Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Stol på vår aktive Leder, Kristus

Stol på vår aktive Leder, Kristus

«Dere har bare én Leder, Kristus.» – MATT 23:10.

SANGER: 16, 14

1, 2. Hvilken stor utfordring sto Josva overfor etter at Moses var død?

JEHOVA sa til Josva: «Min tjener Moses er død. Bryt nå opp, gå over Jordan, du og hele dette folket, og dra inn i det landet som jeg gir til dem.» (Jos 1:1, 2) Denne beskjeden innebar en plutselig og stor forandring for Josva, som hadde vært Moses’ medhjelper i nesten 40 år.

2 Fordi Moses hadde vært Israels leder så lenge, kan Josva ha lurt på hvordan Guds folk ville reagere på at det nå var han som skulle lede dem. (5. Mos 34:8, 10–12) Et bibelsk oppslagsverk sier i en kommentar til Josva 1:1, 2: «En av de mest kritiske fasene når det gjelder en stats sikkerhet – både før og nå – er overgangen fra ett lederskap til et annet.»

3, 4. Hvordan vet vi at Josvas tillit til Jehova ikke var forgjeves, og hvilket spørsmål stiller vi kanskje oss selv?

3 Josva var nok bekymret, og det hadde han god grunn til å være. Men innen få dager gikk han besluttsomt til handling. (Jos 1:9–11) Han stolte på Gud, og hans tillit var ikke forgjeves. Som den bibelske beretningen viser, brukte Jehova en engel til å lede Josva og israelittene. Det er sannsynlig at denne engelen var Ordet, Guds førstefødte Sønn. – 2. Mos 23:20–23; Joh 1:1.

4 Med Jehovas hjelp ble overgangen fra Moses’ lederskap til Josvas lederskap vellykket. Også vi lever i en tid med historiske forandringer, og kanskje vi spør oss selv: Har vi, etter hvert som Guds organisasjon går raskt framover, gode grunner til å stole på Jesus som vår utnevnte Leder? (Les Matteus 23:10.) For å få svar på det skal vi først se på hvordan Jehova har sørget for at hans folk har blitt ledet på en god måte i tidligere tider med forandringer.

GUDS FOLK BLIR LEDET INN I KANAAN

5. Hva opplevde Josva da han nærmet seg Jeriko? (Se det første bildet i artikkelen.)

5 Kort tid etter at israelittene hadde gått over Jordan, opplevde Josva noe spesielt. Da han nærmet seg Jeriko, traff han en mann som sto med et løftet sverd. Josva spurte den fremmede: «Er du på vår side eller på våre motstanderes side?» Josva ble overrasket da mannen fortalte at han var «fører for Jehovas hær» – han var en engel som var klar til å forsvare Guds folk. (Les Josva 5:13–15 og fotnoten.) Selv om det andre steder i beretningen blir gitt inntrykk av at Jehova talte direkte til Josva, talte han utvilsomt gjennom denne engelen, både da og mange andre ganger i fortiden. – 2. Mos 3:2–4; Jos 4:1, 15; 5:2, 9; Apg 7:38; Gal 3:19.

6–8. (a) Hvorfor kan noen av Jehovas instrukser ha virket uvanlige sett fra et menneskelig synspunkt? (b) Hvordan viste det seg at instruksene var fornuftige og ble gitt i rette tid? (Se også fotnoten.)

6 Josva fikk tydelige instrukser av engelen, Lederen, om hvordan byen Jeriko skulle inntas. Til å begynne med virket det kanskje som om noen av instruksene var en dårlig strategi. Jehova ga for eksempel befaling om at alle mennene skulle omskjæres, noe som ville sette dem ut av spill i flere dager. Var dette virkelig det rette tidspunktet å omskjære mennene på? – 1. Mos 34:24, 25; Jos 5:2, 8.

7 Disse forsvarsløse israelittiske soldatene lurte sannsynligvis på hvordan de skulle kunne beskytte familien sin hvis fienden angrep leiren deres. Men plutselig skjedde det noe uventet! I stedet for å angripe israelittene ble mennene i Jeriko redde for dem. Vi leser: «Nå var Jeriko lukket og stengt på grunn av israelittene.» (Jos 6:1) Det at israelittene fikk høre at begivenhetene hadde tatt en slik uventet vending, må ha gitt dem enda sterkere tillit til Guds ledelse!

