Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 22

Hjelp dem du studerer med, til å gjøre framskritt og bli døpt

Hjelp dem du studerer med, til å gjøre framskritt og bli døpt

«Hver og en av dere må la seg døpe.» – APG 2:38.

SANG 72 Gjør kjent sannheten om Riket

INTRODUKSJON *

1. Hva fikk en stor folkemengde vite at de måtte gjøre?

EN STOR folkemengde hadde samlet seg i Jerusalem. Den besto av menn og kvinner som kom fra mange forskjellige land, og som snakket mange forskjellige språk. Det skjedde noe helt spesielt den dagen. En gruppe vanlige jøder kunne plutselig snakke språkene til dem som hadde kommet til byen. Det var overraskende i seg selv, men det budskapet disse jødene forkynte for dem, og det apostelen Peter etterpå sa til alle, var enda mer oppsiktsvekkende. Det de fikk vite, var at de kunne bli frelst ved å vise tro på Jesus Kristus. Dette budskapet gjorde stort inntrykk på dem som var til stede. Det fikk dem til å spørre: «Hva skal vi gjøre?» Peter svarte: «Hver og en av dere må la seg døpe.» – Apg 2:37, 38.

En bror har med seg kona si på et bibelstudium med en ung mann, som har en trykt utgave av boken Et håp om en lys framtid (Se avsnitt 2)

2. Hva skal vi se på i denne artikkelen? (Se forsidebildet.)

2 Etterpå skjedde det noe fantastisk. Den dagen ble omkring 3000 døpt som disipler av Kristus. Dette var begynnelsen på det store arbeidet som Jesus hadde gitt disiplene sine i oppdrag å utføre, nemlig å gjøre mennesker til disipler. Det arbeidet pågår fortsatt. I vår tid tar det mer enn noen timer å hjelpe en person fram til dåpen. Det kan ta flere måneder eller et år eller mer før han eller hun når det målet. Det krever en stor innsats å gjøre disipler, som du sikkert vet hvis du for tiden studerer Bibelen med noen. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva du kan gjøre  for å hjelpe den du studerer med, til å bli en døpt disippel.

HJELP DEN DU STUDERER MED, TIL Å BRUKE DET HAN LÆRER

3. Hva må en person gjøre før han kan bli døpt, ifølge Matteus 28:19, 20?

3 Før en ny kan bli døpt, må han ha begynt å leve etter det Bibelen lærer. (Les Matteus 28:19, 20.) Når han lar det han lærer, påvirke livet hans, blir han som den ‘kloke mannen’ i Jesu illustrasjon som gravde dypt for å bygge huset sitt på fjell. (Matt 7:24, 25; Luk 6:47, 48) Hvordan kan vi hjelpe den vi studerer med, til å bruke det han lærer? La oss se på tre ting vi kan gjøre.

4. Hvordan kan vi hjelpe den vi studerer med, til å gjøre framskritt mot dåpen? (Se også rammen « Hjelp den du studerer med, til å sette seg mål og nå dem».)

4 Hjelp den du studerer med, til å sette seg mål. Hvorfor bør du gjøre det? Vi kan illustrere det slik: Hvis du skal på en lang biltur, bestemmer du deg kanskje for å stoppe på interessante steder underveis. Det gjør at avstanden til reisemålet ditt virker mer overkommelig. Når en som studerer Bibelen, på lignende måte setter seg små delmål og når dem, blir det lettere for ham å forstå at han også kan nå det målet å bli døpt. Bruk rammen «Mål» i boken Et håp om en lys framtid for å hjelpe ham til å gjøre framskritt. På slutten av hver leksjon kan dere snakke om hvordan dette målet kan hjelpe ham til å bruke det han nettopp har lært. Hvis du har lyst til å foreslå at den du studerer med, setter seg et annet mål, kan dere snakke om det og så notere det under «Andre mål». Bruk regelmessig denne delen av studiet til å snakke med den interesserte om de målene han kan sette seg både på kort sikt og på lang sikt.

