Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Kjøp sannhet og selg den aldri»

«Kjøp sannhet og selg den aldri»

«Kjøp sannhet og selg den aldri, kjøp visdom, rettledning og forstand.» – ORDSP 23:23.

SANGER: 94, 96

1, 2. (a) Hva er det mest verdifulle vi har? (b) Hvilke sannheter betyr mye for oss, og hvorfor? (Se de første bildene i artikkelen.)

HVA er det mest verdifulle du har? Ville du ha vært villig til å bytte det bort mot noe som er mindre verdt? For oss som har innviet oss til Jehova, er svarene på disse spørsmålene enkle. Det mest verdifulle vi har, er vårt forhold til vår himmelske Far, Jehova, og vi ville ikke ha byttet det bort mot noe som helst. Vi verdsetter også sannheten fra Bibelen, som har gjort det mulig for oss å utvikle dette forholdet. – Kol 1:9, 10.

2 Bare tenk på alt det vår Store Veileder lærer oss i sitt Ord, Bibelen! Han åpenbarer sannheten om sitt meningsfylte navn og gjør oss kjent med sine tiltalende egenskaper. Han opplyser oss om gjenløsningen – den enestående gaven som han i sin kjærlighet har gitt oss gjennom sin Sønn, Jesus. Jehova forteller oss også om det messianske rike, og han gir oss håp om evig liv, enten i himmelen hvis vi er av de salvede, eller på jorden hvis vi hører til de «andre sauer». (Joh 10:16) I tillegg lærer han oss hvordan vi bør oppføre oss. Vi setter virkelig pris på disse sannhetene, for de gjør det mulig for oss å nærme oss vår Skaper. De gir livet vårt mening!

3. Hva trenger vi ikke for å kjøpe sannhet?

3 Jehova er en gavmild Gud. Han holder ikke noe godt tilbake fra dem som søker sannheten. Han har til og med gitt oss sin kjære Sønn som en fri gave. Jehova vil så absolutt ikke kreve penger for å gi oss sannheten. Da en mann som het Simon, tilbød apostelen Peter penger for å få makt til å gi andre hellig ånd, irettesatte Peter ham og sa: «Måtte både du og sølvet ditt gå til grunne fordi du tenkte at du kunne kjøpe Guds frie gave for penger.» (Apg 8:18–20) Så hva betyr det da når Bibelen sier: «Kjøp sannhet»?

HVA VIL DET SI Å ‘KJØPE’ SANNHET?

4. Hva vil denne artikkelen lære oss om sannheten?

4 Les Ordspråkene 23:23. Vi finner ikke sannheten i Guds Ord uten å gjøre en viss innsats. Vi må være villige til å ofre hva som helst som er nødvendig for å få tak i den. Og når vi har ‘kjøpt’, eller skaffet oss, sannhet, må vi passe på at vi ikke ‘selger’ den, eller gir slipp på den. Vi skal nå se på hva det innebærer å ‘kjøpe’ sannhet, og hva vi kanskje må betale for sannheten, for å si det slik. Det kan hjelpe oss til å få en dypere verdsettelse av sannheten og styrke vår beslutning om aldri å ‘selge’ den. Som vi skal se, er det å kjøpe sannhet vel verdt det det koster.

5, 6. (a) Hvordan kan vi kjøpe sannhet uten penger? Illustrer. (b) Hvordan er sannheten bra for oss?

5 Selv noe som er gratis, kan koste oss noe. Det hebraiske ordet som er oversatt med «kjøp» i Ordspråkene 23:23, kan også bety «skaff deg». Disse uttrykkene innebærer at man må gjøre en innsats eller gi noe i bytte for å få noe som er av verdi. Det å kjøpe sannhet kan illustreres slik: La oss si at en butikk reklamerer med «gratis bananer». Vil disse bananene mirakuløst havne på bordet vårt? Nei. Vi må gjøre en viss innsats – vi må dra til butikken og hente dem. Er bananene da gratis? Ja, men vi må bruke tid og krefter på å dra til butikken. På lignende måte trenger vi ikke penger for å kjøpe sannhet, men likevel koster den oss noe. Vi må gjøre en innsats for å få tak i den.

