Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Fortsett å kjempe for å få Jehovas velsignelse

Fortsett å kjempe for å få Jehovas velsignelse

«Du har kjempet med Gud og med mennesker, slik at du til slutt har fått overtaket.» – 1. MOS 32:28.

SANGER: 60, 38

1, 2. Hvilke utfordringer møter Jehovas tjenere?

HELT siden den trofaste Abels tid har Guds lojale tjenere kjempet for sin tro. Apostelen Paulus skrev til de kristne hebreerne at de i sine anstrengelser for å bli godkjent og velsignet av Jehova hadde «utholdt en stor kamp under lidelser». (Hebr 10:32–34) Paulus sammenlignet de kampene de kristne har, med de anstrengelsene idrettsutøvere gjorde seg i greske konkurranser, som løp, bryting og boksing. (Hebr 12:1, 4) Vi deltar i løpet for livet, og vi har motstandere som ønsker å distrahere oss, å få oss til å snuble, å slå oss ned og å ta fra oss gleden og vår framtidige belønning.

2 For det første har vi en intens kamp, eller «brytekamp», mot Satan og hans onde verden. (Ef 6:12, fotn.) Vi må stå imot påvirkningen fra verdens «sterkt befestede ting», som omfatter dens læresetninger og filosofier og slike skadelige ting som umoral, bruk av tobakk og alkohol- og narkotikamisbruk. Og i tillegg må vi hele tiden kjempe mot våre kjødelige  svakheter og motløshet. – 2. Kor 10:3–6; Kol 3:5–9.

3. Hvordan lærer Gud oss å kjempe mot fiendene våre?

3 Er det virkelig mulig å vinne over slike sterke motstandere? Ja, men ikke uten kamp. Paulus sammenlignet seg selv med en bokser da han sa: «Jeg retter mine slag på en slik måte at jeg ikke slår i luften.» (1. Kor 9:26) Akkurat som en bokser slåss mot motstanderen sin, må vi kjempe mot fiendene våre. Jehova lærer oss opp og støtter oss. Han gir oss livsviktige instrukser i sitt Ord. Han hjelper oss også gjennom de bibelske publikasjonene våre, møtene og stevnene. Bruker du det du lærer? Hvis ikke, vil det være som om du «slår i luften» – du vil ikke gi fienden din skikkelig motstand.

4. Hva må vi gjøre for ikke å bli overvunnet av det onde?

4 Fiendene våre kan angripe oss når vi minst venter det, eller når vi er mest sårbare, så vi må hele tiden være på vakt. Bibelen gir oss denne advarselen: «La deg ikke overvinne av det onde, men fortsett å overvinne det onde med det gode.» (Rom 12:21) Ordene «la deg ikke overvinne av det onde» er oppmuntrende, for de viser at vi kan vinne over det onde. Vi kan gjøre det hvis vi fortsetter å kjempe mot det. Men hvis vi ikke er på vakt og slutter å kjempe, kan vi bli overmannet av Satan, hans onde verden og våre egne ufullkommenheter. La aldri Satan skremme deg, slik at du lar hendene synke og overgir deg! – 1. Pet 5:9.

5. (a) Hva kan hjelpe oss til å fortsette vår kamp for å få Guds velsignelse? (b) Hvilke bibelske eksempler skal vi se på?

5 For å vinne må vi huske på hvorfor vi kjemper – vi ønsker å få Guds godkjennelse og velsignelse. Hebreerne 11:6 gir oss denne forsikringen: «Den som nærmer seg Gud, må tro at han er til, og at han skal lønne dem som oppriktig søker ham.» Det greske verbet som er oversatt med «oppriktig søker», innebærer inderlighet og iherdige anstrengelser. (Apg 15:17) Bibelen forteller om mange menn og kvinner som gjorde seg iherdige anstrengelser for å bli velsignet av Jehova. Både Jakob, Rakel, Josef og Paulus opplevde situasjoner som gjorde dem følelsesmessig og fysisk slitne. Men de klarte å seire og beviste at utholdenhet fører til rike velsignelser. Hvordan kan vi etterligne disse fire kjemperne?

UTHOLDENHET FØRER TIL VELSIGNELSER

6. Hva var det som hjalp Jakob til å holde ut, og hvordan ble han belønnet? (Se det første bildet i artikkelen.)

6 Patriarken Jakob kjempet og holdt ut fordi han elsket Jehova, satte pris på åndelige ting og hadde full tillit til Jehovas løfte om å velsigne hans etterkommere. (1. Mos 28:3, 4) Det forklarer hvorfor Jakob i en alder av nesten 100 år gjorde alt som stod i hans makt, for å bli velsignet av Gud; han kjempet til og med med en engel som hadde materialisert seg. (Les 1. Mosebok 32:24–28.) Hadde Jakob i seg selv den styrken og utholdenheten han trengte for å kjempe med en mektig engel? Selvsagt ikke! Men han hadde sterk kampvilje, og han viste at han ikke ville gi seg! Og han ble virkelig belønnet for sin utholdenhet. Han fikk det passende navnet Israel, som betyr «den som kjemper med, eller holder fast ved,  Gud», eller «Gud kjemper». Jakob fikk den enestående belønningen som vi også søker – Jehovas godkjennelse og velsignelse.

