Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

Hvem var det jødiske tempelpolitiet? Hvilke oppgaver hadde de?

En av de mange oppgavene som ikke-prestelige medlemmer av Levis stamme hadde, var å fungere som en slags politistyrke. De var underlagt lederen for tempelvaktene. Den jødiske skribenten Filon beskriver pliktene til disse betjentene slik: «Noen av disse [levittene] er plassert ved dørene som portvakter ved selve inngangene, noen inne på [tempelområdet] foran helligdommen for å hindre uvedkommende i å sette sin fot der, enten med hensikt eller uforvarende. Noen patruljerer rundt [tempelområdet] på omgang i avtalte skift natt og dag for å holde vakt.»

Denne politistyrken sto til disposisjon for Sanhedrinet og var den eneste jødiske gruppen som romerne tillot å bære våpen.

Professor Joachim Jeremias skrev at «de irettesettende ordene Jesus uttalte da han ble arrestert, om at han dag etter dag hadde vært i templet og undervist uten å bli tatt (Matt 26:55), blir lettest å forstå hvis det var tempelpolitiet som kom for å arrestere ham». Professoren mente at også de som hadde blitt sendt for å arrestere Jesus ved en tidligere anledning, var betjenter fra tempelpolitiet. (Joh 7:32, 45, 46) Senere ble lederen for tempelvaktene og betjentene hans sendt ut for å føre Jesu disipler fram for Sanhedrinet, og de var sannsynligvis inne i bildet da apostelen Paulus ble slept ut av templet. – Apg 4:1–3; 5:17–27; 21:27–30.