8 En annen instruks gikk ut på at israelittene ikke skulle angripe Jeriko, men marsjere rundt byen én gang om dagen i seks dager og sju ganger den sjuende dagen. Noen av soldatene kan ha tenkt: «For en sløsing med tid og krefter!» Men Israels usynlige Leder visste nøyaktig hva han gjorde. Fordi israelittene fulgte instruksene hans, kunne de innta Jeriko uten kamp. Og da de så at det var klokt å følge instruksene, ble troen deres styrket. – Jos 6:2–5; Hebr 11:30. *

9. Hvorfor bør vi følge de instruksene vi får fra Guds organisasjon? Nevn et eksempel.

9 Hva kan vi lære av denne beretningen? Av og til skjønner vi kanskje ikke fullt ut grunnene til at organisasjonen gjør ting på en ny måte. Det kan for eksempel være at vi til å begynne med tvilte på at det var en god idé å bruke elektroniske enheter i forbindelse med personlig studium, i tjenesten og på møtene. Nå ser vi sannsynligvis fordelene ved å bruke dem hvis det er mulig. Når vi ser de positive resultatene av slike forandringer, vokser troen vår, og vi blir mer forent med våre brødre og søstre.

KRISTI LEDERSKAP I DET FØRSTE ÅRHUNDRE

10. Hvem sto bak det viktige møtet som det styrende råd i Jerusalem holdt om omskjærelse?

10 Omkring 13 år etter at Kornelius hadde blitt en kristen, var det noen jødekristne som fortsatt mente at det var nødvendig å bli omskåret. (Apg 15:1, 2) Da det ble uenighet om dette i Antiokia, ble det bestemt at Paulus skulle legge saken fram for det styrende råd i Jerusalem. Men hvem var det som sto bak denne avgjørelsen? Paulus fortalte senere: «Jeg dro opp som følge av en åpenbaring.» Det var tydeligvis Kristus som ledet det hele slik at det styrende råd kunne avgjøre saken. – Gal 2:1–3.

Det var tydelig at Kristus aktivt ledet menigheten i det første århundre (Se avsnittene 10 og 11)

11. (a) Hvordan var situasjonen i lang tid blant jødekristne når det gjaldt omskjærelse? (b) Hvordan ble Paulus’ villighet til å støtte de eldste i Jerusalem satt på prøve? (Se også fotnoten.)

11 Under Kristi ledelse gjorde det styrende råd det klart at ikke-jødiske kristne ikke trengte å bli omskåret. (Apg 15:19, 20) Men i årene etter denne avgjørelsen fortsatte mange jødekristne å omskjære sønnene sine. Da de eldste i Jerusalem hørte at det gikk rykter om at Paulus ikke fulgte Moseloven, ga de ham noen uventede instrukser. * (Apg 21:20–26) De sa at han skulle ta med seg fire menn til templet og rense seg seremonielt der sammen med dem, slik at folk kunne se at han fulgte Loven. Paulus kunne ha satt spørsmålstegn ved om det han fikk beskjed om å gjøre, hadde noe for seg. Han kunne ha innvendt at problemet egentlig lå hos jødekristne som ikke hadde en klar forståelse av spørsmålet om omskjærelse. Men Paulus gjorde ydmykt som han fikk beskjed om, og viste på den måten at han støttet de eldstes ønske om å fremme enheten blant de kristne. Hvorfor tillot Jesus at det gikk så lang tid før dette problemet ble løst, når Moseloven ble opphevet da han døde? – Kol 2:13, 14.

12. Hva kan være grunnen til at Kristus lot det gå tid før han sørget for at saken om omskjærelse ble avgjort?

12 Det kan ta tid å venne seg til en justert forståelse. Noen jødekristne trengte tid til å justere sin oppfatning. (Joh 16:12) Noen syntes at det var vanskelig å akseptere at omskjærelse ikke lenger var et symbol på et spesielt forhold til Gud. (1. Mos 17:9–12) Andre var redde for å bli forfulgt og ville derfor ikke skille seg ut i jødiske samfunn. (Gal 6:12) Men etter hvert kom Kristus med mer veiledning gjennom inspirerte brev fra Paulus. – Rom 2:28, 29; Gal 3:23–25.

KRISTUS LEDER FORTSATT MENIGHETEN

13. Hva kan hjelpe oss til å sette pris på den måten Kristus leder oss på i dag?

13 Når vi ikke helt forstår grunnene til visse forandringer som organisasjonen gjør, kan vi reflektere over hvordan Kristus ledet Guds folk i fortiden. Både på Josvas tid og i det første århundre ledet Kristus Guds folk på en god måte. Hans ledelse beskyttet alltid Guds folk som et hele, styrket troen deres og hjalp dem til å være forent. – Hebr 13:8.

14–16. Hvordan kommer Kristi omtanke for vårt åndelige ve og vel tydelig til uttrykk i retningslinjene fra «den trofaste og kloke slave»?

14 Jesu kjærlige omtanke for vårt åndelige ve og vel kommer tydelig til uttrykk i de retningslinjene som «den trofaste og kloke slave» gir oss i rette tid. (Matt 24:45) En bror som heter Marc, og som har fire barn, sier: «Satan prøver å svekke menighetene ved å angripe familiene. Nå som vi blir oppfordret til å ha en familiestudiekveld hver uke, er budskapet til familieoverhoder tydelig: Pass på familien din!»

