Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Dere foreldre, hjelper dere barna deres framover mot dåpen?

Dere foreldre, hjelper dere barna deres framover mot dåpen?

«Hvorfor drøyer du? Reis deg, bli døpt.» – APG 22:16.

SANGER: 51, 135

1. Hva ønsker kristne foreldre å være sikre på før barna deres blir døpt?

«I FLERE måneder nevnte jeg mange ganger for far og mor at jeg hadde lyst til å bli døpt, og de snakket ofte med meg om det. De ville være sikre på at jeg var klar over hvor alvorlig valget mitt var. Den 31. desember 1934 kom dagen for denne store begivenheten i mitt liv.» Slik beskriver Blossom Brandt hvordan foreldrene hennes reagerte da hun bestemte seg for å bli døpt. Kristne foreldre i dag ønsker også å hjelpe barna sine til å ta kloke valg. Det å utsette dåpen eller drøye unødig med å bli døpt kan føre til åndelige problemer. (Jak 4:17) Samtidig ønsker foreldre å være sikre på at barna deres er klare for å påta seg det ansvaret det medfører å være en av Kristi disipler, før de blir døpt.

2. (a) Hva har noen kretstilsynsmenn lagt merke til? (b) Hva skal vi se på i denne artikkelen?

2 Noen kretstilsynsmenn har gitt uttrykk for bekymring over at de treffer unge i slutten av tenårene og begynnelsen av 20-årene som har vokst opp i sannheten, men som ennå ikke er døpt. De fleste av disse unge går på møtene og på feltet og ser på seg selv som Jehovas vitner. Men av en eller annen grunn lar de være å innvie livet sitt til Jehova og bli døpt. Hva kan det komme av? I noen tilfeller er det fordi foreldrene deres har sagt at de bør vente med å bli døpt. I denne artikkelen skal vi se på fire ting som har hindret noen foreldre i å oppmuntre barna sine til å bli døpt.

ER BARNET MITT GAMMEL NOK?

3. Hva var foreldrene til Blossom opptatt av?

3 Foreldrene til Blossom var forståelig nok opptatt av om datteren deres var gammel nok til å forstå hva det vil si å bli døpt, og hvor alvorlig det er. Hvordan kan foreldre vite om barnet deres er klar for å innvie seg til Jehova?

4. Hva kan foreldre i dag lære av Jesu befaling i Matteus 28:19, 20 når det gjelder undervisningen av barna?

4 Les Matteus 28:19, 20. Som nevnt i den forrige artikkelen sier ikke Bibelen noe om hvor gammel man bør være når man blir døpt. Men det kan være fint for foreldre å tenke over hva det vil si å gjøre en disippel. Det greske ordet som er oversatt med «gjør disipler» i Matteus 28:19, innebærer å undervise i den hensikt å gjøre andre til disipler. En disippel er en som lærer om og forstår Jesu lære og er fast bestemt på å leve etter den. Så målet til alle kristne foreldre bør være å undervise barna sine fra de er helt små, i den hensikt å hjelpe dem til å bli døpte disipler av Kristus. Små barn er naturligvis ikke kvalifisert til å bli døpt. Men Bibelen viser at selv barn i relativt ung alder kan forstå og bli glad i bibelske sannheter.

5, 6. (a) Hvilken konklusjon kan vi trekke om Timoteus’ dåp ut fra det Bibelen forteller om ham? (b) Hvordan kan innsiktsfulle foreldre hjelpe barna sine?

5 Timoteus var en disippel som gjorde sannheten til en del av seg selv da han var ung. Paulus sa at Timoteus hadde lært sannheter fra Guds Ord helt fra han var liten. Faren til Timoteus tjente ikke Jehova, men hans jødiske mor og mormor hjalp ham til å bli glad i og forstå Skriftene, slik jødene forsto dem. Det førte til at han fikk en sterk tro. (2. Tim 1:5; 3:14, 15) Da Timoteus var i slutten av tenårene eller i begynnelsen av 20-årene, var han en kristen disippel som var kvalifisert til å få spesielle privilegier i menigheten. – Apg 16:1–3.

6 Alle barn er selvfølgelig forskjellige. Ikke alle modnes i samme tempo eller på samme tidspunkt i livet. Noen er ganske modne mentalt og følelsesmessig i ung alder og gir uttrykk for at de ønsker å bli døpt. Andre er kanskje ikke klare for å bli døpt før de er litt eldre. Innsiktsfulle foreldre vil derfor ikke presse barna sine til å bli døpt. De vil heller hjelpe hvert enkelt barn til å gjøre åndelige framskritt ut fra hvor moden han eller hun er. Foreldre kan glede seg når barna forstår tanken i Ordspråkene 27:11. (Les.) Samtidig må de ikke glemme hva som er målet deres – å hjelpe barna til å bli kristne disipler. Med det i tankene bør foreldre spørre seg selv: Har barnet mitt nok kunnskap til å innvie seg til Gud og bli døpt?

