Kan du for eksempel gi praktisk hjelp til noen som trenger det, kanskje ved å gjøre ærender for dem? – Matt 7:12.

Vis at du bryr deg om andre, ved å tilby dem praktisk hjelp (Se avsnitt 12)

13. Hvilke egenskaper hos Guds folk blir spesielt tydelige i etterkant av katastrofer?

13 Vær med på hjelpearbeid. Mange føler med dem som er rammet av katastrofer, og ønsker å hjelpe dem. Jehovas folk er kjent for å hjelpe andre i slike vanskelige situasjoner. (1. Pet 2:17) En søster i Japan bodde i et område som fikk store skader på grunn av jordskjelvet og tsunamien i 2011. Hun sier at hun ble  «veldig oppmuntret og trøstet» av å se de anstrengelsene mange frivillige fra andre steder i Japan og fra andre land gjorde seg for å reparere skader på eiendommene. Hun skriver: «Denne opplevelsen hjalp meg til å forstå at Jehova og våre trosfeller har omsorg for oss. Og mange brødre og søstre over hele verden ber for oss.»

14. Hvordan kan du hjelpe syke og eldre?

14 Hjelp syke og eldre. Når vi ser mennesker som sliter med sykdom eller alderdomssvakhet, føler vi med dem. Vi lengter etter den tiden da virkningene av Adams synd skal bli fjernet. Så vi ber om at Guds rike må komme. I mellomtiden gjør vi det vi kan for å hjelpe dem som trenger det. Tenk over noe en forfatter skrev. Han fortalte at hans gamle mor, som led av Alzheimers sykdom, en dag hadde vært uheldig og griset til klærne. Mens hun forsøkte å vaske, ringte det på døren. Utenfor sto det to Jehovas vitner som pleide å besøke henne. De spurte om de kunne hjelpe henne. «Det er pinlig, men ja», svarte kvinnen. Søstrene hjalp henne med å vaske. Etterpå laget de en kopp te til henne og pratet med henne en stund. Sønnen hennes var veldig takknemlig. «Hatten av for disse vitnene!» skrev han. «De praktiserer det de lærer.» Får din medfølelse med syke og eldre deg til å gjøre alt du kan for å hjelpe dem? – Fil 2:3, 4.

15. Hvordan kan vi hjelpe andre gjennom forkynnelsesarbeidet?

15 Gi folk åndelig hjelp. De problemene og bekymringene mennesker har, gjør at vi ønsker å gi dem åndelig hjelp. Det beste vi kan gjøre, er å lære dem om hva Gud og hans rike kommer til å gjøre for menneskene. Vi kan også hjelpe dem til å se hvorfor det er bra for dem å leve etter Guds normer. (Jes 48:17, 18) Forkynnelsesarbeidet ærer virkelig Jehova og gir oss anledning til å vise andre medfølelse og omsorg. Har du mulighet til å gjøre mer i tjenesten? – 1. Tim 2:3, 4.

DET AT DU VISER MEDFØLELSE, ER BRA FOR DEG OGSÅ!

16. Hvorfor er det bra for oss selv å vise medfølelse?

16 Fagfolk innen psykisk helse sier at det å vise medfølelse kan føre til at man får bedre helse og et bedre forhold til andre. Når du hjelper dem som har det vondt, vil du føle deg lykkeligere, mer optimistisk og mindre ensom, og du vil ikke så lett tenke negative tanker. Det at du viser medfølelse, vil altså være bra for deg. (Ef 4:31, 32) De som hjelper andre av kjærlighet, får en god samvittighet, for de vet at det de gjør, er i harmoni med Guds prinsipper. Det at de er medfølende og omsorgsfulle, vil dessuten gjøre dem til bedre foreldre, bedre ektefeller og bedre venner. Og de som er raske til å vise andre medfølelse og omsorg, vil sannsynligvis selv få hjelp og støtte når de har behov for det. – Les Matteus 5:7; Lukas 6:38.

17. Hvorfor ønsker du å bli flinkere til å vise andre medfølelse og omsorg?

17 Det at du vet at det er bra for deg å vise medfølelse, bør likevel ikke være din viktigste grunn for å gjøre det. Den viktigste grunnen bør være at du ønsker å etterligne og ære ham som er kilden til kjærlighet og medfølelse, Jehova Gud. (Ordsp 14:31) Han er vårt fullkomne eksempel. La oss derfor gjøre alt vi kan for å etterligne ham ved å vise andre medfølelse og omsorg. Da vil vi bli nærere knyttet til våre brødre og søstre og kunne ha et godt forhold til alle rundt oss. – Gal 6:10; 1. Joh 4:16.