6 Les Jesaja 55:1–3. Det Jehova her sier gjennom Jesaja, kaster mer lys over det å kjøpe sannhet. Jehova sammenligner sine ord med vann, melk og vin. I likhet med et glass kaldt, rent vann er Guds sannhetsord forfriskende. Og akkurat som melk virker styrkende og hjelper barn til å vokse, har Jehovas ord en styrkende virkning på oss og hjelper oss til å vokse åndelig sett. Hvorfor blir Jehovas ord også sammenlignet med vin? I Bibelen blir vin forbundet med glede. (Sal 104:15) Så ved å gi sitt folk oppfordringen «kjøp vin» forsikrer Jehova oss om at det å leve i samsvar med hans ord vil gi oss glede. (Sal 19:8) Ja, vi får virkelig mye igjen for å lære om og leve etter Guds sannhetsord! Den prisen vi betaler, er den innsatsen vi gjør. Vi skal nå se på fem ting vi kanskje må betale med for å kunne kjøpe sannhet.

HVA HAR DU GITT AVKALL PÅ FOR Å KJØPE SANNHET?

7, 8. (a) Hvordan betaler vi med vår tid for å kjøpe sannhet? (b) Hvor mye var en ung student villig til å betale, og hva førte det til?

7 Tid. Dette er en pris alle som kjøper sannhet, må betale. Det tar tid å lytte til budskapet om Guds rike, lese Bibelen og bibelsk litteratur, ha et personlig bibelstudium, forberede seg til møtene og være til stede på dem. Vi må ‘kjøpe’, eller ta, den tiden fra andre, mindre viktige gjøremål. (Les Efeserne 5:15, 16 og fotnoten.) Hvor mye tid vil det ta å skaffe seg nøyaktig kunnskap om Bibelens grunnleggende lære? Det kommer an på omstendighetene. Og det er i virkeligheten ingen grenser for hva vi kan lære om Jehovas visdom, veier og gjerninger. (Rom 11:33) Det første nummeret av Watch Tower sammenlignet sannheten med en «beskjeden liten blomst» og sa: «Nøy deg ikke med å finne én av sannhetens blomster. Hadde det vært nok med én, ville det ikke finnes flere. Plukk stadig flere, let etter flere.» Vi kan spørre oss selv: Hvor stor er min bukett av sannheter? Selv med et evig liv vil vi alltid kunne lære mer om Jehova. Det som er viktig i dag, er at vi bruker tiden vår fornuftig, slik at vi kan kjøpe så mye sannhet som omstendighetene våre tillater. Her er et eksempel på en som lengtet etter sannheten:

8 Mariko *, en ung japansk kvinne, kom til New York for å gå på skole. På den tiden var hun medlem av en religiøs bevegelse som oppsto i Japan i slutten av 1950-årene. En pionersøster traff Mariko i tjenesten fra hus til hus. Da Mariko begynte å lære sannheten fra Bibelen, ble hun så glad at hun spurte om pionersøsteren kunne studere med henne to ganger i uken. Selv om Mariko hadde en travel skolehverdag og dessuten en deltidsjobb, begynte hun med en gang å gå på møtene i menigheten. Og hun sluttet med noen av de sosiale aktivitetene hun hadde brukt tid på, slik at hun fikk kjøpt seg tid til å lære mer om sannheten. Det at hun ga avkall på disse tingene, bidro til at hun raskt gjorde åndelige framskritt. Før det var gått et år, ble hun døpt. Seks måneder senere, i 2006, begynte hun som pioner, og det er hun fremdeles.

9, 10. (a) Hvordan påvirker det at vi kjøper sannhet, vårt syn på materielle ting? (b) Hvilke muligheter ga en ung kvinne avkall på, og hvordan ser hun på det i ettertid?

