Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 10

Alle i menigheten kan hjelpe nye fram mot dåpen

Alle i menigheten kan hjelpe nye fram mot dåpen

‘Hver enkelt kroppsdel bidrar til at kroppen vokser.’ – EF 4:16.

SANG 85 Ta kjærlig imot hverandre

INTRODUKSJON *

1, 2. Hvem kan hjelpe en som studerer, fram mot dåpen?

«JEG elsket det jeg lærte på bibelstudiet», sier Amy, som bor på Fiji. «Jeg visste at det var sannheten. Men det var ikke før jeg begynte å være sammen med brødrene og søstrene, at jeg gjorde nødvendige forandringer og kunne bli døpt.» Det Amy opplevde, understreker noe viktig: Det er lettere for dem som studerer Bibelen, å kvalifisere seg til å bli døpt når de får hjelp av andre i menigheten.

2 Hver forkynner kan bidra til at menigheten vokser. (Ef 4:16) Leilani, en pioner som bor i Vanuatu, sier: «Det er blitt sagt at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. Jeg tror man kan si det samme når det gjelder å gjøre mennesker til disipler. Det trengs vanligvis en hel menighet for å få noen i sannheten.» Både familie, venner og lærere er med på å hjelpe et barn til å bli en moden voksen. Det gjør de ved å oppmuntre barnet og lære ham eller henne viktige ting. På samme måte kan forkynnerne i menigheten gi gode råd til dem som studerer Bibelen, oppmuntre dem og være gode eksempler for dem. Det vil hjelpe dem fram mot dåpen. – Ordsp 15:22.

3. Hva lærer du av det Ana, Dorin og Leilani sier?

3 Hvorfor bør en som leder et bibelstudium, være glad for å få hjelp fra andre forkynnere? Legg merke til hva Ana, en spesialpioner i Moldova, sier: «En som studerer Bibelen, trenger mye hjelp. Og det er veldig vanskelig for  én person å sørge for all den hjelpen på egen hånd.» Dorin, en annen spesialpioner i Moldova, sier: «Andre forkynnere sier ofte noe som rører ved hjertet til den interesserte, noe som jeg aldri ville kommet på.» Leilani nevner enda en grunn: «Den kjærligheten og varmen de nye opplever, kan hjelpe dem til å forstå at vi er Jehovas folk.» – Joh 13:35.

4. Hva skal vi se på i denne artikkelen?

4 Men du lurer kanskje på: Hvordan kan jeg hjelpe en som er ny, til å gjøre framskritt når det ikke er jeg som leder studiet? La oss se hva vi kan gjøre hvis vi blir invitert med på et bibelstudium, og hva vi kan gjøre når den nye begynner å gå på møtene. Vi skal også se hvordan eldste kan hjelpe dem som studerer, til å kvalifisere seg til å bli døpt.

NÅR DU ER MED PÅ ET BIBELSTUDIUM

Når du blir spurt om å være med på et studium, bør du forberede deg (Se avsnittene 5–7)

5. Hvilken oppgave har du hvis du blir invitert med på et bibelstudium?

5 Den som leder bibelstudiet, har hovedansvaret for å hjelpe den interesserte til å forstå Bibelen. Hvis du blir spurt om å være med på studiet, bør du se på deg selv som en partner. Din oppgave er å hjelpe ham som leder studiet. (Fork 4:9, 10) Hva kan du rent konkret gjøre for å være en god støttespiller?

6. Hvordan kan du følge prinsippet i Ordspråkene 20:18 når du skal være med på et bibelstudium?

6 Forbered deg til bibelstudiet. Spør først den som leder studiet, om å fortelle deg litt om den han studerer med. (Les Ordspråkene 20:18.) Du kan spørre: «Hva er bakgrunnen hans? Hva skal dere studere når jeg er med? Hva vil du at den interesserte skal lære? Er det noe spesielt jeg bør passe på under studiet? Hvordan kan jeg oppmuntre den interesserte til å gå framover?» Den som leder studiet, vil selvfølgelig ikke fortelle noe som er veldig privat, men det han velger å si, kan være til stor hjelp. En misjonær som heter Joy, pleier å ha en slik samtale med dem som skal være med henne på et bibelstudium. Hun sier: «En slik samtale hjelper partneren min til å vise interesse for den som studerer, og til å være en god hjelper under studiet.»