5. Hva ba Jesus en rik mann om å gjøre, ifølge Markus 10:17–22, og hvorfor?

 5 Hjelp den du studerer med, til å gjøre forandringer i livsstilen. (Les Markus 10:17–22.) Jesus visste at det ville være vanskelig for en som er rik, å selge alt han eier. (Mark 10:23) Likevel ba Jesus en rik mann om å gjøre den store forandringen. Hvorfor? Fordi han var glad i ham. Noen ganger er vi kanskje forsiktige med å oppfordre den interesserte til å bruke det han lærer, fordi vi føler at han ikke er klar til å gjøre en bestemt forandring. Det kan ta tid å kvitte seg med gamle vaner og ta på den nye personlighet. (Kol 3:9, 10) Men jo tidligere du snakker åpent med ham om en forandring han må gjøre, jo tidligere kan han begynne å jobbe med saken. Ved å ta opp slike spørsmål viser du at du bryr deg om ham. – Sal 141:5; Ordsp 27:17.

6. Hvorfor er det viktig at vi spør den interesserte om hva han mener?

6 Det er viktig at vi spør den interesserte om hva han mener om et emne. Det vil hjelpe oss til å finne ut hvor mye han forstår, og hva han tror på. Hvis han blir vant til slike spørsmål, blir det lettere å ta opp følsomme emner med ham senere. Lys framtid-boken inneholder mange spørsmål av den typen. Leksjon 04 spør for eksempel: «Hva tror du Jehova føler når du bruker navnet hans?» Leksjon 09 spør: «Er det noe du har lyst til å be til Gud om?» I begynnelsen synes kanskje den interesserte at det er vanskelig å svare på slike spørsmål. Men hvis du lærer ham å tenke over skriftstedene og bildene i boken, blir det etter hvert lettere for ham å gi uttrykk for hva han mener.

7. Hvordan kan vi bruke opplevelser fra virkeligheten?

7 Når den du studerer med, forstår hva han trenger å gjøre, kan du bruke opplevelser fra virkeligheten for å oppmuntre ham til å gjøre det. Hvis han for eksempel ikke kommer regelmessig på møtene, kan du vise ham videoen Jehova sluttet ikke å bry seg om meg, som det er vist til i delen «Finn ut mer» i leksjon 14. I mange av leksjonene i boken finner du slike opplevelser i enten delen «Gå i dybden» eller delen «Finn ut mer». * Pass på at du ikke sammenligner den interesserte med en annen ved å si: «Når han klarte det, kan du klare det også.» La ham komme til den konklusjonen selv. Trekk i stedet fram konkrete ting som hjalp personen i videoen til å leve etter det Bibelen lærer. Kanskje du kan nevne et viktig skriftsted eller et skritt som ble tatt. Bruk alltid muligheten til å peke på hvordan Jehova hjalp den personen.

8. Hvordan kan vi hjelpe den vi studerer med, til å bli glad i Jehova?

8 Hjelp den du studerer med, til å bli glad i Jehova. Hvordan kan du gjøre det? Vær våken for muligheter til å framheve Jehovas egenskaper. Hjelp den interesserte til å forstå at Jehova er en lykkelig Gud som støtter dem som elsker ham. (1. Tim 1:11; Hebr 11:6) Vis ham at det vil være bra for ham å leve etter det han lærer, og forklar at de gode rådene han finner i Bibelen, er et bevis for at Jehova elsker ham. (Jes 48:17, 18) Etter hvert som han får større og større kjærlighet til Jehova, blir han også mer motivert til å gjøre de nødvendige forandringene. – 1. Joh 5:3.

 HJELP DEN DU STUDERER MED, TIL Å BLI KJENT MED ANDRE JEHOVAS VITNER

9. Hvordan kan det som står i Markus 10:29, 30, hjelpe en person til å ofre noe for å kunne bli døpt?

9 Hvis en som studerer Bibelen, skal nå det målet å bli døpt, må han ofre noe. Noen må kanskje ofre materielle ting, i likhet med den rike mannen som ble nevnt tidligere. Hvis de har en jobb som er i strid med Bibelens prinsipper, kan det være at de må finne seg en annen jobb. Mange har kanskje venner som ikke elsker Jehova, og må slutte å være sammen med dem. Andre kan oppleve at familien snur ryggen til dem fordi de ikke liker Jehovas vitner. Jesus forsto at det kan være vanskelig for noen å ofre slike ting. Men han lovte at de som følger ham, ikke vil bli skuffet. Jehova vil belønne dem ved å gi dem en åndelig familie som elsker dem. (Les Markus 10:29, 30.) Hvordan kan du hjelpe den du studerer med, til å komme inn i dette varme fellesskapet?

