Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Ikke la noe ta fra deg seiersprisen!

Ikke la noe ta fra deg seiersprisen!

«La ikke seiersprisen bli røvet fra dere.» – KOL 2:18.

SANGER: 122, 139

1, 2. (a) Hvilken seierspris ser Guds tjenere fram til å få? (b) Hva hjelper oss til å ha blikket festet på seiersprisen? (Se det første bildet i artikkelen.)

I LIKHET med apostelen Paulus har salvede kristne i vår tid håp om å få den seiersprisen som Gud har kalt dem til i himmelen. (Fil 3:14) De ser fram til å tjene sammen med Jesus Kristus i hans rike og å hjelpe menneskene til å bli fullkomne. (Åp 20:6) For et enestående håp Gud har gitt dem! De andre sauer har et annet håp. De ser fram til å få leve evig på jorden – og for en fantastisk seierspris dette også er! – 2. Pet 3:13.

2 Paulus ønsket å hjelpe sine salvede trosfeller til å være trofaste og vinne seiersprisen. Derfor skrev han til dem: «Hold deres sinn rettet mot de ting som er der oppe.» (Kol 3:2) De skulle fokusere på sitt dyrebare himmelske håp. (Kol 1:4, 5) Ja, det at vi tenker over de velsignelsene Jehova har lovt oss, hjelper oss alle til å ha blikket festet på seiersprisen, enten vi har et himmelsk eller et jordisk håp. – 1. Kor 9:24.

3. Hvilke farer gjorde Paulus sine medkristne oppmerksomme på?

 3 Paulus gjorde også sine medkristne oppmerksomme på farer som kunne ta fra dem seiersprisen. Han skrev for eksempel til menigheten i Kolossai om falske kristne som prøvde å bli godkjent av Gud ved å følge Moseloven i stedet for å vise tro på Kristus. (Kol 2:16–18) Paulus drøftet også farer som finnes den dag i dag, og som kan ta fra oss seiersprisen. Han forklarte hvordan man kan stå imot umoralske ønsker, takle problemer mellom trosfeller og håndtere vanskeligheter i familien. Denne veiledningen er verdifull for oss i dag. Vi skal derfor nå se nærmere på noen av de kjærlige advarslene Paulus kom med i det brevet han skrev til kolosserne.

DREP UMORALSKE ØNSKER

4. Hvorfor kan umoralske ønsker ta fra oss seiersprisen?

4 Etter at Paulus hadde minnet brødrene og søstrene om hvilket fantastisk håp de hadde, skrev han: «Så død da deres lemmer som er på jorden, med hensyn til utukt, urenhet, seksuell lyst, skadelig begjær og griskhet.» (Kol 3:5) Umoralske ønsker kan være veldig sterke og kan ta fra oss åndelige skatter. En bror som ga etter for umoralske ønsker, og som senere kom tilbake til menigheten, sa: «Jeg ble dratt av krefter som var så sterke at jeg ikke klarte å snu før det var for sent.»

5. Hvordan kan vi beskytte oss selv i situasjoner som er farlige moralsk sett?

5 Det er spesielt viktig at vi er på vakt når vi kommer opp i situasjoner som kan friste oss til å bryte Jehovas moralnormer. Det vil for eksempel være klokt av to som er kjærester, at de helt fra begynnelsen av setter klare grenser når det gjelder slike ting som fysisk kontakt, kyssing og det å være alene sammen. (Ordsp 22:3) Situasjoner som kan være farlige, kan også oppstå når en kristen er på forretningsreise eller jobber sammen med en av det motsatte kjønn. (Ordsp 2:10–12, 16) Hvis du er i en slik situasjon, så gjør det klart at du er et av Jehovas vitner, ha en anstendig oppførsel, og husk at flørting kan få katastrofale konsekvenser. Vi må være ekstra på vakt hvis vi er nedtrykte eller føler oss ensomme. I slike situasjoner har vi kanskje et sterkt behov for å føle at noen trenger oss. Vi kan til og med bli så desperate etter følelsesmessig støtte at vi er glad for å få oppmerksomhet fra nesten hvem som helst. Hvis du skulle føle det sånn, så vend deg til Jehova og brødrene og søstrene dine for å få hjelp. Da kan du unngå å gjøre noe som vil hindre deg i å få seiersprisen. – Les Salme 34:18; Ordspråkene 13:20.

6. Hva må vi ha i tankene når det gjelder valg av underholdning?

6 Hvis vi skal kunne «drepe» umoralske ønsker, må vi avvise umoralsk underholdning. Mye av underholdningen i dag minner om beskrivelsen av Sodoma og Gomorra. (Jud 7) De som står bak underholdningen, får seksuell umoral til å virke som noe som er helt normalt og uten negative konsekvenser. Vi må passe på at vi alltid er på vakt, og at vi ikke passivt godtar all underholdning som blir servert. Vi må velge underholdning som ikke vil hindre oss i å ha blikket rettet mot seiersprisen, evig liv. – Ordsp 4:23.