7. (a) Hvilken vanskelig situasjon var Rakel i? (b) Hva gjorde Rakel, og hvordan ble hun velsignet?

7 Rakel, Jakobs elskede kone, var like ivrig etter å se hvordan Jehova ville oppfylle det løftet han hadde gitt mannen hennes. Men det var et problem, som virket umulig å løse. Hun kunne ikke få barn. På den tiden var det å ikke ha barn noe som var årsak til stor sorg. Hvordan klarte Rakel å få den følelsesmessige og fysiske styrken hun trengte for å fortsette å kjempe mot nedslående omstendigheter som var helt utenfor hennes kontroll? Hun gav aldri opp håpet. Hun fortsatte i stedet å kjempe ved å be enda mer inderlig. Jehova hørte Rakels inntrengende påkallelser, og hun ble til slutt velsignet med barn. Det er ikke rart at Rakel ropte i triumf: «Harde kamper har jeg kjempet ... Og jeg har vunnet!» – 1. Mos 30:8, 20–24.

8. Hvilken langvarig og vanskelig utfordring opplevde Josef, og hvordan er han et godt eksempel for oss?

8 Jakobs og Rakels trofaste eksempel hadde uten tvil stor innvirkning på sønnen Josef og på hvordan han kom til å takle trosprøver. Da Josef var 17 år, ble livet hans snudd opp ned. Fordi brødrene hans var misunnelige på ham, solgte de ham som slave. Senere måtte han sitte flere år i fengsel i Egypt, selv om han var uskyldig. (1. Mos 37:23–28; 39:7–9, 20, 21) Josef ble ikke motløs og bitter, og han ønsket ikke å ta hevn. Hvorfor ikke? Fordi han fokuserte på og verdsatte sitt vennskap med Jehova. (3. Mos 19:18; Rom 12:17–21) Josefs eksempel kan være til hjelp for oss. Hvis vi for eksempel har hatt en vanskelig barndom, eller hvis den situasjonen vi er i nå, virker håpløs, må vi fortsette å kjempe og holde ut. Vi kan være sikre på at hvis vi gjør det, vil Jehova velsigne oss. – Les 1. Mosebok 39:21–23.

9. Hvordan kan vi etterligne Jakob, Rakel og Josef?

9 Tenk på en situasjon som du opplever, og som kan være en prøvelse for deg. Det kan være at du blir urettferdig behandlet, møter fordommer eller blir latterliggjort. Eller det kan være at noen kommer med falske anklager mot deg, kanskje på grunn av misunnelse. I stedet for å la hendene synke og gi opp bør du huske på hva som gjorde at Jakob, Rakel og Josef kunne fortsette å tjene Jehova med glede. Gud styrket og velsignet dem fordi de bevarte sin dype verdsettelse av åndelige ting. De fortsatte å kjempe og å leve i harmoni med sine oppriktige bønner. Vi nærmer oss enden for denne onde tingenes ordning, så vi har god grunn til å holde fast ved det sikre håpet vi har fått! Er du villig til å anstrenge deg, ja kjempe, for å få Jehovas godkjennelse?

VÆR VILLIG TIL Å KJEMPE FOR Å FÅ EN VELSIGNELSE

10, 11. (a) Hvilke situasjoner kan gjøre at det blir nødvendig å kjempe for å få Guds velsignelse? (b) Hva vil gjøre det mulig for oss å ta rette valg og vinne kampen mot motløshet og ting som distraherer?

10 Hvilke andre situasjoner kan gjøre at det blir nødvendig å kjempe for å få Guds velsignelse? Mange har måttet kjempe for å overvinne en kjødelig svakhet. Andre har måttet anstrenge  seg for å fortsette å ha et positivt syn på tjenesten. Noen har dårlig helse eller er ensomme. Og for noen er det en kamp å tilgi en som har fornærmet dem eller syndet mot dem. Uansett hvor lenge vi har tjent Jehova, må vi alle kjempe mot ting som kan gå ut over tjenesten for Gud, som belønner dem som er trofaste.