10. Hva lærer du av det Manuel sier?

10 Bli venn med den du studerer med. Det er viktig at du viser at du bryr deg om ham. Hvorfor? Manuel, som bor i Mexico, forteller hva han opplevde da han studerte Bibelen: «Før hvert studium spurte han som studerte med meg, hvordan jeg hadde det. Han hjalp meg til å slappe av, og jeg kunne snakke med ham om alt mulig. Jeg merket at han virkelig brydde seg om meg.»

11. Hvorfor er det bra at vi gjør noe sosialt sammen med dem vi studerer med?

11 Gjør noe sosialt sammen med dem du studerer med. Jesus brukte jo tid sammen med disiplene sine. (Joh 3:22) Hvis du har studium med en som har gjort visse framskritt, kan du kanskje invitere ham hjem til deg på en kopp kaffe eller et måltid eller for å se et av månedsprogrammene våre. Han kan bli spesielt glad for å få en slik invitasjon under en høytid, for da føler han seg kanskje ensom. «Jeg  lærte nok like mye om Jehova av å være sammen med ham som studerte med meg, som jeg gjorde under selve studiet», sier Kazibwe, som bor i Uganda. «Jeg så med egne øyne at Jehova virkelig bryr seg om sitt folk, og hvor lykkelige de er. Et sånt liv ville jeg også ha.»

Når du tar med deg forskjellige forkynnere på et bibelstudium, blir det lettere for den interesserte å begynne å gå på møtene (Se avsnitt 12) *

12. Hvorfor bør vi ta med oss forskjellige forkynnere på studiet?

12 Ta med deg forskjellige forkynnere på bibelstudiet. Noen ganger føler vi kanskje at det er enklest å dra på et bibelstudium alene eller å ta med den samme forkynneren hver gang. Men hvis vi inviterer med forskjellige forkynnere, vil det sannsynligvis ha en god virkning på den vi studerer med. «Alle de forkynnerne som var med ham som studerte med meg, hadde sin egen måte å forklare ting på», sier Dmitrij, som bor i Moldova. «Det hjalp meg til å se på stoffet fra forskjellige synsvinkler. Det var også mindre skummelt da jeg gikk på mitt første møte, siden jeg allerede hadde hilst på mange av brødrene og søstrene.»

13. Hvorfor må vi hjelpe den vi studerer med, til å komme på møtene?

13 Hjelp den du studerer med, til å komme på møtene. Hvorfor? Fordi Jehova har sagt at vi skal komme sammen. Det hører med til vår tilbedelse. (Hebr 10:24, 25) Våre brødre og søstre er dessuten vår åndelige familie. Når vi er sammen med dem på møtene, er det som om vi spiser et deilig måltid sammen. Når du hjelper den interesserte til å komme på møtene, hjelper du ham til å ta et av de viktigste skrittene mot det målet å bli døpt. Men det kan være vanskelig for ham å begynne å gå på møtene. Hvordan kan Lys framtid-boken hjelpe ham til å klare det?

14. Hvordan kan vi motivere den vi studerer med, til å komme på møtene?

14 Bruk leksjon 10 i boken for å motivere den du studerer med, til å komme på møtene. Før boken ble utgitt, ble noen erfarne forkynnere bedt om å teste ut denne leksjonen på bibelstudiene sine. De sa at den hadde en veldig god virkning og gjorde det lettere å få de interesserte til å komme på møtene. Du bør selvfølgelig ikke vente til leksjon 10 før du inviterer den interesserte med på møtene. Inviter ham så tidlig som mulig, og fortsett å gjøre det regelmessig. Det kan variere hva som hindrer dem vi studerer med, i å komme på møtene. Prøv å finne ut hva den interesserte har behov for, og se om du kan gjøre noe for å hjelpe ham. Ikke gi opp selv om det tar tid før han begynner å komme på møtene. Vær tålmodig, og fortsett å invitere.