KLE DEG I KJÆRLIGHET OG GODHET

7. Hvilke problemer kan dukke opp i menigheten?

7 Vi er alle glade for å være en del  av den kristne menighet. Det at vi studerer Guds Ord på møtene våre og gir hverandre god og kjærlig støtte, hjelper oss til å fokusere på seiersprisen. Likevel kan det hende at misforståelser fører til at forholdet mellom noen i menigheten blir anspent. Hvis vi ikke løser slike problemer, kan de lett skape sinne og bitre følelser. – Les 1. Peter 3:8, 9.

8, 9. (a) Hvilke egenskaper vil hjelpe oss til å vinne seiersprisen? (b) Hva kan hjelpe oss til å bevare freden hvis en trosfelle sårer oss?

8 Hvordan kan vi unngå at sinne og bitterhet tar fra oss seiersprisen? Paulus forklarte hva kristne må gjøre: «Som Guds utvalgte, hellige og elskede skal dere ... ikle dere medfølelsens inderlige hengivenhet, foruten godhet, ydmykhet, mildhet og langmodighet. Fortsett å bære over med hverandre og tilgi hverandre villig hvis noen har en grunn til å komme med klagemål mot en annen. Liksom Jehova villig har tilgitt dere, slik skal også dere gjøre. Men foruten alt dette skal dere ikle dere kjærligheten, for den er et fullkomment enhetens bånd.» – Kol 3:12–14.

9 Kjærlighet og godhet kan hjelpe oss til å tilgi hverandre. Hvis vi føler oss såret av noe en trosfelle har sagt eller gjort, kan vi prøve å huske situasjoner der vi selv har sagt eller gjort noe som var uvennlig. Er vi ikke takknemlige for at andre viste oss kjærlighet og godhet og overså feilene våre? (Les Forkynneren 7:21, 22.) Vi er spesielt takknemlige for at Kristus i sin godhet sørger for at sanne tilbedere blir forent. (Kol 3:15) Alle elsker vi den samme Gud, forkynner det samme budskapet og møter mange av de samme utfordringene. Når vi vennlig og kjærlig tilgir hverandre, bidrar vi til kristen enhet og holder blikket rettet mot seiersprisen.

10, 11. (a) Hvorfor er misunnelse farlig? (b) Hvordan kan vi hindre at misunnelse tar fra oss seiersprisen?

10 Advarende eksempler i Bibelen minner oss om at misunnelse kan ta fra oss seiersprisen. Kain ble misunnelig på sin bror Abel og drepte ham. Korah, Datan og Abiram ble misunnelige på Moses og gjorde opprør mot ham. Og kong Saul ble misunnelig på David og prøvde å drepe ham. Det er ikke rart at Guds Ord sier: «Hvor det er skinnsyke og stridslyst, der er det uorden og alt som er ondt.» – Jak 3:16.

11 Hvis vi utvikler ekte kjærlighet og godhet, vil vi ikke så lett bli misunnelige. Guds Ord sier: «Kjærligheten er langmodig og vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig.» (1. Kor 13:4, fotn.) For å unngå at misunnelse slår rot i hjertet vårt, må vi gå inn for å se tingene fra Guds synspunkt. I Guds Ord blir menigheten sammenlignet med en kropp, og trosfellene våre er som forskjellige kroppsdeler som tilhører den samme kroppen. Når vi ser det slik, vil det gi oss en sterkere følelse av fellesskap med brødrene og søstrene våre, i tråd med det Bibelen sier om at hvis én kroppsdel blir æret, gleder alle de andre seg med den. (1. Kor 12:16–18, 26) Så i stedet for å bli misunnelige vil vi glede oss når det går bra for andre. Tenk på kong Sauls sønn Jonatan. Han ble ikke misunnelig da David ble utvalgt til å bli konge. Nei, han tvert imot oppmuntret David. (1. Sam 23:16–18) Kan vi vise en lignende godhet og kjærlighet?

HJELP FAMILIEN DIN TIL Å VINNE SEIERSPRISEN

12. Hvilken bibelsk veiledning vil hjelpe en familie til å vinne seiersprisen?

12 Når alle i familien følger Bibelens  prinsipper, vil dette føre til fred og lykke og hjelpe dem til å vinne seiersprisen. Hvilken veiledning ga Paulus til kristne familier i Kolossai? Han sa: «Dere hustruer, fortsett å underordne dere under deres menn, som det sømmer seg i Herren. Dere menn, fortsett å elske deres hustruer, og vær ikke bitre og vrede på dem. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alt, for dette er velbehagelig i Herren. Dere fedre, gjør ikke deres barn forbitret, for at de ikke skal bli motløse.» (Kol 3:18–21) Du er sikkert enig i at det å følge denne inspirerte veiledningen fortsatt er nyttig for gifte menn og kvinner og for barn.

