Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Lær andre sannheten

Lær andre sannheten

‘Jehova, summen av ditt ord er sannhet.’ – SAL 119:159, 160.

SANGER: 29, 53

1, 2. (a) Hva så Jesus på som sitt viktigste arbeid, og hvorfor? (b) Hva må vi gjøre for å lykkes som «Guds medarbeidere»?

JESUS KRISTUS var snekker og senere lærer. (Mark 6:3; Joh 13:13) Både som snekker og som lærer mestret han tingene til fullkommenhet. Som snekker lærte han seg å bruke verktøy som hjalp ham til å lage nyttige ting av tre. Som lærer i Guds Ord brukte han på en dyktig måte sin grundige kjennskap til Skriftene til å hjelpe vanlige mennesker til å forstå viktige sannheter. (Matt 7:28; Luk 24:32, 45) Da han var 30 år, la han vekk snekkerverktøyet og ble forkynner og lærer, for han visste at det var viktigere å gjøre andre kjent med det gode budskap. Han sa at en av grunnene til at Gud sendte ham til jorden, var at han skulle forkynne det gode budskap om Guds rike. (Matt 20:28; Luk 3:23; 4:43) Jesus lot livet først og fremst dreie seg om forkynnelses- og undervisningsarbeidet, og han ville at andre også skulle være med på dette arbeidet. – Matt 9:35–38.

2 De fleste av oss er ikke snekkere, men vi er alle forkynnere og lærere. Arbeidet med å lære andre om det gode budskap er så viktig at Gud er engasjert i det –  vi blir omtalt som «Guds medarbeidere». (1. Kor 3:9; 2. Kor 6:4) Vi er overbevist om at «summen av [Jehovas] ord er sannhet». (Sal 119:159, 160) Og vi ønsker å ‘bruke sannhetens ord på rette måte’ i tjenesten. (Les 2. Timoteus 2:15.) Vi prøver derfor hele tiden å bli dyktigere til  å bruke Bibelen, det viktigste verktøyet vi har til å lære andre sannheten om Jehova, Jesus og Riket. For å hjelpe oss til å utføre en god tjeneste har Jehovas organisasjon gitt oss forskjellige andre basisverktøy som vi også må gjøre oss godt kjent med. Vi sier om disse verktøyene at vi har dem i «verktøykassen» vår.

3. Hva bør vi fokusere på i den korte tiden som er igjen, og hvem bør vi derfor lete etter, ifølge Apostlenes gjerninger 13:48?

3 Verktøyene i verktøykassen vår er først og fremst beregnet på å bli brukt til undervisning. Å forkynne vil si å kunngjøre et budskap, men å undervise innebærer noe mer. Når vi underviser, forklarer vi budskapet grundigere og prøver å nå hjertet til en person, slik at han blir motivert til å handle i samsvar med det han lærer. I den korte tiden som er igjen for den nåværende verdensordningen, må vi fokusere på å starte bibelstudier og å lære folk sannheten. Dette innebærer at vi må gjøre så godt vi kan for å finne dem som har «den rette innstillingen». Vi ønsker å hjelpe dem til å begynne å tjene Jehova, «slik at de [kan] få evig liv». – Les Apostlenes gjerninger 13:44–48.

4. Hvordan kan vi finne dem som har «den rette innstillingen, slik at de [kan] få evig liv»?

4 Hvordan kan vi finne dem som har «den rette innstillingen, slik at de [kan] få evig liv»? Akkurat som i det første århundre er den eneste måten å finne slike mennesker på å forkynne. Vi må derfor gjøre som Jesus sa: «Når dere kommer til en by eller landsby, skal dere finne ut hvem som fortjener å høre budskapet.» (Matt 10:11) Vi venter ikke at mennesker som er uoppriktige, stolte eller helt uinteressert i åndelige spørsmål, skal reagere positivt på det gode budskap. Vi leter etter mennesker som er ærlige, ydmyke og åndelig sultne. Denne letingen kan sammenlignes med det at Jesus så etter akkurat det rette trevirket når han som snekker skulle lage møbler, dører, åk eller andre ting. Når han hadde funnet det, kunne han bruke verktøykassen sin og evnene sine og snekre det han ville. På lignende måte må vi først finne oppriktige mennesker og så bruke verktøyene og evnene våre for å hjelpe dem til å bli disipler. – Matt 28:19, 20.