HJELP DEN DU STUDERER MED, TIL Å BLI MODIGERE

15. Hva kan den vi studerer med, være redd for?

15 Kan du huske at du var litt redd for å bli et av Jehovas vitner? Kanskje du følte at du aldri ville klare å forkynne fra hus til hus. Eller kanskje du var nervøs for å få motstand fra familie og venner. I så fall forstår du hvordan den du studerer med, føler det. Jesus var klar over at noen kunne ha slike bekymringer. Men han sa til disiplene sine at de ikke måtte la frykt hindre dem i å tjene Jehova. (Matt 10:16, 17, 27, 28) Hvordan hjalp Jesus disiplene til å bli modigere? Og hvordan kan du etterligne ham?

16. Hvordan kan vi lære den vi studerer med, å forkynne?

16 Gi den du studerer med, gradvis opplæring i å forkynne. Disiplene til Jesus kan  ha vært nervøse da han sendte dem ut for å forkynne. Men Jesus hjalp dem ved å fortelle dem hvem de skulle forkynne for, og hva de skulle si. (Matt 10:5–7) Hvordan kan du følge Jesu eksempel? Hjelp den interesserte til å finne ut hvem han kan forkynne for. Spør ham for eksempel om han vet om en som ville bli glad for å bli kjent med en bestemt bibelsk sannhet. Hjelp ham så til å forberede seg på hva han skal si, ved å vise ham hvordan han kan forklare den sannheten på en enkel måte. Kanskje dere kan øve sammen ved å bruke det som står under overskriftene «Noen sier» og «Kanskje noen spør» i Lys framtid-boken. Fokuser på å lære den interesserte å bruke Bibelen for å gi enkle og taktfulle svar.

17. Hvordan kan vi bruke Matteus 10:19, 20, 29–31 for å hjelpe den vi studerer med, til å stole på Jehova?

17 Hjelp den du studerer med, til å stole på Jehova. Jesus forsikret disiplene om at Jehova ville hjelpe dem fordi Han elsket dem. (Les Matteus 10:19, 20, 29–31.) Minn den interesserte om at Jehova vil hjelpe ham også. Du kan hjelpe ham til å stole på Jehova ved å nevne målene hans i de bønnene du ber sammen med ham. «Han som studerte med meg, tok ofte målene mine med i bønnene sine», sier Franciszek, som bor i Polen. «Da jeg så at Jehova besvarte disse bønnene, begynte jeg på et tidlig tidspunkt å be selv. Jeg merket at Jehova hjalp meg da jeg trengte å få fri fra den nye jobben min for å være med på møtene og på sommerstevnet.»

18. Hvordan ser Jehova på det undervisningsarbeidet som hans tjenere utfører?

18 Jehova bryr seg virkelig om dem vi studerer med. Han vet at det krever en stor innsats å hjelpe folk til å bli kjent med ham, og han elsker dem som underviser andre i Bibelen. (Jes 52:7) Selv om du for tiden ikke leder et bibelstudium, kan du være med på å hjelpe interesserte fram mot dåpen når du er med andre forkynnere på bibelstudiene deres.

SANG 60 Det står om liv

^ avsn. 5 I denne artikkelen skal vi se på hvordan Jesus hjalp mennesker til å bli hans disipler, og hvordan vi kan etterligne ham. Vi skal også lære om noen trekk ved den nye boken Et håp om en lys framtid. Den er lagt opp med tanke på at den skal hjelpe dem vi studerer Bibelen med, til å gjøre framskritt og bli døpt.

^ avsn. 7 Du kan også finne opplevelser fra virkeligheten i (1) Emneguide for Jehovas vitner under emnet «Bibelen», så under «Praktisk verdi» og så under «‘Bibelen forandrer folks liv’ (artikkelserie i Vakttårnet)», og i (2) JW Library® under «Medieinnhold» og så under «Intervjuer og opplevelser».

^ avsn. 62 BILDEBESKRIVELSE: En bror studerer med en ung mann og har med seg kona si. Andre ganger er forskjellige brødre med på studiet.