Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Fred – hvordan kan du erfare det?

Fred – hvordan kan du erfare det?

FORDI vi lever i en urolig verden, må vi anstrenge oss for å oppnå indre fred. Og når vi har fått en viss grad av fred, må vi ofte jobbe hardt for å beholde freden. Hva sier Guds Ord om hva som kan hjelpe oss til å få ekte og varig fred? Og hvordan kan vi hjelpe andre til å få det?

HVA MÅ TIL FOR Å OPPNÅ EKTE INDRE FRED?

For å erfare ekte indre fred trenger vi å føle trygghet og tilfredshet. Vi trenger også å utvikle sterke vennskap med andre. Framfor alt trenger vi å utvikle et nært vennskap med Gud. Hvordan kan vi gjøre det?

Bekymringer i livet tar fra mange deres indre fred

Når vi følger Jehovas rettferdige bud og prinsipper, viser vi at vi stoler på ham, og at vi ønsker å ha et fredelig forhold til ham. (Jer 17:7, 8; Jak 2:22, 23) Det gjør at han i sin tur nærmer seg oss og velsigner oss med indre fred. I Jesaja 32:17 står det: «Sann rettferdighet skal føre til fred, frukten av sann rettferdighet blir varig ro og trygghet.» Vi kan erfare ekte indre fred ved å være lydige mot Jehova av hjertet. – Jes 48:18, 19.

Noe annet som hjelper oss til å få varig fred, er den hellige ånd, som er en helt spesiell gave fra vår himmelske Far. – Apg 9:31.

GUDS ÅND HJELPER OSS

Apostelen Paulus nevner fred som den tredje siden ved «åndens frukt». (Gal 5:22, 23) Ettersom ekte fred er et produkt av Guds ånd, må vi la den hellige ånd få påvirke oss for at vi skal kunne erfare ekte fred. La oss se på to ting vi må gjøre for at Guds ånd skal hjelpe oss til å oppnå indre fred.

For det første er det til hjelp for oss å lese Guds inspirerte Ord regelmessig. (Sal 1:2, 3) Når vi mediterer over det som står i Bibelen, hjelper Jehovas ånd oss til å forstå  hva han tenker om forskjellige ting. Vi ser for eksempel hvorfor fred er så viktig for ham, og at han er en som bevarer freden. Når vi lever etter det Bibelen lærer oss om Jehova, erfarer vi større fred i livet. – Ordsp 3:1, 2.

For det andre må vi be om å få Guds hellige ånd. (Luk 11:13) Jehova lover at hvis vi ber om hans hjelp, skal «Guds fred, som overgår all forstand, ... beskytte [vårt] hjerte og sinn ved Kristus Jesus». (Fil 4:6, 7) Når vi regelmessig ber om å få Jehovas ånd, fyller han oss med en indre fred som bare de som har et nært vennskap med ham, kan oppleve. – Rom 15:13.

Hvordan har noen fulgt denne bibelske veiledningen og gjort forandringer som har vært nødvendige for å kunne oppleve varig fred – med Jehova, med seg selv og med sine medmennesker?

HVORDAN DE HAR OPPNÅDD EKTE FRED

I den kristne menighet i dag er det noen som tidligere hadde lett for å bli sinte, men som nå behandler andre på en mer omtenksom, vennlig, tålmodig og fredelig måte. * (Ordsp 29:22) Merk deg hvordan en bror som heter David, og en søster som heter Rachel, ble hjulpet til å overvinne sinne og til å få et fredelig forhold til andre.

Å følge Bibelens prinsipper og å be om Guds ånd vil hjelpe oss til å erfare ekte fred

David hadde en dårlig holdning som påvirket måten han snakket på. Før han innviet livet sitt til Gud, var han ofte kritisk til andre, og han snakket krast til familien sin. Etter hvert skjønte han at han måtte forandre seg og bli fredelig. Hvordan klarte han det? Han sier: «Jeg begynte å følge Bibelens prinsipper i livet mitt, og det førte til større respekt mellom meg og familien min.»