5. Hva trenger vi å vite om verktøyene i verktøykassen vår? Illustrer. (Se de første bildene i artikkelen.)

5 Hvert av verktøyene i en verktøykasse har et bestemt formål. Ta for eksempel de snekkerverktøyene Jesus sannsynligvis brukte. * Han trengte verktøy til å måle, merke, kutte, bore i og forme trevirket og også verktøy til å kontrollere om trestykkene var nøyaktig vannrette eller loddrette, og til å feste dem. På lignende måte har hvert av verktøyene i verktøykassen vår et bestemt formål. Vi skal nå se på hvordan vi kan bruke de viktige verktøyene vi har fått.

VERKTØY TIL Å FORTELLE FOLK HVEM VI ER

6, 7. (a) Hvordan har du brukt kontaktkortet? (b) Hvilke to formål har møteinvitasjonen?

6 Kontaktkortet. Dette er et lite, men effektivt verktøy vi kan bruke for å fortelle folk hvem vi er, og for å gjøre dem oppmerksom på nettstedet vårt, der de kan få vite mer om oss og også bestille et bibelkurs. Fram til nå har over 400 000 bestilt et bibelkurs på jw.org, og hver dag er det flere hundre nye som gjør det! Prøv å alltid ha noen kontaktkort med deg, slik at du kan bruke dem når du snakker med folk du treffer i løpet av dagen.

7 Møteinvitasjonen. Den trykte møteinvitasjonen har to formål. Den sier:  «Du er invitert til å lære mer om Bibelen sammen med Jehovas vitner» og forteller at man kan gjøre dette «på møtene våre» eller «privat», det vil si sammen med en personlig lærer, slik bildet viser. Så i tillegg til at dette verktøyet viser hvem vi er, inviterer det dem som er «klar over sitt åndelige behov», til å studere Bibelen sammen med oss. (Matt 5:3) Folk er naturligvis velkommen på møtene våre enten de tar imot tilbudet om et bibelkurs eller ikke. Hvis de kommer, vil de få se og høre hva vi har å tilby når det gjelder undervisning i Bibelens sanne lære.

8. Hvor viktig er det at folk kommer på iallfall ett av møtene våre? Nevn et eksempel.

8 Det er viktig at vi inviterer folk til å komme iallfall én gang på møtene våre. Hvorfor det? Fordi hvis de kommer, vil de få se den store kontrasten mellom det åndelig rike miljøet på møtene våre og den dårlige åndelige tilstanden i Babylon den store. (Jes 65:13) For noen år siden la et ektepar i USA som heter Ray og Linda, merke til dette. De hadde bestemt seg for å begynne å gå i en kirke. De trodde på Gud og følte at de hadde et åndelig behov, så de begynte å oppsøke alle kirkene i byen de bodde i – den ene etter den andre. Det var en mengde kirker og mange trossamfunn der. Helt fra begynnelsen av hadde de bestemt seg for at den kirken de eventuelt skulle gå i, måtte oppfylle to betingelser: For det første måtte gudstjenesten lære dem noe, og for det andre måtte kirkens medlemmer være kledd på en måte som stemte med det de sa om at de representerte Gud. Etter noen år hadde de vært innom alle kirkene i byen, men de var veldig skuffet. De hadde ikke lært noe, og medlemmene hadde ikke vært kledd på en verdig måte. Etter å ha vært i den siste kirken som sto på listen deres, dro Linda på jobb, og Ray reiste hjemover. På veien hjem kjørte han forbi en Rikets sal og tenkte: «Hvorfor ikke gå inn og se hva som foregår der?» Det var selvfølgelig det beste stedet av alle! Alle i Rikets sal var vennlige og var passende kledd. Ray satte seg på første rad, og han elsket det han lærte! Dette minner oss om det Paulus sa om en som kommer på et kristent møte for første gang og sier: «Gud er virkelig iblant dere.» (1. Kor 14:23–25) Etter det kom Ray på hvert søndagsmøte, og senere kom han også på hvert midtukemøte. Linda begynte også å gå på møtene. Begge to, som var i 70-årene, tok imot tilbudet om et bibelstudium og ble døpt.

VERKTØY TIL Å STARTE SAMTALER

9, 10. (a) Hvorfor er traktatene lette å bruke? (b) Forklar hvordan vi kan bruke traktaten Hva er Guds rike?

9 Traktater. I verktøykassen vår har vi åtte traktater, som er lette å bruke for å starte samtaler. Siden 2013, da vi fikk de første av disse traktatene, har det blitt trykt over fem milliarder av dem! Det fine med disse traktatene er at når du har lært å bruke én av dem, kan du bruke alle, for alle er lagt opp på samme måte. Hvordan kan du bruke en traktat for å starte en samtale?

