Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Kjenn din fiende

Kjenn din fiende

«Vi er jo ikke uvitende om [Satans] planer.» – 2. KOR 2:11.

SANGER: 150, 32

1. Hva åpenbarte Jehova i Edens hage om vår fiende?

ADAM visste garantert at slanger ikke kan snakke. Så han kan ha skjønt at det var en åndeskapning som hadde snakket med Eva gjennom slangen. (1. Mos 3:1–6) Adam og Eva visste praktisk talt ingenting om denne åndeskapningen. Likevel valgte Adam med overlegg å snu ryggen til sin kjærlige himmelske Far og bli med på denne fremmede personens opprør mot Gud. (1. Tim 2:14) Jehova begynte straks å gi opplysninger om denne onde fienden som hadde fått Adam og Eva til å synde, og lovte at han til slutt skulle bli tilintetgjort. Men samtidig advarte han om at denne åndeskapningen som hadde snakket gjennom slangen, i en periode ville ha makt til å motarbeide alle som elsker Gud. – 1. Mos 3:15.

2, 3. Hva kan være grunnen til at Jehova åpenbarte så lite om Satan før Messias kom?

2 I sin visdom har Jehova aldri fortalt oss hva den engelen som gjorde opprør mot ham, egentlig heter. * Og han valgte å la det gå rundt 2500 år fra opprøret i Eden før han i det hele  tatt åpenbarte det beskrivende navnet «Satan». (Job 1:6) Det er faktisk bare tre bøker i De hebraiske skrifter – 1. Krønikebok, Job og Sakarja – som nevner Satan, som betyr «motstander». Hvorfor ble det sagt så lite om denne fienden før Messias kom?

3 Jehova ville tydeligvis ikke at Satan skulle komme for mye i fokus, og valgte derfor å ikke bruke store deler av De hebraiske skrifter til å fortelle om Satan og hva han gjør. Den viktigste grunnen til at Jehova inspirerte den delen av Bibelen, var at det skulle være mulig for folk å identifisere Messias og følge ham. (Luk 24:44; Gal 3:24) Da Messias kom, brukte Jehova ham og disiplene hans til å gjøre kjent mye av det vi nå vet om Satan og de andre opprørske englene. * Dette er logisk, siden det er Jesus og hans salvede medregenter som Jehova skal bruke for å knuse Satan og dem som følger ham. – Rom 16:20; Åp 17:14; 20:10.

4. Hvorfor trenger vi ikke å være altfor redde for Djevelen?

4 Apostelen Peter beskriver Satan Djevelen som en «brølende løve», og Johannes kaller ham en ‘slange’ og en ‘drage’. (1. Pet 5:8; Åp 12:9) Men vi trenger ikke å være altfor redde for Djevelen – han har begrenset makt. (Les Jakob 4:7.) Vi har Jehova, Jesus og de trofaste englene i ryggen. Med deres hjelp kan vi stå imot vår fiende. Men vi trenger likevel å vite svarene på tre viktige spørsmål: Hvor omfattende er Satans påvirkning? Hvordan prøver han å påvirke enkeltpersoner? Og hvilke begrensninger har han? Vi skal nå ta for oss disse tre spørsmålene og se hva vi kan lære.

HVOR OMFATTENDE ER SATANS PÅVIRKNING?

5, 6. Hvorfor kan ikke verdens regjeringer gjennomføre de forandringene som menneskene trenger aller mest?

5 Et betydelig antall engler sluttet seg til Satans opprør. Før vannflommen lokket Satan i hvert fall noen av dem til å ha seksuell omgang med kvinner på jorden. Bibelen refererer til dette når den i symbolske vendinger forteller at dragen drar med seg en tredjedel av himmelens stjerner. (1. Mos 6:1–4; Jud 6; Åp 12:3, 4) Da disse englene forlot Guds familie, lot de Satan få kontroll over dem. Men disse opprørerne er ikke bare en uorganisert gruppe bråkmakere. Satan har laget en etterligning av Guds rike – han har opprettet et eget rike med seg selv som konge. I åndeverdenen har Satan organisert demonene i regjeringer, gitt dem myndighet og gjort dem til verdensherskere. – Ef 6:12.