9 Materielle fordeler. For å kunne kjøpe sannhet må vi kanskje gi avkall på en lukrativ jobb eller karriere. Da Peter og Andreas, som var fiskere, ble invitert av Jesus til å bli «menneskefiskere», «forlot de garnene». (Matt 4:18–20) De fleste av dem som lærer sannheten i dag, kan selvfølgelig ikke bare gå fra arbeidet sitt. Det er en bibelsk forpliktelse å forsørge seg selv og familien sin. (1. Tim 5:8) Likevel må mange som lærer sannheten, forandre holdning til materielle ting og prioritere annerledes. Jesus var tydelig på dette da han sa: «Slutt med å samle dere skatter på jorden ... Samle dere i stedet skatter i himmelen.» (Matt 6:19, 20) Her er et eksempel på en ung kvinne som fulgte dette rådet:

10 Maria spilte golf allerede før hun begynte på skolen. Hun fortsatte å utvikle golfferdighetene sine i løpet av oppveksten, og etter hvert ble hun så dyktig at hun ble belønnet med et universitetsstipend. Golf var livet hennes, og målet var å få seg en lukrativ karriere som profesjonell golfspiller. Men så begynte hun å studere Bibelen, og hun elsket de sannhetene hun lærte. Maria var glad for de forandringene sannheten hjalp henne til å gjøre i livet. Hun sa: «Jo mer jeg justerte holdningene mine og livsstilen min etter Bibelens normer, jo lykkeligere ble jeg.» Maria skjønte at det ville være vanskelig for henne å satse på både åndelig og materiell rikdom. (Matt 6:24) Hun betalte den prisen det var å gi avkall på det målet hun hadde hatt hele livet om å bli profesjonell golfspiller, og på mulighetene til å bli rik og berømt. Fordi hun kjøpte sannhet, tjener hun nå som pioner og lever det hun beskriver som «det lykkeligste og mest meningsfylte livet det er mulig å ha».

11. Hva kan skje med noen av våre personlige relasjoner når vi kjøper sannhet?

11 Personlige relasjoner. Når vi velger å leve i samsvar med sannheten fra Bibelen, kan det være at vårt forhold til venner og slektninger forandrer seg. Hvorfor det? I en bønn Jesus ba for disiplene sine, sa han til Gud: «Gjør dem hellige ved hjelp av sannheten. Ditt ord er sannhet.» (Joh 17:17; fotn.) De greske ordene som er oversatt med «gjør dem hellige», kan også gjengis med «skill dem ut». Når vi tar imot sannheten, blir vi skilt ut fra verden, for vi passer ikke lenger inn i den formen som verden prøver å presse alle inn i. Fordi vi har fått andre verdier og normer, ser folk på oss som annerledes. Vi lever etter Bibelens normer. Selv om vi prøver å ha et godt forhold til venner og familiemedlemmer, kan det være at noen av dem distanserer seg fra oss eller til og med motarbeider vår nye tro. Dette overrasker oss ikke. Jesus sa: «En mann vil få fiender i sin egen familie.» (Matt 10:36) Han ga også en forsikring om at det vi får igjen for å kjøpe sannhet, langt overgår en hvilken som helst pris vi kanskje må betale. – Les Markus 10:28–30.

12. Hvilken pris betalte en jødisk mann for sannheten?

12 Aaron, en jødisk forretningsmann, hadde alltid lært at man ikke skulle uttale Guds navn. Men han lengtet etter sannheten om Gud. Han ble veldig glad da et av Jehovas vitner viste ham at når de fire hebraiske konsonantene i Guds navn blir kombinert med vokalpunkter, kan navnet uttales «Jehova». Han dro begeistret til synagogen for å vise rabbinerne denne flotte oppdagelsen. De reagerte ikke slik Aaron hadde ventet. I stedet for å dele hans glede over å lære sannheten om Guds navn spyttet de på ham og behandlet ham som en frafallen. Forholdet til familien ble også vanskelig. Men han mistet ikke motet. Han fortsatte å kjøpe sannhet og tjente som et frimodig vitne for Jehova resten av livet. For å kunne vandre i sannheten er vi i likhet med Aaron villige til å betale prisen ved å godta alle forandringer som måtte skje i vår sosiale status eller i vårt forhold til andre i familien.

13, 14. Hvilke forandringer må vi gjøre i vår tankegang og oppførsel for å kunne kjøpe sannhet? Nevn et eksempel.