HAR BARNET MITT NOK KUNNSKAP?

7. Er det nødvendig å ha omfattende kunnskap om Bibelen for å kunne bli døpt? Forklar.

7 Som lærere i familien ønsker foreldre at barna deres skal få såpass mye kunnskap at de kan innvie seg til Gud på et solid grunnlag. Men man trenger ikke å vite alt til minste detalj for å kunne innvie seg og bli døpt. Også etter dåpen må alle nye disipler fortsette å vokse i nøyaktig kunnskap. (Les Kolosserne 1:9, 10.) Hvor mye kunnskap må man så ha før man blir døpt?

8, 9. Hva kan vi lære av beretningen om Paulus og fangevokteren?

8 Det Bibelen forteller om en familie i det første århundre, kan gi foreldre en pekepinn om hvor mye kunnskap som kreves. (Apg 16:25–33) Rundt år 50, da Paulus var på sin andre misjonsreise, besøkte han byen Filippi. Der ble han og hans medarbeider Silas arrestert på falske anklager og kastet i fengsel. I løpet av natten kom det et jordskjelv som var så kraftig at alle dørene i fengselet ble åpnet. Fangevokteren, som var redd for at fangene hadde rømt, skulle til å begå selvmord, men så ropte Paulus til ham at han ikke måtte gjøre det. Paulus og Silas fikk anledning til å forkynne for fangevokteren og familien hans, som ble veldig glad for de sannhetene de fikk lære om Jesus. Hva fikk det dem til å gjøre? De lot seg døpe med en gang. Hva kan dette lære oss?

9 Fangevokteren kan ha vært en pensjonert romersk soldat, noe det ikke var uvanlig at fangevoktere var. Han var ikke kjent med Skriftene. Så for å bli en kristen måtte han lære grunnleggende sannheter fra Skriftene, forstå hva det innebærer å være en tjener for Gud, og være bestemt på å rette seg etter Jesu lære. Den kunnskapen han på kort tid fikk om grunnleggende sannheter, og hans verdsettelse av dem motiverte ham til å bli døpt. Han fortsatte utvilsomt å ta til seg mer kunnskap etter at han hadde blitt døpt. Så hva kan dere kristne foreldre gjøre når barnet deres uttrykker takknemlighet for grunnleggende bibelske sannheter og viser at det forstår hva det innebærer og hvor viktig det er å innvie seg og bli døpt? Dere kommer kanskje fram til at barnet deres kan ta kontakt med de eldste for at de kan finne ut om han eller hun er kvalifisert til å bli døpt. * I likhet med andre døpte disipler vil også barnet deres fortsette å lære om Jehova gjennom hele livet – ja i all evighet. – Rom 11:33, 34.

HVA MED UTDANNELSE?

10, 11. (a) Hva tenker noen foreldre? (b) Hva bør være det viktigste for en forelder?

10 Noen foreldre tenker at det er best for sønnen eller datteren deres å vente med å bli døpt til han eller hun har fått seg en god utdannelse og en bra jobb. De har kanskje gode motiver for å tenke sånn, men vil det hjelpe barnet deres til å oppnå ekte suksess i livet? Og enda viktigere: Er det i harmoni med det vi lærer i Bibelen? Hva oppfordrer Jehovas Ord de unge til å fokusere på? – Les Forkynneren 12:1.

11 Det er viktig å huske at det som verden og alt i den står for, er det motsatte av det Jehova ønsker og tenker. (Jak 4:7, 8; 1. Joh 2:15–17; 5:19) Et nært forhold til Jehova er et barns beste forsvar mot Satan, hans verden og dens urette måte å tenke på. Hvis foreldre oppfordrer barnet sitt til å sette utdannelse og jobb først, kan barnet bli usikker på hva som er viktigst i livet, og barnets beste kan bli satt i fare. Vil kjærlige, kristne foreldre virkelig ønske å la denne verden få forme deres barns syn på hva som er ekte suksess? Faktum er at vi bare kan oppnå ekte lykke og suksess når vi setter Jehova først i livet. – Les Salme 1:2, 3.

HVA OM BARNET MITT GJØR NOE ALVORLIG GALT?

12. Hvorfor vil noen foreldre at barna skal vente med å bli døpt?

12 En mor som hadde bedt datteren vente med å bli døpt, forklarer hvorfor: «Det er flaut å si det, men hovedgrunnen var eksklusjonsordningen.» I likhet med denne søsteren har noen foreldre tenkt at det er bedre for barnet å vente med å bli døpt til han eller hun er forbi den alderen da man har lett for å gjøre dumme ting. (1. Mos 8:21; Ordsp 22:15) De tenker kanskje: «Så lenge barnet mitt ikke er døpt, kan det heller ikke bli ekskludert.» Hvorfor er et slikt resonnement å bedra seg selv? – Jak 1:22.