6 Gjennom sin organisasjon av åndeskapninger utøver Satan myndighet over alle regjeringer på jorden. Det kom tydelig fram da Satan viste Jesus «alle jordens riker» og sa: «Jeg vil gi deg myndigheten over alt dette og la deg få disse rikenes prakt, for denne myndigheten er blitt overgitt til meg, og jeg gir den til hvem jeg vil.» (Luk 4:5, 6) Til tross for Satans onde påvirkning er det mange regjeringer som gjør gode ting for dem de styrer over. Og enkeltpersoner blant dem som styrer, kan ha gode intensjoner. Men ingen av denne verdens regjeringer eller statsledere er i stand til å gjennomføre de forandringene som menneskene trenger aller mest. – Sal 146:3, 4; Åp 12:12.

7. Hvordan bruker Satan ikke bare regjeringer, men også falsk religion og det kommersielle systemet? (Se det første bildet i artikkelen.)

7 Satan og demonene bruker ikke bare  regjeringer, men også falsk religion og det kommersielle systemet for å villede «hele den bebodde jord». (Åp 12:9) Gjennom falsk religion sprer Satan løgner om Jehova. Og det virker som om han er bestemt på å få så mange som mulig til å glemme Guds navn. (Jer 23:26, 27) Dette fører til at oppriktige personer som tror at de tilber Gud, blir lurt til å tilbe demoner. (1. Kor 10:20; 2. Kor 11:13–15) Satan sprer også løgner gjennom det kommersielle systemet, for eksempel den løgnen at den beste måten å bli lykkelig på er å skaffe seg mye penger og mange ting. (Ordsp 18:11) De som tror på den løgnen, bruker livet sitt på å tjene «Rikdom» i stedet for Gud. (Matt 6:24) Hvis en som elsker Gud, begynner å elske materielle ting, kan dette til slutt kvele hans kjærlighet til Gud. – Matt 13:22; 1. Joh 2:15, 16.

8, 9. (a) Nevn to ting vi kan lære av eksemplene med Adam og Eva og med de opprørske englene. (b) Hvorfor er det bra for oss å vite hvor omfattende Satans påvirkning er?

8 Eksemplene med Adam og Eva og med de opprørske englene lærer oss minst to viktige ting. For det første finnes det bare to sider, og vi må velge én. Enten fortsetter vi å være lojale mot Jehova, eller så plasserer vi oss i Satans leir. (Matt 7:13) For det andre får de som stiller seg på Satans side, bare begrensede fordeler. Adam og Eva fikk mulighet til å fastsette sine egne normer for godt og ondt, og demonene har fått en viss innflytelse over jordiske regjeringer. (1. Mos 3:22) Men det å velge Satans side gir alltid dårlige resultater. Det gir ingen virkelige fordeler. – Job 21:7–17; Gal 6:7, 8.

9 Hvorfor er det bra for oss å vite hvor omfattende Satans påvirkning er? Det hjelper oss til å ha et balansert syn på verdslige myndigheter og motiverer oss til å forkynne. Vi vet at Jehova vil at vi skal ha respekt for myndighetene. (1. Pet 2:17) Og han forventer at vi følger de lovene myndighetene har vedtatt, så lenge de ikke er i strid med hans normer. (Rom 13:1–4) Men vi vet også at vi må være nøytrale og aldri foretrekke ett politisk parti framfor et annet eller én menneskelig leder framfor en annen. (Joh 17:15, 16; 18:36) Fordi vi ser hva Satan prøver å gjøre med Jehovas navn og rykte, blir vi mer motivert til å lære andre sannheten om vår Gud. Vi er stolte over å få bære og bruke hans navn og vet at vi får mye mer igjen for å elske ham enn for å elske penger eller ting. – Jes 43:10; 1. Tim 6:6–10.