Kjemper du for å få Guds velsignelse? (Se avsnittene 10 og 11)

11 Det kan være en kamp å ta de rette valgene og følge en kristen kurs, særlig hvis vårt forræderske hjerte drar oss i motsatt retning. (Jer 17:9) Hvis du forstår at du til en viss grad har blitt påvirket i negativ retning, må du be til Jehova om å få hellig ånd. Bønn og hellig ånd kan gi deg styrke til å følge den kursen som du vet er riktig, og som Jehova kan velsigne. Handle i samsvar med det du ber om. Prøv å lese et stykke i Bibelen hver dag, og sett av tid til personlig studium og et regelmessig familiestudium. – Les Salme 119:32.

12, 13. Hvordan fikk to kristne hjelp til å kjempe mot urette ønsker?

12 Det er mange eksempler på at Guds Ord, hans ånd og publikasjonene våre har hjulpet brødre og søstre til å bekjempe urette ønsker. En tenåring leste artikkelen «Hvordan kan man stå imot urette ønsker?», som stod i Våkn opp! for 8. desember 2003. Hvordan virket den på ham? Han sa: «Jeg kjemper med å få kontroll over urette tanker. Jeg leste i artikkelen at ‘for mange er kampen for å få bukt med urette ønsker  eller begjær ekstra hard’. Det fikk meg til å føle meg som en del av brorskapet. Jeg følte at jeg ikke var alene.» Denne ungdommen hadde også nytte av artikkelen «En ‘alternativ livsstil’ – hvordan ser Gud på det?», som stod i Våkn opp! for 8. oktober 2003. Han la merke til at den nevnte at for noen er kampen «en torn i kjødet». (2. Kor 12:7) Når de fortsetter å kjempe for å leve på en rett måte, kan de se optimistisk på framtiden. «Derfor tenker jeg at jeg dag for dag kan fortsette å være trofast», sa han. «Jeg er veldig takknemlig mot Jehova for at han bruker sin organisasjon til å hjelpe oss til å overleve hver dag i denne onde verden.»

13 Tenk også på det som en søster i USA skriver: «Jeg vil gjerne takke for at dere alltid gir oss akkurat det vi trenger, og i rette tid. Jeg føler ofte at disse artiklene er skrevet direkte til meg. I mange år har jeg kjempet mot et sterkt ønske om noe som Jehova hater. Noen ganger får jeg bare lyst til å gi opp og slutte å kjempe. Jeg vet at Jehova er barmhjertig og tilgir, men fordi jeg har dette gale ønsket og innerst inne ikke hater det, føler jeg at jeg umulig kan få hjelp av ham. Denne vedvarende kampen har påvirket alle sidene av livet. ... Etter at jeg hadde lest artikkelen ‘Har du «et slikt hjerte at du kan kjenne» Jehova?’ i Vakttårnet for 15. mars 2013, følte jeg sterkt at Jehova virkelig ønsker å hjelpe meg.»

14. (a) Hvordan følte Paulus det på grunn av de tingene han kjempet med? (b) Hvordan kan vi lykkes i kampen mot svakhetene våre?

14 Les Romerne 7:21–25. Paulus visste av egen erfaring hvor vanskelig det kan være å kjempe mot sine urette ønsker og svakheter. Men han var sikker på at han kunne vinne den indre kampen ved å be til Jehova, stole på at han ville hjelpe ham, og vise tro på Jesu gjenløsningsoffer. Hva med oss? Vi kan også klare å la være å gi etter for svakhetene våre. Hvordan? Ved at vi i likhet med Paulus stoler fullt og helt på Jehova, ikke på vår egen kraft, og tror på gjenløsningen.

15. Hvorfor kan bønn hjelpe oss til å fortsette å være trofaste og til å utholde prøvelser?

15 Noen ganger lar Gud oss kanskje vise hvor sterkt noe ligger oss på hjertet. Hva om vi eller en i familien vår for eksempel ble alvorlig syk eller ble urettferdig behandlet? Vi ville vise at vi stolte fullt og helt på Jehova, ved å bønnfalle ham om å gi oss styrke til å fortsette å være trofaste og til ikke å miste gleden og vår åndelige likevekt. (Fil 4:13) Mange både på Paulus’ tid og i vår tid har erfart at bønn kan hjelpe en til å få ny styrke og nytt pågangsmot.

FORTSETT Å KJEMPE FOR Å FÅ JEHOVAS VELSIGNELSE

16, 17. Hva er du fast bestemt på å gjøre?

16 Djevelen vil virkelig like å se at du lar hendene synke og gir opp. Vær derfor fast bestemt på å ‘holde fast ved det som er godt’. (1. Tess 5:21) Du kan være sikker på at du kan vinne kampen mot Satan, mot hans onde verden og mot urette ønsker. Det kan du klare ved å stole helt og fullt på Guds evne til å gi deg styrke. – 2. Kor 4:7–9; Gal 6:9.

17 Så fortsett å kjempe. Fortsett å stå på. Fortsett å være utholdende. Ha full tillit til at Jehova skal «tømme ut velsignelse over [deg] til det ikke lenger er noe behov». – Mal 3:10.