VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE September 2016

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 24. oktober til 27. november 2016.

«Måtte dine hender ikke synke»

Hvordan styrker og oppmuntrer Jehova sine tjenere? Hvordan kan du styrke og oppmuntre dine brødre og søstre?

Fortsett å kjempe for å få Jehovas velsignelse

Guds folk møter mange utfordringer mens de gjør det de kan for å bli godkjent av Gud. Men de kan seire!

Spørsmål fra leserne

Hva er det «Guds ord» som Hebreerne 4:​12 sier «er levende og utfolder kraft»?

Det gode budskap blir forsvart overfor myndighetspersoner

Vi kan lære av den måten apostelen Paulus benyttet seg av juridiske instanser på.

Har du en klesstil som er til ære for Gud?

Bibelske prinsipper kan hjelpe oss.

Gode resultater av å følge Jehovas rettledning i dag

Jehovas vitner i Polen og på Fiji tar kloke valg.

Dere unge, styrk troen deres

Føler du deg presset til å akseptere vanlige oppfatninger, for eksempel om evolusjon, i stedet for å tro på en Skaper? I så fall er denne artikkelen akkurat for deg.

Dere foreldre, hjelp barna deres til å få en sterk tro

Føler du noen ganger at dette er en for vanskelig oppgave? Les om fire ting som kan hjelpe deg til å lykkes.