7. Hvorfor bør du forberede deg når du skal være med på et studium?

7 Hvis du blir invitert med på et studium, er det fint om du på forhånd ser på det stoffet dere skal drøfte. (Esra 7:10) Dorin, den broren som ble sitert tidligere, sier: «Jeg blir glad når partneren min forbereder seg til studiet. Da kan han delta på en god måte.» I tillegg vil dere være et godt eksempel for den  interesserte når han ser at dere begge er godt forberedt. Selv om du ikke skulle ha tid til å forberede deg grundig, bør du sette deg inn i hovedpunktene i stoffet.

8. Hva kan du gjøre for at bønnene dine på et bibelstudium skal være meningsfulle?

8 Bønn er en viktig del av et bibelstudium. Du bør derfor på forhånd tenke over hva du vil si, hvis du blir spurt om å be. Da vil bønnen din sannsynligvis være mer meningsfull. (Sal 141:2) Hanae, som bor i Japan, husker fortsatt bønnene til en søster som var med på studiet da hun selv var en interessert. Hun sier: «Jeg skjønte at hun hadde et nært vennskap med Jehova, og jeg ønsket å være som henne. Hun nevnte også navnet mitt i bønnene sine, og det gjorde at jeg følte at hun brydde seg om meg.»

9. Hva lærer du av Jakob 1:19 om hvordan du kan være en god partner når du er med på et studium?

9 Vær en god hjelper under studiet. «En partner bør følge godt med i løpet av studiet», sier Omamuyovbi, en spesialpioner i Nigeria. «Partneren kan bidra med meningsfylte kommentarer, men bør ikke snakke for mye eller prøve å ta over ledelsen.» Hvordan kan du vite når du bør si noe, og hva du skal si? (Ordsp 25:11) Følg godt med under drøftelsen. (Les Jakob 1:19.) Bare da kan du være klar til å bidra på en passende måte. Du bør ikke snakke for mye, avbryte tankerekken til den som leder studiet, eller skifte tema. Men en kort kommentar eller illustrasjon eller et spørsmål kan være med på å gjøre et poeng klarere. Iblant kan du føle at du ikke har så mye å bidra med på studiet. Men hvis du roser den som studerer, og viser ham personlig interesse, kan du gjøre mye for å hjelpe ham framover.

10. Hvordan kan noe du har opplevd, hjelpe en som studerer?

10 Fortell om dine egne erfaringer. Hvis det passer, kan du kort fortelle om hvordan du kom i sannheten, hvordan du har taklet en utfordring, eller hvordan Jehova har hjulpet deg i livet ditt. (Sal 78:4, 7) Det kan være akkurat det den interesserte trenger å høre. Det kan styrke troen hans og oppmuntre ham til å fortsette å gå framover mot dåpen. Og det kan vise ham hvordan han kan takle noe vanskelig han opplever. (1. Pet 5:9) Gabriel, som bor i Brasil og nå er pioner, forteller om noe som hjalp ham da han studerte Bibelen: «Da jeg hørte hva de forskjellige brødrene hadde opplevd, lærte jeg at Jehova ser utfordringene våre. Og hvis de kunne komme seg igjennom dem, kunne jeg også klare det.»

 NÅR EN INTERESSERT KOMMER PÅ MØTENE

Vi kan alle oppmuntre nye til å fortsette å komme på møtene (Se avsnitt 11)

11, 12. Hvorfor bør vi ta varmt imot en ny som kommer på møtet?