13. Hva kan en kristen søster gjøre for å hjelpe mannen sin til å ønske å tjene Jehova?

13 Hva om du er en gift kvinne og føler at mannen din, som ikke tjener Jehova, ikke behandler deg bra? Vil situasjonen bli bedre av at du krangler med ham? Det kan være at du vinner krangelen, men er det sannsynlig at du får ham til å ønske å tjene Jehova? Antagelig ikke. Hvis du derimot viser respekt for din manns rolle som familiens overhode, kan du bidra til fred i familien, bringe ære til Jehova og muligens hjelpe mannen din til å ta standpunkt for sannheten. På den måten kan dere begge vinne seiersprisen. – Les 1. Peter 3:1, 2.

14. Hva bør en kristen mann gjøre hvis hans ikke-troende kone ikke viser ham respekt?

 14 Hva om du er en gift mann og føler at din kone, som ikke tjener Jehova, ikke viser deg respekt? Vil det bli lettere for henne å vise deg respekt hvis du roper og skriker til henne for å vise hvem som er sjefen? Absolutt ikke! Gud forventer at du skal lede familien din med kjærlighet og etterligne Jesus. (Ef 5:23) Jesus leder menigheten på en kjærlig og tålmodig måte. (Luk 9:46–48) Ved å etterligne Jesus vil en mann kanskje kunne hjelpe sin kone til å ta standpunkt for sannheten.

15. Hvordan kan en kristen mann vise sin kone at han elsker henne?

15 Gifte menn får denne oppfordringen: «Fortsett å elske deres hustruer, og vær ikke bitre og vrede på dem.» (Kol 3:19) En kjærlig ektemann viser sin kone ære ved å høre på hennes meninger og ved å forsikre henne om at det hun sier, er viktig for ham. (1. Pet 3:7) Selv om han ikke alltid kan si ja til at de skal gjøre tingene slik hun foreslår, kommer han ofte fram til en mer balansert avgjørelse når han rådfører seg med henne. (Ordsp 15:22) En kjærlig ektemann krever ikke at hans kone viser ham respekt. I stedet prøver han å gjøre seg fortjent til den. Når en mann elsker sin kone og sine barn, er det mer sannsynlig at familien blir lykkelig og vinner seiersprisen, evig liv.

Hvordan kan vi unngå at problemer i familien tar fra oss seiersprisen? (Se avsnittene 13–15)

DU SOM ER UNG, IKKE LA NOE TA FRA DEG SEIERSPRISEN!

16, 17. Hvordan kan du som er ung, unngå å bli altfor frustrert over foreldrene dine?

16 Hva om du er en tenåring som har foreldre i sannheten, men føler at de ikke forstår deg, og at de er for strenge? Dette kan kanskje gjøre deg så frustrert at du tviler på at det å tjene Jehova er den beste måten å leve på. Men hvis du lar frustrasjonen få deg til å slutte å tjene Jehova, vil du fort finne ut at ingen andre bryr seg så mye om deg som foreldrene dine og menigheten din.

17 Hvis foreldrene dine aldri korrigerte deg, ville du ikke da lure på om de egentlig brydde seg om deg? (Hebr 12:8) Men kanskje det er måten foreldrene dine korrigerer deg på, som gjør deg frustrert. I stedet for å irritere deg over måten de gjør det på, så prøv å forstå grunnen til at de gjør det. Ta det rolig og unngå å overreagere. Guds Ord sier: «Klok er den som sparer på ord, den forstandige holder hodet kaldt.» (Ordsp 17:27, NO 2011) Gjør det til ditt mål å bli en moden person som kan ta imot veiledning på en rolig måte, og som lærer av den uten å bry seg for mye om hvordan den ble gitt. (Ordsp 1:8) Å ha foreldre som tror på Jehova og elsker ham, er virkelig en gave. De ønsker uten tvil å hjelpe deg til å vinne seiersprisen, evig liv.

18. Hvorfor er du bestemt på å fokusere på seiersprisen?

18 Det er fantastisk å tenke på den seiersprisen som ligger foran oss, enten det er udødelig liv i himmelen eller evig liv på en paradisisk jord. Vi har et sikkert håp, for det er basert på løfter fra Skaperen selv. Han sier: «Jorden skal i sannhet være fylt med kunnskapen om Jehova.» (Jes 11:9) Alle som da lever på jorden, vil bli undervist av Gud. Dette er virkelig en seierspris det er verdt å kjempe for. Så fokuser på det Jehova har lovt, og ikke la noe ta fra deg seiersprisen!