Rachel hadde en oppvekst som påvirket holdningen hennes. Hun innrømmer: «Selv nå sliter jeg med temperamentet, for jeg vokste opp i et hjem hvor det var mye sinne.» Hva har hjulpet Rachel til å bli mer fredelig? Hun svarer: «Å be til Jehova og å stole på ham.»

 Det David og Rachel har erfart, er bare to eksempler på at man blir fredeligere når man følger Bibelens prinsipper og ber om Guds ånds hjelp. Så selv om vi lever i en fiendtlig verden, kan vi ha indre fred, noe som bidrar til harmoni i familien vår og et godt forhold til våre trosfeller. Men Jehova oppfordrer oss til å ‘holde fred med alle’. (Rom 12:18) Er det virkelig mulig? Og hvilke gode ting fører det til når vi går inn for å ha et fredelig forhold til andre?

JAG ETTER FRED MED ANDRE

I felttjenesten ønsker vi å gjøre folk kjent med et fredsbudskap, budskapet om Guds rike. (Jes 9:6, 7; Matt 24:14) Vi er glad for at mange har reagert positivt og ikke lenger føler seg overmannet av fortvilelse eller sinne over det som skjer rundt dem. Nå har de i stedet et reelt håp for framtiden, og de ønsker å ‘søke fred og jage etter den’. – Sal 34:14.

Ikke alle reagerer positivt på budskapet vårt, i hvert fall ikke til å begynne med. (Joh 3:19) Men Guds ånd hjelper oss til å forkynne det gode budskap for dem på en fredelig og respektfull måte. Når vi gjør det, følger vi de instruksene Jesus ga for tjenesten, som vi finner i Matteus 10:11–13. Han sa blant annet: «Når dere kommer inn i et hus, så hils på dem som bor der. Hvis de fortjener det, skal de få den freden dere ønsker dem. Men hvis de ikke fortjener det, så la freden vende tilbake til dere selv.» Når vi følger Jesu råd, kan vi gå videre uten å miste freden inni oss, og vi kan ha håp om at personen kan bli hjulpet i framtiden.

Vi bidrar også til fred når vi henvender oss til myndighetspersoner på en respektfull måte, også myndighetspersoner som motarbeider arbeidet vårt. Et eksempel på det var da myndighetene i et afrikansk land ikke ville gi Jehovas vitner tillatelse til å bygge Rikets saler på grunn av fordommer. For å prøve å løse denne saken på en fredelig måte fikk en bror som tidligere hadde tjent som misjonær i dette afrikanske landet, i oppgave å besøke landets høykommissær i London. Han skulle fortelle høykommissæren om det fredelige arbeidet som Jehovas vitner utførte i landet hans. Hvordan gikk det?

Han forteller: «Da jeg kom til resepsjonen og så klesdrakten til resepsjonisten, tenkte jeg at hun tilhørte en etnisk gruppe som snakket et språk som jeg hadde lært. Så jeg hilste på henne på det språket. Hun ble overrasket over å høre sitt eget språk og spurte: ‘Hva er grunnen til at du har kommet hit?’ Jeg sa på en høflig måte at jeg ønsket å snakke med høykommissæren. Hun ringte ham opp, og han kom ut for å snakke med meg og hilste på meg på det samme afrikanske språket. Etterpå hørte han nøye etter da jeg fortalte ham om Jehovas vitners fredelige arbeid.»

Brorens respektfulle forklaring ryddet opp i flere av høykommissærens misforståelser og fjernet mange av de fordommene han hadde mot arbeidet vårt. En tid senere opphevet myndighetene i det afrikanske landet sine byggerestriksjoner. Så glade brødrene ble for at det ble en så fin og fredelig løsning! Å behandle andre med respekt fører virkelig til mye bra – deriblant fred.

FRED I ALL EVIGHET

I dag kan Jehovas folk glede seg over et åndelig paradis som er preget av fred. Du bidrar til denne freden når du arbeider med å utvikle denne siden ved åndens frukt i ditt liv. Og viktigst av alt: Du vil oppnå Jehovas godkjennelse og få oppleve stor og evigvarende fred i Guds nye verden. – 2. Pet 3:13, 14.

^ avsn. 13 Egenskapen vennlighet vil bli drøftet i en senere artikkel i denne serien om Guds hellige ånds frukt.