11 Hvis en som studerer Bibelen, skal kvalifisere seg til å bli døpt, må han komme regelmessig på møtene. Det vil hjelpe ham til å gjøre framskritt. (Hebr 10:24, 25) Sannsynligvis er det den som studerer med ham, som vil invitere ham til det første møtet. Når han kommer, kan vi alle oppmuntre ham til å fortsette å komme på møtene. På hvilke måter kan vi gjøre det?

12 Ta varmt imot ham. (Rom 15:7) Hvis vi får den nye til å føle seg velkommen, er det mer sannsynlig at han vil fortsette å komme på møtene. Ta varmt imot ham, og introduser ham for andre, uten å få ham til å føle seg ukomfortabel. Ikke ta for gitt at det er noen der som kan ta seg av ham. Den som studerer med ham, kan være forsinket eller ha noe han må gjøre i Rikets sal. Vis den nye personlig interesse, og følg godt med når han snakker. Hvilken virkning kan det ha at du tar godt imot ham? Merk deg opplevelsen til Dmitrij, som ble døpt for bare noen få år siden og nå er menighetstjener. Han forteller om sitt første møte: «En vennlig bror så at jeg ventet nervøst utenfor Rikets sal, og inviterte meg til å bli med ham inn. Mange kom bort og hilste på meg. Jeg ble veldig overrasket. Jeg trivdes så godt at jeg skulle ønske vi hadde møte hver eneste dag. Jeg hadde aldri opplevd noe lignende!»

13. Hvilken virkning kan din oppførsel ha på en som er ny?

13 Vær et godt eksempel. Din oppførsel kan være med på å overbevise en ny om at han har funnet sannheten. (Matt 5:16) Vitalij, som nå tjener som pioner i Moldova, sier: «Jeg så hvordan de andre i menigheten levde og oppførte seg, og jeg lærte hvordan de tenkte. Dette overbeviste meg om at Jehovas vitner virkelig er Guds folk.»

14. Hvordan kan ditt eksempel hjelpe andre til å gå framover?

14 En som studerer Bibelen, må leve etter det han lærer, for å kvalifisere seg til å bli døpt. Dette er ikke alltid så lett. Men når han ser hvilke fordeler du har av å leve etter Bibelens prinsipper, kan han få lyst til å etterligne deg. (1. Kor 11:1) Tenk over det Hanae, som er nevnt tidligere, opplevde. Hun sier: «Brødrene og søstrene var levende eksempler på det jeg lærte. Jeg så hvordan jeg kunne oppmuntre andre, overse feilene deres og vise at jeg var glad i dem. De hadde alltid  noe godt å si om andre. Jeg ønsket å være som dem.»

15. Hvordan hjelper Ordspråkene 27:17 oss til å forstå hvorfor vi bør bli venn med nye som kommer på møtene?

15 Bli venn med den interesserte. Fortsett å vise den interesserte personlig interesse når han kommer på møtene. (Fil 2:4) Du kan prøve å bli bedre kjent med ham. Uten å bli for personlig kan du rose ham for de fine forandringene han har gjort, og spørre ham hvordan det går med bibelstudiet, familien og jobben hans. Slike samtaler kan gjøre at dere utvikler et godt vennskap, og det vil hjelpe ham til å gå framover mot dåpen. (Les Ordspråkene 27:17.) Hanae er nå pioner. Hun tenker tilbake på da hun begynte å gå på møtene, og sier: «Da jeg fikk venner i menigheten, begynte jeg å glede meg til møtene, og jeg gikk på dem selv når jeg var sliten. Jeg likte å være sammen med de nye vennene mine, og det hjalp meg til å slutte å være sammen med dem som ikke tjente Jehova. Jeg ønsket å få et nærmere forhold til Jehova og til brødrene og søstrene, så jeg bestemte meg for å bli døpt.»

