Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 21

La deg ikke bedra av «denne verdens visdom»

La deg ikke bedra av «denne verdens visdom»

«Denne verdens visdom er ufornuftig for Gud.» – 1. KOR 3:19.

SANG 98 Bibelen – inspirert av Gud

INTRODUKSJON *

1. Hva gir Guds Ord oss?

VI KAN ta imot en hvilken som helst utfordring – og det kan vi fordi Jehova er vår «Store Veileder». (Jes 30:20, 21) Hans Ord gir oss alt vi trenger for å kunne være «fullt ut kvalifisert» og «fullstendig utrustet til all god gjerning». (2. Tim 3:17) Når vi lever etter Bibelen, blir vi visere enn dem som foretrekker «denne verdens visdom». – 1. Kor 3:19; Sal 119:97–100.

2. Hva skal vi ta for oss i denne artikkelen?

2 Som vi skal se, appellerer verdens visdom ofte til våre selviske og fysiske lyster. Så vi synes kanskje det er vanskelig å la være å tenke og handle som dem som er en del av verden. Det er med god grunn Bibelen sier: «Pass på at ingen får fanget dere ved hjelp av filosofi og tomt bedrag som bygger på menneskers tradisjon.» (Kol 2:8) I denne artikkelen skal vi gå litt tilbake i tiden og se hvordan to tomme bedrag, eller løgner, har grepet mer og mer om seg. I begge tilfellene skal vi se hvorfor verdens visdom er ufornuft, og hvordan visdommen i Guds Ord langt overgår alt som verden har å tilby.

FORANDRINGER I SYNET PÅ SEKSUALMORAL

3, 4. Hvilke forandringer i folks oppfatninger når det gjaldt seksualmoral, skjedde i USA på begynnelsen av 1900-tallet?

3 På begynnelsen av 1900-tallet skjedde det i USA en stor forandring i folks oppfatninger når det gjaldt seksualmoral. Før det mente mange at sex bare var for to som var gift med hverandre, og noe man ikke skulle snakke om utenfor husets fire vegger. Men disse holdningene  forandret seg, og et liberalt syn på sex ble mer og mer vanlig.

4 I 1920-årene, som ble kjent som «de glade 20-årene», skjedde det vidtrekkende forandringer i samfunnet. «Både filmer, teaterstykker, sanger, romaner og reklamen vitnet om hvilket marked det var for underholdning med seksuelle temaer», sier en samfunnsforsker. I dette tiåret ble dansestilene mer sexbetonte, og klesmotene ble mindre anstendige. Akkurat som Bibelen hadde forutsagt om de siste dager, var det mange som ‘elsket nytelser’. – 2. Tim 3:4.

Jehovas folk lar ikke verdens lave moralnormer smitte over på dem (Se avsnittene 5 og 9) *

5. Hva har skjedd med verdens syn på moralnormer siden 1960-tallet?

5 I 1960-årene ble samboerskap, homoseksuell praksis og skilsmisse stadig vanligere. Mange former for underholdning skildret i større og større omfang utilslørt sex. I de senere tiårene har man sett mange dårlige følger av at moralen har sunket. En sosiolog skriver at en viktig årsak til familiesammenbrudd, aleneforelderfamilier, følelsesmessige sår og pornografiavhengighet er «den oppsmuldringen av seksuelle normer som nå former samfunnet». Omfanget av seksuelt overførte sykdommer, for eksempel aids, er bare én ting som viser at denne verdens visdom er ufornuft. – 2. Pet 2:19.

6. Hvordan tjener verdens syn på sex Satans interesser?

6 Verdens syn på sex tjener Satans interesser. Han gleder seg uten tvil når mennesker misbruker den vakre gaven fra Jehova som sex er, og dermed også viser mangel på respekt for den gaven som ekteskapet er. (Ef 2:2) De som begår seksuell umoral, kan også miste muligheten til å få evig liv. – 1. Kor 6:9, 10.

HVA BIBELEN SIER OM SEKSUALMORAL

7, 8. Hvilket sunt syn på sex finner vi i Bibelen?

7 Mange som følger denne verdens visdom, latterliggjør Bibelens moralnormer og hevder at de er urealistiske. De spør kanskje: Hvorfor skulle Gud skape oss med seksuelle lyster for så å kreve at vi legger bånd på dem? De som spør slik, tenker at vi mennesker er nødt til å følge alle lyster vi måtte ha. Men Bibelen sier noe annet – den viser at vi har evne til å ha kontroll over upassende ønsker og lyster. (Kol 3:5) Dessuten har Jehova gjort det mulig for oss å tilfredsstille passende  seksuelle lyster på en ærbar måte innenfor ekteskapet. (1. Kor 7:8, 9) I ekteskapet kan mann og kone glede seg over sex uten å føle den anger og usikkerhet som ofte følger med umoral.