 HVORDAN PRØVER SATAN Å PÅVIRKE ENKELTPERSONER?

10–12. (a) Hvordan kan Satan ha brukt agn for å lokke andre engler? (b) Hva kan vi lære av at mange engler falt?

10 Satan bruker effektive metoder for å påvirke enkeltpersoner. Han bruker for eksempel forskjellige typer agn for å lokke dem til å gjøre det han vil. Andre ganger prøver han å skremme eller presse dem til å gjøre det.

11 Tenk hvor effektivt Satan brukte agn for å lokke mange engler. Han må ha studert dem i lang tid før han lurte dem til å stille seg på hans side. Da noen av englene bet på agnet og hadde seksuell omgang med kvinner, fikk de hybridavkom som behandlet andre på en brutal måte. (1. Mos 6:1–4) Det kan være at Satan ikke bare fristet englene med muligheten til å ha sex, men også med løfte om at de kunne ta makten over menneskene. Planen hans kan ha vært å hindre at det lovte ‘kvinnens avkom’ skulle komme. (1. Mos 3:15) Uansett hva som var tilfellet, satte Jehova en stopper for alle slike planer ved å sende vannflommen – noe som hindret Satan og de opprørske englene i å lykkes den gangen.

Satan prøver å lokke oss med umoral, stolthet og det okkulte (Se avsnittene 12 og 13)

12 Hva kan vi lære av dette? Vi må aldri undervurdere det agnet som umoral er, eller faren for egoisme. I lang, lang tid hadde de englene som fulgte Satan, tjent Gud i hans nærvær. Men selv i et så godt miljø lot mange engler gale ønsker slå rot og vokse. Vi har kanskje tjent Gud i den jordiske delen av hans organisasjon i flere tiår. Men selv i dette åndelig rene miljøet kan urene ønsker slå rot i vårt hjerte. (1. Kor 10:12) Det er derfor veldig viktig at vi hele tiden gransker hjertet vårt, avviser umoralske tanker og undertrykker en usunn form for stolthet! – Gal 5:26; les Kolosserne 3:5.

13. Hva er et annet effektivt agn som Satan bruker, og hvordan kan vi unngå å bite på det?

13 Et annet effektivt agn som Satan bruker, er nysgjerrighet rundt det okkulte. Han prøver å få folk interessert i demonene, ikke bare gjennom falsk religion, men også gjennom underholdningsindustrien. Filmer, tv- og dataspill og andre former for underholdning kan få det okkulte til å virke spennende. Hvordan kan vi unngå å bite på det agnet? Vi bør ikke forvente at Guds organisasjon gir oss en liste over godkjent og ikke-godkjent underholdning. Hver enkelt av oss må trene opp vår egen samvittighet slik at den er i harmoni med Guds normer. (Hebr 5:14) Hvis vi følger den inspirerte veiledningen som Paulus  ga om å la vår kjærlighet til Gud være «uten hykleri», vil vi ta kloke valg. (Rom 12:9) Vi kan spørre oss selv: Kan mitt valg av underholdning få meg til å virke hyklersk? Hvis en jeg studerer Bibelen med, eller noen jeg går på gjenbesøk til, fikk se hvilken underholdning jeg velger, ville de da tenke at jeg lever etter det jeg lærer dem? Jo mer det vi gjør, stemmer med det vi sier, jo mindre sannsynlig er det at vi biter på Satans agn. – 1. Joh 3:18.