15 Når vi ser hvordan Kristus leder oss, forstår vi at han er veldig interessert i vår åndelige framgang. Patrick, som er eldste, sier: «I begynnelsen var det mange som syntes det var trist at vi skulle møtes i små grupper når vi skulle ut i felttjenesten i helgene.» Men han sier også at denne forandringen viser hvordan Jesus bryr seg om alle i menigheten, og tilføyer: «Beskjedne og mindre aktive brødre og søstre føler seg nå mer verdsatt og nyttige, og det har ført til at de har vokst åndelig sett.»

16 I tillegg til at Kristus dekker våre åndelige behov, hjelper han oss til å fokusere på det viktigste arbeidet som blir utført på jorden i dag. (Les Markus 13:10.) André, som er nyutnevnt eldste, har alltid gått inn for å følge ny veiledning fra Guds organisasjon. Han sier: «Det at man har redusert staben ved avdelingskontorene, er en påminnelse om at det er kort tid igjen, og at vi må bruke kreftene våre i forkynnelsesarbeidet.»

VIS AT DU LOJALT STØTTER KRISTI LEDERSKAP

17, 18. Hvorfor bør vi tenke over de fordelene det har gitt oss å tilpasse oss de forandringene som er gjort i den senere tid?

17 Vår regjerende Konge, Jesus Kristus, er en aktiv Leder som ser framover. La oss derfor glede oss over de fordelene det har gitt oss å tilpasse oss de forandringene som organisasjonen har gjort i den senere tid. På familiestudiet kan du og familien din kanskje snakke om hvordan forandringene i møtene og felttjenesten har vært til hjelp for dere.

Hjelper du familien din og andre til å holde følge med Jehovas organisasjon? (Se avsnittene 17 og 18)

18 Hvis vi forstår bakgrunnen for de retningslinjene Jehovas organisasjon gir oss, og ser hvor bra de er for oss, er det lettere for oss å følge dem og å gjøre det med glede. Vi er helt sikkert glad for at det at organisasjonen har redusert mengden litteratur som trykkes, gjør at den sparer penger. Og det at den bruker ny teknologi, gjør at vi lettere kan nå folk over hele jorden med det gode budskap. Med dette i tankene kan vi vurdere om vi personlig kan bruke elektroniske publikasjoner, videoer og lydinnspillinger i enda større grad, hvis mulig. Dette er én ting vi kan gjøre for å vise at vi har samme holdning som Kristus, som er opptatt av at organisasjonens ressurser skal brukes fornuftig.

19. Hvorfor bør vi støtte Kristi lederskap?

19 Når vi viser at vi villig støtter Kristi lederskap, styrker vi andres tro og bidrar til enhet. André sier om det at størrelsen på den verdensomfattende Betel-familien har blitt redusert: «Den fine innstillingen som har blitt vist av tidligere betelitter som har tilpasset seg slike forandringer, er inspirerende og fyller meg med tillit og respekt. De holder følge med Jehovas himmelvogn ved å finne glede i et hvilket som helst oppdrag de får.»

HA TRO OG STOL PÅ VÅR LEDER

20, 21. (a) Hvorfor kan vi stole på Kristus, vår Leder? (b) Hvilket spørsmål blir tatt opp i den neste artikkelen?

20 Vår utnevnte Leder, Jesus Kristus, skal snart «fullføre sin seier» og «utrette ærefryktinngytende ting». (Åp 6:2; Sal 45:4) I mellomtiden forbereder han Guds folk på livet i den nye verden, da vi alle skal være med på det enorme undervisnings- og byggearbeidet som vil finne sted når de døde får livet tilbake.

21 Vår salvede Konge kommer til å lede oss inn i den nye verden, forutsatt at vi bevarer en sterk tillit til ham uansett hvilke forandringer som skjer i livet vårt. (Les Salme 46:1–3.) Det kan av og til være vanskelig for oss å takle forandringer, spesielt hvis livet tar en uventet vending. Så hvordan kan vi bevare vår indre fred og vår fulle tillit til Jehova? Dette spørsmålet blir tatt opp i den neste artikkelen.

^ avsn. 8 Arkeologer har funnet store kornlagre i ruinene av Jeriko. Dette samsvarer med det Bibelen sier om at beleiringen var kort, og at israelittene ikke fikk lov til å plyndre Jeriko. Israelittene inntok landet i innhøstningstiden, et gunstig tidspunkt å gjøre det på, for da var det rikelig med korn på åkrene. – Jos 5:10–12.

^ avsn. 11 Se rammen «Paulus reagerer ydmykt under en lojalitetsprøve» i Vakttårnet for 15. mars 2003, side 24.