Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 42

Styrk din overbevisning om at du har sannheten

Styrk din overbevisning om at du har sannheten

«Forsikre dere om alle ting, og hold fast ved det som er godt.» – 1. TESS 5:21.

SANG 142 Vårt håp er sikkert og fast

INTRODUKSJON *

1. Hvorfor er mange forvirret?

I DAG finnes det mange tusen såkalt kristne trossamfunn som hevder at de tilber Gud på en måte som han godkjenner. Det er ikke rart at mange er forvirret! De spør: «Finnes det bare én sann religion, eller godkjenner Gud alle religioner?» Er vi selv helt overbevist om at det er vi Jehovas vitner som har sannheten, og at det er vi som tilber ham på den eneste riktige måten? Er det mulig å være helt overbevist om det? La oss undersøke bevisene.

2. Hvorfor var Paulus overbevist om at han hadde sannheten? (1. Tessaloniker 1:5)

2 Apostelen Paulus var fullstendig overbevist om at han hadde sannheten. (Les 1. Tessaloniker 1:5.) Dette var ikke noe han bare følte. Paulus studerte Guds Ord grundig. Han trodde på at «hele Skriften er inspirert av Gud». (2. Tim 3:16) Hva lærte Paulus av studiene sine? I Skriftene fant han sikre beviser for at Jesus var den lovte Messias – beviser som de jødiske religiøse lederne valgte å ikke bry seg om. Disse hyklerne sa at de representerte Gud, men gjorde ting som han hater. (Tit 1:16) Til forskjell fra dem valgte ikke Paulus ut hvilke deler av Guds Ord han ville tro på. Han ønsket å fortelle andre «alt om Guds hensikt» og selv leve etter det. – Apg 20:27.

3. Må vi ha svar på alle spørsmål for å ha en sterk overbevisning? (Se også rammen « Umulig å vite alt om Jehovas tanker og gjerninger».)

3 Noen mener at den sanne religion bør kunne gi svar på alle spørsmål, også spørsmål som Bibelen ikke kommer  inn på. Er det realistisk å forvente det? Tenk på hvordan Paulus så på dette. Han oppfordret trosfellene sine til å ‘forsikre seg om alle ting’, men han innrømmet også at det var mange ting han ikke skjønte. (1. Tess 5:21) Han skrev: «Vår kunnskap er ufullstendig», og: «Nå ser vi i uklare konturer som i et metallspeil.» (1. Kor 13:9, 12) Paulus forsto ikke alt, og det gjør ikke vi heller. Men Paulus forsto de grunnleggende sannhetene om Jehova. Han visste nok til å være overbevist om at han hadde sannheten!

4. Hvordan kan vi styrke vår overbevisning om at vi har funnet sannheten, og hva skal vi se på når det gjelder de sanne kristne?

4 Noe av det vi kan gjøre for å styrke vår overbevisning om at vi har funnet sannheten, er å sammenligne den måten Jesus tilba Jehova på, med den måten Jehovas vitner gjør det på i dag. I denne artikkelen skal vi se at de sanne kristne (1) tar avstand fra avgudsdyrkelse, (2) har respekt for Jehovas navn, (3) elsker sannheten og (4) elsker hverandre inderlig.

VI TAR AVSTAND FRA AVGUDSDYRKELSE

5. Hva lærer vi av Jesus om hvordan Gud skal tilbes, og hvordan kan vi etterligne ham?

5 Fordi Jesus elsket Jehova så høyt, tilba han bare ham, både da han var i himmelen, og da han var på jorden. (Luk 4:8) Han lærte disiplene sine å gjøre det samme. Verken Jesus eller hans trofaste disipler brukte noen gang bilder i tilbedelsen. Siden Gud er en usynlig ånd, er det ingen som kan lage noe som er i nærheten av å ligne på  ham. (Jes 46:5) Men hva med å lage bilder av såkalte helgener og å be til dem? I det andre av De ti bud sa Jehova: «Du skal ikke lage deg et utskåret bilde eller en etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden ... Du skal ikke bøye deg for dem.» (2. Mos 20:4, 5) De som ønsker å gjøre Guds vilje, skjønner hva disse ordene betyr.

6. Hvordan etterligner Jehovas vitner de første kristne?

6 Historikere har kommentert at de første kristne bare tilba Gud. En bok om den kristne kirkes historie sier for eksempel at de første kristne ville ha blitt «fylt med avsky» bare ved tanken på å bruke bilder i tilbedelsen. (History of the Christian Church) Jehovas vitner i dag følger de første kristnes eksempel. Vi ber ikke til bilder av helgener eller til engler – vi ber ikke engang til Jesus. Og vi hilser ikke flagget eller gjør noe annet som ville bety at vi tilba en politisk stat. Uansett hva som skjer, er vi bestemt på å være lydige mot det Jesus sa: «Det er Jehova din Gud du skal tilbe.» – Matt 4:10.