8 I motsetning til verdens visdom fremmer Bibelen et sunt syn på sex. Den viser at sex kan være en kilde til glede. (Ordsp 5:18, 19) Men den sier: «Hver og en av dere må vite hvordan han skal ha kontroll over sin egen kropp, så dere kan leve på en hellig og ærefull måte. Dere skal ikke la dere lede av grådige, ukontrollerte seksuelle lyster, slike lyster som de nasjonene som ikke kjenner Gud, lar seg lede av.» – 1. Tess 4:4, 5.

9. (a) Hvordan ble Jehovas folk på begynnelsen av 1900-tallet oppmuntret til å følge visdommen i Guds Ord? (b) Hvilken fornuftig veiledning finner vi i 1. Johannes 2:15, 16? (c) Hvilke umoralske handlinger må vi unngå, ifølge Romerne 1:24–27?

9 Jehovas folk på begynnelsen av 1900-tallet lot seg ikke lure av det tomme bedraget til dem som hadde «mistet all moralsk sans». (Ef 4:19) De forsøkte å holde seg nøye til Jehovas normer. I Vagttaarnet for 15. mai 1926 sto det: «En mann eller kvinne skal være kysk og ren i tanke og i handling, i særdeleshet i forhold til det motsatte kjønn.» Uansett hva som skjedde i verden rundt dem, lot Jehovas folk seg lede av visdommen i Guds Ord, som overgår verdens visdom. (Les 1. Johannes 2:15, 16.) Så takknemlige vi er for Guds Ord! Vi er også takknemlige for at Jehova gir oss åndelig mat i rette tid gjennom sin organisasjon for å hjelpe oss til ikke å få verdens syn på seksualmoral. * – Les Romerne 1:24–27.

FORANDRINGER I SYNET PÅ DET Å ELSKE SEG SELV

10, 11. Hva har Bibelen forutsagt om de siste dager?

10 Bibelen har forutsagt at menneskene i de siste dager skulle «være egoistiske». (2. Tim 3:1, 2) Så det er ikke overraskende at verden fremmer egoistiske holdninger. Et leksikon sier at på 1970-tallet skjøt salget av selvhjelpsbøker i været, og at noen av dem «oppfordret leserne til å bli kjent med og akseptere seg selv og til å være strålende fornøyd med den de var». I en slik bok sto det: «Forelsk deg i det vakreste og mest spennende og verdifulle mennesket som noen gang har levd – deg selv.» Boken tok til orde for en «selvdyrkingsreligion der en person selv bestemmer hvordan han skal oppføre seg, basert på sin egen samvittighet og de lovene i hans kultur som fungerer for ham».

11 Synes du dette høres kjent ut? Satan oppfordret Eva til noe lignende. Han sa at hun kunne «bli som Gud og kunne bestemme hva som er godt og ondt». (1. Mos 3:5, fotn.) I dag har mange så høye tanker om seg selv at de mener at ingen – ikke engang Gud – skal fortelle dem hva som er rett, og hva som er galt. Denne holdningen ser vi tydelig når det for eksempel gjelder folks syn på ekteskapet.

En kristen setter andres, spesielt sin ektefelles, behov foran sine egne (Se avsnitt 12) *

12. Hvilket syn på ekteskapet er vanlig i verden?

12 Bibelen viser at mann og kone skal vise hverandre ære, og at de skal se på sitt ekteskapsløfte som bindende og derfor være innstilt på å holde sammen. Den sier: «En mann [skal] forlate sin far og sin mor og holde seg til sin kone, og de skal bli ett.» (1. Mos 2:24) Men de som er påvirket av verdens visdom,  fremmer et annet syn. De sier at hver av ektefellene bør fokusere på sine egne behov. En bok om skilsmisse sier at «i noen vigselsformularer er det tradisjonelle løftet om å leve sammen i ekteskap ‘så lenge vi begge lever’, erstattet med det mer begrensede løftet ‘så lenge vi begge elsker hverandre’». Det at mange ikke tar ekteskapet mer alvorlig, har ført til utallige oppløste familier og store følelsesmessige skader. Det er tydelig at verdens manglende respekt for ekteskapet er ufornuftig.

