Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Guds ord er levende»

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

Hva er det «Guds ord» som Hebreerne 4:12 sier «er levende og utfolder kraft»?

Sammenhengen viser at det apostelen Paulus siktet til, var Guds budskap, eller Guds erklærte hensikt, for eksempel det som står i Bibelen.

Publikasjonene våre henviser ofte til Hebreerne 4:12 for å vise at Bibelen har kraft til å forandre folks liv, og dette skriftstedet kan godt anvendes på den måten. Men det er nyttig å se på den sammenhengen Hebreerne 4:12 står i. Paulus oppfordret de kristne hebreerne til å handle i harmoni med Guds hensikter. Mange av disse hensiktene var beskrevet i De hellige skrifter. Som et eksempel viste Paulus til at de israelittene som hadde blitt utfridd fra Egypt, hadde utsikter til å få gå inn i det lovte land, ‘et land som fløt med melk og honning’. Der ville de kunne glede seg over virkelig ro og hvile. – 2. Mos 3:8; 5. Mos 12:9, 10.

Dette var Guds erklærte hensikt. Men senere forherdet israelittene sitt hjerte og unnlot å vise tro, noe som førte til at de fleste av dem ikke fikk gå inn til denne hvilen. (4. Mos 14:30; Jos 14:6–10) Paulus viste imidlertid at det fremdeles fantes «et løfte om å komme inn til [Guds] hvile». (Hebr 3:16–19; 4:1) Dette løftet er helt tydelig en del av Guds erklærte hensikt. I likhet med de kristne hebreerne kan vi lese om og handle i harmoni med denne hensikten. For å understreke at dette løftet er basert på Skriftene, siterte Paulus deler av 1. Mosebok 2:2 og Salme 95:11.

Det bør helt klart gjøre inntrykk på oss at «et løfte om å komme inn til [Guds] hvile er latt tilbake», at løftet gjelder fortsatt. Vi har tillit til at det virkelig er mulig å komme inn til Guds hvile, og vi har tatt skritt for å kunne gjøre det. Vi har ikke gjort det ved å forsøke å holde Moseloven eller på andre måter prøve å gjøre oss fortjent til Jehovas godkjennelse. Nei, vi har i tro og med glede handlet i harmoni med Guds åpenbarte hensikt og fortsetter å gjøre det. I tillegg har tusener verden over begynt å studere Bibelen og å lære om de måtene Gud har gitt uttrykk for sin hensikt på. Mange av dem har blitt motivert til å forandre livsstilen, til å vise tro og til å bli døpte kristne. Den måten de har reagert på, viser tydelig at «Guds ord er levende og utfolder kraft». Guds budskap, slik det kommer fram i Bibelen, har allerede hatt innvirkning på livet vårt og vil fortsette å utfolde kraft i livet vårt.