7. Hvilke klare forskjeller er det mellom Jehovas vitner og andre trossamfunn?

7 I dag er det mange som liker å høre på karismatiske predikanter. De beundrer dem så høyt at det noen ganger grenser til avgudsdyrkelse. Folk strømmer til kirkene deres, kjøper bøkene deres og gir store summer til dem eller til de sakene de støtter. Noen tror på alt de sier. Det er vanskelig å forestille seg at de ville ha blitt mer begeistret hvis Jesus selv hadde vist seg for dem! Men de som tilber Jehova på den rette måten, har verken prester eller predikanter. Selv om vi respekterer dem som tar ledelsen, godtar vi Jesu klare lære: «Dere er alle brødre.» (Matt 23:8–10) Vi forguder ikke mennesker, heller ikke om de er religiøse eller politiske ledere. Og vi engasjerer oss ikke i sakene deres. Vi er nøytrale og holder oss atskilt fra verden. På disse områdene er vi veldig forskjellige fra andre trossamfunn som kaller seg kristne. – Joh 18:36.

VI HAR RESPEKT FOR JEHOVAS NAVN

De sanne kristne er stolte over å fortelle andre om Jehova (Se avsnittene 8–10) *

8. Hvordan vet vi at Jehova vil at vi skal ære hans navn og gjøre det kjent for andre?

8 Jesus sa en gang: «Far, herliggjør ditt navn.» Jehova besvarte denne bønnen med en mektig røst fra himmelen og lovte at han ville herliggjøre sitt navn. (Joh 12:28) Gjennom hele sin tjeneste æret Jesus sin Fars navn. (Joh 17:26) Så man kan forvente at de sanne kristne vil være stolte over å bruke Guds navn og over å gjøre det kjent for andre.

9. Hvordan viste de første kristne at de hadde respekt for Guds navn?

9 Kort tid etter at den kristne menighet hadde blitt opprettet i det første århundre, vendte Jehova «sin oppmerksomhet mot nasjonene for å ta ut fra dem et folk som [skulle] bære hans navn». (Apg 15:14) De første kristne var stolte over å bruke Guds navn og over å gjøre det kjent for andre. De brukte Guds navn ofte i forkynnelsen og i skriftene sine. * På den måten viste de at de var det folket som bar Guds navn. – Apg 2:14, 21.

10. Hvilke fakta viser at Jehovas vitner har respekt for Jehovas navn?

 10 Er Jehovas vitner et folk som har respekt for Jehovas navn? Tenk over noen fakta. Mange religiøse ledere har gjort alt de kan for å skjule at Gud har et navn. De har fjernet navnet fra bibeloversettelsene sine, og i noen tilfeller har de bestemt at det ikke skal brukes under gudstjenestene. * Kan noen nekte for at Jehovas vitner er de eneste som har den rette respekten for Jehovas navn? Det er ingen andre trossamfunn som gjør så mye som oss for at Guds navn skal bli kjent. Vi gjør virkelig vårt beste for å leve opp til navnet vårt, Jehovas vitner. (Jes 43:10–12) Vi har produsert over 240 millioner eksemplarer av Ny verden-oversettelsen av Bibelen, som bruker Jehovas navn på steder der andre bibeloversettere ikke har det med. Og vi utgir bibelske publikasjoner som bruker Jehovas navn, på over 1000 språk.

VI ELSKER SANNHETEN

11. Hvordan viste de første kristne at de elsket sannheten?

11 Jesus elsket sannheten, det vil si sannheten om Gud og hans hensikter. Den måten Jesus levde på, viste at han kjente sannheten, og han gjorde sannheten kjent for andre. (Joh 18:37) Jesu  disipler elsket også sannheten høyt. (Joh 4:23, 24) Apostelen Peter omtalte den kristne troen som «sannhetens vei». (2. Pet 2:2) Fordi de første kristne elsket sannheten, tok de avstand fra trosoppfatninger, tradisjoner og personlige meninger som ikke stemte med sannheten. (Kol 2:8) Også i dag legger de sanne kristne vekt på å «gå på sannhetens vei». Det gjør de ved å basere alle sine trosoppfatninger på Bibelen og leve etter det den sier. – 3. Joh 3, 4.