10 Du velger kanskje å bruke traktaten Hva er Guds rike? Vis den du snakker med, spørsmålet på forsiden og spør: «Har du noen gang lurt på hva Guds rike er? Mener du at det er ...?» Spør hvilket av de tre svarene han velger. Uten å si om det han har valgt, er riktig eller galt, kan du så åpne traktaten, peke på overskriften «Hva Bibelen sier» og lese de skriftstedene som er sitert – Daniel 2:44 og Åpenbaringen 11:15. Fortsett samtalen hvis det er mulig. Pek til slutt på oppfølgingsspørsmålet på baksiden under overskriften «Noe å tenke over»: «Hvordan vil det være å leve under  Guds rikes styre?» Da har du et utgangspunkt for den neste samtalen. Når du treffer personen igjen, kan du vise til leksjon 7 i brosjyren Et godt budskap fra Gud!, som er et av de verktøyene vi bruker for å starte bibelstudier.

VERKTØY TIL Å BYGGE OPP INTERESSEN FOR BIBELEN

11. Hva er bladene våre skrevet med tanke på, og hva bør vi vite om dem?

11 Blader. Vakttårnet og Våkn opp! er verdens mest utbredte og oversatte blader. Fordi de har en bred internasjonal leserkrets, er forsidetemaene valgt med tanke på at de skal appellere til folk overalt. Vi bør bruke dem for å bygge opp en persons interesse for det som virkelig betyr noe i livet i dag. Men for å kunne gi bladene til de riktige personene må vi vite hvem som er målgruppen for hvert av dem.

12. (a) Hvem er målgruppen for Våkn opp!, og hva er formålet med bladet? (b) Hvordan har du hatt god nytte av dette verktøyet i tjenesten i det siste?

12 Våkn opp! er beregnet på lesere som har lite eller ingen bibelkunnskap. Det kan være at de ikke vet noe om kristendommen, er skeptiske til religion eller ikke er klar over at Bibelen har praktisk verdi. Et av hovedformålene med Våkn opp! er å overbevise leseren om at Gud eksisterer. (Rom 1:20; Hebr 11:6) Det tar også sikte på å hjelpe leseren til å få tro på at Bibelen virkelig er Guds Ord. (1. Tess 2:13) De tre temaene som Våkn opp! tar opp i 2018, er: «Hva skal til for å bli lykkelig?», «12 nøkler til et godt familieliv» og «Hjelp for dem som sørger».

13. (a) Hvem er målgruppen for den offentlige utgaven av Vakttårnet? (b) Hvordan har du hatt god nytte av dette verktøyet i tjenesten i det siste?

13 Den offentlige utgaven av Vakttårnet fokuserer på religiøse temaer med tanke på dem som allerede har en viss respekt for Gud og Bibelen. Selv om de kanskje har en del kunnskap om Bibelen, har de ikke en nøyaktig forståelse av det den lærer. (Rom 10:2; 1. Tim 2:3, 4) De tre numrene i 2018 svarer på spørsmålene «Er Bibelen nyttig i dag?», «Hvordan vil framtiden bli?» og «Bryr Gud seg om deg?»

VERKTØY TIL Å MOTIVERE

14. (a) Hva er formålet med de fire videoene vi har i verktøykassen vår? (b) Hvordan har du hatt god nytte av å vise disse videoene i tjenesten?

14 Videoer. På Jesu tid hadde en snekker bare håndverktøy. Men i dag bruker snekkere også elektriske verktøy – for eksempel sager, driller, slipemaskiner og spikerpistoler. På lignende måte har vi i dag også verktøy til bruk i tjenesten som vi ikke hadde før. I tillegg til trykte publikasjoner har vi nå flotte videoer som vi kan vise folk. I verktøykassen vår har vi fire av dem: Hvorfor studere Bibelen?, Hvordan foregår et bibelkurs?, Hva foregår i en Rikets sal? og Jehovas vitner – hvem er vi? De videoene som varer mindre enn to minutter, fungerer godt på førstegangsbesøk. De videoene som er lengre, kan vi vise til dem som har bedre tid, og på gjenbesøk. Disse flotte verktøyene kan motivere folk til å studere Bibelen og til å komme på møtene våre.