13. Er man mindre ansvarlig overfor Jehova hvis man venter med å bli døpt? Forklar.

13 Det er forståelig at kristne foreldre ikke vil at barnet deres skal bli døpt før han eller hun er moden nok til å foreta en gyldig innvielse. Men det vil være feil å tenke at så lenge et barn ikke er døpt, står det ikke ansvarlig overfor Jehova. Hvordan kan vi si det? Det som avgjør om Jehova holder en person ansvarlig, er ikke om personen er døpt eller ikke. Når et barn vet hva som er rett og galt i Jehovas øyne, står han eller hun ansvarlig overfor ham. (Les Jakob 4:17.) Så i stedet for å holde barnet sitt tilbake fra å bli døpt vil kloke foreldre gå inn for å være gode eksempler. De ønsker å hjelpe barnet helt fra han eller hun er liten, til å bli oppriktig glad i Jehovas opphøyde moralnormer. (Luk 6:40) Kjærlighet til Jehova og hans normer vil være barnets beste beskyttelse mot å gjøre noe alvorlig galt, for det vil motivere barnet til å holde seg på Jehovas vei. – Jes 35:8.

ANDRE KAN BIDRA

14. Hvordan kan de eldste støtte foreldre som ønsker å hjelpe barna sine framover mot dåpen?

14 Som hyrder i menigheten kan de eldste støtte det foreldre gjør for barna, ved å snakke positivt om det å sette seg åndelige mål. En søster som var pioner i over 70 år, hadde en samtale med bror Charles T. Russell da hun bare var 6 år gammel, som gjorde stort inntrykk på henne. Hun fortalte senere: «Han satte av et kvarter til å snakke med meg om de åndelige målene mine.» Ja, positive ord og oppmuntring kan ha langvarig virkning. (Ordsp 25:11) De eldste kan også la foreldre og barn være med på prosjekter på Rikets sal og gi barna oppgaver som passer til deres alder og evner.

15. Hvordan kan andre i menigheten oppmuntre barn og unge?

15 De andre i menigheten kan også bidra. De kan vise passende personlig interesse for barn og unge ved for eksempel å se etter tegn på at de gjør åndelige framskritt. Kanskje en av de unge kommer med et oppriktig, gjennomtenkt svar eller har en oppgave på midtukemøtet? Eller har en av dem vært trofast mot Jehova i en vanskelig situasjon eller forkynt for noen på skolen? Vær rask til å gi oppriktig ros. Kanskje du kan ha som mål å snakke med en av de unge i menigheten før eller etter møtet? Når vi gjør dette og lignende ting, vil de unge føle at de er en del av «den store menighet». – Sal 35:18.

HJELP BARNET DITT FRAMOVER MOT DÅPEN

16, 17. (a) Hvilken betydning har dåpen for ens framtidsutsikter? (b) Hvilken glede ønsker alle kristne foreldre å oppleve? (Se det første bildet i artikkelen.)

16 Å oppdra et barn i samsvar med Jehovas vilje er et av de største privilegiene kristne foreldre kan ha. (Ef 6:4; Sal 127:3) Barna våre blir ikke født inn i en nasjon som er innviet til Jehova, slik barna i det gamle Israel ble. Og kjærlighet til Jehova er ikke noe som automatisk går i arv. Fra den dagen et barn blir født, bør foreldrene ha som mål å gjøre en disippel. De bør hjelpe barnet sitt til å bli en innviet og døpt tjener for Jehova. Hva kan vel være viktigere enn det? Det er den enkeltes innvielse, dåp og trofaste tjeneste for Gud som vil gjøre det mulig for ham eller henne å få overleve den kommende store trengsel. – Matt 24:13.

Foreldre bør ha som mål å hjelpe barnet sitt til å bli en disippel av Kristus (Se avsnittene 16 og 17)

17 Da Blossom Brandt bestemte seg for at hun ville bli døpt, ønsket foreldrene hennes å forsikre seg om at hun var klar for å ta dette skrittet – det viktigste valget i hennes liv. Så snart de ble overbevist om at hun var klar, støttet de valget hennes. Kvelden før hun skulle bli døpt, gjorde faren hennes noe rørende. Blossom forteller: «Han fikk oss alle til å gå ned på kne, og så ba han en bønn. Han fortalte Jehova at han var så glad for at den lille jenta hans hadde bestemt seg for å innvie livet sitt til Ham.» Over 60 år senere sa Blossom: «Som du sikkert skjønner, kommer jeg ikke til å glemme den kvelden så lenge jeg lever!» Måtte dere foreldre få oppleve den gleden det gir å se at barna deres blir innviede, døpte tjenere for Jehova!

^ avsn. 9 Foreldre kan drøfte med barnet sitt det nyttige stoffet i De unge spør – tilfredsstillende svar, bind 2, sidene 304–310. Se også «Spørrespalten» i Vår tjeneste for Riket for april 2011, side 2.