Satan prøver å skremme oss med forbud fra myndighetene, press fra skolekamerater og press og motstand fra familie (Se avsnitt 14)

14. Hvordan kan Satan prøve å skremme eller presse oss, og hvordan kan vi takle det?

14 I tillegg til å bruke agn prøver Satan å skremme eller presse oss til å være illojale mot Jehova. Han kan for eksempel påvirke myndigheter til å forby forkynnelsesarbeidet vårt. Han kan påvirke kolleger eller skolekamerater til å latterliggjøre oss for at vi ønsker å leve etter Bibelens moralnormer. (1. Pet 4:4) Han kan også påvirke velmenende familiemedlemmer til å prøve å få oss til å slutte å gå på møtene. (Matt 10:36) Hvordan kan vi takle slike ting? For det første må vi regne med denne formen for direkte angrep, for Satan fører krig mot oss. (Åp 2:10; 12:17) For det andre må vi se det store bildet, hva som ligger bak det som skjer: Satan påstår at vi tjener Jehova bare når det er lett, og at vi vil vende Gud ryggen hvis vi blir utsatt for press. (Job 1:9–11; 2:4, 5) For det tredje må vi vende oss til Jehova for å få den styrken vi trenger for å stå fast. Husk at han aldri vil svikte oss. – Hebr 13:5.

HVILKE BEGRENSNINGER HAR SATAN?

15. Kan Satan tvinge oss til å gjøre noe mot vår egen vilje? Forklar.

15 Satan kan ikke tvinge noen til å gjøre noe mot sin egen vilje. (Jak 1:14) Mange gjør som Satan vil, uten å vite det. Men når en person blir kjent med sannheten, må han velge hvem han vil tjene. (Apg 3:17; 17:30) Hvis vi er fast bestemt på å gjøre Jehovas vilje, er det ingenting Satan kan gjøre for å få oss til å bryte vår integritet. – Job 2:3; 27:5.

16, 17. (a) Hvilke andre begrensninger har Satan og demonene? (b) Hvorfor bør vi ikke være redde for å be høyt til Jehova?

16 Satan og demonene har også andre begrensninger. Det står for eksempel ingen steder i Bibelen at de kan lese tankene eller hjertet til mennesker. Det er bare Jehova og Jesus som Bibelen sier har den evnen. (1. Sam 16:7; Mark 2:8) Men hva om vi snakker eller ber høyt? Bør vi da være redde for at Djevelen eller demonene kan høre hva vi sier, og ødelegge for oss? Nei. Hvorfor ikke? Vi er jo ikke redde for å gjøre gode ting i Jehovas tjeneste bare fordi Djevelen kanskje kan se oss. Vi bør heller ikke være redde for å be høyt bare fordi Djevelen kan høre oss. Bibelen inneholder mange eksempler på at tjenere for Gud ba høyt, og det sies ingenting om at de fryktet at Djevelen skulle høre dem. (1. Kong 8:22, 23; Joh 11:41, 42; Apg 4:23, 24) Hvis vi gjør vårt beste for at det vi sier og gjør, skal være i harmoni med Guds vilje, kan vi være sikre på at Jehova ikke vil tillate at Djevelen påfører oss varig skade. – Les Salme 34:7.

17 Vi bør kjenne vår fiende, men vi trenger ikke å gå rundt og være livredde for ham. Med Jehovas støtte kan selv ufullkomne mennesker seire over Satan. (1. Joh 2:14) Hvis vi står Djevelen imot, vil han flykte fra oss. (Jak 4:7; 1. Pet 5:9) Det ser ut til at Satan er spesielt ute etter de unge. Hva kan de gjøre, helt konkret, for å stå imot angrepene hans? Det skal vi se på i den neste artikkelen.

^ avsn. 2 Bibelen viser at i hvert fall noen av englene har et personlig navn. (Dom 13:18; Dan 8:16; Luk 1:19; Åp 12:7) Siden Jehova har gitt hver stjerne et navn (Sal 147:4), er det rimelig å tro at også alle hans englesønner, deriblant han som ble Satan, har et personlig navn.

^ avsn. 3 Satan blir nevnt ved det navnet bare 18 ganger i De hebraiske skrifter, men over 30 ganger i De kristne greske skrifter.