15. Nevn et eksempel som viser hvilken virkning det kan ha på folk å se en av videoene våre på sitt eget språk.

15 Her er en opplevelse som viser hvor virkningsfulle videoene kan være: En søster møtte en kvinne som hadde flyttet fra Mikronesia, og som hadde yapesisk som morsmål. Søsteren viste henne videoen Hvorfor studere Bibelen? på yapesisk. Da videoen begynte, sa kvinnen: «Dette er jo mitt språk! Det er helt utrolig! Jeg hører på dialekten at han er fra samme øy  som meg. Han snakker språket mitt!» Etterpå sa hun at hun skulle lese og se alt som var på hennes språk på jw.org. (Jevnfør Apostlenes gjerninger 2:8, 11.) Her er en annen opplevelse: En søster i USA sendte en lenke til den samme videoen til nevøen sin i utlandet på det språket han snakker. Etter å ha sett videoen sendte han en e-post til henne hvor han skrev: «Den delen som handler om at en ond makt styrer verden, var spesielt interessant. Jeg bestilte et bibelstudium.» Han bor i et land hvor arbeidet vårt er underlagt restriksjoner!

VERKTØY TIL Å LÆRE ANDRE SANNHETEN

16. Forklar hva som er formålet med disse brosjyrene: (a) Hør på Gud og få evig liv. (b) Et godt budskap fra Gud! (c) Hvem gjør Jehovas vilje i dag?

16 Brosjyrer. Hvordan kan du lære noen sannheten hvis de har problemer med å lese, eller hvis litteraturen vår ikke finnes på deres språk? Vi har akkurat det riktige verktøyet – brosjyren Hør på Gud og få evig liv. * Et utmerket verktøy vi kan bruke til å starte studier med folk, er brosjyren Et godt budskap fra Gud! Du kan vise en person de 14 emnene på baksiden av brosjyren og spørre ham om hvilket han synes er mest interessant. Så kan du starte et studium i den leksjonen. Har du prøvd denne framgangsmåten på gjenbesøkene dine? Den tredje brosjyren i verktøykassen er Hvem gjør Jehovas vilje i dag? Den er skrevet for å gjøre dem som studerer Bibelen sammen med oss, kjent med organisasjonen. For å lære hvordan du kan bruke denne brosjyren på hvert studium, kan du se det som står i Livet og tjenesten som kristne – arbeidshefte for mars 2017.

17. (a) Hva er hensikten med hver av de to bøkene vi bruker når vi leder bibelstudier? (b) Hva må alle som ønsker å bli døpt, gjøre, og hvorfor?

17 Bøker. Etter at du har startet et studium i brosjyren, kan du når som helst gå over til boken Hva kan Bibelen lære oss? Denne boken er et verktøy som vil øke en persons kunnskap om Bibelens grunnleggende lære. Etter at du har studert ferdig denne boken med noen, og hvis personen gjør framskritt, kan du fortsette studiet i boken Bli i Guds kjærlighet. Denne boken vil lære den du studerer med, hvordan han kan bruke bibelske prinsipper i hverdagen. Husk at selv om den du studerer med, blir døpt, er det viktig at studiet med ham fortsetter til han er ferdig med begge disse bøkene. Det vil hjelpe ham til å få et solid grunnlag i sannheten. – Les Kolosserne 2:6, 7.

18. (a) Hva oppfordrer 1. Timoteus 4:16 oss til å gjøre når vi lærer andre sannheten, og hva kan det at vi gjør det, føre til? (b) Hva bør være målet vårt når vi bruker verktøykassen vår?

18 Som Jehovas vitner har vi blitt betrodd «sannhetens ord, det gode budskap», som kan lede folk til evig liv. (Kol 1:5; les 1. Timoteus 4:16.) For å hjelpe oss til å lære folk sannheten har vi fått en verktøykasse som inneholder akkurat det vi trenger. (Se oversikten « Verktøykassen vår».) La oss bruke disse verktøyene så godt vi kan. Hver forkynner kan selv velge hvilket av verktøyene han vil bruke, og når. Men målet vårt er ikke bare å levere litteratur, og vi bør ikke gi litteratur til noen som ikke viser interesse for budskapet vårt. Målet vårt er å gjøre mennesker til disipler, så vi konsentrerer oss om å hjelpe dem som er ærlige, ydmyke og åndelig sultne – mennesker som har «den rette innstillingen, slik at de [kan] få evig liv». – Apg 13:48; Matt 28:19, 20.

^ avsn. 5 Se artikkelen «Tømmermannen» og rammen «Tømmermannens verktøykasse» i Vakttårnet for 1. august 2010.

^ avsn. 16 Hvis personen ikke kan lese, kan han følge med i brosjyren Hør på Gud, som hovedsakelig inneholder bilder.