12. Hva skjer når de som tar ledelsen, blir klar over at det trengs en justering i vår forståelse, og hvorfor?

12 Jehovas vitner påstår ikke at de forstår absolutt alt i Bibelen. Det har hendt at de har tatt feil i lærespørsmål og i hvordan de har organisert menigheten. Det bør ikke overraske oss. Bibelen viser at Guds folk forstår sannheten bedre etter hvert som tiden går. (Kol 1:9, 10) Jehova åpenbarer sannheten gradvis, og vi må være villige til å vente tålmodig på at sannhetens lys skal bli klarere. (Ordsp 4:18) Når de som tar ledelsen, blir klar over at det trengs en justering i måten vi forstår eller gjør noe på, er de raske med å gjøre de nødvendige forandringene. Mange trossamfunn forandrer sin lære for å gjøre medlemmene sine fornøyde eller for å bli mer lik verden. Men når Jehovas vitner gjør forandringer, er det fordi vi vil ta vare på vårt nære forhold til Gud og tilbe ham på den måten Jesus gjorde. (Jak 4:4) Vi gjør ikke forandringer fordi holdningene i verden forandrer seg, men fordi vi får en klarere forståelse av Bibelen. Vi elsker sannheten! – 1. Tess 2:3, 4.

VI ELSKER HVERANDRE INDERLIG

13. Hva er den viktigste egenskapen som kjennetegner de sanne kristne, og hvordan kommer den til uttrykk blant Jehovas vitner?

13 Av alle de fine egenskapene som kjennetegnet de første kristne, var kjærligheten den viktigste. Jesus sa: «Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» (Joh 13:34, 35) I vår tid er det kjærlighet og enhet blant Jehovas vitner over hele verden. Ingen annen organisasjon har noe som kan sammenlignes med vårt unike brorskap. Vi er forent på tvers av nasjonale, etniske og sosiale forskjeller. Vi opplever denne kjærligheten på møtene og stevnene våre. Dette styrker vår overbevisning om at det er vi som tilber Jehova på den måten han godkjenner.

14. Hvordan kan vi vise hverandre inderlig kjærlighet, ifølge Kolosserne 3:12–14?

14 Bibelen sier: «Ha framfor alt inderlig kjærlighet til hverandre.» (1. Pet 4:8) Vi viser denne kjærligheten blant annet ved å tilgi hverandre og bære over med hverandres ufullkommenheter. I tillegg ser vi etter muligheter til å være gavmilde og gjestfrie mot alle i menigheten, også mot dem som kanskje har fornærmet oss. (Les Kolosserne 3:12–14.) Det at vi er forent i kjærlighet, er et av de sterkeste bevisene for at vi er de sanne kristne.

«ÉN TRO»

15. På hvilke andre måter følger vi det mønsteret som de første kristne etablerte?

15 Vi følger det mønsteret som ble etablert av den kristne menighet i det første århundre, på andre måter også.  Vi er for eksempel organisert på samme måte som de første kristne. Vi har reisende tilsynsmenn, eldste og menighetstjenere, akkurat som de hadde. (Fil 1:1; Tit 1:5) Og i likhet med dem er vi lydige mot det Jehova sier om sex og ekteskap, om blodets hellighet og om det at menigheten må beskyttes mot syndere som ikke angrer. – Apg 15:28, 29; 1. Kor 5:11–13; 6:9, 10; Hebr 13:4.

16. Hva lærer vi av det som står i Efeserne 4:4–6?

16 Jesus sa at mange skulle påstå at de var hans disipler, uten at de egentlig var det. (Matt 7:21–23) Bibelen har også forutsagt at det i de siste dager skulle være mange som bare ville late som om de er «mennesker med gudsfrykt». (2. Tim 3:1, 5) Men Bibelen sier rett ut at Gud bare godkjenner «én tro». – Les Efeserne 4:4–6.

17. Hvem er det i dag som følger Jesus og har den ene sanne troen?

17 Hvem er det som har denne ene sanne troen i dag? Nå har vi undersøkt bevisene. Vi har sett på det Jesus sa om hvordan Jehova skal tilbes, og hvordan de første kristne fulgte dette. Det finnes bare ett svar – Jehovas vitner. Så heldige vi er som får tilhøre Jehovas folk, og som kjenner sannheten om Jehova og hans hensikter. Måtte vi ta vare på vår sterke overbevisning om at vi har sannheten!

SANG 3 Du gir kraft, du gir håp, du gir pågangsmot

^ avsn. 5 I denne artikkelen skal vi se på det Jesus har lært oss om hvordan Jehova skal tilbes, og hvordan de første kristne fulgte dette. Vi skal også undersøke bevisene for at Jehovas vitner følger det samme mønsteret i dag.

^ avsn. 9 Se rammen «Brukte de første kristne Guds navn?» i Vakttårnet for 1. juli 2010, side 6.

^ avsn. 10 I 2008 ga for eksempel pave Benedikt XVI et direktiv om at Guds navn ikke skal «brukes eller uttales» i katolske gudstjenester, salmer eller bønner.

^ avsn. 63 BILDEBESKRIVELSE: Jehovas organisasjon har utgitt Ny verden-oversettelsen på over 200 språk. Mange har derfor en bibel på morsmålet sitt som inneholder Guds navn.