13 Tankegang og oppførsel som er i strid med Guds normer. For å kunne ta imot sannheten og leve etter Bibelens moralnormer må vi være villige til å gjøre forandringer i den måten vi tenker og oppfører oss på. Legg merke til hva Peter skrev om slike forandringer: «Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere forme av de lystene dere hadde før, da dere var uvitende. Men dere må være hellige i alt dere gjør.» (1. Pet 1:14, 15) I Korint, en by som var preget av moralsk forfall, måtte folk gjøre store forandringer i livsstilen for å kjøpe sannhet. (1. Kor 6:9–11) Også i dag er det mange som har sluttet med oppførsel som er i strid med Guds normer, for å kunne kjøpe sannhet. Peter ga de kristne på hans tid denne påminnelsen: «Det er nok at dere i den tiden som er gått, har gjort nasjonenes vilje, da dere levde et liv preget av skamløs oppførsel, ukontrollerte lyster, overdreven drikking, vill festing, fyll og avskyelig avgudsdyrkelse.» – 1. Pet 4:3.

14 I mange år var Devynn og Jasmine alkoholmisbrukere. Devynn var en dyktig regnskapsfører, men alkoholmisbruket gjorde at han ikke klarte å holde på en jobb. Jasmine var beryktet for sin aggressive og voldelige oppførsel. En dag da Jasmine gikk full gatelangs, traff hun to av Jehovas vitners misjonærer. Misjonærene avtalte å studere Bibelen med henne, men da de kom til henne uken etter, var både hun og Devynn fulle. Paret hadde ikke regnet med at misjonærene brydde seg så mye om dem at de ville komme hjem til dem. Neste gang var situasjonen annerledes. Helt fra starten var Jasmine og Devynn ivrige etter å studere Bibelen og begynte å leve etter det de lærte. Før det hadde gått tre måneder, bestemte de seg for å slutte å drikke, og senere giftet de seg. De forandringene de gjorde, ble kjent i lokalsamfunnet, og dette fikk mange andre til også å begynne å studere Bibelen.

15. Hva kan være noe av det vanskeligste å gi avkall på for å kunne kjøpe sannhet, og hvorfor?

15 Ubibelske skikker og tradisjoner. Å slutte å følge ubibelske skikker og tradisjoner kan være noe av det vanskeligste en må gjøre for å kunne kjøpe sannhet. Noen synes kanskje det er lett å godta det bibelske grunnlaget for å slutte å følge slike skikker, mens andre nøler med å betale prisen på grunn av press fra familiemedlemmer, arbeidskamerater eller nære venner. Situasjonen kan bli følelsesmessig vanskelig, spesielt hvis det dreier seg om skikker til ære for døde slektninger. (5. Mos 14:1) Andres modige eksempel kan hjelpe oss til å gjøre de nødvendige forandringene. Tenk over det som noen innbyggere i Efesos i det første århundre var villige til å gjøre.

16. Hva gjorde noen i Efesos for å kjøpe sannhet?

16 Efesos var berømt for sine magiske kunster. Hva gjorde de nye kristne som hadde drevet med magi, for å slutte med slike ubibelske skikker og kjøpe sannhet? Bibelen forteller: «Ganske mange av dem som hadde drevet med magiske kunster, samlet sammen bøkene sine og brente dem opp mens alle så på. Det ble regnet ut at de var verdt 50 000 sølvstykker. Og Jehovas ord fortsatte å nå ut til flere og flere og å virke med stadig større kraft.» (Apg 19:19, 20) Disse trofaste kristne var villige til å ofre mye, og de fikk uvurderlige velsignelser.

17. (a) Hvilke ting kan den prisen vi må betale for sannheten, innbefatte? (b) Hva skal vi se på i den neste artikkelen?

17 Hva har du betalt for sannheten? Vi bruker alle sammen tid på å plukke sannhetens blomster. Noen betaler også for sannheten ved å gi avkall på materielle fordeler, og noen opplever at forholdet til noen som står dem nær, har endret seg. Mange har måttet gjøre forandringer i sin tankegang og oppførsel og har måttet slutte å følge ubibelske skikker og tradisjoner. Vi er overbevist om at sannheten fra Bibelen er vel verdt en hvilken som helst pris vi må betale. Den gir oss det mest verdifulle vi kan ha, et nært forhold til Jehova. Når vi reflekterer over de velsignelsene vi får del i fordi vi kjenner sannheten, er det vanskelig for oss å forstå at noen skulle være villige til å selge den. Hvordan skulle det kunne skje, og hvordan kan vi unngå å gjøre en slik alvorlig feil? Disse spørsmålene skal vi se på i den neste artikkelen.

^ avsn. 8 Noen av navnene i denne artikkelen er forandret.