16. Hva mer kan du gjøre for at en ny skal føle seg hjemme i menigheten?

16 Etter hvert som den interesserte fortsetter å gå framover, så hjelp ham til å føle at han hører hjemme i menigheten. Det kan du gjøre ved å være gjestfri. (Hebr 13:2) Denis, som bor i Moldova, tenker tilbake på den tiden da han og kona hans studerte Bibelen, og sier: «Vi ble flere ganger invitert til å være sammen med brødrene og søstrene. De fortalte om hvordan Jehova hadde hjulpet dem. Det oppmuntret oss og var med på å overbevise oss om at vi ønsket å tjene Jehova, og at vi ville få et fantastisk liv hvis vi gjorde det.» Når en ny blir godkjent som forkynner, kan du invitere ham med deg ut i felttjenesten. Diego, en bror i Brasil, sier: «Mange brødre spurte meg om feltavtale. Å gå på feltet med dem var den beste måten å bli kjent med dem på. Jeg lærte masse på den måten, og jeg følte meg også nærmere Jehova og Jesus.»

HVA KAN DE ELDSTE GJØRE?

Dere eldste kan hjelpe nye til å gå framover ved å vise at dere bryr dere om dem (Se avsnitt 17)

17. Hvordan kan de eldste hjelpe nye?

17 Vis interesse for dem som studerer. Dere eldste kan hjelpe nye til å gå framover mot dåpen når dere viser at dere bryr dere om dem. Kan du ta deg tid til å snakke med nye på møtene? De vil merke at du bryr deg om dem hvis du husker  navnet deres, spesielt når de begynner å svare på møtene. Kan du av og til tilpasse timeplanen din så du kan være med en forkynner på et bibelstudium? Du kan gjøre større inntrykk på en interessert enn du tror. Jackie, en pioner som bor i Nigeria, forteller: «Mange interesserte blir overrasket når de får vite at den broren som var med på studiet, er en eldste. En jeg studerte med, sa: ‘Presten i kirken min ville aldri gjort noe sånt. Han besøker bare de rike, og bare hvis de betaler.’» Den interesserte går nå på møtene.

18. Hvordan kan de eldste følge opp det ansvaret de har ifølge Apostlenes gjerninger 20:28?

18 Gi opplæring og oppmuntring til dem som leder et bibelstudium. Dere eldste har det viktige ansvaret å hjelpe brødrene og søstrene til å bli dyktige forkynnere og lærere. (Les Apostlenes gjerninger 20:28.) Hvis en forkynner er nervøs for å lede et bibelstudium når du er til stede, kan du tilby deg å lede det. Jackie, som ble sitert tidligere, sier: «De eldste pleier å spørre meg om hvordan det går med studiene mine. Hvis jeg har noen utfordringer, gir de meg gode råd.» De eldste kan gjøre mye for å oppmuntre dem som leder et bibelstudium. (1. Tess 5:11) Jackie legger til: «Jeg blir glad når de eldste oppmuntrer meg og forteller meg at de setter pris på det gode arbeidet jeg gjør. Det er som et forfriskende glass kaldt vann på en varm dag. Rosen jeg får, øker selvtilliten min og den gleden jeg har av å lede bibelstudier.» – Ordsp 25:25.

19. Hvilken glede kan vi alle oppleve?

19 Selv om vi for tiden ikke leder et bibelstudium, kan vi likevel hjelpe noen til å gå framover mot dåpen. Når vi er med en annen på et studium, kan vi være en god partner ved å forberede oss så vi kan være engasjert i drøftelsen, men vi bør ikke ta over ledelsen av studiet. Vi kan bli venn med de nye som kommer på møtene, og vi kan være gode eksempler for dem. Og de eldste kan oppmuntre de interesserte ved å sette av tid til dem, og de kan oppmuntre dem som leder studiene, ved å gi dem opplæring og ros. Selv om vi bare har spilt en liten rolle i å hjelpe noen til å elske vår Far, Jehova, og tjene ham, er dette noe som virkelig gir oss stor glede.

SANG 79 Hjelp dem så de kan stå fast

^ avsn. 5 Vi har ikke alle gleden av å lede et bibelstudium for tiden. Men vi kan alle hjelpe noen fram mot dåpen. I denne artikkelen skal vi se på hvordan hver og en av oss kan hjelpe en som studerer, til å nå det målet.