13. Hva er én grunn til at Jehova avskyr stolte mennesker?

13 Bibelen sier: «Jehova avskyr alle som har et stolt hjerte.» (Ordsp 16:5) Hvorfor avskyr Jehova dem som er stolte? Én grunn er at de som har en overdreven kjærlighet til seg selv, gjenspeiler Satans arroganse. Tenk at Satan trodde at Jesus – han som Gud brukte til å skape alt annet – ville bøye seg ned og tilbe ham! (Matt 4:8, 9; Kol 1:15, 16) De som har et slikt oppblåst syn på sin egen betydning, tror kanskje at de er vise, men deres «visdom» er ufornuft i Guds øyne.

HVA BIBELEN SIER OM HVORDAN MAN BØR SE PÅ SIN EGEN BETYDNING

14. Hvordan hjelper Romerne 12:3 oss til å ha et balansert syn på oss selv?

14 Bibelen hjelper oss til å ha et balansert syn på oss selv. Den viser at det er riktig å elske seg selv til en viss grad. Jesus sa: «Du skal elske din neste som deg selv», noe som indikerer at vi i rimelig grad bør være opptatt av våre egne behov. (Matt 19:19) Men Bibelen sier ikke at vi bør heve oss over andre. Den sier tvert imot: «Ikke gjør noe av diskusjonslyst eller av egoisme, men vær ydmyke og sett andre høyere enn dere selv.» – Fil 2:3; les Romerne 12:3.

15. Hvorfor mener du at Bibelens råd om hvordan vi bør se på oss selv, er fornuftige?

15 Mange mennesker som blir oppfattet  som vise, latterliggjør det Bibelen sier om hvordan man bør se på sin egen betydning. De sier at hvis du setter andre høyere enn deg selv, vil det gjøre deg sårbar og få andre til å utnytte deg. Men hva har den selvsentrerte holdningen som er så vanlig i Satans verden, ført til? Hva ser du rundt deg? Er selvopptatte mennesker lykkelige? Har de lykkelige familier? Har de ekte venner? Har de et nært vennskap med Gud? Ut fra det du har sett, hva er det som gir best resultat – å følge denne verdens visdom eller å følge den visdommen vi finner i Guds Ord?

16, 17. Hva kan vi være takknemlige for, og hvorfor?

16 En som følger rådene til dem som blir sett på som vise i verden, er som en turist som spør en annen turist om veien når de begge har gått seg bort. Jesus sa om de «vise» på sin tid: «De er blinde veiledere. Og når en blind leder en blind, vil begge falle i en grøft.» (Matt 15:14) Denne verdens visdom er virkelig ufornuft i Guds øyne.

Guds tjenere ser med glede tilbake på et liv brukt i tjenesten for Jehova (Se avsnitt 17) *

17 Bibelens kloke veiledning har alltid vist seg å være «nyttig til undervisning, til irettesettelse, til korrigering og til opplæring i det som er rett». (2. Tim 3:16) Så takknemlige vi kan være for at Jehova, gjennom sin organisasjon, har beskyttet oss mot denne verdens visdom! (Ef 4:14) Den åndelige maten han har gitt oss, gir oss den styrken vi trenger for å holde fast ved normene i hans Ord. For et privilegium det er å bli ledet av visdommen i Bibelen, en visdom som alltid er til å stole på!

SANG 54 «Dette er veien»

^ avsn. 5 Denne artikkelen vil styrke vår overbevisning om at Jehova er den eneste pålitelige kilde til veiledning. Den vil også vise at det får sørgelige konsekvenser å følge verdens visdom, mens det er bra for oss å la oss lede av visdommen i Guds Ord.

^ avsn. 9 Se for eksempel De unge spør – tilfredsstillende svar, bind 1, kapitlene 24–26, og bind 2, kapitlene 4 og 5.

^ avsn. 50 BILDEBESKRIVELSE: Vi ser noen øyeblikk i livet til et ektepar som er Jehovas vitner. I slutten av 1960-årene: Ekteparet deltar i forkynnelsesarbeidet.

^ avsn. 52 BILDEBESKRIVELSE: I 1980-årene: Mannen viser sin syke kone omsorg, og den lille datteren deres er sammen med dem.

^ avsn. 54 BILDEBESKRIVELSE: I dag: Paret ser på bilder som vekker hyggelige minner fra deres liv i tjenesten for Jehova. Den voksne datteren deres og mannen og sønnen hennes gleder seg sammen med dem.